open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ

"ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Н А К А З
N 228-Н від 28.05.2001 Зареєстрований в Київському

міському управлінні юстиції

за N 46/348

від 29 травня 2001 р.

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу ТО

"Південно-Західна залізниця"

N 437-Н ( v0437607-01 ) від 04.09.2001 )
Про організацію перевезення Експрес-передач в пасажирських

поїздах формування південно-західної залізниці

На підставі розпорядження заступника Генерального директора
Укрзалізниці N ЦЗЛ-450 від 07.05.01 р., у зв'язку з необхідністю
впорядкування перевезень відправлень в пасажирських поїздах
формування залізниці та з метою збільшення прибуткових надходжень
від надання додаткових послуг, Н А К А З У Ю:
1. Начальнику галузевої пасажирської служби Іванько О.В.: 1.1. Затвердити "Тимчасову службову інструкцію по наданню
послуги "Експрес-передача" (надалі - Тимчасова інструкція) по
перевезенню відправлень в пасажирських поїздах. 1.2. Організувати надання послуги "Експрес-передача" по
перевезенню відправлень в пасажирських поїздах в порядку
експерименту на підставі затвердженої Тимчасової інструкції з
04.06.01 р. по 04.09.01 р. 1.3. Розробити та подати на затвердження єдину вартість
послуги по залізниці. 1.4. Доповідати про результати організації перевезення
Експрес-передач по підсумках кожного місяця в термін до 15 числа
наступного місяця мені та в Головне пасажирське управління. По
результатах надати пропозиції щодо доцільності подальшого надання
послуги. 1.5. В ході перевезення Експрес-передач у разі необхідності
вносити зміни та доповнення до Тимчасової інструкції. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника залізниці Мариненко І.В.
Начальник залізниці А.В.Слободян
Затверджено

Наказом начальника Державного

територіально-галузевого

об'єднання "Південно-Західна

залізниця"

від 28.05.01 р. за N 228-Н
Тимчасова службова інструкція по наданню послуги

"Експрес-передача" по перевезенню відправлень в

пасажирських поїздах
Для забезпечення регулярного та безперебійного надання
послуги "Експрес-передача" керуватись наступним: 1. Експрес-передачі - упаковані та оформленні відповідно до
вимог даної Тимчасової інструкції предмети, які відправник доручає
залізниці перевезти за призначенням та вручити одержувачу.
Експрес-передачі підлягають перевезенню пасажирськими поїздами
тільки по території України. 2. Експрес-передачі приймаються у відправника та видаються
одержувачу на станціях формування та обороту поїзда, а також на
станціях, де зупинка поїзда становить не менш ніж 20 хвилин з
моменту подачі поїзда на посадку та припиняють прийматись за 5
хвилин до відправлення поїзда, а видаватись за 3 хвилини до
відправлення поїзда. Прийом та видача Експрес-передачі
здійснюється провідником, який не задіяний при посадці пасажирів. 3. За зовнішньою ознакою до відправлення приймаються тільки
наступні види Експрес-передачі: конверти (з документами, іншою
кореспонденцією) вагою 200 гр., пакунки вагою до 1 кг.
Забороняється перевозити предмети, які за своїм характером або
упаковкою можуть становити небезпеку для пасажирів, працівників
залізниці, призвести до забруднення чи псування іншої
кореспонденції. Також забороняється перевозити вогнепальну зброю
всіх видів та боєприпаси до неї, холодну зброю всіх видів,
вибухові та легкозаймисті речовини, наркотичні засоби, психотропні
речовини, їх аналоги та прекурсори, які включені Комітетом з
контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають
спеціальному контролю відповідно до законодавства України,
токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні
добрива та інші отруйні, їдкі речовини, іноземну валюту,
національну валюту України, отруйні рослини та тварини, продукти,
що швидко псуються (сирі - м'ясо, риба, птиця, яйця, молоко,
субпродукти, вироби з м'яса, риби, птиці, молока, яєць з терміном
реалізації до 72 годин, продукти з терміном реалізації до 10 діб),
носії інформації перевірка яких при прийнятті не можлива (дискети,
аудіо-, відеокасети, компакт-диски тощо), цінні папери (акції,
облігації тощо). 4. Експрес-передачі приймаються у відправника безпосередньо
провідником вагона за офіційно встановлену ціну, затверджену
наказом начальника залізниці. 5. На Експрес-передачі відправником попередньо вказуються
реквізити одержувача та перелік вкладеного. 6. Експрес-передачі перед прийомом у відправника підлягають
візуальному догляду з боку провідника на предмет вмісту
заборонених до перевезення предметів. Після прийняття до
перевезення відповідальність за збереження Експрес-передач та за
вміст у них тільки дозволених до перевезення предметів несе
провідник, який прийняв відправлення. З провідником укладається
договір про повну матеріальну відповідальність. 7. Контроль за збереженістю всіх прийнятих до перевезення в
поїзді Експрес-передач забезпечує начальник поїзда. 8. Експрес-передачі видаються одержувачу безпосередньо
провідником вагону за пред'явленням посвідчення з фотокарткою та
мокрою печаткою (надалі посвідчення), яке підтверджує
відповідність особи проставленим на Експрес-передачах реквізитам. 9. Відповідальність за попередження одержувача
Експрес-передачі покладається на відправника. 10. Не отримані Експрес-передачі зберігаються на підприємстві
формування поїзда в спеціально визначеній для цього коморі і
можуть бути видані відправнику тільки по пред'явленню посвідчення
та першого примірника квитанції на протязі 30 діб з дня
відправлення. Під час знаходження Експрес-передач в коморі
відповідальність за їх збереження покладається на комірника.
Експрес-передачі зберігаються без оплати протягом 1 доби, не
враховуючи дня прибуття поїзду. За зберігання Експрес-передач
понад добу з відправника стягується плата, розмір якої
встановлюється підприємством формування поїзда. Якщо по закінченню
терміну зберігання Експрес-передачі відправник не забере свої
речі, то вони підлягають реалізації згідно із законодавством
України. 11. Для перевезення Експрес-передачі використовуються
спеціальні сховища в купе для відпочинку провідників та/або в
службовому купе. 12. При оформленні плати за надання послуги
"Експрес-передача" використовуються стандартні бланки МД-4
тимчасово, до введення в поїздах електронних контрольно-касових
апаратів. 12.1. В бланку зазначається (зразок оформлення надається у
Додатках N 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цієї інструкції (додатки відсутні): - станція відправлення та станція призначення
Експрес-передачі; - прізвище відправника; - прізвище одержувача; - кількість пакунків цифрою та письмово; - сплачена сума письмово та цифрою; - число, місяць, рік прийняття до перевезення
Експрес-передачі; - підпис провідника, який прийняв та оформив
Експрес-передачу; - підпис відправника; - підпис одержувача. 12.2. Квитанція видається відправнику при оформленні
Експрес-передачі, талон квитанції, корінець квитанції залишаються
у провідника, як підтвердження виконаної послуги перевезення
"Експрес-передача" з усіма підписами. 13. Звіт про обсяги наданих послуг, здача виручки від надання
послуг здійснюються начальником поїзда після прибуття з рейсу у
встановленому для інших місцевих доходів порядку. ________________

Примітка: Послуга "Експрес-передача" є однією з форм
кур'єрської послуги.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: