open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
09.06.2006 N 228

Про організацію роботи по формуванню

та розвитку ринку земель, стан оціночної

діяльності у Полтавському обласному головному

управлінні земельних ресурсів та територіальних

органах земельних ресурсів області

Відповідно до рішення розширеної колегії Комітету від 26
травня 2006 року N 7/1 ( v07_1219-06 ) Н А К А З У Ю:
1. Начальнику Полтавського обласного головного управління
земельних ресурсів Шарому Г.І.:
1.1. До 9 червня 2006 року розробити план заходів щодо
усунення виявлених порушень, викладених у довідці про організацію
робіт по формуванню та розвитку ринку земель, стан оціночної
діяльності у Полтавському обласному головному управлінні земельних
ресурсів та територіальних органах земельних ресурсів області
(далі - довідка).
1.2. У місячний термін з дати затвердження зазначеного у
пункті 1.1 плану усунути порушення, викладені у довідці, про що
поінформувати Управління ринку та оцінки земель Комітету
(Горбатович С.М.). Першочергово: прискорити роботи з інвентаризації та грошової оцінки земель
населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів шляхом залучення коштів із місцевого
бюджету та інших джерел; спільно з Контрольно-ревізійним відділом Комітету
(Кириленко А.М.) вивчити питання надання послуг районними
(міськими) відділами (управліннями) земельних ресурсів області, у
тому числі Кременчуцьким міським управлінням земельних ресурсів,
та вжити заходів щодо недопущення порушень вимог
нормативно-правових актів при здійсненні
організаційно-господарської, фінансової діяльності, у тому числі
при видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову
оцінку окремої земельної ділянки; з метою підвищення кваліфікації начальників районних
(міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів організувати
навчання з методики проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок та перевірки якості землевпорядної документації; спільно із саморегулівними організаціями оцінювачів вивчити
практику роботи з оцінки земель ПП "Ексон",
ПП "УкрБізнесКонсалтинг" та ПП Крупко Т.О. та, у разі виявлення
порушень, надіслати матеріали до Екзаменаційної комісії з
експертної грошової оцінки земельних ділянок для прийняття
відповідного рішення; вжити заходів щодо підвищення кваліфікації працівників
відділу державної землевпорядної експертизи Управління
землеустрою, охорони земель та державної землевпорядної
експертизи; надати у Відділ кадрів Комітету (Хаменко І.Т.) пропозиції
стосовно проходження стажування працівників обласного головного та
районних (міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів
області.
2. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних,
Київського та Севастопольського міських головних управлінь
земельних ресурсів у місячний термін:
2.1. Вжити заходів по підготовці пропозицій планових
показників щодо надходження коштів від продажу земельних ділянок у
2007 році з метою надання пропозицій до проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік", про що поінформувати
Управління ринку та оцінки земель Комітету (Горбатович С.М.);
2.2. Привести положення про територіальні органи земельних
ресурсів у відповідність до постанови Кабміну від 24.02.2003 N 200
( 200-2003-п ) (із змінами від 16.06.2003 N 910 ( 910-2003-п ),
від 26.11.2003 N 1829 ( 1829-2003-п ) та від 12.04.2006 N 494
( 494-2006-п );
2.3. Спільно з Управлінням державної землевпорядної
експертизи, нормування і ліцензування робіт Комітету
(Ношкалюк В.Л.) здійснити аналіз оціночної діяльності суб'єктами
господарювання та, у разі виявлення порушень, вжити заходів щодо
проведення позапланових перевірок, за результатами яких розглянути
питання позбавлення ліцензій та кваліфікаційних свідоцтв оцінювача
з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
2.4. Спільно з Управлінням ринку та оцінки земель Комітету
(Горбатович С.М.) провести моніторинг результатів нормативної
грошової оцінки земель населених пунктів та земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
встановлення розміру орендної плати земельних ділянок та, у разі
виявлення порушень, вжити заходів по їх усуненню, а також аналіз
фактів проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
державної власності за кошти покупця та надати пропозиції по
недопущенню таких фактів;
2.5. Запровадити конкурсний відбір суб'єктів оціночної
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок державної та комунальної власності, про що поінформувати
Управління ринку та оцінки земель Комітету (Горбатович С.М.);
2.6. Вжити заходів щодо проведення моніторингу цін на продані
земельні ділянки в регіоні та забезпечити його оприлюднення у
регіональних ЗМІ не рідше двох разів на рік, про що інформувати
Управління ринку та оцінки земель Комітету (Горбатович С.М.) до
15 січня та до 15 липня щорічно.
3. Управлінням, самостійним відділам центрального апарату
Комітету:
3.1. Управлінню ринку та оцінки земель (Горбатович С.М.) у
трьохмісячний термін: спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Ліга
оцінювачів земель" та Всеукраїнською громадською організацією
"Спілка оцінювачів землі" організувати та провести
семінар-навчання з оцінювачами щодо ефективної роботи по оцінці
земель; опрацювати питання внесення змін до відповідних
нормативно-правових актів щодо удосконалення проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок; вжити заходів щодо створення інформаційної бази даних
моніторингу трансакцій земельних ділянок з показниками її
експертної та нормативної грошової оцінки і запровадження її
ведення у територіальних органах земельних ресурсів; підготувати пропозиції щодо здійснення начальниками районних
(міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів контролю за
якістю проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, у
тому числі на вторинному ринку; вжити заходів з удосконалення нормативно-правової бази щодо
запровадження відповідальності оцінювачів, експертів та
рецензентів за якість проведення грошової оцінки земельних
ділянок; вжити заходів по удосконаленню програм базової підготовки та
перепідготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок; підготувати проект наказу про встановлення кінцевого терміну
отримання кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок оцінювачами, які мають
кваліфікаційні документи, видані до набрання чинності Закону
України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ).
3.2. Управлінню державної землевпорядної експертизи,
нормування і ліцензування робіт (Ношкалюк В.Л.) у місячний термін:
спільно із Всеукраїнською громадською організацією "Ліга
оцінювачів земель" провести рецензування та додаткову державну
експертизу Звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки
ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" у
м. Комсомольську та, у разі його невідповідності методикам та
стандартам, надіслати матеріали в прокуратуру для вжиття заходів
по визнанню продажу незаконним; підготувати зміни до спільного наказу Держкомзему та
Держпідприємництва від 13.02.2001 N 28/18 ( z0174-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт" щодо умов
отримання ліцензії на проведення нормативної грошової оцінки
земельних ділянок; надати пропозиції по створенню та порядку функціонування
експертної ради при Держкомземі для проведення експертизи
землевпорядної та землеоціночної документації особливого значення.
3.3. Управлінню моніторингу діяльності територіальних
органів, зв'язків із ЗМІ та громадськістю (Зінковська Л.М.)
спільно із Управлінням фінансів, бухгалтерського обліку та
звітності (Челомбітько Л.А.) та Відділом кадрів (Хаменко І.Т.) у
місячний термін розробити та подати на затвердження Типову
структуру територіального органу земельних ресурсів (Рескомзему АР
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських головних
управлінь земельних ресурсів).
3.4. Відділу кадрів (Хаменко І.Т.), Управлінню державної
землевпорядної експертизи, нормування і ліцензування робіт
(Ношкалюк В.Л.), Управлінню ринку та оцінки земель
(Горбатович С.М.) організувати у другому півріччі цього року
проведення семінарів-навчань по порядку проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок та здійсненню експертизи звітів
з експертної грошової оцінки земельних ділянок працівників
територіальних органів земельних ресурсів.
3.5. Юридичному управлінню (Скороход О.В.) у місячний термін
підготувати лист до Полтавської міської ради про розмежування
повноважень між міським управлінням земельних ресурсів Держкомзему
України та управлінням земельних ресурсів міськвиконкому
Полтавської міської ради.
3.6. Управлінню державного земельного кадастру та державного
реєстру прав на землю та нерухоме майно (Лихогруд М.Г.) у
трьохмісячний термін вжити заходів по формуванню кадастрового
забезпечення земельно-оціночної діяльності.
4. Директору ДП "Інститут землеустрою" Добряку Д.С. у
місячний термін: вжити заходів щодо приведення у відповідність до вимог
нормативно-правових актів технічно-виробничу діяльність
ДП "Полтавський інститут землеустрою"; розробити еталон проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та подати його на розгляд науково-технічної ради
Комітету.
5. Виконуючому обов'язки генерального директора ДП "Центр
ДЗК" Момотенку С.М. у трьохмісячний термін привести у
відповідність до вимог законодавства документацію із землеустрою
та оцінки земель, виготовлену Полтавською регіональною філією
ДП "Центр ДЗК" та її відділеннями.
6. Начальнику Держземінспекції Нечипоренку О.М., Голові
Рескомзему АР Крим, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів
забезпечити взаємодію Держземінспекції та територіальних органів
Комітету по регулярному контролю за підготовкою документації із
землеустрою та оціночними роботами, недопущенню монополізації
робіт з експертної грошової оцінки, про що у трьохмісячний термін
повідомити Управління ринку та оцінки земель Комітету
(Горбатович С.М.).
7. Начальнику Управління ринку та оцінки земель Комітету
Горбатовичу С.М. та начальнику Полтавського обласного головного
управління земельних ресурсів Шарому Г.І. у вересні 2006 року
поінформувати колегію про стан виконання рішення колегії Комітету
від 26.05.2006 N 7/1 ( v07_1219-06 ) та цього наказу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
Голова М.Я.Сидоренко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: