open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.1998 N 228

Про затвердження форми державної статистичної

звітності N 1-ОЗБ "Звіт про результати

боротьби з організованими злочинними групами"

На виконання Доручення Президента України від 23.02.98
N 1-14/118 за поданням Служби безпеки України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 1-ОЗБ
"Звіт про результати боротьби з організованими злочинними групами"
і ввести її в дію починаючи зі звіту за 2-ге півріччя 1998 року.
2. Поширити вказану в пункті 1 цього наказу форму державної
статистичної звітності на обласні УСБУ та інші прирівняні до них
органи, Слідче управління СБ України, СБ України.
3. Встановити, що забезпечення бланками форми N 1-ОЗБ "Звіт
про результати боротьби з організованими злочинними групами" та
Інструкцією про порядок її складання, збір, розробка зведеної
інформації та контроль за достовірністю статистичної інформації
здійснюється СБУ.
4. СБ України до 20 числа після звітного періоду надсилати
Державному комітетові статистики зведені дані за ф. N 1-ОЗБ "Звіт
про результати боротьби з організованими злочинними групами".

Голова Комітету О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Служби
безпеки України
генерал-майор юстиції В.І.Пристайко

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ---------------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | ---------+---------+-------+--------+----------+-------+---------+----------+---------+---+--| форми |організа-|терито-|галузі |виду |форми |організа-|міністерс-|вищестоя-| |КС| документа|ції- |рії за |за ЗКГНГ|економіч- |власно-|ційно- |тва, |щої | | | за ДКУД |складача,|КОАТУУ | |ної діяль-|сті за |правової |відомства,|організа-| | | |ідентифі-| | |ності |КФВ |форми |МДО, |ції, | | | |каційний | | |за КВЕД | |господа- |концерну, |ідентифі-| | | |код за | | | | |рювання |асоціа- |каційний | | | |ЄДРПОУ | | | | |за КОПФГ |ції за |код за | | | | | | | | | |СПОДУ |ЄДРПОУ | | | ---------+---------+-------+--------+----------+-------+---------+----------+---------+---+--| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11| ----------------------------------------------------------------------------------------------
Ким направляється ___________ Форма N 1-ОЗБ _____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНА
Куди направляється __________ наказом Держкомстату України _____________________________ від 25 червня 1998 р. N 228
Поштова - піврічна для всіх органів
Направляється:

1. УСБУ в областях та іншими

прирівняними до них органами

в прокуратури областей та до

Слідчого управління СБ

України до 5 числа після

звітного періоду.
2. Службою безпеки України -

до Генеральної прокуратури

України та Держкомстату до 20

числа після звітного

періоду.

ЗВІТ

про результати боротьби з організованими

злочинними групами

за ____________ 199_ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Види злочинів |N |Кількість |Кількі- |Кількі-|Вилучено у членів |Кількість |Кількі-| |ря-|закінчених |сть |сть |організованих злочинних |криміналь- |сть | |дка|проваджен- |органі- |осіб, |груп |них справ |обвину-| | |ням |зованих |які |--------------------------|про |вачених| | |криміналь- |злочин- |вчинили|вогне-|боєп-|авто-|нарко- |злочини, |по цих | | |них справ |них |злочини|паль- |ри- |мобі-|тичних |вчинені |справах| | |про |груп, |у |ної |пасів|лів |засобів|ОЗГ, які | | | |злочини, |виявле- |складі |зброї | | |(в кг) |направлено | | | |вчинені |них в |ОЗГ | | | | |до суду | | | |ОЗГ |ході | | | | | |(без | | | | |розслі- | | | | | |повторно | | | | |дування | | | | | |направле- | | | | | | | | | | |них згідно | | | | | | | | | | |ст. 232 | | | | | | | | | | |КПК України | | | | | | | | | | |( 1002-05 ) | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| Особливо | 1 | | | | | | | | | | небезпечні | | | | | | | | | | | злочини проти | | | | | | | | | | | держави | | | | | | | | | | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| Інші злочини | 2 | | | | | | | | | | проти держави | | | | | | | | | | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |бандитизм | 3 | | | | | | | | | | |------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| у |контрабанда | 4 | | | | | | | | | | то-|------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| му |контрабанда | 5 | | | | | | | | | | чи-|наркотичних | | | | | | | | | | | слі|засобів, | | | | | | | | | | | |психотроп- | | | | | | | | | | | |них речовин | | | | | | | | | | | |або прекур- | | | | | | | | | | | |сорів | | | | | | | | | | | |------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |незаконне | 6 | | | | | | | | | | |перетинання | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |кордону | | | | | | | | | | | |------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |порушення | 7 | | | | | | | | | | |правил про | | | | | | | | | | | |валютні | | | | | | | | | | | |операції | | | | | | | | | | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| Загальнокримі- | 8 | | | | | | | | | | нальні злочини | | | | | | | | | | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |розкрадання | 9 | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | |або | | | | | | | | | | | у |колективного| | | | | | | | | | | то-|майна в | | | | | | | | | | | му |особливо | | | | | | | | | | | чи-|великих | | | | | | | | | | | слі|розмірах | | | | | | | | | | | |------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |вимагатель- | 10| | | | | | | | | | |ство | | | | | | | | | | | |------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |хабарництво | 11| | | | | | | | | | |------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| |інші | 12| | | | | | | | | | |злочини | | | | | | | | | | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| Всього (рядки 1,| 13| | | | | | | | | | 2, 8) | | | | | | | | | | | ----------------+---+-----------+--------+-------+------+-----+-----+-------+------------+-------| Контрольний | 14| | | | | | | | | | рядок | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Звіт складено в ____ примірниках
Прим. N 1 __________
Прим. N 2 __________
Прим. N 3 __________
Прим. N 4 __________ Голова СБУ (начальник УСБУ)
Вих. N ______ Начальник слідчого
"___" ______________ 199_ р. управління (відділу)
Виконавець _________________

Начальник архівно-облікової

служби (підрозділу)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: