open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2014  № 227

Про Наукову раду Укравтодору

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного агентства автомобільних доріг
№ 273 від 09.09.2014
№ 322 від 03.12.2015
№ 95 від 05.04.2016}

У зв'язку із кадровими змінами у центральному апараті Державного агентства автомобільних доріг України та підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Наукову раду Державного агентства автомобільних доріг України (додаток 1).

2. Затвердити персональний склад Наукової ради Державного агентства автомобільних доріг України (додаток 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність, наказ Державної служби автомобільних доріг України від 02.07.2002 № 273 та наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 19.12.2013 № 474.

Голова

С. Підгайний
Додаток 1
до наказу Державного агентства
автомобільних доріг України
21.07.2014 № 227

ПОЛОЖЕННЯ
про Наукову раду Державного агентства автомобільних доріг України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукова рада (далі - Рада) Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Укравтодор) є дорадчим органом при Голові Укравтодору з питань організації, управління і фінансування наукового, методичного, конструкторського, технологічного та проектного забезпечення (далі - науково-технічне забезпечення) дорожнього господарства.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, наказами Голови Укравтодору і його заступників, рішеннями колегії Укравтодору, Положенням про Укравтодор, іншими нормативними актами Укравтодору та цим Положенням.

1.3. Проект Положення про Раду розробляється Відділом інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення та затверджується Головою Укравтодору.

1.4. Зміни і доповнення до цього Положення розглядаються на засіданні Ради і у разі їх прийняття більшістю постійних членів Ради вносяться до Положення, яке перезатверджується Головою Укравтодору.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ

2.1. Формування концепції розвитку дорожнього господарства, визначення пріоритетних напрямків розвитку галузі, розгляд планів та програм інноваційного розвитку дорожнього господарства, в тому числі програм розвитку дорожніх інформаційних систем.

2.2. Забезпечення науково-технічного розвитку дорожнього господарства та галузевої нормативно-технічної бази.

2.3. Забезпечення ефективного використання наукового потенціалу та дослідно-експериментального виробництва, науково-технічної інформації та передового досвіду, підвищення їх впливу на кінцеві результати виробничої діяльності дорожнього господарства.

2.4. Забезпечення прийняття обґрунтованих рішень з найбільш складних і важливих проектів.

2.5. Сприяння розвитку міжвідомчих та міжнародних зв'язків у сфері науково-технічної діяльності.

3. СКЛАД РАДИ

3.1. До складу Ради залучаються висококваліфіковані фахівці структурних підрозділів Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, - входять до складу Ради на постійних засадах, та визнаних фахівців профільної вузівської науки, які працюють в Раді за згодою.

Очолює Раду Голова Укравтодору.

3.2. Чисельність та персональний склад Ради затверджує Голова Укравтодору.

3.3. Зміни чисельності та персонального складу, за поданням голови Ради, розглядаються на засіданні Ради і у разі їх прийняття затверджуються Головою Укравтодору.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ

4.1. Рада проводить роботу за затвердженим її Головою планом.

4.2. Питання кворуму, регламенту, періодичності засідань, механізму формування плану роботи, підготовки і терміну попереднього ознайомлення членів Ради з документами наступного засідання вирішуються та затверджуються на засіданні Ради.

4.3. Організаційна форма розгляду питання визначається в залежності від характеру і значення питання. Постійні члени Ради беруть участь в усіх засіданнях. Члени Ради, що працюють за згодою, запрошуються на окремі засідання з розгляду питань, в яких вони є фахівцями. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ради. Питання обмеженого спрямування можуть розглядатись неповним складом Ради.

4.4. Рішення Ради, затверджені керівництвом Укравтодору, підлягають обов'язковому виконанню структурними підрозділами Укравтодору, підприємствами та організаціями, що входять до сфери управління Укравтодору.

4.5. Організовує роботу Ради секретар Ради під керівництвом Голови Ради.

4.6. Проекти всіх матеріалів, які подаються на засідання Ради, готуються тими структурними підрозділами, які їх пропонують. З кожного питання, яке розглядається на засіданні Ради, ведеться протокол. Всі матеріали по роботі Ради зберігаються у секретаря Ради.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ

5.1. Члени Ради зобов'язані:

- брати активну участь у роботі Ради;

- виконувати рішення Ради, окремі доручення керівників Ради;

- брати участь у підготовці питань, які виносяться на засідання Ради, проектів рішень та рекомендацій, проведенні відповідних експертиз.

5.2. Члени Ради мають право:

- ознайомлюватись з матеріалами, які подані на засідання Ради (доповідями, тезами, довідками, проектами рішень та рекомендацій тощо);

- вимагати від керівників самостійних підрозділів Укравтодору, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, додаткову інформацію до матеріалів, які подані на засідання Ради;

- за дорученням Ради здійснювати контроль за виконанням рішень Ради;

- отримувати інформацію про хід виконання будь-яких рішень Ради.Додаток 2
до наказу Державного агентства
автомобільних доріг України
21.07.2014 № 227

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Наукової ради Державного агентства автомобільних доріг України


Батищев
Андрій Васильович

-

Голова Наукової ради, Голова Укравтодору


Березовський
Микола Володимирович

-

заступник Голови Наукової ради, заступник Голови Укравтодору


Нагайчук
Василь Михайлович

-

заступник Голови Наукової ради, директор ДП "ДерждорНДІ", к. т. н.


Цинка
Анатолій Олександрович

-

секретар Наукової ради, начальник відділу науково-технічних досліджень та ціноутворення Департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору


Безуглий
Артем Олександрович

-

заступник директора з наукової роботи ДП "ДерждорНДІ", к. е. н.


Вирожемський
Валерій Костянтинович

-

перший заступник директора з наукової роботи ДП "ДерждорНДІ", к. т. н.


Гамеляк
Ігор Павлович

-

завідувач кафедри аеропортів НТУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Гончаренко
Федір Петрович

-

заступник головного інженера ДП "Укрдіпродор", к. т. н.


Даценко
Володимир Михайлович

-

заступник директора з наукової роботи ДП "Дорцентр", к. т. н.


Данкевич
Ігор Васильович

-

заступник Голови правління ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"


Дмитрієв
Микола Миколайович

-

перший проректор - проректор з наукової роботи НТУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Жданюк
Валерій Кузьмович

-

завідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Загорняк
Олег Васильович

-

директор Фінансово-економічного департаменту Укравтодору, к. т. н.


Золотарьов
Віктор Олександрович

-

завідувач кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів ХНАДУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Кіщинський
Сергій Володимирович

-

начальник центру асфальтобетонів та органічних в'яжучих ДП "ДерждорНДІ"


Кіяшко
Ігор Володимирович

-

професор кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХНАДУ, к. т. н. (за згодою)


Крижанівський
Олександр Євгенович

-

начальник інженерно-технічного відділу ДП "Укрдіпродор"


Коваль
Петро Миколайович

-

провідний науковий співробітник ДП "ДерждорНДІ", к. т. н.


Колесник
Юрій Романович

-

провідний науковий співробітник ДП "ДерждорНДІ", д. х. н.


Мозговий
Володимир Васильович

-

завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії НТУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Оксень
Євген Іванович

-

начальник центру досліджень мостів та цементобетонних конструкцій ДП "ДерждорНДІ", д. т. н.


Онищенко
Артур Миколайович

-

доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії НТУ, к. т. н. (за згодою)


Островерхий
Олег Григорович

-

доцент кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг НТУ, к. т. н. (за згодою)


Павлюк
Дмитро Олександрович

-

завідувач кафедри проектування доріг НТУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Савенко
В'ячеслав Якович

-

завідувач кафедри будівництва та експлуатації доріг НТУ, професор, д. т. н. (за згодою)


Славінська
Олена Сергіївна

-

декан факультету транспортного будівництва НТУ, завідувач кафедри управління виробництвом і майном, професор, д. т. н. (за згодою)


Стьожка
Віталій Володимирович

-

перший заступник директора ДП "Дорцентр", к. т. н.


Федоренко
Олег Володимирович

-

начальник Управління експлуатації доріг Укравтодору


Цепелєв
Сергій Юрійович

-

директор Департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору.

{Персональний склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства автомобільних доріг № 273 від 09.09.2014; в редакції Наказів Державного агентства автомобільних доріг № 322 від 03.12.2015, № 95 від 05.04.2016}

{Текст взято з сайту Укравтодору http://www.ukravtodor.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: