open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2011 N 227

Про затвердження Плану заходів

з усунення порушень у сфері управління

землями природно-заповідного фонду

загальнодержавного значення, причин та умов,

що їм сприяють, посилення контролю

за використанням таких земель

З метою вжиття вичерпних заходів щодо усунення виявлених
порушень у сфері управління землями природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення та контролю за їх використанням, на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.06.2011
N 29121/1/1-11 до подання Генеральної прокуратури України від
08.06.2011 N 05/3-379 вих-11 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів з усунення порушень у сфері
управління землями природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення, причин та умов, що їм сприяють, посилення контролю за
використанням таких земель (далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити неухильне
виконання у визначені строки заходів, передбачених Планом.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів

України

30.06.2011 N 227

ПЛАН ЗАХОДІВ

з усунення порушень у сфері управління

землями природно-заповідного фонду

загальнодержавного значення, причин

та умов, що їм сприяють, посилення контролю

за використанням таких земель

------------------------------------------------------------------ N | Назва заходу | Шляхи реалізації |Строки |Відповідальні | з/п| | | | виконавці | ---+------------------+------------------+-------+--------------| 1.|Створення |розроблення та |грудень|Департамент | |централізованої |внесення в | 2011 |заповідної | |системи управління|установленому | року |справи | |установами |порядку на розгляд| | | |природно- |Кабінету Міністрів| | | |заповідного фонду |проекту Указу | | | |загальнодержавного|Президента України| | | |значення |"Про | | | | |підпорядкування | | | | |біосферних, | | | | |природних | | | | |заповідників, | | | | |національних | | | | |природних парків | | | | |Міністерству | | | | |екології та | | | | |природних ресурсів| | | | |України" | | | | |------------------+-------+--------------| | |розроблення та |грудень|Департамент | | |подання в | 2011 |заповідної | | |установленому | року |справи | | |порядку на розгляд| |Юридичний | | |Кабінету Міністрів| |департамент | | |законопроекту "Про| | | | |внесення змін до | | | | |Закону України | | | | |"Про природно- | | | | |заповідний фонд | | | | |України" | | | ---+------------------+------------------+-------+--------------| 2.|Роботи з |підготовка | до |Департамент | |інвентаризації |обґрунтованих | 15 |заповідної | |земель природно- |пропозицій щодо | липня |справи | |заповідного фонду,|обсягу | 2011 |Департамент | |встановлення їх |фінансування, | року |економіки та | |меж в натурі (на |необхідного для | |фінансів | |місцевості), |завершення робіт з| | | |оформлення |інвентаризації | | | |правовстановлюючих|земель природно- | | | |документів |заповідного фонду | | | | |загальнодержавного| | | | |значення | | | | |------------------+-------+--------------| | |підготовка | до |Департамент | | |звернення до Ради |1 липня|заповідної | | |міністрів АР Крим,| 2011 |справи | | |обласних, | року | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських державних | | | | |адміністрацій та | | | | |відповідних | | | | |місцевих рад щодо | | | | |виділення коштів, | | | | |необхідних для | | | | |завершення робіт з| | | | |інвентаризації | | | | |земель природно- | | | | |заповідного фонду | | | | |місцевого значення| | | | |------------------+-------+--------------| | |підготовка | до 15 |Департамент | | |пропозицій до |серпня |економіки та | | |Міністерства | 2011 |фінансів | | |фінансів щодо | року |Департамент | | |розроблення | |заповідної | | |окремої бюджетної | |справи | | |програми для | | | | |фінансування | | | | |заходів з | | | | |інвентаризації | | | | |земель природно- | | | | |заповідного фонду | | | ---+------------------+------------------+-------+--------------| 3.|Забезпечення |розроблення | до 20 |Департамент | |додержання режиму |спільно із | липня |заповідної | |територій та |Державною | 2011 |справи | |об'єктів природно-|екологічною | року |Державна | |заповідного фонду |інспекцією плану | |екологічна | | |проведення у | |інспекція | | |2011 році спільних| |України | | |перевірок із | | | | |додержання режиму | | | | |територій та | | | | |об'єктів природно-| | | | |заповідного фонду | | | ---+------------------+------------------+-------+--------------| 4.|Притягнення до |вжиття заходів | до 15 |Департамент | |відповідальності |дисциплінарного | липня |заповідної | |посадових осіб, |впливу | 2011 |справи | |винних у | | року |Департамент | |неналежному | | |організаційно-| |виконанні заходів | | |аналітичної та| |із забезпечення | | |кадрової | |дотримання режиму | | |роботи | |територій та | | |Керівники | |об'єктів природно-| | |установ | |заповідного фонду,| | |природно- | |встановлення меж | | |заповідного | |в натурі (на | | |фонду | |місцевості) та | | | | |отримання | | | | |правовстановлюючих| | | | |документів | | | | -----------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: