open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2014  № 227

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 588 від 06.09.2017}

Про організацію роботи Міненерговугілля з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

З метою виконання Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та доручення Президента України від 02.12.2013 № 1-1/3128 стосовно вдосконалення законодавства про створення засад функціонування прозорого конкурентного ринку електроенергії, забезпечення енергетичної безпеки держави та фінансової стабільності суб'єктів електроенергетики, захисту інтересів споживачів електричної енергії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міненерговугілля України з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії" (далі - Закон) відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 9 січня 2014 року (протокол № 1), що додається.

2. Утворити Робочу групу з реалізації положень Закону (далі - Робоча група) у складі, що є додатком 1.

3. Затвердити Регламент роботи Робочої групи (далі - Регламент), що є додатком 2.

4. Керівнику Робочої групи забезпечити:

організацію протягом тижня розроблення керівниками структурних підрозділів Міненерговугілля, відповідальних за виконання відповідних пунктів плану заходів з реалізації положень Закону, графіків роботи;

підготовку протягом місяця структурними підрозділами Міненерговугілля переліку нормативно-правових актів, які необхідні для реалізації Закону, та подання відповідного переліку на розгляд Робочої групи;

своєчасне виконання плану заходів Міненерговугілля з реалізації положень Закону;

співпрацю з робочими групами Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії України та Координаційної групи НКРЕ.

5. Начальнику управління протоколу та міжнародного співробітництва (Шевченко О.О.) забезпечити співпрацю з Європейським Енергетичним Співтовариством (Energy Community) та іншими міжнародними організаціями.

6. Відповідальним за підготовку та подання на розгляд Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії України проектів нормативно-правових актів, розроблених на виконання положень Закону, визначити заступника Міністра Чеха С.М.

7. Рекомендувати ДП "Енергоринок" (Бедін С.В.) вжити заходів із технічного забезпечення координації та обміну інформацією з питань реалізації положень Закону між робочими групами, утвореними Міненерговугілля та НКРЕ.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е. СтавицькийДодаток 1
до наказу Міненерговугілля
26.02.2014 № 227

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"


ЧЕХ
Сергій Михайлович

-

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, керівник робочої групи;


СЕРДЮКОВ
Роман Петрович

-

директор Департаменту електроенергетики Міненерговугілля, заступник керівника робочої групи;


БУСЛАВЕЦЬ
Ольга Анатоліївна

-

начальник відділу Департаменту електроенергетики Міненерговугілля, секретар робочої групи;


ДУДКА
Леонід Олексійович

-

директор Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності Міненерговугілля;


САКАДА
Тетяна Василівна

-

начальник відділу Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності Міненерговугілля;


ДОЛЯ
Володимир Іванович

-

директор Департаменту економіки і фінансів Міненерговугілля;


ГРАЧОВА
Ольга Миколаївна

-

заступник директора Департаменту економіки і фінансів Міненерговугілля;


КОВАЛЕНКО
Віталій Валентинович

-

директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля;


СТРИГУНЕНКО
Гліб Юрійович

-

головний спеціаліст Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля;


МИРГОРОДСЬКИЙ
Олег Петрович

-

директор Юридичного департаменту Міненерговугілля;


ЗАГОРУЛЯ
Олена Анатоліївна

-

начальник відділу Юридичного департаменту Міненерговугілля;


ШЕВЧЕНКО
Олег Олександрович

-

начальник Управління протоколу та міжнародного співробітництва Міненерговугілля;


КОЗЛОВСЬКА
Олександра Олександрівна

-

заступник начальника - начальник відділу Управління протоколу та міжнародного співробітництва Міненерговугілля;


МЕЖЕННИЙ
Сергій Якович

-

радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України;


ПОЗНЯКОВ
Олександр Вікторович

-

перший віце-президент НАК "Енергетична компанія України" (за згодою);


ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ
Петро Йосипович

-

в.о. директора ДП НЕК "Укренерго" (за згодою);


БЕДІН
Сергій Володимирович

-

директор ДП "Енергоринок" (за згодою);


СИРОТА
Ігор Григорович

-

генеральний директор ПАТ "Укргідроенерго" (за згодою);


ЛУШКІН
Володимир Андрійович

-

головний державний інспектор України з енергетичного нагляду (за згодою);


РОГОЗІН
Олександр Георгійович

-

член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (за згодою);


КОНСТАНТИНОВ
Микита Ігоревич

-

в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою);


ЗАПАЙЩИКОВ
Костянтин Володимирович

-

радник президента ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою);


ВОЛОДІНА
Людмила Михайлівна

-

заступник виконавчого директора з правового забезпечення ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою);


РАЧИН
Микола Едуардович

-

директор з економічних питань ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою);


УЛІТІЧ
Юрій Іванович

-

президент асоціації "Укртеплоелектроцентраль" (за згодою);


ДЕГТЯРЬОВ
Олексій Пилипович

-

керівник департаменту з технічного розвитку ТОВ "ДТЕК" (за згодою);


ФОМЕНКО
Олексій Олександрович

-

начальник відділу з керівництва регуляторними проектами ТОВ "ДТЕК" (за згодою);


ГОРОХОВА
Ірина Костянтинівна

-

радник департаменту регуляторної політики ТОВ "ДТЕК" (за згодою);


ЧИЖЕВСЬКА
Ірина Анатоліївна

-

начальник департаменту прогнозування роботи енергосистеми ТОВ "Гринтек Енержи" (за згодою);


НІКІТОРОВИЧ
Олександр Володимирович

-

віце-президент ВГО Асоціації "Укргідроенерго", президент ЗЕА "Новосвіт" (за згодою);


ВОЛОШИНА
Олена Антонівна

-

директор з економіки ПАТ "Центренерго" (за згодою);


САНЧЕНКО
Юрій Миколайович

-

заступник директора з економіки ПАТ "Центренерго" (за згодою);


ЄГОРОВ
Володимир Володимирович

-

заступник директора ПАТ "Донбасенерго" (за згодою);


КОСТИШЕНА
Наталія Михайлівна

-

директор департаменту енергозбутової політики ТОВ "Укренергоконсалтинг" (за згодою);


ІЩЕНКО
Діана Олександрівна

-

директор юридичного департаменту ТОВ "Укренергоконсалтинг" (за згодою);


ЯЦЕК
ГЛОВАЦКІ

-

представник компанії "Кульчик Холдінг С.А.";


Представник Антимонопольного комітету України (за згодою).Додаток 2
до наказу Міненерговугілля
26.02.2014 № 227

РЕГЛАМЕНТ
роботи Робочої групи з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

I. Загальні положення

1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Робочої групи з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (далі - Робоча група).

1.2. Основними завданнями Робочої групи є:

1) забезпечення виконання плану заходів Міненерговугілля з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (далі - Закон);

2) координація роботи з розробки проектів нормативно-правових актів з метою реалізації Закону;

3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час виконання плану заходів Міненерговугілля.

II. Організація роботи Робочої групи

2.1. Робоча група:

1) проводить аналіз стану виконання плану заходів Міненерговугілля з реалізації положень Закону;

2) здійснює аналіз проблемних питань, що виникають у процесі розробки нормативно-правових актів, формує пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

3) розглядає та узгоджує проекти нормативно-правових актів;

2.2. Засідання робочої групи проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

2.3. За результатами засідання Робочої групи складається протокол, який підписується керівником Робочої групи та її секретарем.

Протокол засідання доводиться до відома членів Робочої групи протягом двох робочих днів проведення засідання робочої групи.

2.4. Організацію засідань Робочої групи, підготовку та зберігання протоколів здійснює її секретар.

2.5. Робоча група для виконання покладених на неї завдань:

1) утворює у разі потреби Робочі підгрупи, затверджує їх персональний склад, визначає керівника та секретаря.

2) взаємодіє з робочими групами НКРЕ та іншими робочими групами, створеними Координаційним центром із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії України (далі - Координаційний центр).

III. Повноваження керівника, секретаря та членів Робочої групи

3.1. Керівник:

- головує на засіданні Робочої групи;

- забезпечує організацію роботи Робочої групи;

- затверджує плани графіки роботи Робочих підгруп та здійснює контроль за їх виконанням;

- забезпечує співпрацю з робочими групами Координаційного центру і Координаційної групи НКРЕ та міжнародними організаціями.

3.2. У разі відсутності керівника Робочої групи засідання проводить його заступник.

3.3. Секретар відповідає за організацію засідань Робочої групи, підготовку та розповсюдження порядку денного та протоколів.

3.4. Секретар своєчасно надає протокол та проекти нормативних документів, відпрацьованих Робочою групою, до "ДП Енергоринок" з метою забезпечення інформаційного обміну між робочими групами при Міненерговугілля та НКРЕ.

IV. Організація роботи Робочої підгрупи

4.1. Робоча підгрупа створюється Робочою групою за необхідності з метою розробки відповідного нормативно-правового акту.

4.2. Робоча підгрупа:

1) розробляє проект відповідного нормативно-правового акту у строки, визначені планом-графіком;

2) звітує на засіданні Робочої групи про результати підготовки проектів нормативно-правових актів;

3) у разі необхідності готує пропозиції щодо розгляду окремих питань іншими Робочими підгрупами;

4.3. Засідання Робочої підгрупи проводяться відповідно до затвердженого плану-графіка, але не рідше одного разу на тиждень.

За результатами засідання Робочої підгрупи складається протокол, якій підписуються керівником Робочої підгрупи та її секретарем.

Протокол засідання доводиться до відома членів Робочої підгрупи, а також секретаря Робочої групи впродовж одного робочого дня після проведення засідання Робочої підгрупи.

4.4. Організацію засідань Робочої підгрупи, підготовку та зберігання протоколів здійснює її секретар.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля України
26.02.2014 № 227

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міненерговугілля України з реалізації положень Закону України від 24.10.2013 № 663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії" відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 9 січня 2014 року

Положення акта законодавства

Зміст заходу з реалізації (виконання) відповідних положень (завдань)

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
створити у складі підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, структурні підрозділи для виконання функцій оператора ринку та гарантованого покупця на повномасштабному ринку електричної енергії

здійснити відповідно до законодавства необхідні заходи щодо виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

26.02.2014

ДП "Енергоринок"

Підпункт 1 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
затвердити план заходів реалізації перехідного періоду

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.03.2014

Департамент електроенергетики

Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
затвердити методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

Проаналізувати діючу методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж та в разі необхідності внести до неї відповідні зміни та подати на затвердження

07.05.2014

Департамент електроенергетики
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
забезпечити розроблення порядку підготовки системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи на наступні десять років та порядку його оприлюднення

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції

01.05.2014

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
Департамент електроенергетики
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
затвердити кодекс електричних мереж

Розробити та подати на затвердження відповідний акт

01.01.2015

Департамент електроенергетики
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац другий підпункту 2 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.05.2014

Департамент економіки і фінансів
ДП "Енергоринок"

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, а також врегулювання договірних відносин електропостачальників та електророзподільних підприємств із споживачами електричної енергії

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.05.2014

Департамент електроенергетики
Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності
Юридичний департамент

Абзац третій підпункту 2 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
забезпечити фінансування закупівлі ДП НЕК "Укренерго" програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання системним оператором своїх функцій на ринку електричної енергії відповідно до цього Закону та нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.05.2014

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
Департамент економіки і фінансів
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
здійснити заходи з підготовки проектів актів законодавства щодо імплементації вимог Директиви ЄС № 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії

Проаналізувати відповідність положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії" вимогам Директиви 2009/72/ЄС, Регламенту 714/2009

30.04.2014

Управління протоколу та міжнародного співробітництва
ДП "НЕК "Укренерго"

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.12.2014

Департамент електроенергетики
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, підготувати план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (починаючи з 2015 року) та направити його на затвердження до Кабінету Міністрів України

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект Плану розвитку ОЕС України на наступні десять років

01.10.2014

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац п'ятий частини сьомої статті 10
Відповідність інвестиційних проектів умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звільняються від дії частини четвертої цієї статті, та термін надання такого звільнення визначаються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

15.01.2015

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
провести реорганізацію підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, шляхом виділення (розділення) з його складу структурних підрозділів та створення на їх базі підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця в організаційно-правових формах відповідно до цього Закону

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.11.2015

Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності
ДП "Енергоринок"

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
провести реорганізацію підприємства, що здійснює диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України, передачу електричної енергії магістральними електричними мережами, і створити системного оператора та електропередавальне підприємство

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.11.2015

Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
створити державну спеціалізовану некомерційну установу - Фонд врегулювання вартісного дисбалансу

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.11.2015

Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності

Абзац восьмий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
здійснити заходи щодо передачі обладнання та програмно-інформаційного комплексу, пов'язаного з автоматизованою системою комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України, з балансу оптового постачальника на баланс системного оператора

здійснити відповідно до законодавства необхідні заходи щодо виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

01.11.2015

Департамент майна, управління корпоративними правами та реформування власності
Департамент економіки і фінансів
ДП "НЕК "Укренерго"
ДП "Енергоринок"

Абзац дев'ятнадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
забезпечити фінансування підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця, в межах свого кошторису, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Здійснити відповідно до законодавства необхідні заходи щодо виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

01.01.2016

Департамент економіки і фінансів
ДП "Енергоринок"

Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
здійснити закупівлю та впровадження у промислову експлуатацію програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання функцій системного оператора, функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку

Здійснити відповідно до законодавства необхідні заходи щодо виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

01.01.2016

Департамент економіки і фінансів
ДП "НЕК "Укренерго"

Абзац вісімнадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
здійснити закупівлю та впровадити через свій підрозділ програмне та технічне забезпечення, необхідне для організації та проведення торгів "на добу наперед"

Здійснити відповідно до законодавства необхідні заходи щодо виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

01.01.2016

Департамент економіки і фінансів
ДП "Енергоринок"

Абзаци двадцять другий - двадцять сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
затвердити порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачів з оплати електричної енергії. Порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачів з оплати електричної енергії повинен, зокрема, включати:
способи забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергії;
перелік споживачів, відносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов'язань окремих споживачів з оплати електричної енергії;
строки дії та обсяги забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергії;
порядок та строки виконання державою грошових зобов'язань окремих споживачів з оплати електричної енергії за наданими забезпеченнями;
порядок безумовного відшкодування збитків гарантованого електропостачальника, пов'язаних із невиконанням / неналежним виконанням зобов'язань з оплати електричної енергії окремими споживачами, щодо грошових зобов'язань яких державою було надано відповідне забезпечення

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідні проекти актів

01.01.2017

Департамент економіки і фінансів

Абзац десятий підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
визначити групи побутових споживачів, ціни на електричну енергію для яких регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до цього Закону

Внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів відповідний проект акта

01.06.2017

Департамент економіки і фінансів

Абзац другий підпункту 3 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
у термін з 1 січня 2016 року до 1 січня 2017 року забезпечити:
тестування програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, виконання функцій системного оператора, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, а також програмного та технічного забезпечення, необхідного для організації та проведення торгів "на добу наперед"

Вжити організаційно-технічних заходів до забезпечення виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

до 1 січня 2017 року

Департамент електроенергетики

Абзац третій підпункту 3 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
у термін з 1 січня 2016 року до 1 січня 2017 року забезпечити здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії та надання послуг і виконання розрахунків за електричну енергію та послуги відповідно до вимог Закону

Вжити організаційно-технічних заходів до забезпечення виконання завдання та про результати поінформувати Кабінет Міністрів

до 1 січня 2017 року

Департамент економіки і фінансів

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: