open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2008 N 227

Про затвердження Положення про метрологічну

службу Державіаадміністрації

Відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Типового положення про
метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів
управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій,
затвердженого наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 28.02.2005 N 53
( z0307-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.03.2005 за N 307/10587, на виконання наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 26.10.2007 N 971 "Про
метрологічну службу Мінтрансзв'язку", з метою координації робіт
пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань, ефективного
управління питаннями метрологічної діяльності
Державіаадміністрації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про метрологічну службу Державної
авіаційної адміністрації, що додається.
2. Державній авіаційній адміністрації (Л.Кислий) забезпечити
доведення цього наказу до відома підприємств, установ, організацій
цивільної авіації України, що підпорядковуються
Державіаадміністрації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби
від 17.06.2005 N 425 "Про затвердження Положення про метрологічну
службу Державіаслужби".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Давидова О.М.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінтрансзв'язку

27.02.2008 N 227
ПОГОДЖЕНО

Лист Держспоживстандарту

України

14.02.2008 N 1645-3-4/19

ПОЛОЖЕННЯ

про метрологічну службу Державної авіаційної

адміністрації Міністерства транспорту

та зв'язку України

1. Загальні положення
1.1. Положення про метрологічну службу Державної авіаційної
адміністрації Міністерства транспорту та зв'язку України (далі -
Положення) розроблено згідно з вимогами Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ), Типового
положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої
влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та
організацій, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.02.2005
N 53 ( z0307-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16.03.2005 за N 307/10587, Положення про метрологічну
службу Міністерства транспорту та зв'язку України, затвердженого
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.10.2007
N 971, і визначає основні завдання, права, функції та
організаційну структуру метрологічної служби Державної авіаційної
адміністрації (далі - Державіаадміністрації). Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та
організації цивільної авіації України, що підпорядковуються
Державіаадміністрації.
1.2. Метрологічна служба Державіаадміністрації є складовою
частиною метрологічної служби України та здійснює координацію
робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і
здійсненням метрологічного контролю і нагляду у галузі цивільної
авіації України.
1.3. Головною метою діяльності метрологічної служби
Державіаадміністрації є виконання робіт із забезпечення єдності
вимірювань, які виконуються в галузі цивільної авіації для
підвищення ефективності, безпеки та поліпшення якості послуг, що
надаються.
1.4. Державіаадміністрація у сфері своєї діяльності, що
визначається законодавством, для виконання робіт із забезпечення
єдності вимірювань, формує організаційну структуру із
метрологічних служб і осіб, відповідальних за забезпечення єдності
вимірювань органів управління об'єднань підприємств, підприємств
та організацій цивільної авіації України.
1.5. У своїй діяльності метрологічна служба
Державіаадміністрації керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
національними стандартами України та рекомендаціями міждержавних
стандартів, що встановлюють правила і норми метрологічного
забезпечення, нормативними документами з метрології та методичними
вказівками спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері метрології (далі - ЦОВМ), цим Положенням,
наказами та методичними вказівками Мінтрансзв'язку і
Державіаадміністрації.
2. Склад метрологічної служби Державіаадміністрації
2.1. Склад метрологічної служби Державіаадміністрації,
органів управління об'єднань підприємств, підприємств та
організацій визначаються їхніми керівниками відповідно до обсягів
робіт і з урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності
вимірювань належать до основних видів робіт, а підрозділи
метрологічних служб - до основних виробничих, науково-дослідних,
конструкторських, проектно-конструкторських чи технологічних
підрозділів.
2.2. Метрологічна служба Державіаадміністрації складається з: відділу типової експлуатаційної документації та метрології
управління сертифікації типу авіаційної техніки; головної організації метрологічної служби
Державіаадміністрації; базових організацій метрологічної служби
Державіаадміністрації; метрологічних служб та осіб, відповідальних за забезпечення
єдності вимірювань підприємств, установ та організацій цивільної
авіації; осіб, відповідальних за метрологічне забезпечення в
структурних підрозділах Державіаадміністрації. Структура метрологічної служби Державіаадміністрації
приведена в додатку ( va227650-08 ).
2.3. Загальне керівництво діяльністю метрологічної служби
Державіаадміністрації здійснює заступник голови
Державіаадміністрації, якому підпорядкований даний напрям
діяльності, через головного метролога Державіаадміністрації, що
призначається наказом голови Державіаадміністрації.
2.4. З метою визначення напрямків діяльності метрологічної
служби Державіаадміністрації, поєднання інтересів галузевих
метрологічних служб, вирішення найважливіших питань їх розвитку та
діяльності може бути створена Рада метрологів галузі цивільної
авіації України.
3. Завдання, права та функції метрологічної служби

Державіаадміністрації
3.1. Основними завданнями метрологічної служби
Державіаадміністрації є: 3.1.1. Визначення концепції розвитку метрологічної служби
галузі цивільної авіації та реалізація її шляхом розроблення
відповідних планів. 3.1.2. Складання і затвердження галузевих перспективних та
щорічних планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань та
контроль за їх виконанням. 3.1.3. Розроблення та реалізація заходів щодо впровадження
систем управління якістю в метрологічних підрозділах галузі
цивільної авіації відповідно до вимог міжнародних та національних
стандартів. 3.1.4. Організація і здійснення метрологічного контролю і
нагляду. 3.1.5. Аналіз та оцінка стану метрологічного забезпечення
галузі цивільної авіації за результатами узагальнення інформації
головної і базових організацій, метрологічних служб підприємств та
організацій. 3.1.6. Розроблення та атестація в установленому порядку
методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації,
повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки. 3.1.7. Організація подання на державні випробування і
повірку.
3.2. Метрологічна служба Державіаадміністрації має право: 3.2.1. Залучати в установленому порядку підпорядковані
головну і базові організації, метрологічні служби, осіб,
відповідальних за забезпечення єдності вимірювань до виконання
робіт з метрологічного забезпечення, здійснювати контроль у сфері
своєї діяльності. 3.2.2. Отримувати в установленому порядку від підприємств,
установ та організацій, що підпорядковуються
Державіаадміністрації, необхідні узагальнені звіти та інші
матеріали з питань метрологічного забезпечення. 3.2.3. Здійснювати організаційно-методичне керівництво
роботами з атестації калібрувальних та вимірювальних лабораторій
на підприємствах і в організаціях, що підпорядковуються
Державіаадміністрації. 3.2.4. Вносити пропозиції керівництву Мінтрансзв'язку та
Державіаадміністрації про визначення головних та базових
організацій в галузі цивільної авіації. 3.2.5. Проводити роботи з атестації головних та базових
організацій. 3.2.6. Надавати пропозиції щодо виконання науково-дослідних
та інших видів робіт з питань метрологічного забезпечення в галузі
цивільної авіації. 3.2.7. Здійснювати організаційно-методичне керівництво
метрологічними роботами на підприємствах, в установах і
організаціях, що підпорядковуються Державіаадміністрації. 3.2.8. У встановленому порядку представляти
Державіаадміністрацію з питань забезпечення метрологічної
діяльності в інших міністерствах і відомствах, в органах
державного нагляду, в органах державної влади (листуватися, брати
участь у нарадах, робити запити щодо потрібної інформації та
представляти її, одержувати консультації). 3.2.9. Видавати за результатами метрологічного нагляду
приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення
виявлених недоліків. 3.2.10. Пропонувати та погоджувати із метрологічною службою
Мінтрансзв'язку пропозиції щодо: а) визначення головних та базових організацій; б) заохочення працівників підрозділів метрологічних служб за: досягнення високих показників у підвищенні рівня забезпечення
єдності вимірювань; впровадження сучасних методів і засобів вимірювань. в) притягнення до відповідальності винних у незадовільному
стані метрологічного забезпечення; г) заборони застосування технічної документації, яка: не відповідає вимогам національних, галузевих стандартів та
іншої чинної нормативної документації; не пройшла метрологічної експертизи.
3.3. Основними функціями метрологічної служби
Державіаадміністрації є: 3.3.1. Здійснення єдиної технічної політики та регулювання у
сфері забезпечення єдності вимірювань в галузі цивільної авіації. 3.3.2. Організація проведення аналізу стану вимірювань в
галузі та встановлення основних напрямів подальшого розвитку
метрологічного забезпечення. 3.3.3. Організація і проведення метрологічного контролю і
нагляду. 3.3.4. Організація міжлабораторних порівняльних випробувань,
а також міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань у
вимірювальних лабораторіях підприємств та організацій, що
підпорядковуються Державіаадміністрації. 3.3.5. Здійснення взаємодії з органами Державної
метрологічної служби щодо питань забезпечення єдності вимірювань. 3.3.6. Здійснення атестації головних та базових організацій,
координація діяльності та проведення періодичних перевірок за
дотриманням ними вимог законодавства. 3.3.7. Розроблення галузевих програм з метрологічного
забезпечення, що спрямовані на вдосконалення метрологічного
забезпечення і підвищення ефективності робіт метрологічної служби,
організація і контроль за їх виконанням. 3.3.8. Підготовка пропозицій до проектів планів національної
стандартизації з питань метрологічного забезпечення і розроблення
планів робіт з удосконалення галузевої нормативної бази з
метрології. 3.3.9. Участь у роботах з міжнародного співробітництва в
галузі метрології. 3.3.10. Організація розроблення та впровадження нормативних
документів з питань метрологічного забезпечення в галузі цивільної
авіації. 3.3.11. Організація і проведення метрологічної експертизи
технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи в галузі цивільної авіації. 3.3.12. Організація проведення атестації калібрувальних і
вимірювальних лабораторій підприємств, установ та організацій, що
підпорядковуються Державіаадміністрації, та проведення перевірок
за дотриманням ними вимог законодавства. 3.3.13. Організація і проведення робіт, необхідних для
забезпечення єдності вимірювань на підприємствах і в організаціях,
що підпорядковуються Державіаадміністрації. 3.3.14. Організація навчання та підвищення кваліфікації
фахівців метрологічної служби Державіаадміністрації. 3.3.15. Організація галузевих нарад, семінарів, конференцій,
виставок з питань метрологічного забезпечення.
4. Обов'язки та права головного метролога

Державіаадміністрації
4.1. Метрологічну службу Державіаадміністрації очолює
головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з
неї наказом голови Державіаадміністрації.
4.2. На головного метролога Державіаадміністрації покладені
такі обов'язки: 4.2.1. Контроль за здійсненням єдиної технічної політики та
виконанням технічного регулювання у сфері забезпечення єдності
вимірювань у галузі цивільної авіації. 4.2.2. Організація проведення аналізу та оцінки стану
метрологічного забезпечення у галузі цивільної авіації за
результатами узагальнення інформації підпорядкованих метрологічних
служб підприємств, установ і організацій цивільної авіації, та
визначення основних напрямків подальшого розвитку метрологічного
забезпечення. 4.2.3. Контроль за впровадженням стандартів і рекомендацій
Міжнародної організації законодавчої метрології, Міжнародної
організації з стандартизації, Міжнародної електротехнічної
комісії, Міжнародної організації цивільної авіації у сфері
метрології. 4.2.4. Організація розроблення, затвердження, узгодження та
впровадження нормативних документів з питань метрологічного
забезпечення. 4.2.5. Взаємодія з ЦОВМ, з метрологічними службами інших
центральних органів виконавчої влади з питань міжгалузевої
координації планів з метрологічного забезпечення. 4.2.6. Організація метрологічного контролю і нагляду за
впровадженням і дотриманням метрологічних правил. 4.2.7. Організація планування і сприяння в проведенні нарад,
семінарів, конференцій, виставок з питань метрологічного
забезпечення в галузі цивільної авіації. 4.2.8. Організація здійснення контролю за усуненням недоліків
у сфері метрологічного забезпечення, виявлених при проведенні
державного метрологічного контролю і нагляду.
4.3. Для виконання своїх обов'язків з метрологічного
забезпечення головному метрологу Державіаадміністрації надаються
такі права: 4.3.1. Представляти за дорученням Мінтрансзв'язку
Державіаадміністрацію в органах ЦОВМ та інших організаціях з
питань метрологічного забезпечення. 4.3.2. Залучати метрологічні служби, окремих фахівців до
виконання робіт з метрологічного забезпечення. 4.3.3. Вести листування з підприємствами, установами та
організаціями, що підпорядковуються Державіаадміністрації, з
питань, що відносяться до компетенції головного метролога. 4.3.4. Вносити пропозиції про скасування нормативних
документів, наказів, розпоряджень, прийнятих керівниками
підприємств, установ та організацій, що підпорядковуються
Державіаадміністрації та які суперечать чинному законодавству,
державним чи галузевим стандартам. 4.3.5. Вносити пропозиції керівництву Мінтрансзв'язку та
Державіаадміністрації про заохочення працівників метрологічних
служб за якісну організацію робіт з метрологічного забезпечення,
впровадження сучасних прогресивних методів вимірювань, а також
вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників
метрологічних служб, винних у порушенні метрологічних норм і
правил.
4.4. Головний метролог Державіаадміністрації відповідає за
невиконання або неналежне виконання покладених на нього функцій.
5. Головна організація метрологічної служби

Державіаадміністрації
5.1. Головна організація метрологічної служби (далі - головна
організація) призначається наказом голови Державіаадміністрації за
погодженням з Мінтрансзв'язку з числа провідних науково-виробничих
(виробничих) об'єднань, науково-дослідних,
проектно-конструкторських і технологічних організацій для
координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї
діяльності, методичного керівництва базовими організаціями,
метрологічними службами підприємств, установ та організацій
цивільної авіації і атестується відповідно до статті 17 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).
5.2. У головній організації для виконання покладених завдань
може бути створений самостійний підрозділ, який очолюється
головним метрологом, що призначається на посаду і звільняється з
неї наказом керівника організації за погодженням з головним
метрологом Мінтрансзв'язку.
5.3. Головна організація має право: 5.3.1. Контролювати роботу закріплених базових організацій і
метрологічних служб підприємств, установ та організацій з питань
метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань
і використання продукції, інших основних видів діяльності,
вимагати від керівників зазначених вище підприємств, установ та
організацій усунення виявлених недоліків. 5.3.2. Залучати в установленому порядку базові організації і
метрологічні служби закріплених підприємств, установ та
організацій до виконання робіт з метрологічного забезпечення. 5.3.3. Видавати в установленому порядку метрологічним службам
закріплених підприємств, установ та організацій приписи щодо
припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених
недоліків. 5.3.4. Вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств,
установ та організацій про скасування нормативних документів з
метрології. 5.3.5. Отримувати від метрологічних служб підприємств,
установ та організацій матеріали, необхідні для проведення
метрологічного контролю та нагляду. 5.3.6. Брати участь у розв'язанні суперечностей, що
стосуються діяльності метрологічних служб підприємств, установ та
організацій.
5.4. Основними функціями головної організації є: 5.4.1. Проведення аналізу матеріалів, що надаються базовими
організаціями, щодо наявності, ступеня використання та потреби в
засобах вимірювальної техніки і стандартних зразках складу і
властивостей речовин та матеріалів, підготовка пропозицій з
упорядкування їх номенклатури. 5.4.2. Узагальнення результатів аналізу й оцінки стану
засобів вимірювальної техніки, їх ремонту і використання, а також
метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань
продукції. 5.4.3. Проведення в установленому порядку державних
приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, на які не
поширюється державний метрологічний нагляд, відповідно до галузі
уповноваження. 5.4.4. Підготовка пропозицій до проектів перспективних і
річних планів національної і галузевої стандартизації,
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань
метрологічного забезпечення. 5.4.5. Прийняття участі у розробленні методів вимірювань і
засобів вимірювальної техніки та створенні комплексів повірочного
і калібрувального обладнання, узгодження пропозицій щодо їх
розроблення та випуску із зацікавленими підприємствами та
організаціями. 5.4.6. Прийняття участі у розробленні та організації випуску
стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів. 5.4.7. Організація та проведення в установленому порядку
метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки. 5.4.8. Розроблення та атестація в установленому порядку
методик виконання вимірювань. 5.4.9. Розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження
проектів нормативних документів з метрологічного забезпечення,
участь у їх розробленні. 5.4.10. Розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження
проектів національних і галузевих стандартів з метрологічного
забезпечення, участь у розробленні нормативних документів з
метрології. 5.4.11. Організація метрологічного забезпечення випробувань
продукції. 5.4.12. Організація і проведення в установленому порядку
атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій. 5.4.13. Виконання робіт з метрологічного забезпечення
вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем,
вимірювальних та обчислювальних каналів автоматизованих систем
керування технологічними процесами. 5.4.14. Визначення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів. 5.4.15. Організація та виконання особливо точних вимірювань. 5.4.16. Організація прокату засобів вимірювальної техніки. 5.4.17. Зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного і калібрувального обладнання. 5.4.18. Проведення метрологічної експертизи технічних
завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи. 5.4.19. Організація і проведення метрологічного нагляду за
забезпеченням єдності вимірювань. 5.4.20. Облік підприємств, що займаються виготовленням,
ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, а
також повірочних, вимірювальних та калібрувальних лабораторій,
уповноважених або атестованих на проведення метрологічних робіт. 5.4.21. Організація і проведення конференцій, семінарів,
нарад, виставок та інших заходів із обміну досвідом роботи. 5.4.22. Взаємодія з метрологічними центрами та
територіальними органами з питань метрологічного забезпечення, що
входять до компетенції головної організації. 5.4.23. Сприяння територіальним органам під час здійснення
ними державного метрологічного контролю та нагляду. 5.4.24. Виконання завдань Мінтрансзв'язку та
Державіаадміністрації з міжнародної науково-технічної співпраці з
питань метрології. 5.4.25. Організація впровадження стандартів, рекомендацій
міжнародних організацій з питань метрології. 5.4.26. Створення, з метою інформаційного забезпечення
галузі, довідково-інформаційного фонду нормативних документів з
метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань
продукції, що випускається закріпленими підприємствами та
організаціями. 5.4.27. Організація і проведення метрологічного контролю і
нагляду на підприємствах, в установах та організаціях інших
міністерств і відомств, які сертифіковані Державіаадміністрацією
згідно з правилами сертифікації цих підприємств.
5.5. На підрозділи метрологічної служби головної організації
можуть бути покладені інші функції з метрологічного забезпечення в
установленому порядку.
6. Базова організація метрологічної служби

Державіаадміністрації
6.1. Базова організація метрологічної служби (далі - базова
організація) призначається наказом голови Державіаадміністрації за
погодженням з Мінтрансзв'язку з числа провідних науково-виробничих
(виробничих) об'єднань, науково-дослідних,
проектно-конструкторських і технологічних організацій за
узгодженням з відповідною головною організацією для виконання
робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї діяльності,
координації і методичного керівництва метрологічними службами
закріплених підприємств та організацій і атестується відповідно до
статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ).
6.2. У базових організаціях для виконання покладених завдань
може бути створений самостійний підрозділ, який очолюється
головним метрологом, що призначається на посаду і звільняється з
неї наказом керівника організації за погодженням з головним
метрологом Мінтрансзв'язку.
6.3. Базовій організації надається право: 6.3.1. Здійснювати метрологічний нагляд на закріплених
підприємствах та організаціях, а також вимагати від їх керівників
усунення виявлених недоліків. 6.3.2. Залучати працівників метрологічних служб закріплених
підприємств та організацій до проведення основних та інших робіт з
метрологічного забезпечення. 6.3.3. Отримувати від закріплених підприємств та організацій
необхідні для виконання своїх обов'язків матеріали з питань
метрологічного забезпечення. 6.3.4. Брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються
діяльності метрологічних служб закріплених підприємств та
організацій. 6.3.5. Видавати приписи щодо припинення порушень
метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків. 6.3.6. Вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств
та організацій про скасування нормативних документів з метрології.
6.4. Основними функціями базової організації є: 6.4.1. Проведення аналізу метрологічного забезпечення при
розробленні, виробництві, випробуванні продукції, робіт з
метрології на закріплених підприємствах та організаціях. 6.4.2. Визначення спільно з закріпленими підприємствами та
організаціями основних напрямів розвитку метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції,
подання в метрологічну службу Державіаадміністрації пропозицій про
проведення робіт з метрологічного забезпечення. 6.4.3. Підготовка і подання в метрологічну службу
Державіаадміністрації узагальнених матеріалів і пропозицій до
проектів планів національної і галузевої стандартизації,
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань
метрологічного забезпечення. 6.4.4. Проведення в установленому порядку державних
приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, на які не
поширюється державний метрологічний нагляд, відповідно до галузі
уповноваження. 6.4.5. Надання методичної та практичної допомоги
підприємствам та організаціям щодо розроблення і впровадження
нової вимірювальної техніки. 6.4.6. Визначення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів. 6.4.7. Організація та проведення в установленому порядку
метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки. 6.4.8. Виконання робіт з метрологічного забезпечення
вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем,
вимірювальних та обчислювальних каналів автоматизованих систем
керування технологічними процесами. 6.4.9. Погодження технічних завдань на створення засобів
вимірювальної техніки. 6.4.10. Розроблення та атестація в установленому порядку
методик виконання вимірювань. 6.4.11. Вивчення наявності, ступеня використання і потреби
закріплених підприємств та організацій у засобах вимірювальної
техніки, стандартних зразків складу і властивостей речовин та
матеріалів, розроблення і подання в метрологічну службу
Державіаадміністрації пропозицій щодо їх придбання і створення. 6.4.12. Проведення метрологічної експертизи технічних
завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації,
проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні
роботи. 6.4.13. Організація метрологічного забезпечення випробувань
продукції. 6.4.14. Організація і проведення в установленому порядку
атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій. 6.4.15. Зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного та калібрувального обладнання. 6.4.16. Організація і проведення метрологічного нагляду за
забезпеченням єдності вимірювань на закріплених підприємствах та
організаціях. 6.4.17. Сприяння територіальним органам Держспоживстандарту
України під час здійснення ними державного метрологічного контролю
і нагляду. 6.4.18. Підготовка та проведення семінарів, нарад та інших
заходів із обміну досвідом роботи. 6.4.19. Взаємодія з метрологічними центрами та
територіальними органами Держспоживстандарту України, головними і
базовими організаціями суміжних галузей промисловості. 6.4.20. Виконання завдань Державіаадміністрації з
міжнародного співробітництва в галузі метрології. 6.4.21. Підготовка інформаційних матеріалів з метрологічного
забезпечення в закріпленій за базовою організацією сфері
діяльності. 6.4.22. Організація і проведення метрологічного контролю і
нагляду на підприємствах, в установах та організаціях інших
міністерств і відомств, які сертифіковані Державіаадміністрацією
згідно з правилами сертифікації цих підприємств.
6.5. На підрозділи метрологічної служби базової організації
можуть бути покладені інші функції з метрологічного забезпечення в
установленому порядку.
7. Метрологічні служби органів управління об'єднань

підприємств, підприємств та організацій,

що підпорядковані Державіаадміністрації
7.1. Метрологічні служби органів управління об'єднань
підприємств, підприємств та організацій, що підпорядковані
Державіаадміністрації (далі - підприємств) створюються з метою
організації та виконання робіт з метрологічного забезпечення
розроблення, виробництва, випробувань продукції. До метрологічної
служби підприємства входять метрологічний підрозділ та (чи) інші
структурні підрозділи. Функції, права і обов'язки метрологічної
служби підприємства визначаються відповідним Положенням про
метрологічну службу підприємства. Метрологічна служба підприємства
підпорядковується відповідальній особі, яка координує технічну
політику підприємства у галузі метрології.
7.2. Метрологічну службу підприємства очолює головний
метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї
наказом керівника цього підприємства.
7.3. У разі невеликих обсягів робіт з метрологічного
забезпечення на підприємстві, з метою організації та виконання
робіт з метрологічного забезпечення, може бути призначена особа,
відповідальна за забезпечення єдності вимірювань, яка
призначається наказом керівника цього підприємства. Функції, права
і обов'язки осіб, відповідальних за забезпечення єдності
вимірювань, визначаються їх посадовими інструкціями.
7.4. Метрологічна служба підприємства або особа,
відповідальна за забезпечення єдності вимірювань, проводить роботу
в тісній взаємодії з іншими підрозділами цього підприємства.
7.5. Метрологічній службі підприємства або особі,
відповідальній за забезпечення єдності вимірювань, надається
право: 7.5.1. Залучати до виконання робіт з метрологічного
забезпечення інші підрозділи підприємства. 7.5.2. Отримувати від керівників підрозділів матеріали і
відомості, необхідні для виконання своїх обов'язків. 7.5.3. Видавати підрозділам підприємства приписи щодо
припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених
недоліків. 7.5.4. За дорученням керівництва підприємства представляти
підприємство в інших організаціях з питань метрологічного
забезпечення. 7.5.5. Подавати керівництву підприємства пропозиції щодо
впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної
техніки. 7.5.6. Вносити керівництву підприємства пропозиції про
скасування нормативних документів з метрології, які суперечать
чинному законодавству України. 7.5.7. Подавати в головну та базову організації звіти для
узагальнення результатів метрологічної діяльності.
7.6. Основними функціями метрологічної служби підприємства
або особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань, є: 7.6.1. Проведення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях
виробничого процесу, створення та виготовлення продукції. 7.6.2. Проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань,
підвищення рівня метрологічного забезпечення. 7.6.3. Визначення оптимальної номенклатури засобів
вимірювальної техніки та їх впровадження для забезпечення
підвищення ефективності виробництва та якості продукції. 7.6.4. Виконання робіт із впровадження міждержавних,
національних і галузевих стандартів та інших нормативних
документів з метрології. 7.6.5. Письмове повідомлення відповідного територіального
органу про діяльність, пов'язану із застосуванням, виробництвом,
ремонтом, продажем та видачею напрокат засобів вимірювальної
техніки. 7.6.6. Організація і проведення метрологічного контролю і
нагляду. 7.6.7. Створення та впровадження сучасних методів вимірювань
та засобів вимірювальної техніки. 7.6.8. Розроблення та атестація в установленому порядку
методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою
поширення державного метрологічного нагляду. 7.6.9. Організація і проведення метрологічної експертизи
технічних завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи. 7.6.10. Розроблення та впровадження стандартів підприємства
та інших документів, що регламентують питання метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції. 7.6.11. Участь у роботах з атестації вимірювальних та
калібрувальних лабораторій. 7.6.12. Участь у проведенні аналізу причин, пов'язаних з
порушенням метрологічних норм і правил. 7.6.13. Участь у підготовці засобів вимірювальної техніки та
випробувального обладнання для робіт з підтвердження відповідності
продукції. 7.6.14. Організація проведення в установленому порядку
метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки, вимірювальних каналів вимірювальних
інформаційних систем та автоматизованих систем керування
технологічними процесами. 7.6.15. Взаємодія з територіальними органами
Держспоживстандарту України. 7.6.16. Зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного та калібрувального обладнання. 7.6.17. Облік калібрувальних тавр, забезпечення їх зберігання
та правильного використання. 7.6.18. Оцінювання метрологічних характеристик засобів
вимірювальної техніки. 7.6.19. Виконання вимірювань, пов'язаних з усуненням
розбіжностей між підрозділами, а також високоточних вимірювань, що
потребують застосування унікальних засобів вимірювальної техніки,
відсутніх в інших підрозділах. 7.6.20. Складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, та їх погодження
з територіальними органами. 7.6.21. Складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають калібруванню, та їх
погодження з головною або базовою організацією.
7.7. Головні метрологи метрологічних служб підприємств та
особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань на
підприємствах відповідають за невиконання або неналежне виконання
покладених на них функцій.
8. Обов'язки та права осіб, відповідальних

за метрологічне забезпечення в структурних

підрозділах Державіаадміністрації
8.1. В структурних підрозділах Державіаадміністрації з метою
організації та виконання робіт з метрологічного забезпечення
призначаються особи, відповідальні за метрологічне забезпечення. Особа, відповідальна за метрологічне забезпечення в
структурному підрозділі Державіаадміністрації призначається
наказом голови Державіаадміністрації за поданням керівника
структурного підрозділу та головного метролога
Державіаадміністрації.
8.2. Функції, права і обов'язки осіб, відповідальних за
метрологічне забезпечення в структурному підрозділі
Державіаадміністрації, визначаються їх посадовими інструкціями.
Особи, відповідальні за метрологічне забезпечення в структурних
підрозділах у сфері виконання робіт з метрологічного забезпечення,
підпорядковуються головному метрологу Державіаадміністрації.
8.3. Особі, відповідальній за метрологічне забезпечення в
структурному підрозділі Державіаадміністрації, надається право: 8.3.1. Отримувати від керівника та співробітників
структурного підрозділу матеріали і відомості, необхідні для
виконання своїх обов'язків. 8.3.2. Вносити в метрологічну службу Державіаадміністрації
пропозиції щодо припинення порушень метрологічних вимог та
усунення виявлених недоліків. 8.3.3. Подавати до метрологічної служби Державіаадміністрації
пропозиції щодо впровадження сучасних методів вимірювань і засобів
вимірювальної техніки. 8.3.4. Вносити в метрологічну службу Державіаадміністрації
пропозиції про скасування нормативних документів з метрології, які
суперечать чинному законодавству України. 8.3.5. Подавати в метрологічну службу Державіаадміністрації
звіти для узагальнення результатів метрологічної діяльності.
8.4. Основними функціями особи, відповідальної за
метрологічне забезпечення в структурному підрозділі
Державіаадміністрації, є: 8.4.1. Проведення аналізу стану забезпечення єдності
вимірювань в сфері діяльності структурного підрозділу. 8.4.2. Проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань,
підвищення рівня метрологічного забезпечення. 8.4.3. За дорученням метрологічної служби
Державіаадміністрації виконувати роботи із впровадження
міждержавних, національних і галузевих стандартів та інших
нормативних документів з метрології. 8.4.4. Участь в організації і проведенні метрологічного
контролю і нагляду. 8.4.5. Участь у впровадженні сучасних методів вимірювань та
засобів вимірювальної техніки. 8.4.6. Участь у розробленні та атестації в установленому
порядку методик виконання вимірювань, що використовуються поза
сферою поширення державного метрологічного нагляду. 8.4.7. Участь в проведенні метрологічної експертизи технічних
завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи. 8.4.8. Участь в розробленні та впровадженні нормативних та
інших документів, що регламентують питання метрологічного
забезпечення діяльності структурного підрозділу. 8.4.9. Участь у проведенні аналізу причин, пов'язаних з
порушенням метрологічних норм і правил.
Начальник відділу типової
експлуатаційної документації
та метрології управління
сертифікації типу авіаційної
техніки Державіаадміністрації С.Юцкевич
Головний метролог
Державіаадміністрації В.Сироватка

Додаток

до п. 2.2 Положення

про метрологічну службу

Державіаадміністрації

СТРУКТУРА

метрологічної служби Державіаадміністрації

( va227650-08 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: