open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
14.12.2009 N 227

Про внесення змін до наказу

Держводгоспу від 12.12.2008 N 273

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Плану діяльності Державного комітету
України по водному господарству з підготовки проектів регуляторних
актів на 2009 рік (далі - План), затвердженого наказом
Держводгоспу від 12.12.2008 N 273 ( v0273574-08 ) "Про
затвердження плану діяльності Держводгоспу з підготовки
регуляторних актів на 2009 рік", виклавши його в новій редакції
(додається).
2. Управлінню контролю та зв'язків з громадськістю
(О.Чунарьов) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному
веб-сайті Держводгоспу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комітету В.Сташук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу

14.12.2009 N 227

ПЛАН

діяльності Державного комітету України

по водному господарству з підготовки проектів

регуляторних актів на 2009 рік

------------------------------------------------------------------------------ N | Назва проекту | Обґрунтування | Виконавці | Строки | п/п| регуляторного акта | необхідності | | подання | | | прийняття | | проекту | | | регуляторного | |регуляторного| | | акта | | акта до | | | | | Кабінету | | | | | Міністрів | | | | | України або | | | | |Міністерства | | | | | юстиції | | | | | України | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 1 |Проект Закону України|На виконання |Перший заступник | 1 грудня | |"Про Загальнодержавну|доручення |Голови Комітету | 2009 р. | |цільову програму |Прем'єр-міністра |А.Кобринський | | |розвитку водного |України, згідно |Заступники Голови | | |господарства на |пункту 6 |Комітету | | |період до 2020 року" |Протоколу наради |М.Бабич, О.Романов| | | |під головуванням |Упрводресурсів | | | |Прем'єр-міністра |Упрексплуатації | | | |України |Відділ наукового | | | |Ю.В.Тимошенко |та інформаційно- | | | |від 6 серпня |технічного | | | |2008 р. |забезпечення | | | |"Про стан справ |Упрекономіки | | | |і перспективи |Відділ механізації| | | |розвитку водного |Фінбухупр | | | |господарства" та |Відділ | | | |з метою адаптації|водогосподарського| | | |до сучасних умов |будівництва та | | | |і законодавства |проектних робіт | | | |Європейського |Відділ | | | |Союзу |міжнародного | | | |Загальнодержавної|співробітництва | | | |програми розвитку|Юридичний сектор | | | |водного | | | | |господарства | | | | |( 2988-14 ) є | | | | |необхідність | | | | |затвердження її у| | | | |новій редакції | | | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 2 |Проект наказу |Відповідно до |Перший заступник | 10 грудня | |Держводгоспу "Про |чинного |Голови Комітету | 2009 р. | |затвердження Порядку |законодавства |А.Кобринський, | | |організації та |необхідно |Заступник Голови | | |проведення перевірок |привести у |Комітету | | |суб'єктів |відповідність |М.Бабич | | |господарювання, що |існуючий Порядок |Упрводресурсів | | |використовують водні |організації та |Юридичний сектор | | |ресурси або |проведення | | | |здійснюють |перевірок | | | |господарську |суб'єктів | | | |діяльність у межах |господарювання, | | | |земель водного |що використовують| | | |фонду" |водні ресурси або| | | | |здійснюють | | | | |господарську | | | | |діяльність у | | | | |межах земель | | | | |водного фонду | | | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 3 |Проект наказу |Відповідно до |Перший заступник | 1 грудня | |Держводгоспу "Про |вимог Кодексу |Голови Комітету | 2009 р. | |затвердження |України про |А.Кобринський, | | |Інструкції з |адміністративні |Заступник Голови | | |оформлення органами |правопорушення |Комітету | | |Державного комітету |( 80731-10, |М.Бабич | | |України по водному | 80732-10 ) |Упрводресурсів | | |господарству |та з метою |Юридичний сектор | | |матеріалів про |дотримання | | | |адміністративні |органами | | | |правопорушення" |Державного | | | | |комітету України | | | | |по водному | | | | |господарству | | | | |законодавства при| | | | |здійсненні | | | | |провадження у | | | | |справах про | | | | |адміністративні | | | | |правопорушення. | | | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 4 |Проект спільного |Проект |Перший заступник | 30 грудня | |наказу |нормативно- |Голови Комітету | 2009 р. | |Держкомпідприємництва|правового акта |А.Кобринський | | |та Держводгоспу "Про |розроблено з |Заступник Голови | | |визнання такими, що |метою визнання |Комітету | | |втратили чинність, |такими, що |М.Яцюк | | |наказів Державного |втратили |Відділ наукового | | |комітету України з |чинність, наказів|та інформаційно- | | |питань регуляторної |Державного |технічного | | |політики та |комітету України |забезпечення | | |підприємництва та |з питань |Юридичний сектор | | |Державного комітету |регуляторної | | | |України по водному |політики та | | | |господарству від |підприємництва та| | | |17.04.2001 N 61/68, |Державного | | | |від 14.08.2002 |комітету України | | | |N 85/196" |по водному | | | | |господарству від | | | | |17.04.2001 | | | | |N 61/68 | | | | |( z0377-01 ), | | | | |від 14.08.2002 | | | | |N 85/196 | | | | |( z0725-02 ) | | | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 5 |Проект наказу |Проект |Перший заступник | 30 грудня | |Держводгоспу "Про |нормативно- |Голови Комітету | 2009 р. | |затвердження Порядку |правового акта |А.Кобринський | | |контролю за |розроблено з |Заступник Голови | | |додержанням |метою |Комітету | | |Ліцензійних умов |встановлення |М.Яцюк | | |провадження |Порядку контролю |Відділ наукового | | |господарської |за додержанням |та інформаційно- | | |діяльності з |Ліцензійних умов |технічного | | |проектування, |провадження |забезпечення | | |будівництва нових і |господарської |Юридичний сектор | | |реконструкції |діяльності з | | | |існуючих |проектування, | | | |меліоративних |будівництва і | | | |систем" |реконструкції | | | | |існуючих | | | | |меліоративних | | | | |систем відповідно| | | | |до чинного | | | | |законодавства | | | | |України у сфері | | | | |ліцензування | | | | |господарської | | | | |діяльності | | | ---+---------------------+-----------------+------------------+-------------| 6 |Проект наказу |Проект |Перший заступник | 30 грудня | |Держводгоспу "Про |нормативно- |Голови Комітету | 2009 р. | |затвердження |правового акта |А.Кобринський | | |Ліцензійних умов з |розроблено з |Заступник Голови | | |проектування, |метою |Комітету | | |будівництва нових і |встановлення |М.Яцюк | | |реконструкції |Ліцензійних умов |Відділ наукового | | |існуючих |провадження |та інформаційно- | | |меліоративних |господарської |технічного | | |систем" |діяльності з |забезпечення | | | |проектування, |Юридичний сектор | | | |будівництва і | | | | |реконструкції | | | | |існуючих | | | | |меліоративних | | | | |систем відповідно| | | | |до чинного | | | | |законодавства | | | | |України у сфері | | | | |ліцензування | | | | |господарської | | | | |діяльності | | | -----------------------------------------------------------------------------
В.о. завідувача
юридичного сектору Н.Вітряк

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: