open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.12.2001 N 227
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

N 135 ( v0135650-10 ) від 15.03.2010 }
Про затвердження форм адміністративної звітності

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та на виконання п. 3.1 наказу Держкомзв'язку від
14.09.2001 N 134 ( v0134570-01 ) "Про встановлення рівнів якості
послуг телефонного зв'язку" та п. 3.1 наказу Держкомзв'язку від
14.09.2001 N 134 "Про встановлення рівня якості послуг проводового
мовлення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити квартальні форми адміністративної звітності
N 17-ТЛФ зв'язок (якість) "Звіт про якість послуг телефонного
зв'язку" та N 17-ПМ (якість) "Звіт про якість послуг проводового
мовлення", погоджені з Державним комітетом статистики України
(лист Держкомстату від 19.12.2001 N 09-01-8/116), і ввести їх у
дію, починаючи із звітності за IV квартал 2001 року (форми
додаються).
2. УКДЛ (Катасова Л.В.): забезпечити інформування операторів
щодо введення форм адміністративної звітності через друковані
галузеві видання та Web-сторінку Держкомзв'язку України.
3. Операторам зв'язку: забезпечити складання звіту за формами
адміністративної звітності у встановлені терміни.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Проживальського О.П.
Голова С.О.Довгий

АДМІНІСТРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| форми | організації- |території|галузі | види | форми |організаційно-|міністерства | вищої | |КС| документа| складача - |за КОАТУУ| за |економічної|власності|правової форми| іншого | організації - | | | за ДКУД |ідентифікаційний| | ЗКГНГ |діяльності |і за КВФ |господарювання|центрального,|ідентифікаційний| | | | код за ЄДРПОУ | | | за КВЕД | | за КОПФГ | органу | код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | виконавчої | | | | | | | | | | | влади за | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | ---------+----------------+---------+-------+-----------+---------+--------------+-------------+----------------+----+--| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| ---------+----------------+---------+-------+-----------+---------+--------------+-------------+----------------+----+--| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ______________ Форма N 17-ТЛФ зв'язок _____________________________ (якість)

(назва та адреса)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзв'язку України

26.12.2001 N 227

за погодженням

з Держкомстатом України

(лист від 19.12.2001

N 09-01-8/116)
Підприємство зв'язку ________ _____________________________ Поштова - квартальна

(назва та адреса)
Подають:

Підприємства зв'язку

15 числа після звітного

періоду Держкомзв'язку

України

ЗВІТ

про якість послуг телефонного зв'язку

за _____ квартал _____ р.

(одиниць) ---------------------------------------------------------------------------- Найменування показника | N рядка | Величина показника | --------------------------------------------+---------+--------------------| А | Б | 1 | --------------------------------------------+---------+--------------------| Міжміський телефонний зв'язок (ММТЗ) | | | --------------------------------------------+---------+--------------------| Загальна кількість викликів, що надійшли | 101 | | по автоматичному зв'язку на вихідні напрямки| | | --------------------------------------------+---------+--------------------| з них ті, що закінчилися розмовою | 102 | | --------------------------------------------+---------+--------------------| Міський телефонний зв'язок (МТЗ) | | | --------------------------------------------+---------+--------------------| Загальна кількість пошкоджень | 201 | | на мережах міського телефонного зв'язку | | | --------------------------------------------+---------+--------------------| з них усунуто у контрольні строки | 202 | | --------------------------------------------+---------+--------------------| Сільський телефонний зв'язок (СТЗ) | | | --------------------------------------------+---------+--------------------| Загальна кількість пошкоджень | 301 | | на мережах сільського телефонного зв'язку | | | --------------------------------------------+---------+--------------------| з них усунуто у контрольні строки | 302 | | ----------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ Виконавець _________________
"___" ____________ 200_ р. Тел. _______________________

ВКАЗІВКИ

щодо складання звіту за формою

N 17-ТЛФ зв'язок (якість)

У показнику 101 вказується загальна кількість викликів, що
надійшли по автоматичному міжміському зв'язку у годину найбільшого
навантаження на вихідні напрямки автоматичних міжміських
телефонних станцій. У показнику 102 вказується загальна кількість викликів, що
закінчились розмовою у годину найбільшого навантаження на вихідних
напрямках автоматичних міжміських телефонних станцій. Облік показників ведеться відповідно до форми N 28 Правил
технічної експлуатації міжміської та внутрішньозонових телефонних
мереж зв'язку (1987 р.). У показниках 201, 301 вказується загальна кількість виявлених
пошкоджень міського, сільського телефонного зв'язку. До загальної кількості виявлених пошкоджень відносяться
апаратні, станційно-абонентські, кабельні, лінійно-абонентські,
пошкодження таксофонів. Загальна кількість виявлених пошкоджень міського, сільського
телефонного зв'язку береться з форм первинного обліку Інструкції
про порядок обліку заяв на усунення пошкоджень на місцевих
телефонних мережах, затвердженої наказом Державного комітету
зв'язку України від 10.10.97 N 155 ( z0498-97 ). У показниках 202, 302 вказується кількість пошкоджень, які
усунуто у контрольні строки. Дані для розрахунку показників беруться з форм первинного
обліку Інструкції про порядок обліку заяв на усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах, затвердженої наказом Державного
комітету зв'язку України від 10.10.97 N 155 ( z0498-97 ).

АДМІНІСТРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| форми | організації- |території|галузі | види | форми |організаційно-|міністерства,| вищої | |КС| документа| складача - |за КОАТУУ| за |економічної|власності|правової форми| іншого | організації - | | | за ДКУД |ідентифікаційний| | ЗКГНГ |діяльності | за КВФ |господарювання|центрального |ідентифікаційний| | | | код за ЄДРПОУ | | | за КВЕД | | за КОПФГ | органу | код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | виконавчої | | | | | | | | | | | влади за | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | ---------+----------------+---------+-------+-----------+---------+--------------+-------------+----------------+----+--| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| ---------+----------------+---------+-------+-----------+---------+--------------+-------------+----------------+----+--| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ______________ Форма N 17-ПМ зв'язок _____________________________ (якість)

(назва та адреса)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзв'язку України
Підприємство зв'язку ________ 26.12.2001 N 227 _____________________________ за погодженням

(назва та адреса) з Держкомстатом України

(лист від 19.12.2001

N 09-01-8/116)
Поштова - квартальна
Подають:

Підприємства зв'язку

15 числа після звітного

періоду Держкомзв'язку

України

ЗВІТ

про якість послуг проводового мовлення

за ____ квартал 200_ року
(одиниць) ---------------------------------------------------------------------- Найменування показника |N рядка| Величина показника | ----------------------------------------+-------+--------------------| А | Б | 1 | ----------------------------------------+-------+--------------------| Загальна кількість основних радіоточок | 501 | | на кінець кварталу | | | ----------------------------------------+-------+--------------------| з них, які не працюють довше | 502 | | контрольного строку | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ Виконавець _________________
"___" ____________ 200_ р. Тел. _______________________

ВКАЗІВКИ

щодо складання звіту за формою

N 17-ПМ зв'язок (якість)

У показнику 501 вказується загальна кількість основних
радіоточок, яка визначається на підставі журналу обліку руху
радіоточок (ф. Р-28). Облік кількості радіотрансляційних точок ведеться відповідно
до Правил технічної експлуатації мереж проводового мовлення,
затверджених наказом Міністерства зв'язку України від 20.11.96
N 249. У показнику 502 вказується кількість основних радіоточок, які
не працюють довше контрольного строку. У цьому показнику не враховується кількість основних
радіоточок, які: - не працюють під час реконструкції ліній ПЛ-0,4 кВ з
сумісною підвіскою проводів радіофідерів, інших будівельних робіт,
внаслідок стихійного лиха; - не працювали під час простоїв радіовузлів внаслідок
відключення електропостачання при відсутності пристроїв
гарантованого електроживлення.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: