open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
23.08.2005 N 227
Зареєстровано

в Хмельницькому обласному

управлінні юстиції

9 вересня 2005 р.

за N 85/949

Про затвердження та введення в дію Положення

про тимчасові зони митного контролю підприємств

(організацій), що функціонують в зоні діяльності

митного поста "Кам'янець-Подільський"

Хмельницької митниці

Відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх
функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах
митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать
іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль
під час переміщення товарів через митний кордон України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 25.12.2002 р.
N 1947 ( 1947-2002-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Положення про тимчасові зони
митного контролю підприємств (організацій), що функціонують у зоні
діяльності митного поста "Кам'янець-Подільський" (додається).
2. Начальнику митного поста "Кам'янець-Подільський"
Кухарук А.В.: - довести вимоги Положення до відома зацікавлених суб'єктів
ЗЕД та фізичних осіб; - забезпечити чітке виконання представниками організацій,
установ, громадянами вимог Положення.
3. Начальнику відділу організації митного контролю
(Лазунін О.О.) та начальнику юридичного сектору (Ільященко Н.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Хмельницького обласного управління юстиції.
4. Начальнику загального відділу Смолюк Л.А. наказ довести до
осіб, яких він стосується.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника начальника Хмельницької митниці Мирону О.М.
Т.в.о. начальника
Хмельницької митниці Б.І.Ковбасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Хмельницької митниці

23.08.2005 N 227
Зареєстровано

в Хмельницькому обласному

управлінні юстиції

9 вересня 2005 р.

за N 85/949

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасові зони митного контролю підприємств

(організацій), що функціонують в зоні діяльності

митного поста "Кам'янець-Подільський"

Хмельницької митниці

1. Загальні положення
1.1. Положення про тимчасові зони митного контролю
підприємств і організацій (далі - Положення), які функціонують в
зоні діяльності митного поста "Кам'янець-Подільський" Хмельницької
митниці, розроблено на підставі Митного кодексу України ( 92-15 ),
Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і
Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю
споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні,
органам державної влади, які здійснюють контроль під час
переміщення товарів через митний кордон України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1947
( 1947-2002-п ).
1.2. Дане Положення розроблено з метою забезпечення належного
контролю при проведенні митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України та сприяння
суб'єктам господарювання у здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності, проведення заходів, пов'язаних з виявленням,
запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
1.3. Місцем здійснення митного контролю вантажів, що
надходять на адреси юридичних осіб, приватних підприємців або
відправляються ними за межі митної території України, є тимчасові
зони митного контролю за адресами їх фактичного місця знаходження.
1.4. Межі тимчасових зон митного контролю визначаються шляхом
виділення на території підприємства приміщення або відповідно
розміченого з допомогою фарби майданчика, визначеного
стаціонарними знаками, переносними табличками, які інформують про
режим даного приміщення чи майданчика. Схеми зон митного контролю
затверджуються керівництвом митниці.
1.5. Тимчасові зони митного контролю обладнуються
підприємствами необхідними засобами освітлення, зв'язку,
навантажувально-розвантажувальною технікою та забезпечуються
кваліфікованим персоналом.
1.6. Такі зони створюють за умови виконання підприємствами
вимог, що забезпечують здійснення контролю в повному обсязі та
дотримання режиму тимчасових зон митного контролю, що доводиться
до осіб, які безпосередньо присутні під час проведення митного
контролю.
1.7. У випадках, коли товари підлягають контролю з боку інших
державних органів, за рішенням начальника митного поста
"Кам'янець-Подільський" представники відповідних державних
контролюючих органів можуть бути присутні при проведенні певних
митних процедур у тимчасових зонах митного контролю.
1.8. Тимчасові зони митного контролю функціонують поза місцем
розташування підрозділів митних органів під час здійснення митних
процедур.
2. Режим тимчасових зон митного контролю

підприємств (організацій)
2.1. З метою заборони доступу в тимчасові зони митного
контролю осіб, непричетних до здійснення митного контролю,
створення умов для роботи та захисту особового складу та майна
митних органів, забезпечується їх режим. Режим тимчасових зон
митного контролю здійснюється на підставі Митного кодексу України
( 92-15 ). Вимоги щодо режиму тимчасової зони митного контролю є
обов'язковими для виконання.
2.2. Під час здійснення митного контролю вантажів доступ у
тимчасові зони митного контролю дозволяється: - посадовим особам митних органів, які приймають безпосередню
участь у процесі митного контролю та митного оформлення; - представникам підприємств, що здійснюють декларування
вантажів; - представникам підприємств (перевізникам), які переміщують
дані товари через митний кордон України або зберігають їх під
митним контролем; - фізичним особам - власникам товарів і транспортних засобів
або осіб, які діють від їхнього імені на підставі нотаріально
завіреного доручення. Крім того, у разі необхідності, доступ у тимчасові зони
митного контролю дозволяється обслуговуючому персоналу, а також:
співробітникам підрозділів органів МВС, прокуратури та СБУ при
здійсненні заходів по боротьбі зі злочинністю згідно письмового
розпорядження керівників цих підрозділів за умови погодження з
керівництвом Хмельницької митниці. Посадові особи Хмельницької митниці та інших контролюючих
служб у разі здійснення митного контролю товарів і транспортних
засобів у ЗМК обов'язково повинні мати представницькі картки. Посадовим особам митних органів під час виконання ними
службових обов'язків забороняється користуватися мобільними
телефонами у тимчасових зонах митного контролю, а також мати при
собі готівкові кошти: - у іноземній валюті; - у валюті України понад 100 грн.
2.3. При проведенні митного огляду зовнішньоекономічних
вантажів доступ в тимчасові зони митного контролю представників
вищезазначених контролюючих органів здійснюється лише у
присутності посадових осіб митного поста "Кам'янець-Подільський".
Доступ у тимчасові зони митного контролю особам, непричетним до
здійснення контролю, забороняється.
2.4. Посадові особи, що мають доступ у тимчасові зони митного
контролю, а також особи, допущені до здійснення робіт із
зовнішньоекономічними вантажами, можуть пересуватися тільки в
межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків
та робіт, на здійснення яких вони мають відповідні повноваження.
Такі особи не повинні мати при собі цінності та предмети,
вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено
чи обмежено діючим законодавством України.
2.5. Товари та транспортні засоби перебувають під митним
контролем в тимчасовій зоні митного контролю з моменту їх ввезення
на її територію.
2.6. Забороняється знаходження в тимчасових зонах митного
контролю товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені
митні процедури та надано дозвіл на їх пропуск через митний кордон
України відповідно до заявленої мети переміщення.
3. Митне оформлення товарів і транспортних

засобів в тимчасових зонах митного контролю

підприємств (організацій)
3.1. Транспортні засоби з вантажами можуть розміщуватися в
тимчасових зонах митного контролю для проведення митного огляду за
умови попереднього їх розміщення в місці прибуття автотранспорту,
визначеному Держмитслужбою України.
3.2. Митний контроль товарів та інших предметів здійснюється
посадовими особами митного поста "Кам'янець-Подільський" у
відповідності з вимогами Митного кодексу України ( 92-15 ),
наказів Держмитслужби щодо порядку здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням
вантажної митної декларації, інших нормативно-правових документів.
3.3. Митний огляд вантажів у тимчасових зонах митного
контролю проводиться в присутності власників вантажів або
уповноважених ними представників та осіб, які здійснюють
декларування. Проведення митного огляду вантажів у транспортних
засобів здійснюється за схемою: - перевірка реєстраційних документів та номерних знаків
транспортних засобів; - перевірки документів на придатність транспортних засобів до
міжнародних перевезень під митними печатками та пломбами; - зовнішній огляд транспортних засобів, перевірки цілісності
накладених митних забезпечень; - виявлення слідів пошкоджень обшивки вантажного відсіку,
тайників у транспортному засобі та вантажних відсіках; - перевірка наявності сторонніх вкладень; - огляд вантажу та перевірка його відповідності відомостям,
заявленим у ВМД та товаросупровідних документах. За результатами митного огляду та при необхідності посадовою
особою митного поста "Кам'янець-Подільський" складається, у
випадках, передбачених нормативно-правовими документами,
відповідний акт, форма якого затверджується Держмитслужбою. Випуск вантажів із тимчасових зон митного контролю
здійснюється виключно на підставі оформленої митним постом
"Кам'янець-Подільський" вантажної митної декларації, документу
контролю за доставкою тощо.
4. Обов'язки посадових осіб митного поста

"Кам'янець-Подільський" при здійсненні митних

процедур в тимчасових зонах митного контролю
4.1. Основними обов'язками посадових осіб митного поста
"Кам'янець-Подільський" є: - здійснення належного митного контролю товарів, що
переміщуються через митний кордон України; - забезпечення необхідного контролю за режимом тимчасової
зони митного контролю; - сприяння підрозділам по боротьбі зі злочинністю при
проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю
(за умови погодження з керівництвом Хмельницької митниці).
5. Обов'язки підприємств по підтриманню режиму

в тимчасових зонах митного контролю
5.1. Підприємства (організації) забезпечують доступ у
тимчасові зони митного контролю: - особам, які пред'являють вантажі до митного контролю та
занесені у картку акредитації; - керівникам підприємств - власникам вантажів, занесеним у
картку акредитації; - технічному персоналу, який проводить
вантажно-розвантажувальні роботи (в разі необхідності); - представникам підприємств-перевізників, що здійснюють
переміщення вантажів через митний кордон України; - представникам інших державних органів, якщо вантажі
підлягають контролю цих органів, відповідно до законодавства
України.
5.2. Іншими обов'язками підприємств є: - забезпечення умов для проведення митного контролю
працівниками митних органів; - в необхідних випадках, вжиття заходів по локалізації та
нейтралізації негативних проявів в місцях проведення митного
контролю; - сприяння правоохоронним органам при проведенні
оперативно-розшукових заходів у зонах митного контролю; - забезпечення виконання вимог правил охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
6. Відповідальність за порушення режиму

у тимчасових зонах митного контролю
6.1. Особи, винні в порушенні режиму тимчасової зони митного
контролю, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони
товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із
законодавством.
Начальник митного поста
"Кам'янець-Подільський" А.В.Кухарук

Додаток

до Положення про тимчасові

зони митного контролю

підприємств (організацій),

що функціонують в зоні

діяльності митного поста

"Кам'янець-Подільський"

Хмельницької митниці

Погоджено:

СПИСОК

підприємств (організацій), де функціонують

тимчасові зони митного контролю

------------------------------------------------------------------ N | Назва підприємства (організації) | Підпис | П.І.Б. | п/п | |керівника | керівника | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | ----+----------------------------------+----------+-------------| | | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: