open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2012  № 227

Про виконання Указу Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 325 від 03.05.2012}

З метою реалізації завдань та заходів у галузі охорони здоров'я, визначених Указом Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", згідно з Планом організації виконання Указу Президента України від 12.03.2012 № 187, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 (протокол № 21), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, відповідно до функціональних обов'язків, забезпечити:

2.1. Координацію виконання Плану у встановлені терміни та подання у разі потреби обґрунтованих пропозицій про перенесення строку виконання;

2.2. Завершення виконання Національного плану дій на 2011 рік, затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 № 504, а саме: заходів із супроводження у Верховній Раді України законопроектів - до прийняття законів.

3. Відповідальним за виконання забезпечувати:

- розробку законопроектів та актів Кабінету Міністрів, передбачених Національним планом, до 10 числа місяця, визначеного Національним планом, погоджувати їх із заінтересованими органами (протягом п'яти днів) та подавати в установленому порядку Кабінету Міністрів;

- проведення із залученням наукових установ, експертів, членів Науково-експертної ради з питань оцінки реформ в охороні здоров'я Міністерства охорони здоров'я України та прес-служби роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану;

- щомісячне інформування керівників відповідних напрямів реформ про стан виконання заходів та подання пропозицій про зняття з контролю або щодо перенесення термінів з визначенням нового строку виконання - до 28 числа звітного місяця;

- надавати не пізніше 28 числа звітного місяця інформацію та копії надісланих листів до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я для зведеного моніторингу та підготовки звіту.

4. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я здійснювати:

- постійний моніторинг виконання Плану;

- інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання завдань, основним виконавцем яких є МОЗ, до 4 числа наступного за звітним місяця;

- систематичне звітування на апаратній нараді МОЗ та колегії МОЗ про стан виконання Плану.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2012 № 69 "Про затвердження Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем'єр-міністр України -
МіністрР.В. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.03.2012 № 227

ПЛАН
МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Мета

Зміст завдання та заходи

Індикатор виконання

Строк виконання

Відповідальний за виконання/ виконавці

1

2

3

4

5

6

Розділ 1. Реформа державних фінансів

Удосконалення управління державними фінансами

4.

Запровадження ефективного державного стратегічного планування та середньострокового бюджетного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів

4.2.4. Затвердження планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди
Виконавці:
державні органи, що визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету

Затвердження КМУ планів міністерств - головних розпорядників коштів держбюджету на плановий та наступні два бюджетні періоди Зменшення не менше ніж на 20% порівняно з 2011 р. кількості державних цільових програм

вересень

Левицький О.І.
Підгорна Л.М.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Григоренко А.А.
Александріна Т.А.
Соловйов О.С.
Пономаренко А.М.

4.2.5. Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм
Виконавці: Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади

квітень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Григоренко А.А.
Александріна Т.А.

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни

7.

Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

7.1. Забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади
Виконавці:
центральні органи виконавчої влади

Забезпечення функціонування в міністерствах, інших ЦОВВ підрозділів внутрішнього аудиту

березень

Мельниченко Л.А.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин

13.

Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

13.1. Запровадження програмно-цільового методу бюджетування та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів

Застосування елементів програмно-цільового методу при формуванні не менше 200 обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів - учасників експерименту Внесення змін до програмного забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом13.1.1. Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу
Виконавці:
Мінфін України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

березень

Левицький О.І.
Слабкий Г.О.

13.1.2. Затвердження методики здійснення моніторингу виконання бюджетних програм, проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів - учасників експерименту із запровадження програмно-цільового методу
Виконавці:
Мінфін України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

березень

Левицький О.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

13.1.5. Дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині планування та казначейського обслуговування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу
Виконавці:
Мінфін України,
Казначейство України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

листопад

Левицький О.І.
Лапенко Н.Г. керівники УОЗ пілотних регіонів

14.

Забезпечення справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

14.1. Перегляд нормативно-правових актів, що встановлюють штатні нормативи при здійсненні видатків бюджетними установами, у тому числі у сферах:
- охорони здоров'я
Виконавці:
МОЗ України

Оновлення штатних нормативів у сфері охорони здоров'я

жовтень

Левицький О.І.
Вороненко В.В. Слабкий Г.О.

14.2. Встановлення соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, у тому числі в галузях:
- охорони здоров'я
Виконавці:
МОЗ України,
Мінфін України

Прийняття соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості у сфері охорони здоров'я

серпень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Григоренко А.А.
Марунич В.В.
Коношевич Л.В.
Левицький О.І.

Розділ 3. Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

28.

Модернізація первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі - пілотні регіони)

28.1. Оснащення в пілотних регіонах закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу (амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо), відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення за рахунок субвенцій з державного бюджету та інших джерел
Виконавці:
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Повне оснащення 60% закладів, зазначених у підпункті 28.1, відповідно до визначеної потреби

вересень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Левицький О.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження положення про електронний реєстр пацієнтів та плану заходів із створення електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах з урахуванням завдання щодо впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, передбаченого підпунктом 61.1
Виконавці: МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мін'юст України,
Мінфін України,
НКРЗІ

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 28.2

березень

Голубчиков М.В.28.3. Затвердження порядку ведення електронного реєстру пацієнтів, передбачивши процедуру уточнення списку прикріплених до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги осіб
Виконавці:
МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
НКРЗІ

Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 28.3

квітень

Голубчиков М.В.28.4. Впровадження електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Охоплення електронним реєстром пацієнтів не менше 80% пацієнтів, які проживають у пілотних регіонах

вересень

Голубчиков М.В.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.5. Реалізація у пілотних регіонах нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження укладання договорів про медичне обслуговування населення на 2012 рік
Виконавці:
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Укладення у пілотних регіонах 100% договорів із ЦПМСД

березень

Левицький О.І.
Коблош В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.6. Укладання у пілотних регіонах договорів про медичне обслуговування населення на 2013 рік
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Укладення у пілотних регіонах 100% договорів із ЦПМСД

грудень

керівники УОЗ пілотних регіонів28.7. Видання Кабінетом Міністрів України акта про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, в якому передбачити порядок визначення фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до кількості населення, що ними обслуговується, та порядку оплати праці таких працівників залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги
Виконавці:
МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 28.7

березень

Левицький О.І.28.8. Запровадження нових умов оплати праці медичних працівників залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги та видання відповідних методичних рекомендацій, у тому числі щодо роботи на першому етапі, в умовах підготовки і налаштування роботи електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах
Виконавці:
МОЗ України,
Мінфін України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Збільшення середньої заробітної плати медичних працівників ЦПМД на 25% порівняно з 2011 роком

квітень

Левицький О.І.
Стахівський С.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.9. Організація у пілотних регіонах проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Виконавці:
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Охоплення у пілотних регіонах оглядом 100% пацієнтів, що звернулися до ЦПМД

грудень

Хобзей М.К.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.10. Запровадження з використанням дистанційних методів (у т.ч. через мережу Інтернет) нових програм перенавчання лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних для отримання спеціальності "лікар загальної практики - сімейний лікар"
Виконавці:
МОЗ України,
МОНмолодьспорт України

Оптимізація у пілотних регіонах строку перепідготовки за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина"

квітень

Вороненко В.В.28.11. Забезпечення у пілотних регіонах укомплектованості центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями
Виконавці:
МОЗ України,
МОНмолодьспорт України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Збільшення у пілотних регіонах укомплектованості посад у центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги не менше ніж на 15%

грудень

Вороненко В.В.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.12. Затвердження у пілотних регіонах регіональних програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2012 рік
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Затвердження регіональних програм, зазначених у підпункті 28.12

березень

керівники УОЗ пілотних регіонів28.13. Проведення у пілотних регіонах навчань (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Виконавці:
МОЗ України,
Мінфін України,
МОНмолодьспорт України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Проведення у пілотних регіонах навчань фахівців, зазначених у підпункті 28.13, відповідно до визначеної потреби

квітень

Левицький О.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів

29.

Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в пілотних регіонах

29.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку створення госпітальних округів
Виконавці:
МОЗ України

Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.1

березень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Левицький О.І.29.2. Затвердження порядку складання планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку плану перспективного розвитку закладів охорони здоров'я
Виконавець:
МОЗ України

Видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 29.2

У місячний строк після видання акта КМУ про порядок створення госпітальних округів

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів29.3. Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах з урахуванням планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах

листопад

керівники УОЗ пілотних регіонів29.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо)
Виконавці:
МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.4

березень

Слабкий Г.О.
Лапенко Н.Г.
Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Сердюк А.М.29.5. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах
Виконавці:
МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
НАМН України (за згодою),
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Подання до МОЗ України звітів за результатами інвентаризації

липень

Лапенко Н.Г.
Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ
Сердюк А.М.29.6. Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах, на підставі: результатів інвентаризації, медичних потреб та обсягу надання медичної допомоги в межах госпітального округу
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Подання бюджетного запиту з урахуванням потреб у ресурсному забезпеченні закладів ОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) меддопомогу у пілотних регіонах

липень

Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів29.7. Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров'я нового типу, що входять до складу госпітального округу
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров'я нового типу

грудень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів29.8. Проведення навчання (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю для забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, що входять до складу госпітального округу
Виконавці:
МОЗ України,
Мінфін України,
МОНмолодьспорт України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Проведення навчань (тренінгів) фахівців, зазначених у підпункті 29.8, відповідно до визначеної потреби

вересень

Левицький О.І.
Слабкий Г.О.

30.

Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

30.1. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах, передбачивши, зокрема, створення у 2012 році у відповідних регіонах централізованих оперативно-диспетчерських служб
Виконавці:
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Затвердження планів, зазначених у підпункті 30.1

березень

Хобзей М.К.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів30.2. Створення у кожному пілотному регіоні центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїздних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Завершення формування мережі екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

квітень

Хобзей М.К.
керівники УОЗ пілотних регіонів30.3. Створення у кожному пілотному регіоні централізованої оперативно-диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Створення і оснащення централізованої оперативно-диспетчерської служби у пілотних регіонах

липень

Хобзей М.К.
керівники УОЗ пілотних регіонів30.4. Створення у пілотних регіонах умов для забезпечення прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин
Виконавці:
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Збільшення у пілотних регіонах на 25% кількості викликів, що виконані в межах нормативу прибуття

грудень

керівники УОЗ пілотних регіонів

31.

Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах

31.1. Визначення за результатами спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, створення госпітальних округів, а також визначення з урахуванням медичних потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають у пілотних регіонах третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (наявність приміщень, обладнання, кадрового потенціалу та обсяги фінансування)
Виконавці:
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів щодо необхідного ресурсного забезпечення закладів, зазначених у підпункті 31.1

грудень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів31.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо) в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах
Виконавці:
МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 31.2

березень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Лапенко Н.Г.
Сердюк А. М.31.3. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах
Виконавці:
МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
МОНмолодьспорт України,
НАМН України (за згодою),
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Подання до МОЗ України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 31.3

липень

Лапенко Н.Г.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
Сердюк А.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

32.

Завершення реорганізації первинної медичної допомоги

32.1. Затвердження з урахуванням досвіду пілотних регіонів (зокрема щодо підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я) методичних рекомендацій стосовно модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу
Виконавець:
МОЗ України

Видання акта Міністерства охорони здоров'я України з питань, зазначених у підпункті 32.1

березень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Підгорна Л.М.32.2. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, з визначенням кількості необхідних центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх штатної чисельності
Виконавці:
МОЗ України,
Рада Міністрів АР Крим,
обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Затвердження планів, зазначених у підпункті 32.2

березень

Хобзей М.К.
Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних32.2. Моніторинг стану виконання регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та їх оцінка
Виконавець:
МОЗ України

Підготовка за результатами моніторингу звіту про виконання планів, зазначених у підпункті 32.3

липень, грудень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Підгорна Л.М.32.4. Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами
Виконавці:
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Виконання не менше ніж на 80% регіонального плану, завдань з формування мережі центрів ПМСД

грудень

Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних32.5. Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та підготовка пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", в частині розрахунку видатків на охорону здоров'я
Виконавці:
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Подання до МОЗ України та Мінфіну України пропозицій щодо обсягу фінансування центрів ПМСД

травень

Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

33.

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

33.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я
Виконавці:
МОЗ України

Прийняття Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

квітень

Підгорна Л.М.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Вороненко В.В.
Пономаренко А.М.
Александріна Т.А.33.2. Затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я
Виконавці:
МОЗ України

Видання наказу МОЗ України, зазначеного у підпункті 33.2

березень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Александріна Т.А.33.3. Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів-схем госпітальних округів
Виконавці:
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Видання наказу МОЗ України, зазначеного у підпункті 33.3

грудень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

34.

Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги

34.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги
Виконавці:
МОЗ України

Прийняття Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

березень

Хобзей М.К.34.2. Затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення
Виконавці:
МОЗ України

Затвердження наказу МОЗ

квітень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.34.3. Проведення оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення
Виконавці:
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Підготовка за результатами проведеної оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення аналітичних звітів і пропозицій щодо оптимізації мережі закладів ОЗ, що забезпечують надання екстреної меддопомоги, та забезпечення внесення таких пропозицій на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування

липень

Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних34.4. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці:
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Затвердження регіональних планів розвитку системи екстреної медичної допомоги

У строк, визначений Законом України про загальнодержавну систему надання екстреної меддопомоги

Хобзей М.К.
Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

35.

Посилення кадрового забезпечення регіональних органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування медичного обслуговування

35.1. Проведення навчань (тренінгів) працівників управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим щодо роботи у нових умовах за напрямами:
- економіко-фінансова діяльність;
- кадрова політика, менеджмент та управління кадрами;
- організаційно-методична робота
Виконавці:
МОЗ України,
Мінфін України,
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Севастопольська міська державні адміністрації

Затвердження планів навчань (тренінгів) відповідних працівників та забезпечення їх виконання

жовтень

Вороненко В.В.
Левицький О.І.
Слабкий Г.О.
Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні

36.

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я

36.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо підняття престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
Виконавці:
МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 36.1

вересень

Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.36.2. Затвердження перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" на період до 2015 року у розрізі регіонів
Виконавці:
МОЗ України,
МОНмолодьспорт,
РМ АР Крим,
обласні,
Київська, Севастопольська міська держадміністрації

Затвердження перспективних планів підготовки та перепідготовки лікарів

квітень

Вороненко В.В.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.36.3. Забезпечення виконання у 2012 році перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів у пілотних регіонах
Виконавці:
МОЗ України,
МОНмолодьспорт України,
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Київська, Севастопольська міська державні адміністрації

Забезпечення підготовки та перепідготовки запланованої кількості лікарів

грудень

Вороненко В.В.
Міністр ОЗ
АРК керівники УОЗ пілотних регіонів

37.

Спрощення порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я

37.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (стосовно приведення Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я у відповідність із Основами законодавства України про охорону здоров'я)
Виконавці:
МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 37.1

жовтень

Донченко Т.М.
Слабкий Г.О.

Підвищення ефективності державного фінансування

38.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

38.1. Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів для сфери охорони здоров'я


38.1.1. Розроблення та затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Охорона здоров'я", зокрема бюджетних програм щодо фінансування первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги
Виконавці:
МОЗ України

Видання спільного наказу МОЗ України та Мінфіну України з питань, зазначених у підпункті 38.1.1. Затвердження бюджетних програм

березень

Левицький О.І.
Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів38.1.2. Залучення районних бюджетів та бюджетів міст в рамках реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я до запровадження елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі для сфери охорони здоров'я
Виконавці:
Мінфін України,
МОЗ України,
Вінницька,
Дніпропетровська,
Донецька обласні,
Київська міська державні адміністрації

Залучення районних бюджетів та бюджетів міст пілотних регіонів до запровадження програмно-цільового методу для охорони здоров'я

травень

Левицький О.І.
Міністр ОЗ АРК
керівники УОЗ регіонів38.1.3. Проведення навчання фахівців системи охорони здоров'я в пілотних регіонах щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для системи охорони здоров'я
Виконавці:
Мінфін України,
МОЗ України

Забезпечення навчання запланованої кількості фахівців

березень - вересень

Левицький О.І.38.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір"
Виконавці:
МОЗ України,
МОНмолодьспорт України

Прийняття Закону України про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір"

травень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Сердюк А.М.
Слабкий Г.О.

39.

Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я

39.1. Оптимізація обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я
Виконавці:
МОЗ України,
Держстат України

Скорочення на 25% форм обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я

вересень

Голубчиков М.В.
Стахівський С.М.
Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.39.2. Проведення інвентаризації ресурсного забезпечення закладів охорони для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я, зокрема електронного обігу медичних форм
Виконавці:
МОЗ України,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Подання до МОЗ України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 39.2

квітень

Голубчиков М.В.
Горбань А.Є.
Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.39.3. Запровадження у сфері охорони здоров'я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм
Виконавці:
МОЗ України,
Мін'юст України,
Рада Міністрів АР Крим, обласні,
Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Запровадження системи електронного документообігу

вересень

Голубчиков М.В.
Горбань А.Є.
Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.

Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення

40.

Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

40.1. Нормативне врегулювання питань забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення, передбачивши, зокрема:
- запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби залежно від їх вартості;
- удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів (рецептурний відпуск);
- поступове впровадження відшкодування коштів на придбання окремих лікарських засобів та виробів медичного призначення (з урахуванням категорій населення, видів захворювань і переліку лікарських засобів, вартість яких може бути компенсована);
- створення системи використання при закупівлях, в тому числі централізованих, лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих цін на ці види продукції;
- методи планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення на основі відповідних реєстрів
Виконавці:
МОЗ України

Видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпункті 40.1

серпень

Коношевич Л.В.
Левицький О.І.
Коблош В.В.
Левицький О.І.
Стахівський С.М.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Коношевич Л.В.
Слабкий Г.О.

41.

Дерегуляція підприємницької діяльності у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення

41.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо спрощення процедури державної реєстрації виробів медичного призначення
Виконавці:
МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 41.1

травень

Соловйов О.С.

42.

Запровадження в Україні чинних у Європейському Союзі вимог щодо належних фармацевтичних практик

42.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376, щодо приведення його у відповідність із вимогами статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"
Виконавці:
МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 42.1

червень

Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.
Бліхар В.Є.42.2. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну" щодо унеможливлення обігу на території України неякісних лікарських засобів, зокрема тих, що виготовлені без дотримання умов належної виробничої практики
Виконавці:
МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 42.2

липень

Соловйов О.С.

43.

Підвищення ефективності лабораторного контролю

Дооснащення лабораторій територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів відповідно до вимог керівного документа Всесвітньої організації охорони здоров'я QAS/09.296 Rev.1 та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я
Виконавець:
МОЗ України

Забезпечення дооснащення лабораторій відповідно до обгрунтованих потреб

листопад

Соловйов О.С.

IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

53.

Забезпечення умов для отримання якісної освіти особами з особливими потребами

53.1. Розроблення та затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр
Виконавці:
МОНмолодьспорт,
МОЗ України,
Мінсоцполітики України

Видання акта про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

серпень

Марунич В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Вороненко В.В.

Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки

54.

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

54.1. Оптимізація мережі державних наукових установ для підвищення ефективності їхньої діяльності:

Визначення оптимальної структури та кількості державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні НАНУ та галузевих академій наук)

54.1.1. Приведення атестації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні НАН України та галузевих академій)
Виконавці: МОНмолодьспорт, Держінформнауки, центральні органи виконавчої влади

вересень

Вороненко В.В.54.1.2. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо оптимізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні НАН України та галузевих академій)
Виконавці:
МОНмолодьспорт,
Держінформнауки, центральні органи виконавчої влади

листопад

Вороненко В.В.

VI. Дерегуляція і розвиток підприємництва

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

73.

Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

73.1. Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обґрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку та торгівлі України щодо доцільності подальшого існування кожного з документів дозвільного характеру
Виконавці:
центральні органи виконавчої влади

Внесення відповідних пропозицій

березень

Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.
Гарник Т.П.

74.

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

74.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей:
- що містяться у державних реєстрах;
- що безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- які не впливають на безпечність, носять формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасності
Виконавці:
Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.2

липень

Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.М.
Хобзей М.К.
Гарник Т.П.74.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів
Виконавці:
Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.3

квітень

Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.

76.

Подальше скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

76.1. Скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню


76.1.1. Проведення аналізу: - відповідності ліцензування видів господарської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування;
- законодавства України щодо достатності регулювання та контролю за здійсненням певних видів господарської діяльності у разі відміни їх ліцензування
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

Проведено аналіз видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню

лютий

Донченко Т.М.
Хобзей М.К.
Гарник Т.П.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

Державний нагляд (контроль)

84.

Удосконалення та зменшення частоти планових заходів державного нагляду (контролю)

84.1. Зменшення кількості та частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
84.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеню ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Держслужба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

- зменшення з 74% до 64% показника стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких здійснено заходи державного контролю; - зменшення з 4,5 до 3,5 середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта за рік; - скорочення з 14 до 11 днів загальної тривалості заходів державного нагляду

травень

Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Левицький О.І.
Александріна Т.А.

84.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів, щодо усунення дублювань у цій сфері та скасування застарілих вимог і правил у сфері господарської діяльності
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

травень

Мельниченко Л.А.
Левицький О.І.
Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

84.1.3. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:
- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

липень

Мельниченко Л.А.
Левицький О.І.
Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.


84.1.4. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

листопад

Мельниченко Л.А.
Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.

84.1.5. Встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

листопад

Донченко Т.М.
Александріна Т.А.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.

85.

Створення ефективного механізму координації дій органів державного нагляду (контролю) та публічного діалогу у сфері державного нагляду (контролю)

85.1. Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши:
- забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
- проведення державними органами спільних заходів нагляду (контролю);
- залучення представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Прийнято НПА з питань, зазначених у підпункті 85.1

липень

Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

Реформування надання адміністративних послуг

88.

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

88.1. Створення зручних для споживачів умов отримання і доступності адміністративних послуг
88.1.1 Видання актів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, міністерства

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 88.1.1

березень

Донченко Т.М.
Коношевич Л.В.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А. .

88.1.3. Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мін'юст, центральні та місцеві органи виконавчої влади

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

березень

Донченко Т.М.
Коношевич Л.В.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

88.1.4. Забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Мін'юст, центральні та місцеві ОВВ

березень

Левицький О.І.
Донченко Т.М.
Коношевич Л.В.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

88.1.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

Донченко Т.М.
Коношевич Л.В.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників якості цих продуктів

103.

Забезпечення дотримання європейських вимог до інформування споживачів про харчові продукти

103.1. Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами щодо інформування споживачів про харчові продукти
103.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо інформування споживачів про харчові продукти з метою гармонізації українського законодавства з Регламентом ЄС № 1169/2011 Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року стосовно надання інформації споживачам про властивості харчових продуктів за напрямами:
- сфера застосування;
- термінологія;
- загальні вимоги до інформування споживачів про харчові продукти;
- основні вимоги до реклами, маркування та зовнішнього вигляду харчових продуктів;
- перелік інформації, що надається споживачам в обов'язковому порядку, а також деталізовані правила виконання викладених в кожному пункті цього переліку вимог;
- правила стосовно розміщення добровільних заяв про властивості харчових продуктів
Виконавці:
МОЗ України,
Мінагрополітики України

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 103.1.1

жовтень

Григоренко А.А.

104.

Адаптація системи санітарних та фітосанітарних стандартів до законодавства ЄС

104.1. Видання актів, необхідних для адаптації системи санітарних і фітосанітарних заходів до законодавства Європейського Союзу
104.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про новітні харчові продукти щодо гармонізації законодавства України з Регламентом ЄС № 258/97, передбачивши, зокрема:
- установлення критеріїв, за якими оператори продовольчого ринку можуть самостійно визначити, чи є той чи інший продукт новітнім;
- визначення вичерпного переліку документів та дій (включаючи дослідження з метою підтвердження безпечності), що необхідні для проведення МОЗ України державної реєстрації новітнього харчового продукту;
- спрощену процедуру реєстрації новітніх харчових продуктів у випадку реєстрації такого харчового продукту у країнах ЄС;
- установлення двохрічного перехідного періоду впровадження Закону
Виконавці:
МОЗ України,
Мінагрополітики України

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

квітень

Григоренко А.А.104.1.2. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС № 1331/2008 порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів, передбачивши, зокрема:
- форму заявки на державну реєстрацію;
- вичерпний перелік документів, що подаються разом із заявкою на державну реєстрацію та/або протягом проведення такої реєстрації;
- спрощену процедуру державної реєстрації у випадку існування схвалення предмета реєстрації хоча б однією відповідною міжнародною організацію (в рамках СОТ) та/або ЄС;
- підстави для державної реєстрації;
- підстави для відмови в державній реєстрації;
- забезпечення конфіденційності інформації, що надається заявником;
- порядок ведення відповідних реєстрів;
- порядок оприлюднення інформації, що міститься в реєстрах харчових добавок, ароматизаторів та ензимів
Виконавці:
МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.2

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.

104.1.3. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС № 1333/2008 санітарних правил і норм щодо застосування харчових добавок, у тому числі переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- перелік речовин, що не належать до категорії харчових добавок;
- вимоги щодо включення харчової добавки до переліку харчових добавок, які дозволені до використання в харчових продуктах;
- класи харчових добавок;
- вимоги до маркування харчових добавок, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування харчових добавок, що призначені для реалізації кінцевому споживачу
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.3

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.


104.1.4. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС № 1333/2008 санітарних норм і правил щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- умови застосування ароматизаторів у харчових продуктах;
- види/групи ароматизаторів;
- види/групи ароматизаторів, що не підлягають державній реєстрації;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- умови виробництва термічно оброблених ароматизаторів та максимально допустимі рівні залишків деяких речовин в термічно оброблених ароматизаторах;
- речовини, вміст яких регламентується в харчових продуктах, до яких додаються ароматизатори або харчові інгредієнти з ароматичними властивостями
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.4

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.

104.1.5. Затвердження з урахуванням з Регламенту ЄС № 1332/2008 санітарних правил і норм щодо застосування ензимів, у тому числі переліку ензимів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- умови включення ензимів до переліку ензимів, які допущені до використання в харчових продуктах;
- умови застосування ензимів в харчових продуктах;
- вимоги до маркування ензимів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ензимів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.5

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.104.1.6. Затвердження гігієнічних вимог до молока та молочних продуктів, параметрів безпечності молока і молочних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.6

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.

104.1.7. Затвердження гігієнічних вимог до м'яса та м'ясних продуктів, параметрів безпечності м'яса та м'ясних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.7

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування ЗУ з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.104.1.8. Затвердження гігієнічних вимог до води питної, включаючи воду природну мінеральну, параметрів безпечності води питної, включаючи воду природну мінеральну, та окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з Директивами ЄС № 80/777/EEC, № 98/83/EC, № 2003/40/EC
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.8

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А

104.1.9. Затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.9

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.

104.1.10. Затвердження гігієнічних вимог до безалкогольних напоїв, параметрів безпечності безалкогольних напоїв, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.10

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування ЗУ з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.104.1.11. Затвердження гігієнічних вимог до кондитерських виробів, параметрів безпечності кондитерських виробів, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.11

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.

104.1.12. Затвердження мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів з метою гармонізації законодавства України з Регламентом ЄС № 2073/2005
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у пункті 104.1.12

червень

Григоренко А.А.

104.1.13. Затвердження гігієнічних вимог до харчових продуктів, що виробляються на підприємствах громадського харчування
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у пункті 104.1.13

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.

105.

Скасування вимог щодо одержання виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, що не застосовуються в практиці ЄС, та максимальне скорочення часу видачі документів виробниками харчових продуктів

105.1. Видання нормативно-правових актів щодо приведення вимог до документів дозвільного характеру, які отримують виробники харчових продуктів, у відповідність із законодавством ЄС
105.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів
Виконавці:
Мінагрополітики України, МОЗ України

Прийняття Закону України із зазначених питань

вересень

Григоренко А.А.
Пономаренко А.М.

105.1.2. Видання нормативно-правових актів щодо гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів)
Виконавці:
Мінагрополітики України, МОЗ України

Видання акта із зазначених питань

жовтень

Григоренко А.А.
Пономаренко А.М.

Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

110.

Проведення незалежної системи оцінки успішності дій центральних органів виконавчої влади щодо впровадження реформ у сфері дерегуляції

110.1. Забезпечення залучення незалежних міжнародних інституцій до дослідження інвестиційного клімату в Україні
Виконавці:
Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Впровадження системи незалежної оцінки успішності реформ у сфері дерегуляції

березень

Коблош В.В.
Донченко Т.М.
Соловйов О.С.
Пономаренко А.М.
Левицький О.І.

XIII. Реформа системи державного управління

191.

Оптимізація функцій центральних органів виконавчої влади у сферах державного нагляду (контролю)

191.1. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо позбавлення центральних органів виконавчої влади надлишкових контрольно-наглядових функцій
Виконавці:
Мін'юст України, центральні органи виконавчої влади

Внесення відповідних змін до нормативних актів. Скорочення надлишкових контрольно-наглядових функцій, усунення їх дублювання

вересень

Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.

193.

Удосконалення структури апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх управління

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
Виконавці: Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших ЦОВВ

у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до вказаної постанови

Вороненко В.В.193.2. Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень
Виконавці: центральні органи виконавчої влади

Надання директорам департаментів апаратів міністерств, інших ЦОВВ права підпису документів та представницьких повноважень

липень

Вороненко В.В.
Коблош В.В.

194.

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади

194.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта приведення постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" та від 3 вересня 2008 року № 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій" у відповідність із законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями
Виконавці: Мін'юст, Мінрегіон, центральні органи виконавчої влади

Зменшено кількість міжвідомчого документообігу на 30%, у тому числі на рівні місцевих органів ВВ

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами ЦОВВ та місцевими держадміністраціями

Вороненко В.В.

197.

Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України

197.1. Оптимізація структури Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

Створення мережі територіальних органів ДержСЕС України, у т.ч. міжрайонних, скорочення чисельності її персоналу до 30 тисяч осіб

грудень

Пономаренко А.М.197.1.1. Затвердження Плану заходів щодо оптимізації структури та чисельності територіальних органів Держсанепідслужби України, передбачивши заходи з реструктуризації цієї Служби, формування мережі та структури її територіальних органів залежно від чисельності населення, кількості та епідеміологічного ризику об'єктів нагляду, скорочення чисельності Служби
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

березень

Пономаренко А.М.197.1.2. Реалізація Плану заходів щодо оптимізації структури та чисельності територіальних органів Держсанепідслужби України
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

грудень

Пономаренко А.М.197.2. Оптимізація контрольно-наглядових функцій Державної санітарно-епідеміологічної служби України


197.2.1. Внесення на розгляд Верховної Ради проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" щодо:
• визначення вичерпного переліку повноважень посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
• запровадження декларативного принципу для суб'єктів господарювання з низьким та середнім епідеміологічним ризиком;
• запровадження орієнтованого на ризик підходу до здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Виконавці: МОЗ України,
Держсанепідслужба України

Встановлено вичерпний перелік повноважень посадових осіб служби. Запроваджено декларативний принцип. Запроваджено ризик- орієнтований підхід

червень

Пономаренко А.М.197.2.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Україні від 22.06.99 р. № 1109 щодо:
• уніфікації процедур державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
• визначення процедур державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень
Виконавці:
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

Уніфікація процедури держсанепіднагляду. Визначення процедури державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень

у строки, визначені законом щодо внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України"

Пономаренко А.М.197.3. Затвердження Дорожньої карти оптимізації мережі лабораторних підрозділів територіальних органів Держсанепідслужби України, в якій передбачити, зокрема:
• напрями розвитку лабораторного контролю відповідно до європейських практик;
• концепцію реструктуризації мережі лабораторій, створення міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів;
• розроблення вимог щодо табельного оснащення лабораторій, міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів
Виконавці:
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

Затвердження вказаної Дорожньої карти

листопад

Пономаренко А.М.197.4. Нормативне врегулювання відповідно до європейських стандартів питань щодо:
• медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і харчових продуктів;
• санітарних правил та норм із використання полімерних матеріалів у будівництві та виготовленні меблів;
• вмісту хімічних волокон у матеріалах для дитячого одягу та взуття відповідно до гігієнічних показників
Виконавці:
МОЗ України,
Держсанепідслужба України

Прийнято всі нормативні акти, які відповідають європейським стандартам

листопад

Пономаренко А.М.

Реформування державної служби

199.

Створення методологічної бази для комплексного реформування державного управління та створення професійної, ефективної державної служби

199.1.3. Затвердження порядку надання медичного висновку щодо неможливості виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я
Виконавці:
Нацдержслужба України,
МОЗ України

Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 199.1.3

червень

Вороненко В.В.
Хобзей М.К.

XIV. Впровадження національних проектів та інвестицій

207.

Реалізація національного проекту "Вчасна допомога" - створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів"

207.1. Включення національного проекту "Вчасна допомога" - створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів" до переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)
Виконавці:
Держінвестпроект,
МОЗ України

Створення регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів

травень

Хобзей М.К.
Стрельников М.О.207.2. Затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту, визначення форми участі держави у реалізації проекту та затвердження плану заходів з реалізації національного проекту
Виконавці:
Держінвестпроект,
МОЗ України
209.

Реалізація національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони здоров'я материнства та дитинства"

209.1. Затвердження плану заходів із реалізації національного проекту, у тому числі плану-графіка відкриття перинатальних центрів 3-го рівня в 2012 році
Виконавці:
Держінвестпроект,
МОЗ України,
РМ АР Крим, обласні, Київська,
Севастопольська міські держадміністрації

Відкриття не менше шести регіональних перинатальних центрів

протягом року

Осташко С.І.

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 325 від 03.05.2012}

Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л.М. Підгорна

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: