open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2012  № 227

Про виконання Указу Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 325 від 03.05.2012
№ 706 від 07.09.2012}

З метою реалізації завдань та заходів у галузі охорони здоров'я, визначених Указом Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", згідно з Планом організації виконання Указу Президента України від 12.03.2012 № 187, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 (протокол № 21), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План), що додається.

2. Відповідальними за організацію своєчасного виконання заходів за розділами визначити:

2.1. Заступника Міністра Толстанова О.К, директора Департаменту з реформ та розвитку медичної допомоги Хобзея М.К. - за розділ "Реформа медичного обслуговування";

2.2. Заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р.М., директора Департаменту економіки та ресурсного забезпечення Дуду В.П. - за фінансові заходи розділів "Реформа медичного обслуговування", "Реформа державних фінансів" та завдання "Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки" розділу "Дерегуляція та розвиток підприємництва";

2.3. Начальника Юридичного управління Пивоварова А.А. - за розділ "Дерегуляція та розвиток підприємництва".

2.4. Начальника Управління громадського здоров'я Григоренко А.А. - за завдання: "Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників якості цих продуктів", "Реформування надання адміністративних послуг" розділу "Дерегуляція та розвиток підприємництва" у межах компетенції;

2.5. Начальника Управління контролю якості медичних послуг Донченко Т.М., голів Державної служби України з лікарських засобів Соловйова О.С., Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А.М., Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань Александріну Т. А. - за завдання: "Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування", "Державний нагляд (контроль)" розділу "Дерегуляція і розвиток підприємництва" у межах компетенції;

2.6. Начальника Управління лікарських засобів та медичних продукції Коношевич Л.В. - за завдання "Забезпечення якості та доступності лікарських засобів" розділу "Реформа медичного обслуговування";

2.7. Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А.М., голову Державної служби України з лікарських засобів Соловйова О.С. - за заходи Плану Міністерства охорони здоров'я України з подальшого виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План) у межах компетенції;

2.8. Директора Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки Осійчука М.С. - за розділ "Реформа системи державного управління";

2.9. Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А.М. - за завдання "Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України".

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 706 від 07.09.2012}

3. Відповідальним за організацію своєчасного виконання заходів за розділами:

3.1. Постійно взаємодіяти з Комітетом з економічних реформ при Президентові України, відповідними підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо вирішення проблемних аспектів завдань;

3.2. Контролювати виконання заходів Плану, у тому числі дотримання термінів розробки законопроектів та актів Кабінету Міністрів України, їх погодження із заінтересованими органами та подання в установленому порядку до Кабінету Міністрів України - до 10 числа місяця, вказаного як остаточний термін виконання;

3.3. Узагальнювати надану відповідальними виконавцями заходів Плану інформацію в межах напряму у терміни, визначені Планом; звітувати керівникам відповідних напрямів реформ, що визначені Указом Президента України від 15 березня 2012 року № 198 "Про керівників напрямів реформ", про стан виконання заходів Плану не пізніше 28 числа місяця, вказаного як остаточний термін виконання;

3.4. Щотижня інформувати (до 1200 щочетверга) Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення стосовно фактичної ситуації щодо виконання заходів Плану з підтвердженими копіями (у т.ч. електронна версія на e-mail: karpinska@moz.gov.ua).

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 706 від 07.09.2012}

4. Відповідальним за завдання та заходи Плану забезпечити:

4.1. Виконання заходів Плану та подання інформації відповідальним за розділи - до 5 числа місяця, вказаного як термін виконання;

4.2. Подання відповідальним за розділи Плану пропозицій щодо розробки законопроектів та внесення змін до нормативно-правових актів, передбачених Планом, до 5 числа місяця, визначеного Планом;

4.3. Узагальнення інформації у межах завдання та звітування відповідальним за розділи Плану не пізніше 20 числа звітного місяця, подання копій листів, надісланих відповідальним за напрями реформ, з метою подальшого їх подання до Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення для моніторингу;

4.4. Щотижня надання інформації (до 1200 щочетверга) відповідальним за розділи Плану про зміни у виконанні пунктів Плану з підтвердженими копіями (у т.ч. електронної версії на e-mail: karpinska@moz.gov.ua).

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 706 від 07.09.2012}

5. Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення (Сіденко Ю.Г.) здійснювати щотижневий моніторинг виконання заходів Плану, затвердженого цим Наказом, та інформування керівництва МОЗ України із заслуховуванням на апаратних нарадах про стан виконання Плану.

{Наказ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 706 від 07.09.2012}

6. Персональну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання завдань покласти на виконавців заходів Плану у межах компетенції.

{Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 706 від 07.09.2012}

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2012 № 69 "Про затвердження Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем'єр-міністр України -
МіністрР.В. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.03.2012 № 227

ПЛАН
Міністерства охорони здоров'я України з виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Мета

Зміст завдання та заходи

Індикатор виконання

Строк виконання

Відповідальний за виконання/виконавці

1

2

3

4

5

6

Розділ 1. Реформа державних фінансів

Удосконалення управління державними фінансами

4.

Запровадження ефективного державного стратегічного планування та середньострокового бюджетного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів

4.2.4. Затвердження планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди
Виконавці: державні органи, що визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету

Затвердження КМУ планів міністерств - головних розпорядників коштів держбюджету на плановий та наступні два бюджетні періоди

вересень

Дуда В.П.
Тараненко О.П.
Квартич І.М.
Хобзей М.К.
Осійчук М.С.
Григоренко А.А. Коношевич Л.В.
Донченко Т.М.
Довганчин Г.С.
Феденко І.Б.
Александріна Т.А.
Соловйов О.С.
Пономаренко А.М.

Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин

14.

Забезпечення справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

14.1. Перегляд нормативно-правових актів, що встановлюють штатні нормативи при здійсненні видатків бюджетними установами, у тому числі у сферах:
- охорони здоров'я;
Виконавці: МОЗ України

Оновлення штатних нормативів у сфері охорони здоров'я

жовтень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Хобзей М.К.
Осійчук М.С.
Слабкий Г.О.

14.2. Встановлення соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, у тому числі в галузях:
- охорони здоров'я;
Виконавці: МОЗ України, Мінфін України

Прийняття соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості у сфері охорони здоров'я

серпень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.
Коношевич Л.В.
Толкачева Я.А.
Дуда В.П.
Купліванчук А.В.

Розділ 3. Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

28.

Модернізація первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі - пілотні регіони)

28.1. Оснащення в пілотних регіонах закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу (амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо), відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення за рахунок субвенцій з державного бюджету та інших джерел
Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Повне оснащення 60% закладів, зазначених у підпункті 28.1, відповідно до визначеної потреби

вересень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Євтушенко В.В.
Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
керівники УОЗ пілотних регіонів

28.4. Впровадження електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Охоплення електронним реєстром не менше 80% пацієнтів, які проживають у пілотних регіонах

вересень/ АПУ погоджено листопад

Голубчиков М.В.
керівники УОЗ пілотних регіонів

28.5. Реалізація у пілотних регіонах нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження укладання договорів про медичне обслуговування населення на 2012 рік
Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Укладення у пілотних регіонах 100% договорів із ЦПМСД

березень/ АПУ погоджено липень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Пивоваров А.А.
Надутий К.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

28.6. Укладання у пілотних регіонах договорів про медичне обслуговування населення на 2013 рік
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Укладення у пілотних регіонах 100% договорів із ЦПМСД

грудень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Пивоваров А.А.
керівники УОЗ пілотних регіонів28.9. Організація у пілотних регіонах проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Охоплення у пілотних регіонах оглядом 100% пацієнтів, що звернулися до ЦПМД

грудень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Євтушенко В.В.
керівники УОЗ пілотних регіонів

28.11. Забезпечення у пілотних регіонах укомплектованості центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями
Виконавці: МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Збільшення у пілотних регіонах укомплектованості посад у центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги не менше ніж на 15%

грудень

Осійчук М.С.
Старча Т.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів

28.12. Затвердження у пілотних регіонах регіональних програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2012 рік
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Затвердження регіональних програм, зазначених у підпункті 28.12

березень/ АПУ погоджено червень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

29.

Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в пілотних регіонах

29.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку створення госпітальних округів
Виконавці: МОЗ України

Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.1

березень/ АПУ погоджено серпень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Слабкий Г.О.
Дуда В.П.

29.2. Затвердження порядку складання планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку плану перспективного розвитку закладів охорони здоров'я
Виконавець: МОЗ України

Видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 29.2

У місячний строк після видання акта КМУ про порядок створення госпітальних округів

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Надутий К.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

29.3. Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах з урахуванням планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах

листопад

Хобзей М.К.
Мороз Є.Д.
Острополець Н.А.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

29.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо)
Виконавці: МОЗ України, Мінінфраструктури України, Національна академія медичних наук України (за згодою)

Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.4

березень/ АПУ погоджено липень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Боднарук Н.Г.
Лапенко Н.Г.
Довганчин Г.С.
Сердюк А.М.

29.5. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах
Виконавці: МОЗ України, Мінінфраструктури України, НАМН України (за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Подання до МОЗ України звітів за результатами інвентаризації

липень/ АПУ погоджено вересень

Лапенко Н.Г.
Сохань Т.П.
Довганчин Г.С.
Дуда В.П.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О. керівники УОЗ Сердюк А.М.


29.6. Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах, на підставі: результатів інвентаризації, медичних потреб та обсягу надання медичної допомоги в межах госпітального округу
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Подання бюджетного запиту з урахуванням потреб у ресурсному забезпеченні закладів ОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) меддопомогу у пілотних регіонах

липень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Хобзей М.К.
керівники УОЗ пілотних регіонів

29.7. Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров'я нового типу, що входять до складу госпітального округу
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров'я нового типу

грудень

Хобзей М.К.
Мороз Є.Д.
Острополець Н.А.
Дуда В.П.
керівники УОЗ пілотних регіонів

29.8. Проведення навчання (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю для забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, що входять до складу госпітального округу
Виконавці: МОЗ України, Мінфін України, МОНмолодьспорт України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Проведення навчань (тренінгів) фахівців, зазначених у підпункті 29.8, відповідно до визначеної потреби

вересень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Слабкий Г.О.

30.

Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

30.2. Створення у кожному пілотному регіоні центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїздних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Завершення формування мережі екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

квітень/ АПУ погоджено липень

Хобзей М.К.
Стрельников М.А.
керівники УОЗ пілотних регіонів

30.3. Створення у кожному пілотному регіоні централізованої оперативно-диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Створення і оснащення централізованої оперативно-диспетчерської служби у пілотних регіонах

липень

Хобзей М.К.
Стрельников М.А.
керівники УОЗ пілотних регіонів

30.4. Створення у пілотних регіонах умов для забезпечення прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин
Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Збільшення у пілотних регіонах на 25% кількості викликів, що виконані в межах нормативу прибуття

грудень

Хобзей М.К.
Стрельников М.А.
керівники УОЗ пілотних регіонів

31.

Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах

31.1. Визначення за результатами спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, створення госпітальних округів, а також визначення з урахуванням медичних потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають у пілотних регіонах третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (наявність приміщень, обладнання, кадрового потенціалу та обсяги фінансування)
Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів щодо необхідного ресурсного забезпечення закладів, зазначених у підпункті 31.1

грудень

Хобзей М.К.
Мороз Є.Д.
Острополець Н.А.
Боднарук Н.Г.
Дуда В.П.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів

31.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо) в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах
Виконавці: МОЗ України, Мінінфраструктури України, Національна академія медичних наук України (за згодою)

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 31.2

березень/ АПУ погоджено липень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Острополець Н.А.
Боднарук Н.Г.
Лапенко Н.Г.
Довганчин Г.С.
Сердюк А.М.

31.3. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах
Виконавці: МОЗ України, Мінінфраструктури України, МОНмолодьспорт України, НАМН України (за згодою), Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Подання до МОЗ України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 31.3

липень/ АПУ погоджено вересень

Лапенко Н.Г.
Сохань Т.П.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Острополець Н.А.
Боднарук Н.Г.
Слабкий Г.О.
Сердюк А.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

32.

Завершення реорганізації первинної медичної допомоги

32.1. Затвердження з урахуванням досвіду пілотних регіонів (зокрема щодо підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я) методичних рекомендацій стосовно модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу
Виконавець: МОЗ України

Видання акта Міністерства охорони здоров'я України з питань, зазначених у підпункті 32.1

березень/ АПУ погоджено червень

Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Надутий К.О.
Євтушенко В.В.

32.2. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, з визначенням кількості необхідних центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх штатної чисельності
Виконавці: МОЗ України, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Затвердження планів, зазначених у підпункті 32.2

березень/ АПУ погоджено вересень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Євтушенко В.В.
Слабкий Г.О.
Міністр ОЗ АРК,
керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

32.3. Моніторинг стану виконання регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та їх оцінка
Виконавець: МОЗ України

Підготовка за результатами моніторингу звіту про виконання планів, зазначених у підпункті 32.3

липень, грудень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Євтушенко В.В.
Слабкий Г.О.

32.4. Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами
Виконавці: Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Виконання не менше ніж на 80% регіонального плану, завдань з формування мережі центрів ПМСД

грудень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Євтушенко В.В.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

32.5. Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та підготовка пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", в частині розрахунку видатків на охорону здоров'я
Виконавці: Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Подання до МОЗ України та Мінфіну України пропозицій щодо обсягу фінансування центрів ПМСД

травень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

33.

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

33.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я
Виконавці: МОЗ України

Прийняття Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

квітень/ АПУ погоджено серпень

Хобзей М.К.
Надутий К.О.
Підгорна Л.М.
Слабкий Г.О.
Пономаренко А.М.
Александріна Т.А.33.3. Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів-схем госпітальних округів
Виконавці: Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Видання наказу МОЗ України, зазначеного у підпункті 33.3

грудень

Хобзей М.К.
Мороз Є.Д.
Острополець Н.А.
Боднарук Н.Г.
Слабкий Г.О.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

34.

Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги

34.3. Проведення оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення
Виконавці: Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Підготовка за результатами проведеної оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення аналітичних звітів і пропозицій щодо оптимізації мережі закладів ОЗ, та забезпечення внесення таких пропозицій на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування

липень

Хобзей М.К.
Стрельников М.А.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

34.4. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Затвердження регіональних планів розвитку системи екстреної медичної допомоги

У строк, визначений Законом України про загальнодержавну систему надання екстреної меддопомоги

Хобзей М.К.
Стрельников М.А.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

35.

Посилення кадрового забезпечення регіональних органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування медичного обслуговування

35.1. Проведення навчань (тренінгів) працівників управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим щодо роботи у нових умовах за напрямами:
- економіко-фінансова діяльність;
- кадрова політика, менеджмент та управління кадрами;
- організаційно-методична робота .
Виконавці: МОЗ України, Мінфін України, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

Затвердження планів навчань (тренінгів) відповідних працівників та забезпечення їх виконання

жовтень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Осійчук М.С.
Старча Т.М.
Слабкий Г.О.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів, крім пілотних

Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні

36.

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я

36.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо підняття престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
Виконавці: МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 36.1

вересень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Осійчук М.С.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.

36.3. Забезпечення виконання у 2012 році перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів у пілотних регіонах
Виконавці: МОЗ України, МОНмолодьспорт України, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська, Севастопольська міська державні адміністрації

Забезпечення підготовки та перепідготовки запланованої кількості лікарів

грудень

Осійчук М.С.
Старча Т.М.
Волосовець О.П.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ пілотних регіонів

37.

Спрощення порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я

37.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (стосовно приведення Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я у відповідність із Основами законодавства України про охорону здоров'я)
Виконавці: МОЗ України

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 37.1

жовтень

Донченко Т.М.
Григорович В.Р.
Слабкий Г.О.

Підвищення ефективності державного фінансування

38.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

38.1. Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів для сфери охорони здоров'я
38.1.1. Розроблення та затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Охорона здоров'я", зокрема бюджетних програм щодо фінансування первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги
Виконавці: МОЗ України

Видання спільного наказу МОЗ України та Мінфіну України з питань, зазначених у підпункті 38.1.1 Затвердження бюджетних програм

березень/ АПУ погоджено червень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів

38.1.2. Залучення районних бюджетів та бюджетів міст в рамках реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я до запровадження елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі для сфери охорони здоров'я
Виконавці: Мінфін України, МОЗ України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

Залучення районних бюджетів та бюджетів міст пілотних регіонів до запровадження програмно-цільового методу для охорони здоров'я

травень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ регіонів

38.1.3. Проведення навчання фахівців системи охорони здоров'я в пілотних регіонах щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для системи охорони здоров'я
Виконавці: Мінфін України, МОЗ України

Забезпечення навчання запланованої кількості фахівців

березень - вересень

Дуда В.П.
Купліванчук А.В.

38.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір".
Виконавці: МОЗ України, МОНмолодьспорт України

Прийняття Закону України про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір"

травень/ АПУ погоджено грудень

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Мороз Є.Д.
Острополець Т.А.
Слабкий Г.О.
Сердюк А.М.

39.

Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я

39.1. Оптимізація обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я
Виконавці: МОЗ України, Держстат України

Скорочення на 25% форм обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я

вересень

Голубчиков М.В.
Слабкий Г.О.
Дуда В.П.
Хобзей М.К.

39.3. Запровадження у сфері охорони здоров'я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм
Виконавці: МОЗ України, Мін'юст України, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

Запровадження системи електронного документообігу

вересень

Голубчиков М.В.
Горбань А.Є.
Слабкий Г.О.
Дуда В.П.
Хобзей М.К.

Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення

40.

Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

40.1. Нормативне врегулювання питань забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення, передбачивши, зокрема:
- запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби залежно від їх вартості;
- удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів (рецептурний відпуск);
- поступове впровадження відшкодування коштів на придбання окремих лікарських засобів та виробів медичного призначення (з урахуванням категорій населення, видів захворювань і переліку лікарських засобів, вартість яких може бути компенсована);

Видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпункті 40.1

серпень

Коношевич Л.В.
Толкачева Я.А.

- створення системи використання при закупівлях, в тому числі централізованих, лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих цін на ці види продукції;

Довганчин Г.С.
Дерибон О.Л.
Дуда В.П.
Пивоваров А.А.

- методи планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення на основі відповідних реєстрів.
Виконавці: МОЗ України

Довганчин Г.С.
Дерибон О.Л.
Голубчиков М.В.
Хобзей М.К.
Коношевич Л.В.
Слабкий Г.О.

43

Підвищення ефективності лабораторного контролю

Дооснащення лабораторій територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів відповідно до вимог керівного документа Всесвітньої організації охорони здоров'я QAS/09.296 Rev. 1 та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я
Виконавець: МОЗ України

Забезпечення дооснащення лабораторій відповідно до обґрунтованих потреб

листопад

Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.

IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

53

Забезпечення умов для отримання якісної освіти особами з особливими потребами

53.1. Розроблення та затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр
Виконавці: МОНмолодьспорт, МОЗ України, Мінсоцполітики України

Видання акта про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

серпень

Хобзей М.К.
Черняк С.І.
Осійчук М.С.

Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки

54

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

54.1. Оптимізація мережі державних наукових установ для підвищення ефективності їхньої діяльності:

Визначення оптимальної структури та кількості державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні НАНУ та галузевих академій наук)

вересень

Осійчук М.С.
Волосовець О.П.
Хобзей М.К.
Григоренко А.А.
Коношевич Л.В.
Дуда В.П.
Пивоваров А.А.

54.1.1. Приведення атестації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні НАН України та галузевих академій)
Виконавці: МОНмолодьспорт, Держінформнауки, центральні органи виконавчої влади

54.1.2. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо оптимізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні НАН України та галузевих академій)
Виконавці: МОНмолодьспорт, Держінформнауки, центральні органи виконавчої влади

листопад

Осійчук М.С.
Волосовець О.П.

VI. Дерегуляція і розвиток підприємництва

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

73.

Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

73.1. Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обґрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку та торгівлі України щодо доцільності подальшого існування кожного з документів дозвільного характеру
Виконавці: центральні органи виконавчої влади

Внесення відповідних пропозицій

березень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.

74

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

74.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей:
- що містяться у державних реєстрах;
- що безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- які не впливають на безпечність, носять формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасності.
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.2

липень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Александріна Т.М.
Хобзей М.К.
Гарник Т.П.

74.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.3

квітень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.

Державний нагляд (контроль)

84

Удосконалення та зменшення частоти планових заходів державного нагляду (контролю)

84.1. Зменшення кількості та частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
84.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеню ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання.
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Держслужба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, центральні органи виконавчої влади

- зменшення з 74% до 64% показника стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких здійснено заходи державного контролю; - зменшення з 4,5 до 3,5 середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта за рік; - скорочення з 14 до 11 днів загальної тривалості заходів державного нагляду

травень/ АПУ погоджено серпень

Донченко Т.М.
Слонецький І.І.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.

84.1.3. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:
- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади

липень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.

84.1.4. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади


листопад

Мельниченко Л.А.
Донченко Т.М.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.

84.1.5. Встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони.
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, центральні органи виконавчої влади


листопад

Донченко Т.М.
Слонецький І.І.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Коншевич Л.В.

85.

Створення ефективного механізму координації дій органів державного нагляду (контролю) та публічного діалогу у сфері державного нагляду (контролю)

85.1. Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши:
- забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
- проведення державними органами спільних заходів нагляду (контролю);
- залучення представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Прийнято НПА з питань, зазначених у підпункті 85.1

липень

Донченко Т.М.
Слонецький І.І.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.

Реформування надання адміністративних послуг

88

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

88.1. Створення зручних для споживачів умов отримання і доступності адміністративних послуг
88.1.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

у 2-місячний строк з дня набрання чинності Законом України про адміністративні послуги

Донченко Т.М.
Худошина О.В.
Коношевич Л.В.
Курлова В.С.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.

Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників якості цих продуктів

103

Забезпечення дотримання європейських вимог до інформування споживачів про харчові продукти

103.1. Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами щодо інформування споживачів про харчові продукти
103.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо інформування споживачів про харчові продукти з метою гармонізації українського законодавства з Регламентом ЄС № 1169/2011 Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року стосовно надання інформації споживачам про властивості харчових продуктів за напрямами:
- сфера застосування; термінологія; загальні вимоги до інформування споживачів про харчові продукти;
- основні вимоги до реклами, маркування та зовнішнього вигляду харчових продуктів;
- перелік інформації, що надається споживачам в обов'язковому порядку, а також деталізовані правила виконання викладених в кожному пункті цього переліку.
- правила стосовно розміщення добровільних заяв про властивості харчових продуктів.
Виконавці: МОЗ України, Мінагрополітики України

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 103.1.1

жовтень

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104

Адаптація системи санітарних та фітосанітарних стандартів до законодавства ЄС

104.1. Видання актів, необхідних для адаптації системи санітарних і фітосанітарних заходів до законодавства Європейського Союзу
104.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про новітні харчові продукти щодо гармонізації законодавства України з Регламентом ЄС № 258/97, передбачивши, зокрема:
- установлення критеріїв, за якими оператори продовольчого ринку можуть самостійно визначити, чи є той чи інший продукт новітнім;
- визначення вичерпного переліку документів та дій (включаючи дослідження з метою підтвердження безпечності), що необхідні для проведення МОЗ України державної реєстрації новітнього харчового продукту
- спрощену процедуру реєстрації новітніх харчових продуктів у випадку реєстрації такого харчового продукту у країнах ЄС;
- установлення двохрічного перехідного періоду впровадження Закону
Виконавці: МОЗ України, Мінагрополітики України

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

квітень/ АПУ погоджено липень

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.104.1.2. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС № 1331/2008 порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів, передбачивши, зокрема:
- форму заявки на державну реєстрацію;
- вичерпний перелік документів, що подаються разом із заявкою на державну реєстрацію та/або протягом проведення такої реєстрації;
- спрощену процедуру державної реєстрації у випадку існування схвалення предмета реєстрації хоча б однією відповідною міжнародною організацію (в рамках СОТ) та/або ЄС;
- підстави для державної реєстрації;
- підстави для відмови в державній реєстрації;
- забезпечення конфіденційності інформації, що надається заявником;
- порядок ведення відповідних реєстрів;
- порядок оприлюднення інформації, що міститься в реєстрах харчових добавок, ароматизаторів та ензимів
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.2

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.3. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС № 1333/2008 санітарних правил і норм щодо застосування харчових добавок, у тому числі переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- перелік речовин, що не належать до категорії харчових добавок;
- вимоги щодо включення харчової добавки до переліку харчових добавок, які дозволені до використання в харчових продуктах;
- класи харчових добавок;
- вимоги до маркування харчових добавок, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування харчових добавок, що призначені для реалізації кінцевому споживачу.
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.3

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.4. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС № 1333/2008 санітарних норм і правил щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- умови застосування ароматизаторів у харчових продуктах;
- види/групи ароматизаторів;
- види/групи ароматизаторів, що не підлягають державній реєстрації;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- умови виробництва термічно оброблених ароматизаторів та максимально допустимі рівні залишків деяких речовин в термічно оброблених ароматизаторах;
- речовини, вміст яких регламентується в харчових продуктах, до яких додаються ароматизатори або харчові інгредієнти з ароматичними властивостями.
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.4

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.5. Затвердження з урахуванням з Регламенту ЄС № 1332/2008 санітарних правил і норм щодо застосування ензимів, у тому числі переліку ензимів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- умови включення ензимів до переліку ензимів, які допущені до використання в харчових продуктах;
- умови застосування ензимів в харчових продуктах;
- вимоги до маркування ензимів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ензимів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу.
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.5

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.104.1.6. Затвердження гігієнічних вимог до молока та молочних продуктів, параметрів безпечності молока і молочних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.6

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.7. Затвердження гігієнічних вимог до м'яса та м'ясних продуктів, параметрів безпечності м'яса та м'ясних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.7

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування ЗУ з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.104.1.8. Затвердження гігієнічних вимог до води питної, включаючи воду природну мінеральну, параметрів безпечності води питної, включаючи воду природну мінеральну,та окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з Директивами ЄС № 80/777/EEC, № 98/83/EC, № 2003/40/EC
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.8

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.9. Затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.9

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.10. Затвердження гігієнічних вимог до безалкогольних напоїв, параметрів безпечності безалкогольних напоїв, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.10

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування ЗУ з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.104.1.11. Затвердження гігієнічних вимог до кондитерських виробів, параметрів безпечності кондитерських виробів, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством ЄС
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.11

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

104.1.13. Затвердження гігієнічних вимог до харчових продуктів, що виробляються на підприємствах громадського харчування
Виконавці: МОЗ України

Видання акта з питань, зазначених у пункті 104.1.13

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у пункті 104.1.1

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.

105

Скасування вимог щодо одержання виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, що не застосовуються в практиці ЄС, та максимальне скорочення часу видачі документів виробниками харчових продуктів

105.1. Видання нормативно-правових актів щодо приведення вимог до документів дозвільного характеру, які отримують виробники харчових продуктів, у відповідність із законодавством ЄС
105.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів.
Виконавці: Мінагрополітики України, МОЗ України

Прийняття Закону України із зазначених питань

вересень

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.
Пономаренко А.М.

105.1.2. Видання нормативно-правових актів щодо гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів)
Виконавці: Мінагрополітики України, МОЗ України

Видання акта із зазначених питань

жовтень

Григоренко А.А.
Бутильська Н.О.
Пономаренко А.М.

Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

110

Проведення незалежної системи оцінки успішності дій центральних органів виконавчої влади щодо впровадження реформ у сфері дерегуляції

110.1. Забезпечення залучення незалежних міжнародних інституцій до дослідження інвестиційного клімату в Україні
Виконавці: Перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

Впровадження системи незалежної оцінки успішності реформ у сфері дерегуляції

березень/ АПУ погоджено червень

Дуда В.П.
Тараненко О.П.
Донченко Т.М.
Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

XIII. Реформа системи державного управління

191

Оптимізація функцій центральних органів виконавчої влади у сферах державного нагляду (контролю)

191.1. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо позбавлення центральних органів виконавчої влади надлишкових контрольно-наглядових функцій
Виконавці: Мін'юст України, центральні органи виконавчої влади

Внесення відповідних змін до нормативних актів. Скорочення надлишкових контрольно-наглядових функцій, усунення їх дублювання

вересень

Донченко Т.М.
Слонецький І.І.
Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.
Соловйов О.С.
Коношевич Л.В.
Александріна Т.А.
Хобзей М.К.

193

Удосконалення структури апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх управління

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
Виконавці: Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших ЦОВВ

у строк, визначених постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до вказаної постанови

Осійчук М.С.
Фещенко І.І.

194

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади

194.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта приведення постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" та від 3 вересня 2008 року № 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій" у відповідність із законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями
Виконавці: Мін'юст, Мінрегіон, центральні органи виконавчої влади

Зменшено кількість міжвідомчого документообігу на 30%, у тому числі на рівні місцевих органів ВВ

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами ЦОВВ та місцевими держадміністраціями

Осійчук М.С.
Клоченко І.В.

197

Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України

197.1. Оптимізація структури Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

Створення мережі територіальних органів ДержСЕС України, у т.ч. міжрайонних, скорочення чисельності її персоналу до 30 тисяч осіб

грудень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

197.1.2. Реалізація Плану заходів щодо оптимізації структури та чисельності територіальних органів Держсанепідслужби України
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

грудень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

197.2. Оптимізація контрольно-наглядових функцій Державної санітарно-епідеміологічної служби України
197.2.1. Внесення на розгляд Верховної Ради проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" щодо:
· визначення вичерпного переліку повноважень посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
· запровадження декларативного принципу для суб'єктів господарювання з низьким та середнім епідеміологічним ризиком
· Запровадження орієнтованого на ризик підходу до здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

Встановлено вичерпний перелік повноважень посадових осіб служби. Запроваджено декларативний принцип Запроваджено ризик-орієнтований підхід

червень

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

197.2.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Україні від 22.06.99 р. № 1109, щодо:
· Уніфікація процедур державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
· Визначення процедур державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень.
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

Уніфікація процедури держсанепіднагляду. Визначення процедури державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень.

у строки, визначені законом щодо внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України"

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

197.3. Затвердження Дорожньої карти оптимізації мережі лабораторних підрозділів територіальних органів Держсанепідслужби України, в якій передбачити, зокрема:
· напрями розвитку лабораторного контролю відповідно до європейських практик;
· концепцію реструктуризації мережі лабораторій, створення міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів;
· розроблення вимог щодо табельного оснащення. лабораторій, міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

Затвердження вказаної Дорожньої карти

листопад

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

197.4. Нормативне врегулювання відповідно до європейських стандартів питань щодо:
· Медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і харчових продуктів
· санітарних правил та норм із використання полімерних матеріалів у будівництві та виготовленні меблів
· вмісту хімічних волокон у матеріалах для дитячого одягу та взуття відповідно до гігієнічних показників
Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України

Прийнято всі нормативні акти, які відповідають європейським стандартам

листопад

Пономаренко А.М.
Григоренко А.А.

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 325 від 03.05.2012; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 706 від 07.09.2012}

Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я

Л.М. Підгорна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: