open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.1994 N 227

Про затвердження форм державної статистичної

звітності з питань доходів та заробітної плати

працівників по окремих професіях та посадах

для Міністерства транспорту України

1. За поданням Мінтрансу України затвердити форми
статистичної звітності про доходи і заробітну плату працівників за
окремими професіями та посадами для підприємств автомобільного,
залізничного, авіаційного, морського, річкового транспорту та
метрополітенів і ввести їх в дію з листопада 1994 року: - N 55-ПВ (автотранспорт) "Звіт підприємства автомобільного
транспорту про доходи і заробітну плату працівників по окремих
професіях та посадах", щоквартальна; - N 55-ПВ (залізничний транспорт) "Звіт підприємства
залізничного транспорту про доходи і заробітну плату працівників
по окремих професіях та посадах", щоквартальна; - N 55-ПВ (авіація) "Звіт підприємства авіаційного транспорту
про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та
посадах", щоквартальна; - N 55-ПВ (водний транспорт) "Звіт підприємства морського та
річкового транспорту про доходи і заробітну плату працівників по
окремих професіях та посадах", щоквартальна; - N 55-ПВ (метрополітен) "Звіт підприємства (організації)
метрополітенного транспорту про доходи і заробітну плату
працівників по окремих професіях та посадах", щоквартальна.
2. Розповсюдити форми державної статистичної звітності:
NN 55-ПВ (автотранспорт), 55-ПВ (залізничний транспорт), 55-ПВ
(авіація), 55-ПВ (водний транспорт), 55-ПВ (метрополітен) на
підприємства та організації вищевказаних галузей транспорту
незалежно від форм власності та підпорядкованості.
3. Взяти до відома, що забезпечення бланками форм державної
статистичної звітності, вказівками по їх розробці і заповненню, а
також збирання та обробка інформації про доходи і заробітну плату
працівників по окремих професіях та посадах здійснюється
Мінтрансом України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Хайнацьку І.В.
Заступник Міністра В.П.Арендар

------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+-------+-----+------+---+---------+---------+------+-----| форми |органі-|тери-|галузі| | форми |міністер-|вищес-| КС | доку- |зації -|торії| за | |власності| ства |тоящої| | мента |склада-| за |ЗКГНГ | | за СКФВ |(відомст-|орга- | | за |ча за |СПАТО| | | |ва), МДО,|ніза- | | ЗКУД | ЗКПО | | | | |концерну,|ції за| | | | | | | |асоціації| ЗКПО | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----------------------------------------------------------------
Кому подається___________________ Форма N 55-ПВ (автотранспорт)
назва та адреса _________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
одержувача наказом Мінстату України

від 25.10.94 р. N 227
Міністерство (відомство), комітет _________________________________ Подають щоквартально:

а) об'єднання, підприємства,
МДО, концерн, асоціація__________ організації на 15 день після _________________________________ звітного періоду відповідному

Департаменту Мінтрансу
Підприємство, установа, України;
організація______________________ б) відповідний Департамент на

20 день Управлінню соціального
Форма власності__________________ розвитку та нових форм

господарювання Мінтрансу
Адреса___________________________ України _________________________________

ЗВІТ

підприємства про доходи і заробітну плату працівників

по окремих професіях та посадах

за ___________ 199_ року

----------------------------------------------------------------------------- Професії | N |Чисель-| Нараховано коштів на споживання,|Середньомісячний| |ряд-|ність | тис. крб. з десятковим знаком | | |ка |робіт- |---------------------------------+----------------| | |ників, |Всього| з них: | доход,| заро- | | | які | |--------------------------| крб. | бітна | | |відпра-| |на |в т.ч. |грошові | гр. 2 | плата, | | |цювали | |оплату|по відря-|виплати | ---- | крб. | | |повний | |праці |дних |та заохо-| гр. 1 | гр. 3 | | |місяць,| | |розці- |чення | | ---- | | |чоловік| | |нках, | | | гр. 1 | | | | | |тарифних | | | | | | | | |ставках | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| Всього, | 01 | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - водії | 02 | | | | | | | | вантажних | | | | | | | | | автомашин | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - водії | 03 | | | | | | | | автобусів | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - водії | 04 | | | | | | | | таксі | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - ремонтні | 05 | | | | | | | | та | | | | | | | | | допоміжні | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - робітники| 06 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 1994 рік Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця

------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+-------+-----+------+---+---------+---------+------+-----| форми |органі-|тери-|галузі| | форми |міністер-|вищес-| КС | доку- |зації -|торії| за | |власності| ства |тоящої| | мента |склада-| за |ЗКГНГ | | за СКФВ |(відомст-|орга- | | за |ча за |СПАТО| | | |ва), МДО,|ніза- | | ЗКУД | ЗКПО | | | | |концерну,|ції за| | | | | | | |асоціації| ЗКПО | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----------------------------------------------------------------
Кому подається___________________ Форма N 55-ПВ
назва та адреса (водний транспорт) _________________________________
одержувача ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінстату України
Міністерство (відомство), комітет від 25.10.94 р. N 227 _________________________________

Подають щоквартально:
МДО, концерн, асоціація__________ а) об'єднання, підприємства, _________________________________ організації на 15 день після

звітного періоду відповідному
Підприємство, установа, Департаменту Мінтрансу
організація______________________ України;

б) відповідний Департамент на
Форма власності__________________ 20 день Управлінню соціального

розвитку та нових форм
Адреса___________________________ господарювання Мінтрансу _________________________________ України

ЗВІТ

підприємства про доходи і заробітну плату працівників

по окремих професіях та посадах

за ___________ 199_ року

----------------------------------------------------------------------------- Професії | N |Чисель-| Нараховано коштів на споживання,|Середньомісячний| |ряд-|ність | тис. крб. з десятковим знаком | | |ка |робіт- |---------------------------------+----------------| | |ників, |Всього| з них: | доход,|заро- | | | які | |--------------------------| крб. |бітна | | |відпра-| |на |в т.ч. |грошові | гр. 2 |плата, | | |цювали | |оплату|по відря-|виплати | ---- |крб. | | |повний | |праці |дних |та заохо-| гр. 1 |гр. 3 | | |місяць,| | |розці- |чення | |---- | | |чоловік| | |нках, | | |гр. 1 | | | | | |тарифних | | | | | | | | |ставках | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| Всього: | 01 | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - | 02 | | | | | | | | плавсклад, | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - командний| 03 | | | | | | | | склад | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - рядовий | 04 | | | | | | | | склад | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - докери- | 05 | | | | | | | | механіза- | | | | | | | | | тори | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - складські| 06 | | | | | | | | працівники | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - операти- | 07 | | | | | | | | вно-розпо- | | | | | | | | | рядчий | | | | | | | | | персонал | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - слюсарі- | 08 | | | | | | | | судноремо- | | | | | | | | | нтники | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - слюсарі- | 09 | | | | | | | | суднокорпу-| | | | | | | | | сники | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - | 10 | | | | | | | | верстатники| | | | | | | | | широкого | | | | | | | | | профілю | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 1994 рік Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця

------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+-------+-----+------+---+---------+---------+------+-----| форми |органі-|тери-|галузі| | форми |міністер-|вищес-| КС | доку- |зації -|торії| за | |власності| ства |тоящої| | мента |склада-| за |ЗКГНГ | | за СКФВ |(відомст-|орга- | | за |ча за |СПАТО| | | |ва), МДО,|ніза- | | ЗКУД | ЗКПО | | | | |концерну,|ції за| | | | | | | |асоціації| ЗКПО | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----------------------------------------------------------------
Кому подається___________________ Форма N 55-ПВ (авіація)
назва та адреса _________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
одержувача наказом Мінстату України

від 25.10.94 р. N 227
Міністерство (відомство), комітет _________________________________ Подають щоквартально:

а) об'єднання, підприємства,
МДО, концерн, асоціація__________ організації на 15 день після _________________________________ звітного періоду відповідному

Департаменту Мінтрансу
Підприємство, установа, України;
організація______________________ б) відповідний Департамент на

20 день Управлінню соціального
Форма власності__________________ розвитку та нових форм

господарювання Мінтрансу
Адреса___________________________ України _________________________________

ЗВІТ

підприємства про доходи і заробітну плату працівників

по окремих професіях та посадах

за ___________ 199_ року

----------------------------------------------------------------------------- Професії | N |Чисель-| Нараховано коштів на споживання,|Середньомісячний| |ряд-|ність | тис. крб. з десятковим знаком | | |ка |робіт- |---------------------------------+----------------| | |ників, |Всього| з них: | доход,|заро- | | | які | |--------------------------| крб. |бітна | | |відпра-| |на |в т.ч. |грошові | гр. 2 |плата, | | |цювали | |оплату|по відря-|виплати | ---- |крб. | | |повний | |праці |дних |та заохо-| гр. 1 |гр. 3 | | |місяць,| | |розці- |чення | |---- | | |чоловік| | |нках, | | |гр. 1 | | | | | |тарифних | | | | | | | | |ставках | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| Експлуата- | 01 | | | | | | | | ція, | | | | | | | | | в т.ч.: | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 1. | 02 | | | | | | | | Інженерно- | | | | | | | | | авіаційна | | | | | | | | | служба, в | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - інженери,| 03 | | | | | | | | безпосеред-| | | | | | | | | ньо зайняті| | | | | | | | | обслугову- | | | | | | | | | ванням ПО | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - технічний| 04 | | | | | | | | склад, | | | | | | | | | безпосеред-| | | | | | | | | ньо зайняті| | | | | | | | | обслугову- | | | | | | | | | ванням ПО | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 2. Льотний | 05 | | | | | | | | склад | | | | | | | | | (екіпаж | | | | | | | | | літаків і | | | | | | | | | вертольо- | | | | | | | | | тів), в т.ч| | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - командири| 06 | | | | | | | | ПО | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 3. Бортпро-| 05 | | | | | | | | відники | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 4. Служба | 07 | | | | | | | | руху, в | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - | 08 | | | | | | | | диспетчери | | | | | | | | | безпосеред-| | | | | | | | | ньо зайняті| | | | | | | | | УПР | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 5. База | 09 | | | | | | | | ЕРТОС, в | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - інженери,| 10 | | | | | | | | зайняті | | | | | | | | | обслугову- | | | | | | | | | ванням | | | | | | | | | засобів в | | | | | | | | | РТО і | | | | | | | | | зв'язку | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - техніки | 11 | | | | | | | | по | | | | | | | | | радіонаві- | | | | | | | | | гації та | | | | | | | | | радіолока- | | | | | | | | | ції | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 6. Служба | 12 | | | | | | | | організації| | | | | | | | | перевезень | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 7. Служба | 13 | | | | | | | | спецтран- | | | | | | | | | спорту | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 8. Служба | 14 | | | | | | | | ПММ | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| 9. | 15 | | | | | | | | Агентство | | | | | | | | | повітряних | | | | | | | | | сполучень | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 1994 рік Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця

------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+-------+-----+------+---+---------+---------+------+-----| форми |органі-|тери-|галузі| | форми |міністер-|вищес-| КС | доку- |зації -|торії| за | |власності| ства |тоящої| | мента |склада-| за |ЗКГНГ | | за СКФВ |(відомст-|орга- | | за |ча за |СПАТО| | | |ва), МДО,|ніза- | | ЗКУД | ЗКПО | | | | |концерну,|ції за| | | | | | | |асоціації| ЗКПО | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----------------------------------------------------------------
Кому подається___________________ Форма N 55-ПВ (метрополітен)
назва та адреса _________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
одержувача наказом Мінстату України

від 25.10.94 р. N 227
Міністерство (відомство), комітет _________________________________ Подають щоквартально:

а) об'єднання, підприємства,
МДО, концерн, асоціація__________ організації на 15 день після _________________________________ звітного періоду відповідному

Департаменту Мінтрансу
Підприємство, установа, України;
організація______________________ б) відповідний Департамент на

20 день Управлінню соціального
Форма власності__________________ розвитку та нових форм

господарювання Мінтрансу
Адреса___________________________ України _________________________________

ЗВІТ

підприємства про доходи і заробітну плату працівників

по окремих професіях та посадах

за ___________ 199_ року

----------------------------------------------------------------------------- Професії | N |Чисель-| Нараховано коштів на споживання,|Середньомісячний| |ряд-|ність | тис. крб. з десятковим знаком | | |ка |робіт- |---------------------------------+----------------| | |ників, |Всього| з них: | доход,|заро- | | | які | |--------------------------| крб. |бітна | | |відпра-| |на |в т.ч. |грошові | гр. 2 |плата, | | |цювали | |оплату|по відря-|виплати | ---- |крб. | | |повний | |праці |дних |та заохо-| гр. 1 |гр. 3 | | |місяць,| | |розці- |чення | |---- | | |чоловік| | |нках, | | |гр. 1 | | | | | |тарифних | | | | | | | | |ставках | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| Всього, в | 01 | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - машиніст | 02 | | | | | | | | електро- | | | | | | | | | поїзда | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - слюсар по| 03 | | | | | | | | ремонту | | | | | | | | | рухомого | | | | | | | | | складу | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - монтер | 04 | | | | | | | | колії | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - електро- | 05 | | | | | | | | механік | | | | | | | | | електропос-| | | | | | | | | тачання | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - електро- | 06 | | | | | | | | механік | | | | | | | | | сигналіза- | | | | | | | | | ції, | | | | | | | | | централіза-| | | | | | | | | ції та | | | | | | | | | блокування | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - машиніст | 07 | | | | | | | | ескалатора | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - оператор | 08 | | | | | | | | розмінних | | | | | | | | | автоматів | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - контролер| 09 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 1994 рік Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця

------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------+-------+-----+------+---+---------+---------+------+-----| форми |органі-|тери-|галузі| | форми |міністер-|вищес-| КС | доку- |зації -|торії| за | |власності| ства |тоящої| | мента |склада-| за |ЗКГНГ | | за СКФВ |(відомст-|орга- | | за |ча за |СПАТО| | | |ва), МДО,|ніза- | | ЗКУД | ЗКПО | | | | |концерну,|ції за| | | | | | | |асоціації| ЗКПО | | | | | | | |за СПОДУ | | | -----------------------------------------------------------------
Кому подається___________________ Форма N 55-ПВ
назва та адреса (залізничний транспорт) _________________________________
одержувача ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінстату України
Міністерство (відомство), комітет від 25.10.94 р. N 227 _________________________________

Подають щоквартально:
МДО, концерн, асоціація__________ а) об'єднання, підприємства, _________________________________ організації на 15 день після

звітного періоду відповідному
Підприємство, установа, Департаменту Мінтрансу
організація______________________ України;

б) відповідний Департамент на
Форма власності__________________ 20 день Управлінню соціального

розвитку та нових форм
Адреса___________________________ господарювання Мінтрансу _________________________________ України

ЗВІТ

підприємства про доходи і заробітну плату працівників

по окремих професіях та посадах

за ___________ 199_ року

----------------------------------------------------------------------------- Професії | N |Чисель-| Нараховано коштів на споживання,|Середньомісячний| |ряд-|ність | тис. крб. з десятковим знаком | | |ка |робіт- |---------------------------------+----------------| | |ників, |Всього| з них: | доход,|заро- | | | які | |--------------------------| крб. |бітна | | |відпра-| |на |в т.ч. |грошові | гр. 2 |плата, | | |цювали | |оплату|по відря-|виплати | ---- |крб. | | |повний | |праці |дних |та заохо-| гр. 1 |гр. 3 | | |місяць,| | |розці- |чення | |---- | | |чоловік| | |нках, | | |гр. 1 | | | | | |тарифних | | | | | | | | |ставках | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| Всього, в | 01 | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - машиністи| 02 | | | | | | | | локомотивів| | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - робітники| 03 | | | | | | | | контактної | | | | | | | | | мережі | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - складачі | 04 | | | | | | | | поїздів | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - монтери | 05 | | | | | | | | колії | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - оглядачі | 06 | | | | | | | | вагонів | | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - лікарі | 07 | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - середній | 08 | | | | | | | | медперсонал| | | | | | | | | -----------+----+-------+------+------+---------+---------+-------+--------| - обслуго- | 09 | | | | | | | | вуючий | | | | | | | | | персонал | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 1994 рік Керівник
________________________________ Головний бухгалтер
прізвище та N телефону виконавця

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: