open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2004 N 227

Про внесення змін до наказу Міністерства

фінансів України від 29 жовтня 1997 р. N 230

3 метою забезпечення ефективної діяльності Методологічної
ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про Методологічну раду з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 жовтня
1997 р. N 230 ( v0230201-97 ) (зі змінами, внесеними наказом
Міністерства фінансів України від 7 квітня 2003 р. N 264), що
додаються.
2. Затвердити новий склад Методологічної ради з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що
додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів Копилова В.А.
Перший віце-прем'єр-міністр
України, Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Додаток

до наказу Міністерства

фінансів України

29.03.2004 N 227

ЗМІНИ

до Положення про Методологічну раду

з бухгалтерського обліку при Міністерстві

фінансів України (далі - Положення)

( v0230201-97 )

1. У другому реченні пункту 2 Положення слова "на три роки"
виключити.
2. Друге та трете речення пункту 3 виключити.
3. У пункті 5 Положення:
3.1. У першому реченні абзацу 1 слова "заступник Державного
секретаря фінансів" замінити словами "заступник Міністра фінансів
України".
3.2. Абзаци другий та третій виключити.
4. Пункт 8 викласти в такій редакції: "8. Порядок проведення засідань Методологічної ради:
8.1. Робота Методологічної ради має відкритий характер. Про
її засідання інформується наукова та професійна громадськість.
Зацікавлені особи мають право ознайомитися з матеріалами ради. На засідання Методологічної ради можуть запрошуватися з
правом участі в обговоренні питань особи, які не є членами
Методологічної ради. У голосуванні беруть участь тільки члени
Методологічної ради. Методологічна рада проводить не більш як 12 засідань у рік,
але не рідше ніж одне засідання у три місяці. Засідання
Методологічної ради є правочинним якщо на ньому присутні більше
половини її членів. На одному засіданні може обговорюватися не
більше двох проектів нормативно-правових актів (далі - проект). Засідання Методологічної ради проводиться під керівництвом
Голови ради або, у разі його відсутності, - одного із заступників
Голови ради. Засідання Методологічної ради не проводиться, якщо
одночасно відсутні Голова й заступники Голови. Якщо один із рецензентів відсутній з поважної причини, то
розгляд проекту може відбутися за умови його схвалення. У цьому
разі оголошують відгук відсутнього рецензента і заслуховують
виступ додаткового рецензента, затвердженого Головою
(заступниками) ради до розгляду проекту. Розгляд проекту не проводять, якщо відсутні два рецензенти,
або якщо відсутній рецензент, який подав негативний відгук на
проект.
8.2. Попередній розгляд проектів щодо ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності проводиться таким чином: методологічна рада приймає проект для попереднього розгляду і
доручає двом рецензентам із членів ради (фахівцям за профілем
проекту) вивчити проект і подати висновки про науковий рівень,
відповідність його нормативній базі бухгалтерського обліку.
Методологічна рада може залучати на громадських засадах до
підготовки висновку фахівців наукових установ, фахівців
міністерств, відомств, комітетів тощо; методологічна рада визначає тематику семінарів для апробації
поданих проектів; попередній розгляд проекту у раді не повинен тривати понад
два місяці з дня його подання; офіційні рецензенти після вивчення проекту подають до
Методологічної ради висновки, у яких встановлюється ступінь
обґрунтованості положень проекту; методологічна рада має право повернути проект виконавцю для
доопрацювання, якщо він не відповідає вимогам, або призначити
третього рецензента у разі незгоди виконавця з висновком або
зауваженнями призначених рецензентів; за наявності двох негативних відгуків розгляд проекту не
проводять і його знімають із розгляду, про що Методологічна рада
зобов'язана прийняти відповідне рішення.
8.3. Засідання Методологічної ради з розгляду проекту
ведеться державною мовою за такою процедурою: до відкриття засідання члени ради мають бути ознайомлені з
проектом; головуючий інформує членів ради про обов'язкові передумови
правочинності зібрання і за наявності кворуму відкриває засідання; оголошуються порядок денний, назва проекту, відомості про
рецензентів; виконавець викладає основні положення проекту та відповідає
на запитання, подані усно чи письмово; виступають рецензенти; після виступу кожного рецензента виконавцю надають слово для
відповіді; після того, як виконавець дає відповіді на зауваження
рецензентів, головуючий пересвідчується, чи задоволений рецензент
цими відповідями; відбувається публічне обговорення проекту, у якому мають
право взяти участь усі присутні на засіданні; узгодженим вважається проект, прийнятий відкритим
голосуванням простою більшістю від числа присутніх членів ради. У
разі рівної кількості голосів "за" та "проти" членів
Методологічної ради, що беруть участь у засіданні, вирішальним є
голос головуючого на засіданні Методологічної ради. Рішення Методологічної ради оформлюється протоколом і
підписується головуючим. За підсумками обговорення на засіданні проектів, матеріалів і
питань, внесених на розгляд. Методологічна рада приймає конкретні
та цілеспрямовані рекомендації, які доповідаються керівництву
Міністерства фінансів України при поданні на затвердження
нормативно-правових актів, а також надсилаються міністерствам та
іншим установам до відома, впровадження або застосування."

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.03.2004 N 227

СКЛАД

Методологічної ради з бухгалтерського

обліку при Міністерстві фінансів України

Копилов - Голова Методологічної ради
Вадим Анатолійович бухгалтерського обліку,

заступник Міністра фінансів

України;
Пархоменко Валерій - к.е.н., доцент, начальник
Миколайович Управління методології

бухгалтерського обліку

Міністерства фінансів України;
Ловінська - к.е.н., доцент, завідувач
Людмила Геннадіївна відділу методології

бухгалтерського та бюджетного

обліку і контролю Науково-

дослідного фінансового

інституту при Міністерстві

фінансів України;
Кужельний - д.е.н., проф., завідувач
Микола Васильович кафедри обліку підприємницької

діяльності Київського

національного економічного

університету (за згодою);
Лінник - д.е.н., проф., завідувач
Володимир Григорович кафедри обліку, аудиту і

аналізу в сільському

господарстві Київського

національного економічного

університету (за згодою);
Малюга - к.е.н, доц., заступник
Наталія Михайлівна завідувача кафедри обліку і

аудиту Житомирського державного

технологічного університету (за

згодою);
Мних - д.е.н., проф., завідувач
Євген Володимирович кафедри аналізу і аудиту

Київського національного

торговельно-економічного

університету (за згодою);
Нападовська - д.е.н., проф. кафедри
Любов Василівна бухгалтерського обліку

Київського національного

торговельно-економічного

університету (за згодою);
Савчук - д.е.н., проф., завідувач
Василь Кирилович кафедри статистики та

економічного аналізу

Національного аграрного

університету (за згодою);
Чумаченко - д.е.н., проф., академік НАН
Микола Григорович України, завідувач кафедри

обліку в бюджетних і кредитних

установах та економічного

аналізу Київського

національного економічного

університету (за згодою);
Швець - д.е.н., проф., завідувач
Віктор Григорович кафедри обліку та аудиту

Київського національного

університету імені Тараса

Шевченка (за згодою);
Шевчук - д.е.н., проф., завідувач
Володимир Олександрович кафедри аудиту, проректор з

навчально-методичної роботи

Державної академії статистики,

обліку та аудиту Держкомстату

України (за згодою);
Волошин - заступник Голови Правління
Андрій Михайлович Укоопспілки, начальник управління

бухгалтерського обліку, звітності

та корпоративних прав,

головний бухгалтер (за згодою);
Ворона - начальник управління
Олександр Іванович бухгалтерського обліку, фінансів

та звітності Кабінету Міністрів

України (за згодою);
Кузнєцова - начальник управління статистики
Маргарита Станіславівна фінансів Державного комітету

статистики України (за згодою);
Кушнір - головний податковий ревізор
Віра Іванівна відділу перевірок небанківських

фінансових установ Департаменту

податкового аудиту та валютного

контролю Головної Державної

податкової адміністрації України

(за згодою);
Лебедєв - начальник Управління
Сергій Едуардович бухгалтерського обліку і

фінансування Рахункової палати

України (за згодою);

Ричаківська - к.е.н., головний бухгалтер -
Віра Іванівна директор Департаменту

бухгалтерського обліку

Національного банку України (за

згодою);
Стефанюк - к.е.н., заступник Голови
Ігор Богданович Контрольно-ревізійного

управління України (за згодою);
Сушко - начальник управління
Наталія Іванівна методології по виконанню

бюджетів, бухгалтерського

обліку та звітності Державного

казначейства України (за

згодою);
Терещенко - заступник начальника
Лідія Анатоліївна управління бюджетного

законодавства та фінансових

послуг - начальник відділу з

питань бюджетного законодавства

Міністерства юстиції України

(за згодою);
Фрицька - заступник директора
Любов Василівна контрольно-ревізійного

Департаменту Міністерства

палива та енергетики України

(за згодою);
Чернелевська - к.е.н.. Голова Київського
Олена Леонідівна обласного територіального

відділення Антимонопольного

комітету України (за згодою);
Чечуліна - к.е.н., заступник Голови
Олена Олександрівна Державного казначейства

України (за згодою);
Рубаненко - член кваліфікаційної комісії
Людмила Василівна Спілки податкових консультантів

України, директор аудиторської

фірми "Харків", голова ради

директорів Асоціації

Українських Експертів (за

згодою);
Долінський - к.е.н., старший викладач
Леонід Борисович кафедри економіко-математичних

методів факультету

інформаційних систем і

технологій Київського

національного економічного

університету (за згодою);
Лісіна - Голова наглядової ради
Вікторія Юріївна Харківського відділення

Аудиторської палати України,

заступник Голови Комісії

Українського союзу промисловців

і підприємців з питань фінансів

і банківської діяльності

(за згодою);
Голов - к.е.н., доцент, завідувач
Сергій Федорович кафедри Міжнародного інституту

менеджменту, керівник комітету

Федерації професійних бухгалтерів

і аудиторів України із питань

стандартів і практики (за згодою);
Драч - к.е.н., член Аудиторської
Володимир Іванович палати України (за згодою).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: