open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2017  № 226

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

З метою виконання підпункту 1 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 року № 9-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2017 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства відповідно до компетенції, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищим навчальним закладам, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міністерства:

1) забезпечити виконання плану заходів;

2) подати Міністерству освіти і науки України:

- інформацію про хід виконання плану заходів у першому півріччі - до 23 червня 2017 року, за рік - до 19 січня 2018 року;

- пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2018 рік - до 23 червня 2017 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного секретаря Полянського П.Б.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
14.02.2017  № 226

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту

1. Сприяння в організації та надання методичної допомоги в проведенні технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту за участю відповідних фахівців ДСНС:1) органів управління освітою місцевих органів виконавчої влади:

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних держадміністрацій (за згодою)


Дніпропетровська облдержадміністрація


травень

Полтавська облдержадміністрація


червень

Запорізька облдержадміністрація


липень

Чернігівська облдержадміністрація


серпень

2) вищих навчальних закладів областей:

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, департамент вищої освіти МОН, голови рад ректорів областей, вищі навчальні заклади (за згодою)


Дніпропетровська


травень

Полтавська


червень

Запорізька


липень

Чернігівська


серпень

2. Коригування планів евакуації населення (у тому числі в частині визначення заходів щодо організації інформування (оповіщення), евакуації, надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовими і психічними порушеннями, та іншим маломобільним групам населення, у тому числі тих, які перебувають у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту), а також населення, матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю (за згодою)

До 1 грудня

Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

3. Сприяння організації та проведенню комплексу відповідних організаційних заходів щодо запобігання виникненню:1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду за участю відповідних фахівців Держлісагентства, ДСНС та Національної поліції

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (за згодою)

квітень-жовтень

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах за участю відповідних фахівців ДСНС та Національної поліції

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій

II квартал

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

4. Участь в організації та проведенні командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період) у таких областях:

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (за згодою)


Львівській


травень

Тернопільській


червень

Кіровоградській


липень

Черкаській


жовтень

Івано-Франківській


листопад

5. Участь у проведенні:1) спеціального навчання з органами управління та силами цивільного захисту (із залученням представників центральних органів виконавчої влади) щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими пожежами, на базі Київського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (за згодою)

травень

Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки

6. Сприяння організації та проведенню:1) Державною службою України з надзвичайних ситуацій державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби, зокрема стосовно:

Департаменти (управління) освіти і науки обласних держадміністрацій (за згодою)


- комплексної перевірки в таких областях:

-“-


Львівській


лютий

Тернопільській


березень

Закарпатській


квітень

Черкаській


серпень

Івано-Франківській


вересень

- контрольної перевірки в таких областях:

-“-


Миколаївській


червень

Полтавській


липень

Чернівецькій


жовтень

Житомирській


листопад

Запорізькій


грудень

2) перевірки Державною службою України з надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду

Департаменти (управління) освіти і науки обласних держадміністрацій (за згодою)

вересень-жовтень

3) роботи Державною службою України з надзвичайних ситуацій з визначення стану готовності державних, регіональних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначеннямСектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (за згодою)

березень-травень

7. Проведення перевірки стану організації роботи з цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у вищих навчальних закладах:

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН


Київський національний університет будівництва та архітектури

-“-

березень

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

-“-

квітень

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

-“-

травень

Одеська національна академія харчових технологій

-“-

червень

Приазовський технічний університет

-“-

вересень

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

-“-

жовтень

Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких повязана з організацією і

здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

8. Функціональне навчання керівного складу і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту

Керівний склад і фахівці структурних підрозділів МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних, районних та Київської міської держадміністрацій (за згодою)

за окремим планом, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р.
№ 611

9. Участь у проведенні:1) зборів Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту:місцевих органів виконавчої влади

Департаменти (управління) освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади (за згодою)

жовтень

центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН (за згодою)

листопад

2) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах та навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту в таких областях:

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, департаменти вищої, професійної, загальної середньої та дошкільної освіти МОН, департаменти (управління) освіти і науки відповідних обласних та відділи міських органів виконавчої влади (за згодою)


Львівській


жовтень

Харківській


квітень-травень

3) показового навчання з питань цивільного захисту (на базі одного з підприємств за рішенням облдержадміністрації) в таких областях:Чернівецькій

Департаменти (управління) освіти і науки Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської облдержадміністрацій (за згодою)

лютий-березень

Хмельницькій

Департаменти (управління) освіти і науки Хмельницької, Волинської, Житомирської, Рівненської облдержадміністрацій, Київська міськдержадміністрація (за згодою)

березень-квітень

Полтавській

Департаменти (управління) освіти і науки Полтавської, Київської, Сумської, Черкаської, Чернігівської облдержадміністрацій (за згодою)

квітень-травень

Запорізькій

Департаменти (управління) освіти і науки Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської облдержадміністрацій (за згодою)

червень-липень

Одеській

Департаменти (управління) освіти і науки Одеської, Вінницької, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської облдержадміністрацій (за згодою)

вересень-жовтень

4) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) із залученням фахівців МОЗ

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, департаменти вищої, професійної, загальної середньої та дошкільної освіти МОН, департаменти (управління) освіти і науки відповідних обласних та відділи міських органів виконавчої влади (за згодою)

до 15 грудня

5) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників

Інститут модернізації змісту освіти, сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних органів виконавчої влади, Київської міської держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

травень-вересень

6) громадських акцій “Запобігти. Врятувати. Допомогти” та “Герой - рятувальник року”

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (за згодою)

до 15 грудня

10. Організація та проведення:1) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, департаменти вищої, професійної, загальної середньої та дошкільної освіти МОН департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, органи місцевого самоврядування (за згодою)

квітень-травень,
жовтень-листопад

2) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних змагань; проведення навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів; участі команд - переможниць у Всеукраїнському (міжнародному) зборі - змаганні юних рятувальників “Школа безпеки”

Інститут модернізації змісту освіти, департаменти професійної, загальної середньої та дошкільної освіти МОН, департаменти (управління) освіти і науки обласних органів виконавчої влади, Київської міської держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

до 15 грудня

11. Участь у створенні циклу тематичних теле- та радіопередач, сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми

Департаменти вищої, професійної, загальної середньої та дошкільної освіти, сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, інститут модернізації змісту освіти, департаменти (управління) освіти і науки обласних органів виконавчої влади, відділи освіти органів місцевого самоврядування (за згодою)

квітень-вересень

12. Науково-методична експертиза навчальних, навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

Інститут модернізації змісту освіти, департаменти вищої, професійної, загальної середньої та дошкільної освіти, сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності МОН, департаменти (управління, відділи) освіти і науки обласних, районних та міських органів виконавчої влади (за згодою)

вересень

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: