open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
08.12.2003 N 226

Про IX Всеукраїнські муніципальні слухання

"Житлово-комунальна реформа - першочергове

завдання місцевого та регіонального розвитку"

З метою здійснення громадсько-професійної експертизи проекту
Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки у м. Києві
з 23 по 26 вересня 2003 р. проходили IX Всеукраїнські муніципальні
слухання. На пленарних засіданнях з доповідями та повідомленнями
виступили Президент України Кучма Л.Д., Перший
віце-прем'єр-міністр України Азаров М.Я., народні депутати
України, представники Адміністрації Президента України, члени
Уряду, представники центральних та місцевих органів виконавчої
влади, голови міських та селищних рад, представники наукових
закладів, громадськості, Секретаріату Ради Європи та громадських
об'єднань зарубіжних країн. Вперше в Україні в ході IX Всеукраїнських муніципальних
слухань була проведена громадсько-професійна експертиза проекту
важливого державного документа - Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2004 - 2010 роки, а також документів, що супроводжують її
реалізацію (далі - Програма). Прийняття Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства є нагальним та своєчасним з
огляду на його кризовий стан та необхідність приведення у
відповідність до європейських стандартів якості
житлово-комунальних послуг, що надаються населенню України. Учасники слухань підтримали спрямованість проекту Програми на
комплексний підхід до вирішення проблем житлово-комунального
господарства, координацію зусиль в цій сфері різних гілок та
рівнів влади, орієнтацію їх зусиль на вирішення першочергових
проблемних питань. Необхідність прискореного виходу з системної кризи галузі,
подолання проблем, що мають міжгалузевий та міжвідомчий характер,
та перехід до стійкої моделі сталого функціонування
житлово-комунального комплексу потребує програмно-цільового
управління проведення житлово-комунальної реформи. Це завдання
покладено на центральний орган виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства, інші органи центральної
виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та
самоврядування. В умовах реалізації заходів Програми Держспоживстандарт та
його територіальні органи відповідно до власних повноважень
повинні забезпечити реалізацію державної політики у сфері
соціального захисту населення та захисту прав споживачів,
здійснювати постійний контроль за діяльністю підприємств
житлово-комунального господарства щодо надання ними послуг. При цьому зростає відповідальність всіх керівників
територіальних органів Держспоживстандарту за діяльність по
забезпеченню дотримання суб'єктами господарської діяльності вимог
нормативно-правових актів та документів, діючих у
житлово-комунальній сфері, здійснення контролю за прийнятими
місцевими органами виконавчої влади та самоврядування відповідних
рішень з питань життєзабезпечення населених пунктів та втілення їх
в життя. З метою забезпечення підвищення рівня захисту прав та
інтересів споживачів на отримання житлово-комунальних послуг у
повному обсязі та відповідної якості, задоволення їх потреб у
економічно доступних житлово-комунальних послугах, рівень яких
відповідає вимогам державних стандартів, гармонізованих із
стандартами ЄС, зниження техногенного впливу на природні об'єкти
та стимулювання економного і раціонального використання ресурсів,
насамперед енергоносіїв, Н А К А З У Ю:
1. Департаменту захисту прав споживачів (Іванов О.В.)
сприяти, в межах компетенції, забезпеченню реалізації державної
політики реформування житлово-комунального господарства щодо: пріоритетності прав споживачів на задоволення потреб в
отриманні за економічно обґрунтовану ціну якісних (в межах
затверджених норм споживання) житлово-комунальних послуг; державної підтримки сталого функціонування галузі; пріоритетності інноваційного розвитку систем
життєзабезпечення населених пунктів, науково-технічному прогресу у
галузі; гласності та прозорості прийняття рішень, організації
громадських слухань з проблемних питань житлово-комунального
господарства; здійснення контролю за діяльністю підприємств
житлово-комунальної сфери; реалізації державної політики у сфері соціального захисту
населення та захисту прав споживачів.
2. Департаменту стандартизації та міжнародного
співробітництва (Онопрієнко В.В.) при щорічному плануванні робіт
із стандартизації вносити до плану роботи необхідні для реалізації
Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки.
3. Начальникам обласних, Головного Київського та
Севастопольського міських управлінь у справах захисту прав
споживачів та директорам ДЦСМС розробити спільні заходи щодо
забезпечення контролю за дотриманням прав споживачів на отримання
якісних (в межах затверджених норм споживання) житлово-комунальних
послуг; забезпечити прийняття власних рішень на принципах гласності і
прозорості; брати участь в організації громадських слухань з проблемних
питань житлово-комунального господарства регіону; вживати необхідних заходів щодо задоволення та своєчасного
вирішення обґрунтованих звернень громадян з питань надання
житлово-комунальних послуг.
4. Начальникам обласних, Головного Київського та
Севастопольського міських управлінь у справах захисту прав
споживачів здійснювати, в межах компетенції, постійний контроль за
дотриманням суб'єктами господарювання вимог нормативно-правових
актів та документів, які регулюють надання житлово-комунальних
послуг.
5. Директорам ДЦСМС у щоквартальних планах з державного
нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та державного
метрологічного нагляду передбачати вибіркові перевірки суб'єктів
господарювання за додержанням ними вимог нормативних документів
щодо надання житлово-комунальних послуг.
6. Керівникам територіальних органів Держспоживстандарту
щокварталу до 10 числа наступного місяця інформувати Комітет про
проведену роботу за формою, що додається.
7. Визначити відповідальним за виконання цього наказу
заступника Голови Воронкова А.М.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Голови
(Сіроткіна С.М.).
Голова Л.Школьник

Додаток N 1

до наказу

Держспоживстандарту

08.12.2004 N 226

Узагальнені дані щодо стану надання

житлово-комунальних послуг

------------------------------------------------------------------ ПОКАЗНИКИ | Один. | ВСЬОГО | | вимір. | | --------------------------------------------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | --------------------------------------------+---------+---------| 1. Кількість перевірених підприємств, всього| од. | | --------------------------------------------+---------+---------| у тому числі які надають послуги: | | | --------------------------------------------+---------+---------| - водопостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - теплопостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - газопостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - електропостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - житлово-комунальні | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| 2. Кількість підприємств, в яких виявлені | од. | | порушення, всього | | | --------------------------------------------+---------+---------| у тому числі які надають послуги: | | | --------------------------------------------+---------+---------| - водопостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - теплопостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - газопостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - електропостачання | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - житлово-комунальні | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| 3. Кількість виявлених порушень*, всього | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| 4. За результатами перевірки підприємств: | | | --------------------------------------------+---------+---------| - видано приписів про усунення порушень | од. | | --------------------------------------------+---------+---------| - притягнуто до адміністративної | осіб | | відповідальності | | | --------------------------------------------+---------+---------| - накладено штрафів на службових осіб та |тис. грн.| | інших працівників | | | --------------------------------------------+---------+---------| - застосовано економічні санкції до |тис. грн.| | господарюючих суб'єктів | | | --------------------------------------------+---------+---------| 5. Сума здійснених перерахунків за ненадані |тис. грн.| | та неякісно надані комунальні послуги | | | --------------------------------------------+---------+---------| 6. Кількість скарг, які надійшли з питань | од. | | ненаданих або неякісно наданих | | | житлово-комунальних послуг | | | --------------------------------------------+---------+---------| 7. Кількість скарг, за результатами розгляду| од. | | яких задоволено вимоги споживачів | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Надати письмову інформацію щодо характерних прикладів
виявлених порушень, проблемних питань та шляхи їх вирішення.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: