open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
15.06.2004 N 226/48

Про проведення навчання і атестації працівників,

які виконують спеціальні роботи, пов'язані

з племінними (генетичними) ресурсами

у бджільництві

Відповідно до статті 14 Закону України про племінну справу у
тваринництві ( 3691-12 ) та Положення про порядок проведення
атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані
з племінними (генетичними) ресурсами (далі - Положення),
затвердженого наказом Мінагрополітики від 17 листопада 2003 р.
N 406 ( z0018-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
10 січня 2004 р. за N 18/8617 Н А К А З У Є М О:
1. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному
науково-виробничому концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою),
Національній асоціації "Укрбджолопром" (Боднарчук Л.І., за
згодою). Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства, Управлінню сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій забезпечити
проведення в липні 2004 р. атестацію працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
- бонітування бджіл та ведення племінного обліку у бджільництві, в
установленому Положенням ( z0018-04 ) порядку.
2. Затвердити:
2.1. Програму проведення атестації працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
- бонітування бджіл та ведення племінного обліку у бджільництві
(додаток 1).
2.2. Склад атестаційної комісії по проведенню атестації
працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з
племінними (генетичними) ресурсами - бонітування бджіл та ведення
племінного обліку у бджільництві (додаток 2).
2.3. Склад апеляційної комісії по розгляду скарг, пов'язаних
з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи,
пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування бджіл
та ведення племінного обліку у бджільництві (додаток 3).
3. Визначити Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича
(Боднарчук Л.І.) і Національну асоціацію "Укрбджолопром"
координаторами проведення атестації працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
- бонітування бджіл та ведення племінного обліку у бджільництві.
4. Атестаційній комісії матеріали про результати атестації
подати Міністерству аграрної політики України до 20 серпня цього
року.
5. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних, Управлінню сільського господарства
Севастопольської міської державних адміністрацій забезпечити явку
працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з
племінними (генетичними) ресурсами - бонітування бджіл та ведення
племінного обліку у бджільництві, для участі в атестації згідно з
додатковою інформацією координатора.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. та
академіка-секретаря відділення зоотехнії УААН Бурката В.П.
Міністр аграрної
політики України В.Слаута
Президент Української
академії аграрних наук М.Зубець

Додаток 1

до пункту 2.1

наказу Міністерства аграрної

політики України,

Української академії

аграрних наук

15.06.2004 N 226/48

ПРОГРАМА

проведення атестації працівників, які виконують

спеціальні роботи, пов'язані з племінними

(генетичними) ресурсами - бонітування бджіл

та ведення племінного обліку у бджільництві

1. Порядок підготовки працівників до атестації

------------------------------------------------------------------ N | Тема | Хвилин |П.І.Б., посада, вчена| з/п| | | ступінь | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 1. |Стан і перспективи розвитку | 15 |Боднарчук Л.І., | |племінного бджільництва в | |директор Інституту | |Україні | |бджільництва | | | |ім. П.І.Прокоповича, | | | |к.б.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 2. |Основні положення Закону | 15 |Бугера С.І., | |України "Про бджільництво" | |заступник директора з| |( 1492-14 ) | |наукової роботи | | | |Інституту | | | |бджільництва | | | |ім. П.І.Прокоповича, | | | |к.с.-г.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 3. |Технологічні вимоги до | 30 |Черкасова Л.І., | |проведення | |заступник директора | |селекційно-племінної роботи в| |Інституту | |галузі бджільництва | |бджільництва | | | |ім. П.І.Прокоповича, | | | |к.б.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 4. |Організація бонітування | 45 |Багрій І.Г., | |бджолиних сімей | |провідний науковий | | | |співробітник. к.б.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 5. |Ведення Державного племінного| 30 |Білоус О.В., | |реєстру: а) правила та | |генеральний директор | |порядок реєстрації племінних | |Державного | |стад у Державному племінному | |науково-виробничого | |реєстрі; б) форми звітності | |концерну "Селекція" | |для ведення Державного | | | |племінного реєстру, включаючи| | | |і правила їх заповнення у | | | |різних суб'єктах племінної | | | |справи | | | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 6. |Проведення селекційної роботи| 45 |Субота Ю.В. зав. | |з українською степовою | |відділом | |породою бджіл | | | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 7. |Проведення селекційної роботи| 45 |Гайдар В.А., зав. | |з карпатською породою бджіл | |відділом, к.б.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 8. |Організація проведення | 25 |Черкасова А.І., | |атестації пасік | |заступник директора | | | |Інституту | | | |бджільництва ім. П.І.| | | |Прокоповича, к.б.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 9. |Вимоги до племзаводів, | 25 |Багрій І.Г., | |плембджолорозплідників та | |провідний науковий | |племпасік | |співробітник, к.б.н. | ---+-----------------------------+--------+---------------------| 10.|Процедура ліцензування | 35 |Білоус О.В., | |провадження господарської | |генеральний директор | |діяльності з виробництва, | |Державного | |зберігання, реалізації | |науково-виробничого | |племінних (генетичних) | |концерну "Селекція" | |ресурсів, проведення | | | |генетичної експертизи | | | |походження та аномалій тварин| | | |та на виконання законів | | | |України "Про ліцензування | | | |певних видів господарської | | | |діяльності" ( 1775-14 ) і | | | |"Про племінну справу у | | | |тваринництві" ( 3691-12 ), | | | |постанови Кабінету Міністрів | | | |України від 27 червня 2003 | | | |року N 990 ( 990-2003-п ) | | | |"Про внесення змін до | | | |переліку органів ліцензування| | | |та переліку документів, які | | | |додаються до заяви про видачу| | | |ліцензій для окремого виду | | | |господарської діяльності". | | | -----------------------------------------------------------------
2. Перелік питань атестаційних тестів та білетів
1. До якого типу, згідно систематики тваринного світу,
належить медоносна бджола ? 2. Які породи бджіл, згідно Плану породного районування,
розводять в Україні? 3. До якого типу, згідно систематики тваринного світу,
належить медоносна бджола ? 4. Які методи розведення використовують у бджільництві ? 5. До якого типу, згідно систематики тваринного світу,
належить медоносна бджола ? 6. Що таке масова селекція у бджільництві ? 7. До якої родини, згідно систематики тваринного світу,
належить медоносна бджола ? 8. Що таке індивідуальна селекція у бджільництві ? 9. До якого роду, згідно систематики тваринного світу,
належить медоносна бджола ? 10. Що таке поліандрія у бджільництві ? 11. До якого виду, згідно систематики тваринного світу,
належить медоносна бджола ? 12. Що таке партеногенез у бджільництві ? 13. Яка тривалість розвитку бджолиної матки ? 14. Які види підбору існують у бджільництві ? 15. Яка тривалість розвитку робочої бджоли? 16. Що таке кубітальний індекс ? 17. Яка тривалість розвитку трутня ? 18. Яким може бути дискоїдальне зміщення ? 19. Яка тривалість стадії розвитку личинки бджолиної матки ? 20. Яку мінімальну кількість основних бджолиних сімей повинен
мати племзаводу на день атестації ? 21. Яка тривалість стадії розвитку личинки робочої бджоли ? 22. Яку мінімальну кількість основних бджолосімей повинен
мати плембджолорозплідник або племпасіка на день атестації ? 23. Яка тривалість стадії розвитку личинки трутня ? 24. Яка повинна бути мінімальна частина чистопородних сімей
на племзаводі ? 25. Яка вага одноденної робочої бджоли? 26. Яка повинна бути мінімальна частина чистопородних сімей
на плембджолорозпліднику або племпасіці? 27. Яка вага неплідної бджолиної матки ? 28. Який радіус охоронної зони на пасіках племзаводу ? 29. Яка температура підтримується в центральній частині
гнізда з різновіковим розплодом ? 30. На скільки відсотків повинна бути вищою продуктивність
бджолосімей племінного бджолорозплідника в порівнянні з середньо
районованими показниками ? 31. Яка відносна вологість підтримується в центральній
частині гнізда з різновіковим розплодом ? 32. Не нижче якої температури повітря проводять бонітування
бджолиних сімей? 33. Яка довжина хоботка робочих бджіл ? 34. Яку кількість бджіл необхідно відібрати від бджолиної
сім'ї для аналізу для уточнення її чистопородності ? 35. Скільки нектару може вмістити медовий зобик робочої
бджоли ? 36. Які проміри екстер'єру використовують для уточнення
чистопородності бджолиної сім'ї ? 37. Яка середня маса обніжжя ? 38. Якій ознаці надається перевага при визначенні класу
бджолиної сім'ї за комплексом ознак при бонітуванні ? 39. Скільки в середньому необхідно меду для підтримки
життєдіяльності бджолиної сім'ї протягом року ? 40. За результатом оцінки яких ознак визначається клас
бджолиних сімей при бонітуванні ? 41. Скільки в середньому перги споживає бджолина сім'я
протягом року ? 42. Які за віком личинки необхідно брати для виховання при
виведенні маток штучним способом ? 43. Як називають органи виділення у бджіл ? 44. Не ближче якої відстані можливе розміщення пасіки від
шосейних доріг, залізниць, пилорам, високо вольтових ліній
передач ? 45. Скільки яйцевих трубочок вміщує яєчник бджолиної матки ? 46. Не ближче якої відстані можливе розміщення пасіки від
тваринницьких і птахівницьких будівель ? 47. Не далі якої відстані бджоли найбільш продуктивно
використовують медозбір ? 48. Не ближче якої відстані можливе розміщення пасіки від
воскопереробних заводів, підприємств кондитерської і хімічної
промисловості, аеродромів, військових полігонів, радіолокаційних,
радіо- і теле- трансляційних станцій та інших джерел
мікрохвильового випромінення ? 49. Скільки весною в середньому за добу бджолина сім'я
споживає води ? 50. Відстань від товарної пасіки до репродуктивної і
карантинної повинна бути не менше ...
3. Атестація працівників - Комісія
4. Оформлення та видача свідоцтв про атестацію - Комісія
Заступник начальника Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 2

до пункту 2.2

наказу Міністерства аграрної

політики України,

Української академії

аграрних наук

15.06.2004 N 226/48

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

по проведенню атестації працівників, які виконують

спеціальні роботи, пов'язані з племінними

(генетичними) ресурсами - бонітування бджіл

та ведення племінного обліку у бджільництві

Боднарчук Директор Інституту бджільництва кандидат
Леонід Іванович ім. П.І.Прокоповича УААН - біологічних

голова комісії наук
Черкасова Заступник директора Інституту кандидат
Антоніна Іванівна бджільництва біологічних

ім. П.І.Прокоповича УААН - наук

заступник голови комісії
Бугера Зав. відділом розведення та кандидат
Сергій Іванович утримання бджіл, заступник сільськогос-

директора Інституту - секретар подарських

наук
Члени комісії:
Поліщук Професор кафедри бджільництва доктор
Віктор Петрович Національного аграрного сільськогос-

університету подарських

наук
Хмара Провідний науковий співробітник кандидат
Петро Якович відділу патології бджіл біологічних

Інституту наук
Гайдар Зав. відділом селекції та кандидат
Василь Антонович репродукції карпатських бджіл сільськогос-

Інституту подарських

наук
Гриненко Заступник начальника управління -
Олександр Михайлович керівник сектора Департаменту

ринків продукції тваринництва

з Головдержплемінспекцією

Мінагрополітики України

Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією В.А.Пищолка

Додаток 3

до пункту 2.3

наказу Міністерства аграрної

політики України,

Української академії

аграрних наук

15.06.2004 N 226/48

СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

по розгляду скарг, пов'язаних з атестацією

працівників, які виконують спеціальні роботи,

пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами -

бонітування бджіл та ведення племінного

обліку у бджільництві

Мельник Юрій Федорович Заступник Міністра аграрної

політики України -

голова комісії
Микитюк Начальник Департаменту ринків
Дмитро Миколайович продукції тваринництва з

Головною державною племінною

інспекцією -

заступник голови комісії
Члени комісії:
Литовченко Заступник начальника
Анатолій Миколайович Департаменту ринків продукції

тваринництва з Головною

державною племінною інспекцією
Буркат Валерій Петрович Академік-секретар відділення

зоотехнії УААН
Дудка Лідія Лаорентіївна Завідуюча відділом

науково-технічної інформації

та координації інституту

бджільництва

ім. П.І.Прокоповича

Заступник Начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією В.А.Пищолка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: