open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2003 N 226

Про забезпечення виконання

Програми діяльності Кабінету Міністрів України

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.06.2003 N 327-р ( 327-2003-р ) "Про забезпечення виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:
1. Державним департаментам, департаментам та самостійним
управлінням прийняти до неухильного виконання орієнтовний план
підготовки та розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та
урядових комітетів найважливіших питань соціально-економічної
політики, спрямованих на забезпечення виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України у 2003-2004 роках (згідно з
додатком).
2. Юридичному управлінню (Бочковська) разом із структурними
підрозділами міністерства з урахуванням Плану заходів щодо
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
( n0001120-03 ) переглянути орієнтовний план законопроектної
роботи на 2003 рік, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 20.01.2003 N 100 ( 100-2003-п ), та у разі потреби
подати Мін'юсту пропозиції щодо підготовки та подання відповідного
проекту урядового рішення.
3. Державним департаментам, департаментам та самостійним
управлінням подавати Департаменту стратегії розвитку аграрної
економіки (Дробот) двічі на рік до 15 липня і 14 січня інформацію
про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки подавати
Кабінету Міністрів України двічі на рік до 20 липня і 20 січня
узагальнену інформацію про стан виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря та його заступників.
Міністр С.Рижук

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2003 N 226

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів

та урядових комітетів найважливіших питань

соціально-економічної політики, спрямованих

на забезпечення виконання Програми діяльності

Кабінету Міністрів України у 2003-2004 роках

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва розділу (підрозділу) | Питання, які передбачається розглянути; | Строк | Строк розгляду | Керівники | Програми та визначені у ній | міністерства (відомства), відповідальні | подання | | міністерства, | завдання | за їх підготовку | матеріалів | | відповідальні | | | | | за підготовку | | | | | матеріалів | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 2. Соціально-гуманітарний | | | | | розвиток, захист прав і | | | | | свобод громадян | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 2.1. Підвищення якості життя| про заходи щодо забезпечення права | липень | серпень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | населення, зменшення | громадян на своєчасне отримання | 2003 р. | (на засіданні | Савицька О.П. | заборгованості із | заробітної плати | | Урядового | Зуб Г.І. | заробітної плати та | Табачник Д.В., Мінпраці, Мінекономіки, | | комітету) | Жихарєв Ю.В. | соціальних виплат | Мінфін, Фонд державного майна, інші | | | Алимов С.І. | | центральні органи виконавчої влади, | | | Вербицький П.І. | | Управління стратегії реформування | | | Куць О.І. | | соціальних відносин Секретаріату | | | Сорока В.І. | | Кабінету Міністрів | | | Микитюк Д.М. | | | | | Саченко В.І. | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| створення економічних | | | | | передумов та | | | | | інформаційно-технічної | | | | | бази для функціонування | | | | | обов'язкової | | | | | накопичувальної | | | | | системи пенсійного | | | | | забезпечення | | | | | -----------------------------| | | | | створення ефективної системи| | | | | зберігання та управління | про основні завдання реформування | | листопад | | пенсійними активами, | пенсійного забезпечення в Україні | жовтень | 2003 р. | Лузан Ю.Я. | скорочення пільг щодо сплати| Табачник Д.В., Мінпраці, Пенсійний фонд,| 2003 р. | (на засіданні | Зуб Г.І. | внесків до Пенсійного фонду | Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія | | Кабінету | Савицька О.П. | та впровадження механізму | з цінних паперів та фондового ринку, | | Міністрів) | Гайдар М.В. | компенсації витрат | Державна комісія регулювання ринків | | | | Пенсійного фонду, остаточне | фінансових послуг, інші центральні | | | | розмежування джерел | органи виконавчої влади, Управління | | | | фінансування пенсій, | стратегії реформування соціальних | | | | призначених за різними | відносин Секретаріату Кабінету Міністрів| | | | пенсійними програмами, | | | | | створення системи державного| | | | | регулювання і контролю у | | | | | сфері пенсійного страхування| | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| виконання завдань | | вересень | жовтень 2003 р.| Яковенко В.П. | соціального захисту осіб | | 2003 р. | (на засіданні | Гайдар М.В. | з обмеженими можливостями та| | | Кабінету | | проведення в Україні Року | | | Міністрів) | | людей з інвалідністю | | | | | -----------------------------| про здійснення заходів державної | | | | запровадження програм | політики з метою розв'язання проблем | | | | безбар'єрного доступу людей | інвалідів | | | | з обмеженими фізичними | Табачник Д.В., Мінпраці, Мінфін, інші | | | | можливостями до об'єктів | центральні органи виконавчої влади, | | | | житлово-цивільного | Управління стратегії реформування | | | | призначення, розширення | соціальних відносин Секретаріату | | | | мережі центрів професійної, | Кабінету Міністрів | | | | медичної та соціальної | | | | | реабілітації осіб з | | | | | обмеженими фізичними | | | | | можливостями, підвищення | | | | | рівня забезпечення інвалідів| | | | | сучасними засобами | | | | | реабілітації вітчизняного | | | | | виробництва | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 2.2. Створення умов для | про підвищення рівня безоплатної | листопад | грудень 2003 р.| Яковенко В.П. | всебічного гармонійного | державної медичної допомоги та | 2003 р. | (на засіданні | Гайдар М.В. | розвитку людини наближення | забезпечення виконання національних, | | Кабінету | | показника очікуваної | державних і галузевих програм щодо | | Міністрів) | | тривалості життя до рівня | охорони здоров'я населення | | | | країн з високим індексом | Табачник Д.В., МОЗ, Мінекономіки, | | | | людського розвитку, | Мінфін, Мінекобезпеки, МНС, | | | | зменшення рівня смертності | Мінагрополітики, Рада міністрів | | | | дітей першого року життя та | Автономної Республіки Крим, обласні, | | | | материнської смертності | Київська та Севастопольська міські | | | | удосконалення системи | держадміністрації | | | | надання невідкладної | | | | | медичної допомоги з метою | | | | | її наближення до світових | | | | | стандартів, розвитку | | | | | інституту сімейного лікаря, | | | | | впровадження адресної | | | | | дотації на пільгове | | | | | забезпечення медикаментами | | | | | громадян, яким ці пільги | | | | | встановлено за | | | | | соціально-медичними | | | | | показниками, підвищення | | | | | ефективності використання | | | | | бази санаторно-курортного | | | | | оздоровлення, впровадження | | | | | державних соціальних | | | | | стандартів у сфері охорони | | | | | здоров'я та дотримання | | | | | гарантованого рівня | | | | | державної безоплатної | | | | | медичної допомоги, створення| | | | | економічних передумов та | | | | | інформаційно-технічної бази | | | | | для функціонування системи | | | | | державного регулювання і | | | | | контролю у сфері медичного | | | | | страхування, запровадження | | | | | персонального обліку | | | | | застрахованих осіб, | | | | | відкриття персональних | | | | | рахунків, формування | | | | | страхових кас, забезпечення | | | | | ефективного використання | | | | | коштів | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| удосконалення мережі вищих | про оптимізацію мережі вищих навчальних | серпень | вересень | Мельник С.І. | навчальних закладів, | закладів | 2003 р. | 2003 р. | Бойко М.Ф. | формування обсягів | Табачник Д.В., МОН, Мінфін, інші | | (на засіданні | Зуб Г.І. | підготовки кадрів вищої | центральні органи виконавчої влади, | | Урядового | | кваліфікації за рахунок | Управління науково-технічного та | | комітету) | | державного бюджету | гуманітарного розвитку Секретаріату | | | | відповідно до науково | Кабінету Міністрів | | | | обгрунтованих потреб | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| збільшення чисельності | про Національну доктрину розвитку | травень | червень 2004 р.| Яковенко В.П. | спортивних клубів, | фізичної культури і спорту | 2004 р. | (на засіданні | Гайдар М.В. | колективів фізичної культури| Табачник Д.В., Держкомспорт, інші | | Кабінету | Бойко М.Ф. | у навчальних закладах, | центральні органи виконавчої влади, | | Міністрів) | Зуб Г.І. | виробничій сфері та за | Федерація профспілок України (за | | | Івашкевич Ю.І. | місцем проживання громадян, | згодою), Центральна Рада спортивних | | | (за згодою) | проведення Всеукраїнських | товариств (за згодою), Управління | | | Усенко А.П. | спортивних ігор, залучення | науково-технічного та гуманітарного | | | (за згодою) | до занять у дитячо-юнацьких | розвитку Секретаріат) Кабінету | | | | спортивних школах не менше | Міністрів | | | | 10 відсотків загальної | | | | | кількості дітей та підлітків| | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| створення | про розвиток міжнародного та | травень | червень 2003 р.| Яковенко В.П. | конкурентоспроможного | внутрішнього туризму | 2003 р. | (на засіданні | Гайдар М.В. | українського туристичного | Табачник Д.В., Держтурадміністрація, | | Кабінету | Зуб Г.І. | продукту за рахунок | Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, інші | | Міністрів) | | комплексного використання | заінтересовані центральні та місцеві | | | | туристських та | органи виконавчої влади, Управління | | | | курортно-рекреаційних | науково-технічного та гуманітарного | | | | можливостей країни та | розвитку Секретаріату Кабінету | | | | оновлення існуючої | Міністрів | | | | матеріально-технічної бази, | | | | | залучення малого та | | | | | середнього бізнесу | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| формування стратегії | про Концепцію розвитку українських | січень | березень | Яковенко В.П. | розвитку українських | курортів | 2004 р. | 2004 р. | Гайдар М.В. | курортів, визначення | Табачник Д.В., Держтурадміністрація, | | (на засіданні | Івашкевич Ю.І. | спеціалізації окремих | МОЗ, інші заінтересовані центральні та | | Кабінету | (за згодою) | курортних зон | місцеві органи виконавчої влади, | | Міністрів) | | | Управління науково-технічного та | | | | | гуманітарного розвитку Секретаріату | | | | | Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| створення сприятливих умов | про Концепцію державної етнонаціональної| травень | червень 2003 р.| Шмідт Р.М. | для консолідації | політики | 2003 р. | (на засіданні | Куць О.І. | українського суспільства, | Табачник Д.В., Держкомнацміграції, інші | | Урядового | Бойко М.Ф. | збереження його | заінтересовані центральні та місцеві | | комітету) | | історико-культурної | органи виконавчої влади, Управління | | | | спадщини, сприяння | науково-технічного та гуманітарного | | | | етнічному, культурному і | розвитку Секретаріату Кабінету | | | | мовному, духовному розвитку | Міністрів | | | | українського народу, | | | | | гармонізації міжнаціональних| | | | | відносин | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| удосконалення чинних і | про основні засади державної міграційної| червень | липень 2003 р. | Шмідт Р.М. | розроблення нових | політики України | 2003 р. | (на засіданні | Куць О.І. | законодавчих актів, зокрема | Табачник Д.В., Держкомнацміграції, інші | | Кабінету | Бойко М.Ф. | "Про основні засади | заінтересовані центральні та місцеві | | Міністрів) | Бочковська С.М. | державної міграційної | органи виконавчої влади, Управління | | | | політики України" | науково-технічного та гуманітарного | | | | | розвитку Секретаріату Кабінету | | | | | Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 2.4. Прозорість дій Уряду та| про електронну інформаційну систему | жовтень | грудень 2003 р.| Мельник С.І. | інформаційна політика | "Електронний Уряд" | 2003 р. | (на засіданні | Сосновський В.О.| надання громадянам і | Табачник Д.В., Яцуба В.Г., | | Кабінету | Криворучко І.М. | юридичним особам | Держкомзв'язку, інші центральні органи | | Міністрів) | (за згодою) | інформаційних та інших видів| виконавчої влади, Управління стратегії | | | | послуг шляхом використання | розвитку інформаційних ресурсів та | | | | електронної інформаційної | технологій Секретаріату Кабінету | | | | системи "Електронний Уряд", | Міністрів | | | | впровадження якої | | | | | забезпечить інформаційну | | | | | взаємодію органів виконавчої| | | | | влади між собою, з | | | | | громадянами та юридичними | | | | | особами на основі сучасних | | | | | інформаційних технологій | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 3. Поглиблення ринкових | | | | | перетворень та удосконалення| | | | | державного управління | | | | | трансформаційними процесами | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 3.1. Посилення | Про стимулювання інвестицій в основний | серпень | вересень | Лузан Ю.Я. | результативності ринкових | капітал | 2003 р. | 2003 р. | Лавріненко Л.І. | перетворень реформування | Азаров М.Я., Гайдук В.А., | | (на спільному | Жихарєв Ю.В. | амортизаційної політики та | Кириленко І.Г., Табачник Д.В., | | засіданні | Алимов С.І. | підвищення її ролі в | Мінекономіки, Мінфін, Державна податкова| | урядових | Вербицький П.І. | прискоренні оновлення | адміністрація, інститути Національної | | комітетів) | Зуб Г.І. | основних фондів | академії наук, Мінпромполітики, | | | Дробот В.І. | | Мінагрополітики, Мінтранс, Держбуд, | | | | | Інститут економічною прогнозування | | | | | Національної академії наук, Управління | | | | | стратегії реформування економіки та | | | | | стратегічного планування Секретаріату | | | | | Кабінету Міністрів | | | | | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| удосконалення роботи із | про вдосконалення порядку та методики | вересень | жовтень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | складання прогнозних | складання прогнозних балансів | 2003 р. | (на засіданні | Дробот В.І. | балансів виробництва і | виробництва і споживання найважливіших | | Урядового | Жихарєв Ю.В. | споживання найважливіших | видів продукції | | комітету) | Алимов С.І. | видів продукції та | Азаров М.Я., Мінекономіки, | | | Сорока В.І. | проведення відповідного | Мінпаливенерго, Мінпромполітики, | | | Микитюк Д.М. | моніторингу на внутрішньому | Мінагрополітики, Держкомстат, Інститут | | | Саченко В.І. | і зовнішньому ринках | економічного прогнозування Національної | | | | | академії наук, Управління стратегії | | | | | реформування економіки та стратегічного | | | | | планування Секретаріату Кабінету | | | | | Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| | про стратегію співробітництва України з | вересень | жовтень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | | міжнародними фінансовими організаціями | 2003 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| | на 2004-2007 роки | | Кабінету | Зуб Г.І. | | Азаров М.Я., Мінекономіки Мінфін, інші | | Міністрів) | Дробот В.І. | | центральні органи виконавчої влади, | | | | | Управління міжнародного співробітництва,| | | | 3.5. Підвищення ефективності| міждержавних відносин та | | | | державних фінансів, | зовнішньоекономічної політики | | | | підвищення ефективності | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | використання кредитів |-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| міжнародних фінансових | про удосконалення управління проектами, | березень | квітень 2004 р.| Лузан Ю.Я. | організацій та інституційної| які підтримуються міжнародними | 2004 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| розбудови співробітництва з | фінансовими організаціям, та механізму | | Урядового | Зуб Г.І. | ними | контролю за цільовим використанням позик| | комітету) | Дробот В.І. | | Азаров М.Я., Мінекономіки, Мінфін, інші | | | | | центральні органи виконавчої влади, | | | | | Управління міжнародного співробітництва,| | | | | міждержавних відносин та | | | | | зовнішньоекономічної політики | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| | про стан виконання Угоди про партнерство| травень | червень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | | та співробітництво між Україною та ЄС та| 2003 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| | інституційне забезпечення діяльності | | Кабінету | Бочковська С.І. | | органів виконавчої влади у сфері | | Міністрів) | | | європейської інтеграції | | | | | Азаров М.Я., Мінекономіки, МЗС, | | | | 3.6. Міжнародне | Мін'юст, МОН, Головдержслужба, члени | | | | співробітництво наближення | Української частини Ради з питань | | | | законодавства України до | співробітництва між Україною та ЄС, | | | | законодавства ЄС та норм і | Управління з питань європейської | | | | стандартів СОТ, | інтеграції Секретаріату Кабінету | | | | імплементація Угоди про | Міністрів | | | | партнерство та |-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| співробітництво між | про реалізацію коротко- та | листопад | грудень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | Україною та ЄС | середньострокових пріоритетів Програми | 2003 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| | інтеграції України до ЄС | | Кабінету | Бочковська С.І. | | Азаров М.Я., Мінекономіки, МЗС, Мін'юст,| | Міністрів) | | | члени Української частини Ради з питань | | | | | співробітництва між Україною та ЄС, | | | | | Управління з питань європейської | | | | | інтеграції Секретаріату Кабінету | | | | | Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| забезпечення оприлюднення | про забезпечення інформування | липень | липень 2003 р. | Лузан Ю.Я. | результатів реалізації | громадськості з питань європейської та | 2003 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| державної політики | євроатлантичної інтеграції | | Урядового | Черешинська Н.М.| інтеграції України до ЄС | Азаров М.Я., Держтелерадіо, МОН, | | комітету) | | | Мінекономіки, МЗС, інші заінтересовані | | | | | органи виконавчої влади, Управління з | | | | | питань європейської інтеграції | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| перехід у відносинах з ЄС | про можливі соціально-економічні та | грудень | січень 2004 р. | Лузан Ю.Я. | на якісно новий рівень | політичні наслідки для України у зв'язку| 2003 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| | з розширенням ЄС та заходи щодо | | Кабінету | Дробот В.І. | | пом'якшення їх небажаного впливу | | Міністрів) | | | Азаров М.Я., Мінекономіки, МЗС, члени | | | | | Української частини Ради з питань | | | | | співробітництва між Україною та ЄС, | | | | | Національна академія наук, Управління з | | | | | питань європейської інтеграції | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| впровадження | про стан підготовки нормативно-правових | жовтень | листопад | Лузан Ю.Я. | нормативно-правових актів з | актів з метою забезпечення впровадження | 2003 р. | 2003 р. | Жихарєв Ю.В. | питань удосконалення митного| нового Митного кодексу з 1 січня 2004 | | (на засіданні | Алимов С.І. | контролю та митних режимів, | року | | Урядового | Вербицький П.І. | контролю митної вартості, | Азаров М.Я., Держмитслужба, | | комітету) | Омельяненко Г.Г.| боротьба з контрабандою і | Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики, | | | Сорока В.І. | порушенням митних правил, | Мінагрополітики, Мінтранс, Мін'юст, МЗС,| | | Микитюк Д.М. | проходження митної служби | МВС, Держкомкордон, СБУ, Управління | | | Саченко В.І. | | міжнародного співробітництва, | | | Бочковська С.І. | | міждержавних відносин та | | | | | зовнішньоекономічної політики, | | | | | Управління економічної взаємодії з | | | | | новими незалежними державами Східної | | | | | Європи та Центральної Азії, Управління | | | | | з питань діяльності органів юстиції та | | | | | правоохоронних органів Секретаріату | | | | | Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| | про стан виконання Указу Президента | травень | червень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | | України від 5 лютого 2002 р. N 104 | 2003 р. | (на засіданні | Омельяненко Г.Г.| | ( 104/2002 ) "Про Програму заходів щодо | | Кабінету | Жихарєв Ю.В. | | завершення вступу України до Світової | | Міністрів) | Алимов С.І. | | організації торгівлі" | | | Вербицький П.І. | | Азаров М.Я., Мінекономіки, | | | Зуб Г.І. | | Мінпромполітики, Мінагрополітики, | | | Дробот В.І. | вступ України до СОТ | Мінтранс, Мінпаливенерго, Мінкультури, | | | | | МОН, МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мін'юст, | | | | | МЗС, Держмитслужба, Держтелерадіо, | | | | | Держкомзв'язку, Держспоживстандарт, | | | | | Управління міжнародного співробітництва,| | | | | міждержавних відносин та | | | | | зовнішньоекономічної політики | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 3.7. Удосконалення системи | про вдосконалення взаємодії органів | червень | червень 2003 р.| Шмідт Р.М. | державного управління | виконавчої влади з Верховною Радою | 2003 р. | (на засіданні | Сосновський В.О.| забезпечення конструктивної | України | | Кабінету | Бочковська С.М. | співпраці законодавчої та | Азаров М.Я., Ткаленко І.І., Мін'юст, | | Міністрів) | | виконавчої гілок влади | міністерства та інші центральні органи | | | | | виконавчої влади, Управління | | | | | адміністративної реформи, Управління | | | | | забезпечення зв'язків з Верховною Радою | | | | | України Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 3.8. Ефективне використання | про Державну стратегію регіонального | жовтень | листопад | Лузан Ю.Я. | потенціалу регіонів - | розвитку України на 2003-2011 роки як | 2003 р. | 2003 р. | Дробот В.І. | запорука зростання добробуту| складову Стратегії економічного та | | (на засіданні | Жихарєв Ю.В. | населення запровадження, | соціального розвитку України до | | Кабінету | Алимов С.І. | починаючи з 2003 року, | 2011 року | | Міністрів) | Вербицький П.І. | стратегічного планування | Азаров М.Я., Мінекономіки, інші | | | Гайдар М.В. | регіонального розвитку на | заінтересовані центральні органи | | | Зуб Г.І. | державному та місцевому | виконавчої влади, Рада міністрів | | | Сорока В.І. | рівнях, моніторингу | Автономної Республіки Крим, | | | Микитюк Д.М. | виконання державних цільових| обласні.,Київська та Севастопольська | | | Саченко В.І. | програм розвитку регіонів, | міські держадміністрації, Управління з | | | Розгон А.В. | затверджених відповідними | питань взаємодії з місцевими органами | | | Куць О.І. | рішеннями Уряду | влади, Управління стратегії реформування| | | Савицька О.П. | | економіки та стратегічною планування | | | Бойко М.Ф. | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| впровадження дієвого | про стан та перспективи розвитку | жовтень | листопад | Лузан Ю.Я. | механізму співпраці | державної регіональної політики, | 2003 р. | 2003 р. | Дробот В.І. | центральних і місцевих | поліпшення взаємодії центральних і | | (на засіданні | Жихарєв Ю.В. | органів виконавчої влади та | місцевих органів виконавчої влади щодо | | Кабінету | Вербицький П.І.| органів місцевого | вирішення питань місцевою та | | Міністрів) | Зуб Г.І. | самоврядування з метою | регіонального розвитку | | | Гайдар М.В. | узгодження інтересів | Азаров М.Я., Мінекономіки, Мінфін, | | | Сорока В.І. | загальнодержавного і | Мін'юст, Мінпраці, інші заінтересовані | | | Микитюк Д.М. | регіональною розвитку, | центральні органи виконавчої влади, | | | Саченко В.І. | спільного розв'язання | Управління з питань взаємодії з | | | Розгон А.В. | проблем, що стримують | місцевими органами влади Секретаріату | | | Куць О.І. | розвиток регіонів | Кабінету Міністрів | | | Савицька О.П. | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| здійснення у порядку | | | | | експерименту спільних | | | | | заходів із стимулювання | | | | | розвитку регіону на основі | | | | | угоди між визначеним Урядом | | | | | центральним органом | | | | | виконавчої влади та | | | | | обласною радою | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 4. Структурні зрушення та | | | | | підвищення | | | | | конкурентоспроможності | | | | | економіки | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 4.1. Удосконалення структури| про проект Стратегії економічного та | листопад | грудень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | економіки на основі | соціального розвитку України до | 2003 р. | (на засіданні | Дробот В.І. | інноваційної моделі розвитку| 2011 року | | Кабінету | Жихарєв Ю.В. | розроблення Стратегії | Азаров М.Я., Мінекономіки, Мінфін, | | Міністрів) | Алимов С.І. | економічного та соціального | Національний банк (за згодою), інші | | | Вербицький П.І. | розвитку України до | центральні органи виконавчої влади, Рада| | | Гайдар М.В. | 2011 року | міністрів Автономної Республіки Крим, | | | Зуб Г.І. | | обласні, Київська та Севастопольська | | | Сорока В.І. | | міські держадміністрації, Національний | | | Микитюк Д.М. | | інститут стратегічних досліджень (за | | | Саченко В.І. | | згодою), Інститут економічного | | | Омельяненко Г.Г.| | прогнозування, Національний | | | Розгон А.В. | | технологічний університет "Київський | | | Куць О.І. | | політехнічний інститут", Департамент | | | Бойко М.Ф. | | економічної політики, Управління | | | Савицька О.П. | | стратегії реформування економіки та | | | | | стратегічного планування Секретаріату | | | | | Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| опрацювання на базі | про інноваційну модель розвитку | вересень | жовтень 2003 р.| Лузан Ю.Я. | технологічних парків моделі | Табачник Д.В., Мінекономіки, МОН, | 2003 р. | (на засіданні | Бойко М.Ф. | функціонування інноваційного| Мінпромполітики, Мінагрополітики, | | Кабінету | Дробот В.І. | циклу "наукові дослідження | Мінтранс, Держбуд, Національна академія | | Міністрів) | | та розробки - промислове | наук, Українська академія аграрних наук,| | | | виробництво", | Управління науково-технічного та | | | | формування правового | гуманітарного розвитку Секретаріату | | | | середовища, яке забезпечить | Кабінету Міністрів | | | | сприятливі умови для | | | | | створення і діяльності | | | | | промислово-фінансових груп, | | | | | поліпшення умов інноваційної| | | | | діяльності, впровадження | | | | | механізму державного | | | | | замовлення на реалізацію | | | | | пріоритетних | | | | | інноваційних проектів, | | | | | концентрації | | | | | фінансово-економічних та | | | | | інтелектуальних ресурсів | | | | | держави на провідних | | | | | напрямах | | | | | науково-технологічного | | | | | оновлення виробництва шляхом| | | | | розроблення та реалізації | | | | | середньострокових галузевих | | | | | і регіональних пріоритетів | | | | | інноваційної діяльності, | | | | | забезпечення реальної | | | | | економічної віддачі від | | | | | вкладених в науку ресурсів, | | | | | у тому числі в рамках | | | | | базового фінансування | | | | | Національної та галузевих | | | | | академій наук | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 4.2. Утвердження | | | | | конкурентоспроможного | | | | | аграрного сектору економіки | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| | про стан виконання Закону України "Про | червень | липень 2003 р. | Шмідт Р.М. | формування цілісної | зерно та ринок зерна в Україні" | 2003 р. | (на засіданні | Розгон А.В. | інфраструктури аграрного | ( 37-15 ) в частині організації | | Кабінету | Зуб Г.І. | ринку, створення державної | заставних закупівель зерна врожаю | | Міністрів) | Сорока В.І. | системи моніторингу ринку | поточного року | | | | сільськогосподарської | Кириленко І.Г., Мінагрополітики, | | | | продукції і продовольчих | Мінекономіки, Мінфін, Управління | | | | товарів, здійснення | координації здійснення аграрної політики| | | | інтервенційних та заставних | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | операцій для стратегічно |-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| важливих видів | про складання прогнозних балансів | жовтень | листопад | Лузан Ю.Я. | сільськогосподарської | виробництва і споживання найважливіших | 2003 р. | 2003 р. | Дробот В.І. | продукції і продовольства, | видів сільськогосподарської продукції | | (на засіданні | Жихарєв Ю.В. | удосконалення інфраструктури| Кириленко І.Г., Мінагрополітики, | | Урядового | Алимов С.І. | експорту | Мінекономіки, Держкомстат, Українська | | комітету) | Сорока В.І. | сільськогосподарської | академія аграрних наук, Інститут | | | Микитюк Д.М. | продукції і продовольчих | економічного прогнозування Національної | | | Саченко В.І. | товарів | академії наук, Управління координації | | | | | здійснення аграрної політики | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| продовження земельної | про роботу Держкомзему щодо забезпечення| червень | липень 2003 р. | Шмідт Р.М. | реформи та утвердження на | виконання законів, актів Президента | 2003 р. | (на засіданні | Яковенко В.П. | її основі приватної | України та Кабінету Міністрів з питань | | Кабінету | Куць О.І. | власності в сільському | проведення земельної реформи | | Міністрів) | Сорока В.І. | господарстві шляхом | Кириленко І.Г., Держкомзем, | | | Зуб Г.І. | завершення до кінця | Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки, | | | Бойко М.Ф. | 2006 року видачі державних | Мін'юст, Фонд державного майна, Держбуд,| | | Дробот В.І. | актів на право приватної | Українська академія аграрних наук, | | | Чорноус В.С. | власності на землю | Управління координації здійснення | | | Бочковська С.М. | громадянам - власникам | аграрної політики Секретаріату Кабінету | | | | сертифікатів на право на | Міністрів | | | | земельну частку (пай), | | | | | розвитку інфраструктури | | | | | ринку землі, проведення | | | | | суцільної агрохімічної | | | | | паспортизації земель | | | | | сільськогосподарського | | | | | призначення, рекультивації | | | | | порушених земель, поліпшення| | | | | та консервації | | | | | малопродуктивних угідь | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| захист земель та підвищення | про Програму раціонального використання | жовтень | листопад | Яковенко В.П. | їх родючості | сільськогосподарських угідь | 2003 р. | 2003 р. | Сорока В.І. | | Кириленко І.Г., Мінагрополітики, | | (на засіданні | Зуб Г.І. | | Держкомзем, Мінфін, Мінекономіки, | | Кабінету | Дробот В.І. | | Українська академія аграрних наук, | | Міністрів) | Бойко М.Ф. | | Мін'юст, Управління координації | | | Бочковська С.М. | | здійснення аграрної політики | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 4.4. Ефективне використання | про стан виконання програм щодо розвитку| травень | червень 2004 р.| Яковенко В.П. | промислового потенціалу | виробництва калійних добрив на | 2004 р. | (на засіданні | Сорока В.І. | задоволення потреб | 2003-2007 роки | | Урядового | | агропромислового комплексу | Гайдук В.А., Мінпромполітики, Мінфін, | | комітету) | | у продукції хімічної галузі | Мінагрополітики, Івано-Франківська | | | | | облдержадміністрація, Управління | | | | | експертизи, аналізу та дерегуляції | | | | | розвитку реального сектору економіки | | | | | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| технічне оновлення | про стан реалізації промислової політики| лютий | березень | Яковенко В.П. | агропромислового | Гайдук В.А., Мінпромполітики, | 2004 р. | 2004 р. | Саченко В.І. | виробництва та виконання | Мінагрополітики, МОН, Мінекономіки, | | (на засіданні | Жихарєв Ю.В. | плану заходів з реалізації | Мінфін, Фонд державного майна, Державна | | Кабінету | Алимов С.І. | Закону України "Про | податкова адміністрація, НКАУ, | | Міністрів) | Бойко М.Ф. | стимулювання розвитку | Держмитслужба, Національна академія | | | Зуб Г.І. | вітчизняного машинобудування| наук, Управління з питань | | | | для агропромислового | оборонно-промислової політики | | | | комплексу" ( 3023-14 ) | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| 5. Безпечна життєдіяльність | | | | | населення, охорона довкілля,| | | | | мінімізація наслідків | | | | | Чорнобильської катастрофи | | | | | -----------------------------+-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| | про державну політику щодо питань, | червень | липень 2003 р. | Яковенко В.П. | | пов'язаних із зміною клімату | 2003 р. | (на засіданні | Сорока В.І. | | Гайдук В.А., Мінекоресурсів, | | Урядового | Жихарєв Ю.В. | | Мінекономіки, Мінпаливенерго, | | комітету) | Алимов С.І. | | Мінпромполітики, Мінагрополітики, МЗС, | | | Вербицький П.І. | | Мін'юст, Держжитлокомунгосп, | | | Бочковська С.М. | | Держкоменергозбереження, Держкомлісгосп,| | | | | Національна академія наук, Управління | | | | 5.2. Охорона довкілля, | експертизи та аналізу розвитку | | | | раціональне використання та | техногенної, екологічної, ядерної | | | | відтворення природних | безпеки та природокористування | | | | ресурсів забезпечення | Секретаріату Кабінету Міністрів | | | | розв'язання гострих |-----------------------------------------+------------+----------------+-----------------| екологічних проблем у | про систему державного екологічного | листопад | грудень 2003 р.| Яковенко В.П. | регіонах | моніторингу | 2003 р. | (на засіданні | Жихарєв Ю.В. | | Гайдук В.А., Мінекоресурсів, | | Урядового | Алимов С.І. | | Мінекономіки, Мінпаливенерго, | | комітету) | Вербицький П.І. | | Мінпромполітики, Мінагрополітики, МЗС, | | | Сорока В.І. | | Мін'юст, Держжитлокомунгосп, | | | Саченко В.І. | | Держкоменергозбереження, Держкомлісгосп,| | | Бочковська С.М. | | Національна академія наук, Управління | | | | | експертизи та аналізу розвитку | | | | | техногенної, екологічної ядерної безпеки| | | | | та природокористування Секретаріату | | | | | Кабінету Міністрів | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: