open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
11.05.2006 N 226

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження |Номер розпорядження | | Комісії від | | 11.05.2006 р. | ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5735 | страхового нагляду від 03.05.2006 N 242-л | | про видачу Закритому акціонерному | | товариству "Страхова компанія "Галактика" | | (ідентифікаційний код 30026143; | | місцезнаходження: м. Київ, вулиця | | Новокостянтинівська, 13/10, офіс 213) | | ліцензії строком на три роки на провадження| | страхової діяльності, а саме такого виду | | страхування: у формі обов'язкового | | страхування: | | - страхування цивільно-правової | | відповідальності власників наземних | | транспортних засобів. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5736 | страхового нагляду від 04.05.2006 N 247-л | | про видачу Закритому акціонерному | | товариству "Страхова компанія "Партнер" | | (ідентифікаційний код 13958383; | | місцезнаходження: Полтавська обл., місто | | Кременчук, вул. Чапаєва, 75) безстрокової | | ліцензії на провадження страхової | | діяльності, а саме такого виду страхування:| | у формі обов'язкового: | | - страхування цивільної відповідальності | | суб'єктів господарювання за шкоду, яку може| | бути заподіяно пожежами та аваріями на | | об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи | | пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, | | господарська діяльність на яких може | | призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5737 | страхового нагляду від 28.04.2006 N 239-л | | про поновлення в повному обсязі дії | | ліцензій серії АА N 777726 - N 777731 від | | 27.07.2004, серії АБ 100423 від 13.10.2005,| | виданих Закритому акціонерному товариству | | "Всеукраїнська страхова компанія" | | (ідентифікаційний код 32918062; | | місцезнаходження: місто Київ, вулиця | | Кіквідзе, 26), у зв'язку з усуненням | | порушень, на підставі яких були застосовані| | заходи впливу. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5738 | страхового нагляду від 04.05.2006 N 252-л | | про зупинення дії ліцензій на здійснення | | страхової діяльності серії АА N 777874, | | N 777876 - N 777882 від 17.09.2004, | | виданих Закритому акціонерному товариству | | "Республіканська страхова компанія - | | Дніпро" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | 31354947; місцезнаходження: м. Київ, вулиця| | Ярославів Вал, 21-Є, кв. 56), у зв'язку з | | порушенням вимог чинного законодавства у | | сфері надання фінансових послуг. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5739 | страхового нагляду від 28.04.2006 N 240-л | | про анулювання ліцензій на здійснення | | страхової діяльності серії АБ N 123731 - | | N 123740 від 04.02.2005, свідоцтва про | | реєстрацію фінансової установи N 379 від | | 21.12.2004, виданих Товариству з додатковою| | відповідальністю "Страхова компанія | | "Перфектум" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | 33130388; місцезнаходження: Київська обл., | | смт Іванків, вулиця Івана Проскури, 11), та| | виключення Товариства з додатковою | | відповідальністю "Страхова компанія " | | Перфектум" з Державного реєстру фінансових | | установ, у зв'язку з допущенням порушень | | вимог чинного законодавства у сфері надання| | фінансових послуг. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5740 | страхового нагляду від 03.05.2006 N 241-В | | про виключення з Державного реєстру | | фінансових установ Товариства з додатковою | | відповідальністю "ПСК" (ідентифікаційний | | код за ЄДРПОУ 31783032; місцезнаходження: | | Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 20, | | к. 3) у зв'язку з закінченням строку дії | | всіх ліцензій. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5741 | страхового нагляду від 04.05.2006 N 246-В | | про виключення з Державного реєстру | | фінансових установ Товариства з додатковою | | відповідальністю "Страхова компанія "Іра" | | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14294293; | | місцезнаходження: Київська обл., | | м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2) | | у зв'язку з анулюванням ліцензій на право | | здійснення страхової діяльності. | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5742 | страхового нагляду від 03.05.2006 N 243-б | | про виключення з державного реєстру | | страхових та перестрахових брокерів | | Дочірнього підприємства зі 100% іноземною | | інвестицією "Група СІНКо (Україна) Лімітед"| | (ідентифікаційний код 30213067; | | місцезнаходження: м. Київ, вулиця | | Терещенківська, 13, к. 5) у зв'язку з | | порушенням чинного страхового | | законодавства. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5743 | нагляду за кредитними установами від | | 28.04.2006 N 3047 щодо внесення до | | Державного реєстру фінансових установ | | інформації про набуття статусу фінансової | | установи кредитною спілкою "Гедеон" (98635,| | АРК, м. Ялта, пров. Новий, б. 2, код за | | ЄДРПОУ 33876322). | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора Департаменту | 5744 | нагляду за кредитними установами від | | 03.05.2006 N 3052-Л про видачу ліцензії на | | провадження діяльності по залученню внесків| | (вкладів) членів кредитної спілки на | | депозитні рахунки кредитній спілці | | "Тринадцята зарплатня" (01012, м. Київ, | | вул. Мала Житомирська, буд. 6/5, код за | | ЄДРПОУ 33307569). | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора Департаменту | 5745 | нагляду за кредитними установами від | | 03.05.2006 N 3053-Л про видачу ліцензії на | | провадження діяльності по залученню внесків| | (вкладів) членів кредитної спілки на | | депозитні рахунки кредитній спілці | | "Довіра-Ічня" (16703, Чернігівська обл., | | м. Ічня, вул. Г.Коваля, 1, код за ЄДРПОУ | | 33380455). | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора Департаменту | 5746 | нагляду за кредитними установами від | | 03.05.2006 N 3050-ЛК про видачу ліцензії на| | провадження діяльності з надання фінансових| | кредитів за рахунок залучених коштів, крім | | внесків (вкладів) членів кредитної спілки | | на депозитні рахунки, кредитній спілці | | "Ізюм" (64300, Харківська обл., м. Ізюм, | | вул. Соборна, буд. 51, кв. 17, код за | | ЄДРПОУ 25864954). | | -------------------------------------------+--------------------| Схвалити рішення директора Департаменту | 5747 | нагляду за кредитними установами від | | 03.05.2006 N 3051-ЛК про видачу ліцензії на| | провадження діяльності з надання фінансових| | кредитів за рахунок залучених коштів, крім | | внесків (вкладів) членів кредитної спілки | | на депозитні рахунки, Харківській міській | | фінансово-кредитній спілці "Криниця" | | (61024, м. Харків, вул. Ольмінського, | | буд. 7, кв. 1, код за ЄДРПОУ 06716780). | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 11 травня 2006 р. N 226

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: