open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
Л И С Т
N 01-03/226-1 від 25.06.2001

Щодо осіб, які виготовляють тимчасові свідоцтва про

право власності на іменні цінні папери

На Ваш запит щодо осіб, які зобов'язані забезпечити
виготовлення тимчасових свідоцтв про право власності на іменні
цінні папери, та про печатки та підписи, які повинні містити
названі свідоцтва, відповідаємо наступне.
Відповідно до ч. 2 п. 7.12 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі -
Комісія) від 26.05.98 р. N 60 ( vr060312-98 ) (надалі -
Положення), для випусків іменних цінних паперів у документарній
формі емітент та реєстратор повинні забезпечити наявність у
реєстроутримувача бланків сертифікатів іменних цінних паперів або
бланків тимчасових свідоцтв у кількості, достатній для своєчасного
оформлення цих документів. Виходячи з зазначеного, вважаємо, що обов'язок по
забезпеченню виготовлення тимчасових свідоцтв про право власності
на іменні цінні папери в однаковій мірі розподіляється між
емітентом та реєстратором. Згідно з п. 7.12.1 Положення ( vr060312-98 ) у тимчасовому
свідоцтві повинні вказуватись: - назва документа: "Тимчасове свідоцтво про право власності
на іменні цінні папери"; - номер свідоцтва та дата його видачі; - код ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження емітента; - назва випуску цінних паперів з зазначенням виду та
категорії; - реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
(номер, дата видачі, назва органу реєстрації) або державний
реєстраційний номер випуску; - розмір фонду, який сформовано за допомогою цього випуску на
дату його реєстрації; - номінальна вартість одного цінного папера випуску; - кількість цінних паперів, право власності на які
засвідчується тимчасовим свідоцтвом; - ідентифікаційні реквізити власника (для фізичних осіб -
прізвище, ім'я, по батькові, для юридичних осіб - код ЄДРПОУ та
найменування); - підпис уповноваженої посадової особи емітента, її посада та
прізвище, ім'я, по батькові, відбиток печатки емітента; - реквізити реєстроутримувача (код ЄДРПОУ, найменування,
номер та дата видачі дозволу на ведення реєстрів); - підпис уповноваженого фахівця реєстроутримувача, його
посада та прізвище, ім'я, по батькові, відбиток печатки
реєстроутримувача. Таким чином, Положення ( vr060312-98 ) прямо вимагає
обов'язковість наявності на тимчасових свідоцтвах підписів
уповноважених посадових осіб та печаток як емітента, так і
реєстратора, який видає тимчасове свідоцтво. Приймаючи до уваги те, що чинним законодавством України не
встановлено будь-яких інших спеціальних вимог до бланків
тимчасових свідоцтв про право власності на іменні цінні папери,
вважаємо, що їх виготовлення можливе шляхом роздрукування вище
перелічених реквізитів на папері без захисних елементів (по
аналогії виготовлення форм вхідних документів системи реєстру).
Керівник юридичної служби ПАРД В.Басистий

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: