open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2009 N 226

Про затвердження Порядку підготовки проектів

угод про співробітництво між Головдержслужбою,

державними органами, органами місцевого

самоврядування, установами, організаціями

та супроводу їх реалізації

З метою визначення умов, організації та здійснення підготовки
проектів угод про співробітництво між Головдержслужбою, державними
органами, органами місцевого самоврядування, установами,
організаціями Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки проектів угод про
співробітництво між Головдержслужбою, державними органами,
органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та
супроводу їх реалізації.
2. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю у тижневий термін ознайомити з цим наказом першого
заступника, заступників Начальника Головдержслужби, керівників
структурних підрозділів та територіальних органів Головдержслужби.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

Додаток

ПОРЯДОК

підготовки проектів угод про співробітництво

між Головдержслужбою, державними органами,

органами місцевого самоврядування, установами,

організаціями та супроводу їх реалізації

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає умови, організацію та здійснення
підготовки проекту Угоди про співробітництво між Головдержслужбою,
державними органами, органами місцевого самоврядування,
установами, організаціями та супроводу її реалізації.
1.2 Укладання Угоди про співробітництво між Головдержслужбою,
державними органами, органами місцевого самоврядування,
установами, організаціями (далі - Угода) здійснюється з метою
поглиблення співпраці, встановлення та розвитку партнерських
відносин, координації зусиль з питань формування єдиної державної
політики у сфері державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування та забезпеченні її реалізації у відповідному
регіоні.
1.3. Ініціативною стороною щодо розробки проекту Угоди від
Головдержслужби може бути як структурний підрозділ центрального
апарату Головдержслужби, напрямок роботи якого відповідає тематиці
Угоди (далі - структурний підрозділ), так і територіальний орган
Головдержслужби відповідного регіону, з державними органами,
органами місцевого самоврядування, установами, організаціями якого
планується укладання Угоди (далі - територіальний орган). Проект Угоди розробляється на підставі Концепції, яка
подається на розгляд Начальнику Головдержслужби.
2. Порядок підготовки Концепції Угоди
2.1. Концепція Угоди (далі - Концепція) включає в себе мету
Угоди, її актуальність, перелік нормативно-правових документів, на
підставі яких укладається Угода, зобов'язання Сторін Угоди, які
формуються на підставі вивчення потреб споживачів відповідного
регіону у послугах, що надаються Головдержслужбою та її
територіальними органами і мають ґрунтуватись на основних
пріоритетах діяльності Головдержслужби у поточному році,
орієнтовні терміни реалізації та дату підписання Угоди. У Концепції також відображається інноваційна сутність
проекту, його фінансово-економічне обґрунтування, передбачуваний
ефект за результатами реалізації Угоди.
2.2. Розробка проекту Концепції здійснюється ініціативною
стороною.
2.3. Концепція в обов'язковому порядку узгоджується зі
структурним підрозділом, територіальним органом, юридичним
управлінням, департаментом персоналу державних органів та
місцевого самоврядування, управлінням справами та погоджується
заступником Начальника Головдержслужби, відповідно до розподілу
обов'язків.
2.4. Не пізніше як за три місяці до запропонованої дати
підписання Угоди погоджений проект Концепції, з відповідним
проектом наказу, подається структурним підрозділом на розгляд
Начальнику Головдержслужби.
3. Порядок розробки та погодження проектів угод
3.1. Після затвердження Концепції Начальником
Головдержслужби, структурним підрозділом спільно з територіальним
органом здійснюється розробка проекту Угоди, та погодження його зі
Сторонами Угоди. Координацію роботи щодо підготовки змісту Угоди та її
остаточного погодження Сторонами здійснює структурний підрозділ. Структура проекту Угоди повинна відповідати вимогам
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
3.2. Попередньо погоджений проект Угоди подається на розгляд
Начальнику Головдержслужби не пізніше, ніж за два місяці до
запропонованої дати її підписання. Проект Угоди в обов'язковому порядку узгоджується зі
структурним підрозділом, територіальним органом, юридичним
управлінням, департаментом персоналу державних органів та
місцевого самоврядування, управлінням справами та погоджується
заступником Начальника Головдержслужби, відповідно до розподілу
обов'язків. Завізований Начальником Головдержслужби проект Угоди
надсилається на адресу Сторін Угоди. У разі, якщо зміст проекту Угоди стосується декількох
напрямів діяльності Головдержслужби та її територіальних органів,
проект узгоджується ініціативною стороною з керівниками
відповідних структурних підрозділів та заступниками Начальника
Головдержслужби, відповідно до розподілу обов'язків.
3.3. Остаточне погодження проекту Угоди здійснюється не
пізніше, ніж за місяць до запропонованої дати її підписання.
3.4. Підписання Угоди здійснюється у порядку, визначеному
Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
4. Порядок супроводу та реалізації угод
4.1. Хід виконання Угоди здійснюється відповідно до річного
Плану заходів з реалізації Угоди на наступний рік (далі - План),
який розробляється територіальним органом у місячний термін після
підписання Угоди та у подальшому - щороку у грудні на наступний
рік.
4.2. Координацію роботи територіального органу щодо
підготовки Плану здійснює структурний підрозділ.
4.3. Затверджений Сторонами Угоди у відповідному регіоні План
подається структурним підрозділом не пізніше 20 січня поточного
року на затвердження Начальнику Головдержслужби. Після затвердження Плану Сторони Угоди обмінюються його
примірниками.
4.4. Контроль за ходом виконання Плану здійснюється
структурним підрозділом до закінчення терміну дії Угоди.
4.5. За підсумками реалізації Угоди протягом року
територіальний орган формує звіт про виконання Плану, який
направляє структурному підрозділу.
4.6. Структурний підрозділ здійснює моніторинг виконання
Угоди у регіоні за результатами якого до 5 числа місяця наступного
за звітним кварталом подає відповідну інформацію Начальнику
Головдержслужби з пропозиціями щодо подальшої її реалізації.
4.7. Департамент персоналу державних органів та місцевого
самоврядування узагальнює інформацію, отриману від структурних
підрозділів щодо ходу реалізації угод та до 15 числа місяця
наступного за звітним півріччям подає її на розгляд Начальнику
Головдержслужби.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: