open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
18.02.2009 N 226

Про заяву ОО "ЛКТ", м. Луганськ,

щодо переоформлення ліцензії

(НР N 1264 від 20.11.2003) та видачі

ліцензії на мовлення

Розглянувши заяву ОО "Луганське кабельне телебачення",
м. Луганськ (юридична та фактична адреси: пл. Героїв Великої
Вітчизняної війни, 3-а, м. Луганськ, 91000; генеральний директор
Кудинов Г.Ю.), про переоформлення ліцензії НР N 1264 від
20.11.2003 (ефірне телебачення, місцеве мовлення, 24 ТВК у
м. Луганську, Р=1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 год./добу, мова:
українська - 50 %, російська - 50 %) у зв'язку зі зміною
банківських реквізитів, оператора телекомунікацій (був: Луганський
ОРТПЦ, м. Луганськ; став: ОО "Луганське кабельне телебачення",
м. Луганськ), власників (були: Луганська обласна рада народних
депутатів, ЗАТ "Фонд", м. Луганськ; стали: Луганська обласна рада
народних депутатів, ТОВ "ЮГ-ВЕСТ", м. Луганськ), керуючись
статтями 31 та 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити ліцензію НР N 1264 від 20.11.2003 ОО
"Луганське кабельне телебачення", м. Луганськ, у зв'язку зі зміною
банківських реквізитів, оператора телекомунікацій, власників,
зазначивши в ліцензії на мовлення: - вид мовлення: ефірне (телебачення); - код ЄДРПОУ 13381630; - вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "ЛКТ"; - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 год. на
добу; - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення; - територіальна категорія мовлення: місцеве; - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення.
2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати ОО "Луганське кабельне телебачення",
м. Луганськ,рахунок на сплату ліцензійного збору (плати за
переоформлення) за зміни, які не впливають на розмір ліцензійного
збору: банківських реквізитів, оператора телекомунікацій,
власників - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ОО "Луганське кабельне телебачення", м. Луганськ,
переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін
- по 26.02.2009.
4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР
N 1264 від 20.11.2003 вважається недійсною та вилучається.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійний департамент.
Голова Національної ради В.Шевченко
В.о. відповідального секретаря Ю.Плаксюк

Додаток 1

до рішення Національної ради

18.02.2009 N 226

ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ

мовлення ОО "Луганське кабельне

телебачення", м. Луганськ
I. Мова(мови), якою(якими) вестимуться передачі: українська - не менше 75 %;
II. Частка програм власного виробництва: 8 год. на добу, 33,3 %;
III. Мінімальна частка національного аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 14 год. на добу, 58,3 %;
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 10 год. на добу, 41,7 %;
V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційний. Фільмопоказ;
VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
-------------------------------------------------------------------------------------- N| Розподіл програмного |Загальний | Обсяг | Обсяг | Обсяг | Програми та | | наповнення | обсяг на | власного |національ-|іноземного|передачі, які | | |добу (год.| продукту | ного | продукту |передбачається| | |хв./тижд.)| (год. | продукту | (год. |ретранслювати | | | |хв./тижд.)| (год. |хв./тижд.)| (год. | | | | |хв./тижд.)| | хв./тижд.) | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 1|Інформаційно-аналітичні| 8 год. | 4 год. | 8 год. | --- | --- | |і публіцистичні | | 55 хв. | | | | |передачі | | | | | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 2|Культурно-мистецькі | --- | --- | --- | --- | --- | |передачі | | | | | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 3|Науково-просвітницькі | 2 год. | 40 хв. | 1 год. | 1 год. | --- | |передачі | 40 хв. | | 05 хв. | 35 хв. | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 4|Розважально-музичний | 2 год. | --- | 1 год. | 50 хв. | --- | |(в т. ч.: музичні | | | 10 хв. | | | |передачі, інтерактивні | | | | | | |передачі, ігрові шоу, | | | | | | |передачі по заявках, | | | | | | |тощо...) | | | | | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 5|Підбірка музичних | --- | --- | --- | --- | --- | |творів (для | | | | | | |радіомовлення) | | | | | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 6|Дитячі передачі | 1 год. | 1 год. | 1 год. | --- | --- | | | 20 хв. | 20 хв. | 20 хв. | | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 7|Фільмопоказ (для | 7 год. | --- | --- | 7 год. | --- | |телебачення) | 35 хв. | | | 35 хв. | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| 8|Інше: | | | | | | -+-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| |реклама | 2 год. | 40 хв. | 2 год. | --- | --- | |-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| |елементи оформлення | 03 хв. | 03 хв. | 03 хв. | --- | --- | |ефіру | | | | | | |-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| |анонси | 22 хв. | 22 хв. | 22 хв. | --- | --- | |-----------------------+----------+----------+----------+----------+--------------| |телеторгівля | --- | --- | --- | --- | --- | -------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
контролю та моніторингу О.Кривша

Додаток 2

до рішення Національної ради

18.02.2009 N 226

ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

каналу мовлення, мережі мовлення

Територіальна категорія мовлення: місцеве
------------------------------------------------------------------ N |Місцезнаходження|Частота/канал| Потужність | Територія | з/п | передавача | мовлення | передавача |розповсюдження| | | | (кВт) | програм | ----+----------------+-------------+-------------+--------------| 1. |вул. Демьохіна, | 24 ТВК | 1,0 |м. Луганськ та| |25, | | | прилеглі | |м. Луганськ | | | райони | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку Т.Мироненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: