open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

19.12.2013  № 225

Про Раду Школи вищого корпусу державної служби

Відповідно до пункту 11 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769, постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 728 "Про затвердження Порядку організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців першої - другої категорії" та пункту 22 Положення про Школу вищого корпусу державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2012 року № 242, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Ради Школи вищого корпусу державної служби, що додається.

2. Затвердити Положення про Раду Школи вищого корпусу державної служби, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Нацдержслужби України від 5 березня 2012 року № 47 "Про внесення змін до складу Ради Школи вищого корпусу державної служби" та наказ Головдержслужби України від 3 грудня 2010 року № 308 "Про утворення Ради Школи вищого корпусу державної служби".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови
Нацдержслужби УкраїниЮ. КовалевськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Нацдержслужби України
19.12.2013 № 225

СКЛАД
Ради Школи вищого корпусу державної служби


ЗАБАРСЬКИЙ
Владислав Валерійович

-

перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України, голова Ради (за згодою)


КОВАЛЕВСЬКА
Юлія Сергіївна

-

виконуюча обов'язки Голови Національного агентства України з питань державної служби, заступник голови Ради


КОВАЛЬЧУК
Валентина Валеріївна

-

директор Школи вищого корпусу державної служби, секретар Ради


АНОПРІЄНКО
Євген Якович

-

керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України (за згодою)


БАЙМЕНОВ
Аліхан Мухамедович

-

голова Агентства Республіки Казахстан з питань державної служби (за згодою)


ВАЩЕНКО
Костянтин Олександрович

-

перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)


ГОШОВСЬКА
Валентина Андріївна

-

директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, доктор політичних наук, професор (за згодою)


ДЯЧИШИН
Микола Дмитрович

-

заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби


ЄВТЄЄВ
Юрій Олексійович

-

директор Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)


ЗАБЛОЦЬКИЙ
Віталій Петрович

-

народний депутат України п'ятого - шостого скликань, кандидат історичних наук, доктор філософських наук, професор (за згодою)


ІВАЩЕНКО
Юрій Іванович

-

заступник Міністра юстиції України - керівник апарату Міністерства юстиції України (за згодою)


КУЛІНИЧ
Микола Андрійович

-

ректор Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (за згодою)


КУЛЬПА
Пьотр

-

постійний радник проекту ЄС Twinning "Підтримка розвитку державної служби в Україні" (за згодою)


ПАСТВА
Ян

-

директор Національної школи державного управління Республіки Польща (за згодою)


ШНИПКО
Олександр Сергійович

-

директор Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (за згодою).ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
19.12.2013 № 225

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Школи вищого корпусу державної служби

1. Рада Школи вищого корпусу державної служби (далі - Рада) є дорадчим органом, який утворюється при Нацдержслужбі України з метою консультування та підготовки рекомендацій щодо стратегії розвитку Школи вищого корпусу державної служби (далі - Школа), удосконалення напрямів її діяльності, а також обговорення актуальних проблем становлення і розвитку вищого корпусу державної служби в цілому.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Нацдержслужби України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності членів.

4. Основними завданнями Ради є:

надання рекомендацій щодо стратегії розвитку Школи, становлення та розвитку вищого корпусу державної служби в цілому;

обговорення результатів діяльності Школи та надання пропозицій щодо удосконалення напрямів діяльності Школи;

розгляд та затвердження тренінгових програм Школи з питань набуття лідерських та управлінських навичок, необхідних для оперативного реагування на вимоги та виклики, що виникають у зв'язку з процесами суспільної трансформації, економічного розвитку, європейської інтеграції; знань, умінь та і навичок, необхідних для державних службовців, уперше призначених на посади першої - другої категорії, а також з інших питань державного управління;

надання, у разі необхідності, пропозицій стосовно удосконалення тренінгових програм Школи;

розгляд інших питань щодо діяльності Школи.

5. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

утворювати у разі потреби постійно діючі або тимчасові робочі та експертні групи відповідно до напрямів роботи Ради;

залучати в установленому порядку до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій, а також окремих фахівців;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Раду очолює Міністр Кабінету Міністрів України.

7. До складу Ради входять голова та заступник голови Ради, секретар та члени Ради з числа авторитетних українських, іноземних діячів і експертів у сфері державного управління та державної служби.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за потребою, але не рідше одного разу на рік.

Голова Ради може визначити іншу періодичність проведення засідань Ради.

Дата, час і місце проведення та проект порядку денного засідання Ради визначаються її головою.

9. Засідання Ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Рішення Ради приймаються членами Ради шляхом відкритого голосування, більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим і секретарем Ради, та у десятиденний строк надсилається всім членам Ради.

10. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Школа.

{Текст взято з сайту Нацдержслужби України http://www.nads.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: