open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2010 N 225

Про фінансування у 2010 році за рахунок

коштів державного бюджету наукових

розробок із нормування та стандартизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

з питань житлово-комунального господарства

N 382 ( v0382662-10 ) від 29.10.2010 }

Відповідно до планових видатків державного бюджету на наукову
і науково-технічну діяльність Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України на 2010 рік та
протокольного рішення засідання президії науково-технічної ради
Міністерства від 08.06.2010 року N 1 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік науково-технічних та нормативних
розробок і обсяги їх фінансування у 2010 році за КПКВК 2701040
"Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової
політики" (додаток 1).
2. Структурним підрозділам Міністерства - замовникам наукових
розробок із нормування та стандартизації встановити постійний
контроль за виконанням укладених у минулі роки договорів на
створення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
3. Управлінню нормотворчої та наукової діяльності
(О.І.Асадчев) забезпечити координацію заходів, визначених пунктом
2 цього наказу.
4. Фінансово-адміністративному департаменту (В.М.Репік) разом
з Управлінням нормотворчої та наукової діяльності забезпечити
фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету та
своєчасну підготовку платіжних документів для оплати виконаних
робіт.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Міністр Ю.Є.Хіврич

Додаток

до наказу

Міністерства з питань

житлово-комунального

господарства України

07.07.2010 N 225

(у редакції наказу

Міністерства з питань

житлово-комунального

господарства України

29.10.2010 N 382

( v0382662-10 )

ПЕРЕЛІК

науково-технічних та нормативних

розробок і обсяги їх фінансування у 2010 році

за КПКВК - 2701040 "Наукові розробки

із нормування та стандартизації

у сфері житлової політики"

( 2154-17 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | N договору, | Законодавчо | Виконавець, | Строки | Вартість робіт |Відповідальний за| з/п| найменування | обумовлена | який |виконання| (тис.грн.) | виконання та | | розробки | підстава |пропонується |початок -|---------------------------| впровадження | | | | | кінець |Всього за|Оплачено| на | відповідно до | | | | | |договором| |2010 рік| технічного | | | | | | | | | завдання | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/12-91 |Закон України |Державний |2009-2010| 97,00 | 14,4 | 82,6 |Управління | |Розроблення |від 17.05.2001 |інститут | | | | |житлової політики| |методики |N 2408 |праці та | | | | | | |визначення |( 2408-14 ) |соціально- | | | | | | |нормативної |"Про |економічних | | | | | | |чисельності |стандартизацію" |досліджень | | | | | | |робітників і | |(ДІП СЕД) | | | | | | |виробничого | | | | | | | | |персоналу, | | | | | | | | |зайнятих на | | | | | | | | |роботах з | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | |житлових | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 2 |Д/12-92 |Закон України |Державний |2009-2010| 98,00 | 20,0 | 78,0 |Управління | |Розроблення |від 17.05.2001 |інститут | | | | |житлової політики| |ресурсних норм |N 2408 |праці та | | | | | | |на |( 2408-14 ) |соціально- | | | | | | |обслуговування |"Про |економічних | | | | | | |конструктивних |стандартизацію" |досліджень | | | | | | |елементів, | |(ДІП СЕД) | | | | | | |інженерних | | | | | | | | |систем та | | | | | | | | |санітарне | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | |житлових | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 3 |Розроблення змін|Закон України |Визначається | 2010 | 97,0 | - | 97,0 |Управління | |та доповнень до |від 17.05.2001 |додатково | | | | |житлової політики| |збірника норм |N 2408 | | | | | | | |часу на роботи |( 2408-14 ) "Про| | | | | | | |та послуги, що |стандартизацію" | | | | | | | |виконуються бюро| | | | | | | | |технічної | | | | | | | | |інвентаризації | | | | | | | | |України | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 4 |Розроблення |Закон України |Визначається | 2010 | 97,3 | - | 97,3 |Департамент | |проекту ДСТУ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |благоустрою, | |"Намогильні |N 2408 | | | | | |комунального | |споруди та |( 2408-14 ) "Про| | | | | |обслуговування та| |склепи. Загальні|стандартизацію" | | | | | |міського | |технічні | | | | | | |електротранспорту| |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 5 |Розроблення |Закон України |Визначається | 2010 | 99,0 | - | 99,0 |Департамент | |проекту ДСТУ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |благоустрою, | |"Похоронний |N 2408 | | | | | |комунального | |транспорт. |( 2408-14 ) "Про| | | | | |обслуговування та| |Загальні |стандартизацію" | | | | | |міського | |технічні | | | | | | |електротранспорту| |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 6 |Розроблення |Закон України |Визначається | 2010 | 99,0 | - | 99,0 |Департамент | |проекту ДСТУ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |благоустрою, | |"Контейнери для |N 2408 | | | | | |комунального | |збирання |( 2408-14 ) | | | | | |обслуговування та| |побутових |"Про | | | | | |міського | |відходів. |стандартизацію" | | | | | |електротранспорту| |Загальні | | | | | | | | |технічні | | | | | | | | |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 7 |Розроблення |Закон України |Визначається | 2010 | 98,0 | - | 98,0 |Департамент | |проекту СОУ ЖКГ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |благоустрою, | |"Біогаз |N 2408 | | | | | |комунального | |полігонів |( 2408-14 ) | | | | | |обслуговування та| |побутових |"Про | | | | | |міського | |відходів, що |стандартизацію" | | | | | |електротранспорту| |використовується| | | | | | | | |у когенераційних| | | | | | | | |установках" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 8 |Розроблення |Закон України |Визначається | 2010 | 99,0 | - | 99,0 |Департамент | |проекту ДСТУ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |благоустрою, | |"Саджанці |N 2408 | | | | | |комунального | |деревних рослин |( 2408-14 ) | | | | | |обслуговування та| |із закритою |"Про | | | | | |міського | |кореневою |стандартизацію" | | | | | |електротранспорту| |системою. | | | | | | | | |Пакування, | | | | | | | | |маркування, | | | | | | | | |транспортування.| | | | | | | | |Загальні | | | | | | | | |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 9 |Розроблення |Закон України |Визначається | 2010 | 98,0 | - | 98,0 |Управління | |проекту СОУ Н |від 24.06.2004 |додатково | | | | |теплоенергетики | |ЖКГ "Правила |N 1869 | | | | | | | |безпечної |( 1869-15 ) "Про| | | | | | | |експлуатації |Загальнодержавну| | | | | | | |котелень з |програму | | | | | | | |електрокотлами. |реформування і | | | | | | | |Настанова" |розвитку | | | | | | | | |житлово- | | | | | | | | |комунального | | | | | | | | |господарства на | | | | | | | | |2009-2014 роки" | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 10 |Розробка проекту|Закон України |Визначається | 2010 | 80,0 | - | 80,0 |Управління | |СОУ ЖКГ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |водопровідно- | |"Видалення |N 2408 | | | | | |каналізаційного | |фосфатів із |( 2408-14 ) | | | | | |господарства | |стічних вод. |"Про | | | | | | | |Загальні |стандартизацію" | | | | | | | |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 11 |Розробка проекту|Закон України |Визначається | 2010 | 84,0 | - | 84,0 |Управління | |СОУ ЖКГ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |водопровідно- | |"Дезінфекція |N 2408 | | | | | |каналізаційного | |біологічно |( 2408-14 ) | | | | | |господарства | |очищених стічних|"Про | | | | | | | |вод. Загальні |стандартизацію" | | | | | | | |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| 12 |Розробка проекту|Закон України |Визначається | 2010 | 85,0 | - | 85,0 |Управління | |СОУ ЖКГ |від 17.05.2001 |додатково | | | | |водопровідно- | |"Очищення |N 2408 | | | | | |каналізаційного | |стічних вод із |( 2408-14 ) | | | | | |господарства | |застосуванням |"Про | | | | | | | |флокулянтів. |стандартизацію" | | | | | | | |Загальні | | | | | | | | |вимоги" | | | | | | | | ---+----------------+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+-----------------| |Всього | | | | | |1096,9 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 382 ( v0382662-10 ) від
29.10.2010 }
Начальник Управління
нормотворчої та наукової
діяльності О.І.Асадчев

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: