open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.06.2006 N 225

Про внесення змін та доповнень

до Порядку надання дозволу на відчуження

та списання з балансу державного майна,

затвердженого наказом Мінпаливенерго

від 27.04.2006 N 143
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Мінпаливенерго N 143 ( v0143558-06 )

від 27.04.2006, до якого вносились зміни }

На виконання протоколу Комісії з питань відчуження та
списання державного майна Міністерства палива та енергетики
України від 29.05.2006 Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Порядку надання дозволу на відчуження та
списання з балансу державного майна, затвердженого наказом
Мінпаливенерго від 27.04.2006 N 143 ( v0143558-06 ).
1.1. Виключити з пункту 1.4. підпункт "д".
1.2. У пунктах 2.9. та 2.10. слова "Комісії з розгляду питань
щодо відчуження державного майна Підприємств" замінити словами
"Комісії з питань відчуження та списання державного майна".
1.3. Пункт 2.14. викласти в такій редакції: "2.14. У разі відмови у відчуженні майна Департамент майнових
відносин та реформування власності на підставі затвердженого
Міністром протоколу Комісії у 10-денний термін направляє
Підприємству обґрунтовану відповідь щодо неможливості відчуження
майна.".
1.4. Пункт 2.15. викласти в такій редакції: "2.15. Підприємство у місячний термін після завершення
процедури відчуження майна надає Мінпаливенерго звіт за
результатами відчуження та використання коштів, отриманих від
продажу майна за встановленою формою (додаток 3) у двох
примірниках.".
1.5. Пункт 3.2.викласти в такій редакції: "3.2. Списання майна, первісна вартість якого становить менше
ніж 10 000 гривень, здійснюється за рішенням керівника
Підприємства з обов'язковим наданням Мінпаливенерго акта
інвентаризації майна, яке пропонується до списання або відчуження
(додаток 2), звіту про списане майно, а також акта про списання
майна за встановленою типовою формою, затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 29.12.95 N 352
( v0352202-95 ).
1.6. У підпункті 3.4.3. пункту 3.4. слова "що списується"
замінити словами "яке пропонується до списання".
1.7. Виключити підпункт 3.4.4 пункту 3.4.,
підпункти 3.4.5.-3.4.7. вважати відповідно
підпунктами 3.4.4.-3.4.6.
1.8. Доповнити Порядок надання дозволу на відчуження та
списання з балансу державного майна ( v0143558-06 ) пунктом 3.8.
такого змісту: "3.8. Термін подання документів, зазначених у пунктах 2.2 та
3.4, не може перевищувати 2 місяці від дати їх оформлення."
1.9. Таблиці додатків 1 та 2 після колонки "рік випуску"
доповнити колонкою "Дата введення в експлуатацію".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Продана Ю.В.
Міністр І.Плачков

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: