open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
23.05.2005 N 225/48

Про використання потенціалу племінного

тваринництва та покращення роботи з відтворення

сільськогосподарських тварин

Законами України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) та "Про Загальнодержавну програму селекції у
тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ) визначена
концепція розвитку селекційно-племінної роботи та відтворення
тварин, намічені шляхи створення конкурентоспроможного
тваринництва. Для виконання вимог зазначених законів в Україні створена
відповідна мережа племінних господарств, які займаються
розведенням високопродуктивних тварин вітчизняної та зарубіжної
селекції. Генетичний потенціал тварин дозволяє одержати 7,0-8,0 тис. кг
молока на корову, середньодобовий приріст молодняку м'ясних порід
великої рогатої худоби до 1000-1200 грамів, свиней -
650-700 грамів, настриг вовни в чистому волокні - 4,5-5,0 кг, що в
2-3 рази перевищує середні господарські показники по Україні. Разом з тим, тваринництво перебуває у надзвичайно складному
стані. Різко зменшилось поголів'я сільськогосподарських тварин,
знизились його продуктивність та рівень відтворення, що призвело
до значного скорочення обсягів виробництва продукції. Сума збитків
від реалізації тваринницької продукції 2004 року становила близько
900 млн. гривень. З метою реалізації найрезультативнішого шляху створення
високопродуктивних стад, підвищення рівня генетичного потенціалу,
максимального використання наявного високоцінного генетичного
матеріалу, підвищення ефективності використання
сільськогосподарських тварин в господарствах усіх форм власності
та створення сприятливих умов для розвитку галузі
Н А К А З У Є М О:
1. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.), Управлінню
реформування управління АПК та соціально-трудових відносин
(Савицька О.П.) Міністерства аграрної політики України завершити
розробку та затвердження Положення про Державну племінну
інспекцію, створення Головної державної племінної інспекції та її
мережі в Автономній Республіці Крим, областях та районах.
2. Затвердити план заходів з використання потенціалу
племінного тваринництва та покращення роботи з відтворення
сільськогосподарських тварин згідно з додатком.
3. Покласти на Національне об'єднання по племінній справі у
тваринництві "Укрплемоб'єднання" (Білозерський О.Л., за згодою)
координацію та організацію роботи з відтворення поголів'я
сільськогосподарських тварин усіх категорій господарств.
4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Міністерства аграрної політики
України, відділенню зоотехнії Української академії аграрних наук
(Буркат В.П.), Національному об'єднанню по племінній справ; у
тваринництві "Укрплемоб'єднання", Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою). Міністерству
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій провести в третьому кварталі 2005 року державну
атестацію суб'єктів племінної справи у тваринництві. Звернути
особливу увагу на наявність автоматизованого обліку для управління
організаційним і селекційним процесами, планів
селекційно-племінної роботи та участь у виконанні регіональних
програм розвитку тваринництва.
5. Створити при Інституті розведення і генетики тварин УААН
(Буркат В.П.) банк генофонду порід сільськогосподарських тварин
України, централізовану лабораторію з визначення якості молока і
м'яса, передбачивши їх функціонування за рахунок коштів державного
бюджету.
6. Суб'єктам племінної справи у тваринництві, яким за
наслідками державної атестації присвоєно статус племінного заводу
(репродуктора) з розведення великої рогатої худоби молочних та
молочно-м'ясних порід, забезпечити:
6.1. Максимальне використання в усіх племзаводах і
племрепродукторах для відтворення спермопродукції бугаїв, оцінених
за якістю потомства, селекційний індекс яких не нижче: Голштинська +500 і > Українська чорно-ряба молочна +500 і > Українська червоно-ряба молочна +500 і > Червоні +500 і > Симентальська, бурі +400 і > Локальні +100 і >
6.2. Виділити 25-30 відсотків парувального контингенту
(маточного поголів'я) господарства для використання в оцінці
бугаїв за якістю потомства.
7. Суб'єктам племінної справи у тваринництві, яким за
наслідками державної атестації присвоєно статус селекційного
центру з тваринництва (із скотарства), забезпечити інформування
власників великої рогатої худоби щодо наявних племінних
(генетичних) ресурсів.
8. Рекомендувати сільгосппідприємствам - власникам великої
рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід виділити
10-15 відсотків парувального контингенту для створення
репродукторів м'ясної худоби та збільшення обсягів промислового
схрещування з бугаями м'ясних порід з метою збільшення виробництва
високоякісної яловичини.
9. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією. Державному департаменту
ветеринарної медицини (Вербицький П.І.) Міністерства аграрної
політики України забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного
законодавства щодо використання для відтворення тільки атестованих
у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників.
10. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією. Департаменту фінансово-кредитної
та податкової політики, конкурсній комісії Мінагрополітики з
визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу у 2005 році передбачити пріоритетне виділення бюджетних
коштів на фінансування штучного осіменіння тварин в господарствах
населення, виробництва (придбання) та реалізації (використання)
спермопродукції особливо цінних плідників, оцінених за власною
продуктивністю або за якістю потомства, закупівлі по імпорту
обладнання для лабораторій в селекційних центрах, здешевлення
реалізації племінних (генетичних) ресурсів та проведення аукціонів
племінних тварин.
11. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій:
11.1. При розподілі коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на 2005 рік ( 2285-15 ) на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
довгострокових кредитів, забезпечувати першочергове виділення
коштів підприємствам (об'єднанням) по племінній справі у
тваринництві, сільськогосподарським підприємствам на придбання
кріогенного обладнання та спеціального транспорту.
11.2. Визначити перелік господарств, які мають умови для
придбання в особистих селянських господарствах населення телиць,
одержаних від застосування штучного осіменіння з використанням
спермопродукції бугаїв, оцінених за якістю потомства, та їх
подальшого дорощування з метою збільшення чисельності маточного
поголів'я в сільськогосподарських підприємствах.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра аграрної політики України Пабата В.О. та
першого віце-президента Української академії аграрних наук
Ситника В.П.
Міністр аграрної
політики України О.П.Баранівський
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України та УААН

23.05.2005 N 225/48

ПЛАН ЗАХОДІВ

з використання потенціалу племінного

тваринництва та покращення роботи з відтворення

сільськогосподарських тварин

------------------------------------------------------------------ N | Найменування заходів | Термін | Відповідальні за | з/п | |виконання | виконання | ----+-------------------------+----------+----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+-------------------------+----------+----------------------| 1. |Підготувати наказ |травень |Департамент ринків | |Мінагрополітики України |2005 р. |продукції тваринництва| |"Про поліпшення | |з Головною державною | |матеріально-технічної | |племінною інспекцією | |бази підприємств | |(Микитюк Д.М., | |(об'єднань) по племінній | |Литовченко А.М.) | |справі у тваринництві" | |Укрплемоб'єднання | |для створення пунктів | |(Білозерський О.Л.) | |штучного осіменіння | |ДНВК "Селекція" | |маточного поголів'я | |(Білоус О.В.) | |великої рогатої худоби | | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 2. |Підготувати наказ |червень |Департамент ринків | |Мінагрополітики України |2005 р. |продукції тваринництва| |щодо проведення державної| |з Головною державною | |атестації суб'єктів | |племінною інспекцією | |племінної справи у | |(Микитюк Д.М., | |тваринництві | |Литовченко А.М.) | | | |ДНВК "Селекція" | | | |(Білоус О.В.) | | | |Відділення зоотехнії | | | |УААН (Буркат В.П.) | ----+-------------------------+----------+----------------------| 3. |Підготувати наказ |до вересня|Департамент ринків | |Мінагрополітики України |2005 р. |продукції тваринництва| |щодо пілотного | |з Головною державною | |впровадження системи | |племінною інспекцією | |ведення | |(Микитюк Д.М., | |селекційно-племінної | |Литовченко А.М.) | |роботи в скотарстві на | |Укрплемоб'єднання | |базі Сумського державного| |(Білозерський О.Л.) | |селекційного центру | |ДНВК "Селекція" | |Сумської області та | |(Білоус О.В.) | |відкритого акціонерного | |НВО "Прогрес", | |товариства "Науково- | |м. Черкаси | |виробниче об'єднання по | |(Бащенко М.І.) | |племінній справі і | | | |прогресивних технологіях | | | |у тваринництві "Прогрес",| | | |м. Черкаси | | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 4. |Створити ради по породах |червень- |Департамент ринків | |з числа науковців, |липень |продукції тваринництва| |керівників та |2005 р. |з Головною державною | |селекціонерів | |племінною інспекцією | |племпідприємств, | |(Микитюк Д.М., | |племзаводів та фахівців | |Литовченко А.М.) | |Мінагрополітики України, | |Відділення зоотехнії | |внести їх до переліку | |УААН (Буркат В.П.) | |суб'єктів по племінній | | | |справі у тваринництві | | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 5. |Розробити та затвердити |до |Департамент ринків | |Положення про асоціації |1 грудня |продукції тваринництва| |по породах |2005 р. |з Головною державною | |сільськогосподарських | |племінною інспекцією | |тварин,сприяти їх | |(Микитюк Д.М., | |створенню та забезпеченню| |Литовченко А.М.) | |державної частки | |Відділення зоотехнії | |фінансування витрат на їх| |УААН (Буркат В.П.) | |повноцінне функціонування| | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 6. |Укласти план-графік із |травень- |Відділення зоотехнії | |закріпленням наукових |червень |УААН (Буркат В.П.) | |співробітників наукових |2005 р. | | |установ УААН для розробки| | | |планів | | | |селекційно-племінної | | | |роботи по всіх суб'єктах | | | |племінної справи у | | | |тваринництві, які | | | |отримали статуси | | | |племзаводу і | | | |племрепродукторів | | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 7. |Завершити розробку і |до вересня|Департамент ринків | |затвердити єдині офіційні| 2005 р. |продукції тваринництва| |інструкції лінійної | |з Головною державною | |оцінки корів молочних, | |племінною інспекцією | |молочно-м'ясних і м'ясних| |(Микитюк Д.М., | |порід за типом будови | |Литовченко А.М.) | |тіла. Створити | |Відділення зоотехнії | |комп'ютерну базу даних | |УААН (Буркат В.П.) | |для оцінки плідників за | |ДНВК "Селекція" | |типом дочок, передбачивши| |(Білоус Ю.В.) | |фінансування з державного| | | |бюджету | | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 8. |Затвердити та розпинати |до |Департамент ринків | |впровадження інструкцій |1 жовтня |продукції тваринництва| |та методик оцінки |2005 р. |з Головною державною | |плідників за власною | |племінною інспекцією | |продуктивністю та якістю | |(Микитюк Д.М., | |потомства у скотарстві на| |Литовченко А.М) | |контрольно-випробувальних| |Відділення зоотехнії | |станціях та в племінних | |УААН (Буркат В.П.) | |господарствах, положення | |ДНВК "Селекція" | |про порядок атестації та | |(Білоус О.В.) | |допуск до використання | | | |плідників | | | |сільськогосподарських | | | |тварин. Розробити систему| | | |економічного стимулювання| | | |та часткового | | | |відшкодування витрат | | | |коштами державного | | | |бюджету згідно з | | | |програмами селекції у | | | |тваринництві і | | | |птахівництві на | | | |підприємствах | | | |агропромислового | | | |комплексу і в | | | |науково-дослідних | | | |господарствах на оцінку | | | |плідників за власною | | | |продуктивністю та за | | | |якістю потомства у | | | |скотарстві | | | ----+-------------------------+----------+----------------------| 9. |Визначити та подати |до |Міністерство | |перелік господарств, у |15 червня |агропромислового | |тому числі |2005 р. |комплексу Автономної | |племпідприємств, які | |Республіки Крим, | |мають можливості для | |головні управління | |організації закупки та | |агропромислового | |дорощування в регіоні | |розвитку | |телиць, отриманих від | |облдержадміністрацій | |маточного поголів'я в | |Департамент ринків | |особистих господарствах | |продукції тваринництва| |населення через | |з Головною державною | |застосування штучного | |племінною інспекцією | |осіменіння або шляхом | |(Микитюк Д.М., | |природного парування з | |Литовченко А.М.) | |бугаями, допущеними до | |Укрплемоб'єднання | |використання | |(Білозерський О.Л.) | ----+-------------------------+----------+----------------------| 10. |Розробити регіональні |до |Міністерство | |програми з відтворення |1 серпня |агропромислового | |поголів'я в особистих |2005 р. |комплексу Автономної | |господарствах населення | |Республіки Крим, | | | |головні управління | | | |агропромислового | | | |розвитку | | | |облдержадміністрацій | | | |Укрплемоб'єднання | | | |(Білозерський О.Л.) | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: