open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
05.05.2006 N 225

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень

директорів департаментів Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження | Номер | |розпорядження| | Комісії від | |05.05.2006 р.| ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5721 | нагляду від 21.04.2006 N 233-л про видачу | | Закритому акціонерному товариству | | "Українсько-російська акціонерна страхова компанія| | "Авіоніка" (ідентифікаційний код 21637150; | | місцезнаходження: місто Київ, вулиця Воровського, | | 29-б) безстрокової ліцензії на провадження | | страхової діяльності, а саме такого виду | | страхування: | | у формі обов'язкового страхування: | | страхування цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно | | пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної | | небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні | | об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на | | яких може призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5722 | нагляду від 27.04.2006 N 234-л про видачу | | Закритому акціонерному товариству "Українська | | промислова страхова компанія-Ре" (ідентифікаційний| | код 31514473; місцезнаходження: м. Севастополь, | | вул. Брестська, 18-а) безстрокових ліцензій на | | провадження страхової діяльності, а саме такого | | виду страхування: | | у формі добровільного страхування: | | страхування від нещасних випадків; | | страхування майна [крім залізничного, наземного, | | повітряного, водного транспорту (морського | | внутрішнього та інших видів водного транспорту), | | вантажів та багажу (вантажобагажу)]; страхування | | від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5723 | нагляду від 03.05.2006 N 245-л про видачу | | Закритому акціонерному товариству "Страхова | | Компанія "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" (ідентифікаційний | | код 34240804; місцезнаходження: місто Київ, вул. | | Кіквідзе, 13) безстрокових ліцензій на провадження| | страхової діяльності, зокрема таких видів | | страхування: у формі добровільного: - страхування | | фінансових ризиків; - страхування майна (іншого, | | ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону | | України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5724 | нагляду від 28.04.2006 N 238-В про виключення з | | Державного реєстру фінансових установ Закритого | | акціонерного товариства "Страхова компанія | | "БТА-Життя" (ідентифікаційний код: 33787966; | | місцезнаходження: м. Київ, вул. Іллінська, 8) | | згідно з поданою заявою. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5725 | кредитними установами від 27.04.2006 N 3035-Л про | | видачу ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки кредитній спілці | | "Спілка пенсіонерів України" (67562, Одеська обл.,| | Комінтернівський р-н, с. Крижанівка, | | Дніпропетровська дорога, б. 99-б, код за ЄДРПОУ | | 33976607). | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5726 | кредитними установами від 27.04.2006 N 3036-ЛК про| | видачу ліцензії на провадження діяльності з | | надання фінансових кредитів за рахунок залучених | | коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної | | спілки на депозитні рахунки, кредитній спілці | | "Спілка пенсіонерів України" (67562, Одеська обл.,| | Комінтернівський р-н, с. Крижанівка, | | Дніпропетровська дорога, б. 99-б, код за ЄДРПОУ | | 33976607). | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за фінансовими компаніями | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5727 | фінансовими компаніями від 18.04.2006 N 596 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про фінансову компанію Товариство з | | обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-фінансова| | компанія Крим-Фінанс" (місцезнаходження: АР Крим, | | м. Сімферополь, вул. Бородіна, б. 16; код за | | ЄДРПОУ: 33656356) як таку, що планує надавати такі| | фінансові послуги: | | - залучення фінансових активів фізичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом| | укладання договорів на управління майном; | | - залучення фінансових активів юридичних осіб | | із зобов'язанням щодо наступного їх повернення | | шляхом укладання договорів на управління майном. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5728 | фінансовими компаніями від 25.04.2006 N 612 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про фінансову компанію Товариство з | | обмеженою відповідальністю "Харківський | | регіональний фонд фінансування будівництва" | | (місцезнаходження: м. Харків, вул. Космічна, буд. | | 12, к. 22; код за ЄДРПОУ: 34017001) як таку, що | | планує надавати такі фінансові послуги: | | - залучення фінансових активів юридичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення; | | - залучення коштів фізичних осіб - установників | | управління майном для фінансування об'єктів | | будівництва та/або здійснення операцій з | | нерухомістю. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5729 | фінансовими компаніями від 27.04.2006 N 621 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про фінансову компанію Товариство з | | обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія | | "Домбуд" (місцезнаходження: м. Київ, вул. | | Голосіївська, буд. 7; код за ЄДРПОУ: 24935557) як | | таку, що може надавати такі фінансові послуги: | | - залучення фінансових активів фізичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом| | укладання договорів на управління майном; | | - залучення фінансових активів юридичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом| | укладання договорів на управління майном. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5730 | фінансовими компаніями від 28.04.2006. N 623 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про фінансову компанію Товариство з | | обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія | | "Житлоінвест-Гарант" (місцезнаходження: м. Київ, | | вул. Полупанова, буд. 21; код за ЄДРПОУ: 34186433)| | як таку, що може надавати такі фінансові послуги: | | - залучення фінансових а активів фізичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом| | укладання договорів на управління майном; | | - залучення фінансових активів юридичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом| | укладання договорів на управління майном. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5731 | фінансовими компаніями від 25.04.2006 N 613 про | | заміну додатка до свідоцтва про реєстрацію | | фінансової установи Товариства з обмеженою | | відповідальністю "Фінансова компанія "Талінофф" | | (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Базарна, буд. | | 63; код за ЄДРПОУ: 33569524) із зазначенням | | фінансової послуги: залучення фінансових активів | | юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх| | повернення. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5732 | фінансовими компаніями від 25.04.2006 N 610-Л про | | видачу ліцензії на провадження діяльності із | | залучення коштів фізичних осіб - установників | | управління майном для фінансування об'єктів | | будівництва та/або здійснення операцій з | | нерухомістю фінансовій компанії Товариству з | | обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія | | "Регіон Капітал" (місцезнаходження: м. Київ, вул. | | Патріса Лумумби, 4/6; код за ЄДРПОУ: 33939607). | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5733 | фінансовими компаніями від 25.04.2006 N 608-ЛД про| | виключення з Державного реєстру фінансових установ| | та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової | | установи Повного товариства "МіКомп Ломбард" | | (місцезнаходження: Дніпропетровська обл., | | м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, буд. 43; код за | | ЄДРПОУ: 31692642; реєстраційний номер: 15100655) | | від 20.07.2004 серія ЛД N 30 у зв'язку з | | припиненням юридичної особи. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5734 | фінансовими компаніями від 25.04.2006 N 599-ю про | | анулювання Довідки про взяття на облік юридичної | | особи Спільного кіпрсько-українського товариства з| | обмеженою відповідальністю "Піраміда" | | (місцезнаходження: м. Харків, вул. Сумська, б. 88;| | код за ЄДРПОУ: 31643375) як такого, що може | | здійснювати фінансову послугу з надання поруки | | фінансовими активами. | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 5 травня 2006 р. N 225

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: