open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2010 N 225

Про затвердження Плану заходів

щодо підготовки та проведення

щорічних Рішельєвських академічних читань

"Модернізація державного управління,

державної служби і кадрова політика"

У зв'язку із зміною термінів та Програми проведення щорічних
Рішельєвських академічних читань (далі - Читання) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо підготовки та проведення
щорічних Рішельєвських академічних читань "Модернізація державного
управління, державної служби і кадрова політика", затверджений
Начальником Головдержслужби від 20.05.2010 N 22/0/10-10, у новій
редакції (додається).
2. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим
наказом заступників Начальника Головдержслужби, керівників
структурних підрозділів, директорів Центру адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу
державної служби.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Начальника Головдержслужби В.Ткач

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Начальника

Головдержслужби України _______________ В.Ткач

"___" серпня 2010

ПЛАН

заходів щодо підготовки та проведення щорічних

Рішельєвських академічних читань

"Модернізація державного управління,

державної служби і кадрова політика"

16 - 17 вересня 2010 року, м. Одеса

------------------------------------------------------------------ N | Термін виконання | Завдання | Відповідальні за | | | | виконання | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 1. |За окремим графіком|Розробити дизайн та|Вишневський А.В. | | в період з |макети виготовлення|Кучерук С.О. | | 10.08.2010 по |банерів, плакатів, | | | 10.09.2010 |бейджів, іменних | | | |табличок учасників,| | | |символіку для | | | |папок, брошур, | | | |ручок із логотипом,| | | |презентаційних | | | |пакетів, вітальних | | | |листів, запрошень | | | |на прийом та | | | |концерт | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 2. | До 17.08.2010 |Підготувати та | | | |направити листи- | | | |запрошення щодо | | | |участі у Читаннях: | | | |-------------------+-------------------| | |- членам Колегії та|Сітало О.Т. | | |Громадської ради; |Яремчук І.М. | | | |Бондаренко А.Л. | | |-------------------+-------------------| | |- керівникам |Вишневський А.В. | | |територіальних |Баранов О.А. | | |органів | | | |Головдержслужби; | | | |-------------------+-------------------| | |- представникам |Шевченко О.О. | | |центральних органів|Піжук Ю.М. | | |виконавчої влади; | | | |-------------------+-------------------| | |- представникам |Шевченко О.О. | | |Ради міністрів |Піжук Ю.М. | | |Автономної | | | |Республіки Крим, | | | |обласних, міських, | | | |Київської та | | | |Севастопольської | | | |державної | | | |адміністрації; | | | |-------------------+-------------------| | |- представникам |Шевченко О.О. | | |Верховної Ради |Піжук Ю.М. | | |АР Крим, обласних, | | | |міських, Київської | | | |і Севастопольської | | | |рад; | | | |-------------------+-------------------| | |- директорам |Тертишна О.А. | | |центрів |Сергієва Л.В. | | |перепідготовки та | | | |підвищення | | | |кваліфікації | | | |працівників органів| | | |державної влади, | | | |органів місцевого | | | |самоврядування, | | | |державних | | | |підприємств, | | | |установ і | | | |організацій; | | | |-------------------+-------------------| | |- представникам |Вишневський А.В. | | |інститутів |Бондаренко А.Л. | | |громадянського | | | |суспільства; | | | |-------------------+-------------------| | |- представникам |Тертишна О.А. | | |вищих навчальних |Сергієва Л.В. | | |закладів, які | | | |готують за | | | |спеціальностями | | | |галузі знань | | | |"Державне | | | |управління" | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 3. | До 16.08.2010 |Внести пропозиції |Вишневський А.В. | | |щодо участі |Баранов О.А. | | |міжнародних |Кучерук С.О. | | |партнерів та |Саєнко О.С. | | |підготувати | | | |відповідні | | | |листи-запрошення | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 4. | До 16.08.2010 |Підготувати та |Сітало О.Т. | | |направити листи на |Яремчук І.М. | | |керівників Одеської|Бондаренко А.Л. | | |області та міста |Яворська О.І. | | |щодо інформаційного| | | |супроводження | | | |проведення Читань | | | |у м. Одесі | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 5. | До 16.08.2010 |Підготувати та |Сітало О.Т. | | |направити |Яремчук І.М. | | |листи-запрошення |Бондаренко А.Л. | | |щодо визначення | | | |представників для | | | |участі у Читаннях | | | |до: | | | |-------------------| | | |1) Адміністрації | | | |Президента України;| | | |-------------------| | | |2) Секретаріату | | | |Кабінету Міністрів | | | |України; | | | |-------------------| | | |3) Апарату | | | |Верховної Ради | | | |України. | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 6. | До 16.08.2010 |Підготувати та |Вишневський А.В. | | |направити |Баранов О.А | | |лист-запрошення |Кучерук С.О. | | |щодо визначення | | | |представників для | | | |участі у Читаннях | | | |від Національної | | | |Академії Наук | | | |України | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 7. | З 16.08.2010 до |Забезпечити |Кучерук С.О. | | відправки гостей |логістичну роботу |Саєнко А.С. | | |з іноземними | | | |учасниками Читань | | | |(робота у | | | |телефонному режимі,| | | |підтвердження | | | |участі, час | | | |прильоту (приїзду) | | | |гостей, пропозиції | | | |до розселення) | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 8. | До 17.08.2010 |Підготувати та |Заступники | | |узгодити Програму |Начальника | | |проведення щорічних|Головдержслужби | | |Рішельєвських |України | | |академічних читань |Бондаренко А.Л. | | |(далі - Читання) |Яворська О.І. | | | |Кучерук С.О. | | | |Саєнко О.А. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 9. | До 17.08.2010 |Розмістити на |Вишневський А.В. | | |тематичному банері |Баранов О.А. | | |Читань та на |Керівники | | |веб-сайтах |територіальних | | |територіальних |органів | | |органів | | | |Головдержслужби | | | |інформаційні | | | |матеріали та | | | |Програму Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 10. | До 17.08.2010 |Надати пропозиції |Вишневський А.В | | |до складу |Баранов О.А. | | |Програмного |Саєнко О.С. | | |комітету Читань |Дунаєв В.М. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 11. | До 17.08.2010 |Підготувати |Вишневський А.В. | | |пропозиції щодо: |Шевченко О.О. | | |-------------------|Піжук Ю.М. | | |- модераторів |Кучерук С.О. | | |пленарних засідань;|Саєнко О.С. | | |-------------------| | | |- переліку питань | | | |для розгляду на | | | |засіданнях | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 12. | До 17.08.2010 |Підготувати порядок|Вишневський А.В. | | |денний та регламент|Сітало О.О. | | |роботи першого та |Шевченко О.О. | | |другого дня Читань |Бондаренко А.Л. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 13. | З 20.08.2010 |Забезпечити |Вишневський А.В. | | |функціонування |Баранов О.А. | | |форуму для | | | |учасників Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 14. | До 20.08.2010 |Розробити та |Вишневський А.В. | | |узгодити план |Бондаренко А.Л. | | |інформаційного |Яворська О.І. | | |супроводження | | | |Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 15. |20.08. - 10.09.2010|Забезпечити |Вишневський А.В. | | |організацію |Баранов О.А. | | |проведення засідань|Кучерук С.О. | | |Програмного | | | |комітету Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 16. | До 20.08.2010 |Підготувати |Сітало О.Т. | | |пропозиції щодо |Тертишна О.А. | | |фінансового та |Яремчук І.М. | | |матеріально- |Сергієва Л.В. | | |технічного |Яворська О.І. | | |забезпечення | | | |проведення Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 17. | До 25.08.2010 |Узгодити з Одеською|Вишневський А.В. | | |міською |Бондаренко А.Л. | | |адміністрацією та | | | |Одеською | | | |національною | | | |юридичною академією| | | |план інформаційно- | | | |рекламної компанії | | | |Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 18. | До 25.08.2010 |Узгодити з Одеською|Вишневський А.В. | | |національною |Кучерук С.О. | | |юридичною академією|Яворська О.І. | | |питання технічного | | | |забезпечення | | | |синхронного | | | |перекладу заходів | | | |Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 19. | 01.09.2010 |Підготувати та |Вишневський А.В. | | |узгодити порядок |Шевченко О.О. | | |проведення Читань |Бондаренко А.Л. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 20. | До 02.09.2010 |Надати |Керівники | | |адміністративно- |структурних | | |фінансовому |підрозділів | | |департаменту список|Кучерук С.О. | | |учасників Читань, |Саєнко О.С. | | |виступаючих, | | | |запрошених із | | | |зазначенням | | | |інформації про їх | | | |дні народження | | | |(якщо дата припадає| | | |на день проведення | | | |Читань) | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 21. | До 03.09.2010 |Сформувати за |Сітало О.Т. | | |поданням |Яремчук І.М. | | |структурних | | | |підрозділів, Школи | | | |і Центру | | | |узагальнений список| | | |учасників Читань та| | | |виступаючих | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 22. | До 10.09.2010 |Надати |Кучерук С.О. | | |адміністративно- |Саєнко А.С. | | |фінансовому | | | |департаменту список| | | |іноземних учасників| | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 23. | 10.09.2010 |Підготувати: |Сітало О.Т. | | |-------------------|Яремчук І.М. | | |- план розселення |Бондаренко А.Л. | | |vip-гостей та |Яворська О.І. | | |міжнародних | | | |учасників Читань в | | | |готелях міста; | | | |-------------------| | | |- список волонтерів| | | |для супроводу | | | |міжнародних гостей | | | |Читань; | | | |-------------------| | | |- закріплення | | | |автомобілів для | | | |автотранспортного | | | |супроводу vip- | | | |гостей, міжнародних| | | |учасників та | | | |учасників Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 24. | 10.09.2010 |Розробити план |Вишневський А.В. | | |основних маршрутів |Бондаренко А.Л. | | |руху під час |Яворська О.І. | | |проведення | | | |офіційних заходів | | | |для гостей та | | | |учасників щорічних | | | |Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 25. | За окремим планом |Забезпечення |Бондаренко А.Л. | | |культурної |Яворська О.І. | | |програми: |Кучерук С.О. | | |-------------------| | | |- організація | | | |виставки | | | |презентації видання| | | |"Історії державної | | | |служби в Україні"; | | | |-------------------| | | |- організація | | | |виставки, | | | |присвяченої | | | |Дюку де Рішельє, | | | |в Одеській | | | |національній | | | |юридичній академії;| | | |-------------------| | | |- організація | | | |виставки та | | | |відкритої лекції | | | |у ліцеї | | | |ім. Дюка де Рішельє| | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 26. | До 10.09.2010 |Організувати роботу|Заступники | | |з виступаючими: |Начальника | | |отримати від них |Головдержслужби | | |фотографії, |України | | |контактні |Керівники | | |телефони, адреси |структурних | | |електронної пошти, |підрозділів | | |тези до виступів, |Яворська О.І. | | |презентаційні |Кучерук С.О. | | |матеріали та надати|Саєнко О.С. | | |їх до | | | |адміністративно- | | | |фінансового | | | |департаменту | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 27. | До 13.09.2010 |Підготувати |Бондаренко А.Л. | | |пропозиції до |Яворська О.І. | | |сценарію урочистого| | | |прийому в Одеській | | | |юридичній | | | |національній | | | |академії з нагоди | | | |проведення у | | | |м. Одесі Читань | | | |15.09.2010 | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 28. | До 13.09.2010 |Підготувати |Бондаренко А.Л. | | |пропозиції щодо |Яворська О.І. | | |сценарію урочистого| | | |прийому Одеською | | | |обласною державною | | | |адміністрацією з | | | |нагоди проведення | | | |Читань 16.09.2010 | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 29. | 14.09.2010 |Сформувати списки |Бондаренко А.Л. | | |представників ЗМІ, |Яворська О.І. | | |які плануються для | | | |забезпечення | | | |інформаційного | | | |супроводу Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 30. | 14.09.2010 |Підготувати |Бондаренко А.Л. | | |пропозиції щодо |Яворська О.І. | | |плану культурної | | | |програми для гостей| | | |та учасників Читань| | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 31. | До 14.09.2010 |Внести пропозиції |Бондаренко А.Л. | | |до сценарію |Яворська О.І. | | |урочистого | | | |відкриття Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 32. | 14.09.2010 |Підготувати | | | |роздаткові | | | |матеріали Читань: | | | |-------------------+-------------------| | |- проект |Вишневський А.В. | | |рекомендацій Читань|Шевченко О.О. | | |(у паперовому та |Баранов О.А. | | |електронному |Бондаренко А.Л. | | |вигляді); |Козловський А.С. | | |-------------------+-------------------| | |- тези та |Вишневський А.В. | | |презентаційні |Шевченко О.О. | | |матеріали до |Бондаренко А.Л. | | |виступу Начальника | | | |Головного | | | |управління | | | |державної служби | | | |України | | | |(у паперовому та | | | |електронному | | | |вигляді); | | | |-------------------+-------------------| | |- інформаційні |Вишневський А.В. | | |матеріали Читань |Бондаренко А.Л. | | |(програма, |Яворська О.І. | | |регламент роботи, | | | |збірник доповідей | | | |щорічних | | | |Всеукраїнських | | | |слухань 2009 року);| | | |-------------------+-------------------| | |- тематичний випуск|Вишневський А.В. | | |інформаційного |Кучерук С.О. | | |бюлетня "Бюрократ" | | | |(270 шт.) | | | | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 33. | 14.09.2010 |Підготувати |Яворська О.І. | | |презентаційні | | | |матеріали про місто| | | |Одесу та Одеську | | | |область для | | | |учасників Читань | | | |(270 шт.) | | | | | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 34. |15.09. - 17.09.2010|Забезпечити |Яремчук І.М. | | |супровід |Яворська О.І. | | |автотранспорту з | | | |учасниками Читань, | | | |стоянку | | | |автотранспорту у | | | |місцях проведення | | | |заходів Читань | | | |працівниками ДАІ | | | |м. Одеси | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 35. |15.09. - 17.09.2010|Забезпечити |Яремчук І.М. | | |чергування |Яворська О.І. | | |медичного персоналу| | | |у місцях проведення| | | |масових заходів | | | |Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 36. | До 15.09.2010 |Підготовка |Бондаренко А.Л. | | |інформаційних | | | |матеріалів для | | | |друкованих ЗМІ | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 37. |15.09. - 16.09.2010|Забезпечити |Сітало О.Т. | | |розміщення |Вишневський А.В. | | |учасників Читань у |Яремчук І.М. | | |готелях м. Одеси: |Саєнко О.А. | | |-------------------|Яворська О.І. | | |- VIP персони - | | | |30 осіб; | | | |-------------------| | | |- інших учасників -| | | |240 осіб | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 38. | 15.09.2010 |Сформувати робочі |Сітало О.Т. | | |папки для учасників|Яремчук І.М. | | |Читань |Яворська О.І. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 39. | 15.09.2010 |Доопрацювати |Вишневський А.В. | | |рекомендації Читань|Шевченко О.О. | | |з урахуванням |Бондаренко А.Л. | | |пропозицій, |Козловський А.С. | | |внесених під час |Піжук Ю.М. | | |проведення заходу |Кучерук С.О. | | | |Саєнко О.С. | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 40. |15.09. - 17.09.2010|Організувати |Яремчук І.М. | | |зустріч учасників |Яворська О.І. | | |та трансферт їх з |Кучерук С.О. | | |аеропорту, вокзалів|Саєнко А.С. | | |до готелів | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 41. |15.09. - 17.09.2010|Забезпечити |Кучерук С.О. | | |синхронний переклад|Саєнко А.С. | | |заходів Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 42. |16.09. - 17.09.2010|Забезпечити |Сітало О.Т. | | |учасників Читань |Яремчук І.М. | | |питною водою у |Яворська О.І. | | |місцях проведення | | | |заходів Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 43. |16.09. - 17.09.2010|Організувати |Сітало О.Т. | | |безперебійне |Яремчук І.М. | | |транспортне |Яворська О.І. | | |обслуговування | | | |учасників Читань: | | | |-------------------| | | |- VIP персони - | | | |30 осіб; | | | |-------------------| | | |- інших учасників -| | | |240 осіб | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 44. |16.09. - 17.09.2010|Забезпечити: |Баранов О.А. | | |-------------------|Яворська О.І. | | |- мультимедійний |Саєнко О.А. | | |супровід Читань; | | | |-------------------| | | |- роботу звукового | | | |обладнання | | | |-------------------| | | |- робочі місця | | | |теле-відеозйомки | | | |заходів Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 45. |16.09. - 17.09.2010|Забезпечити |Сітало О.Т. | | |оформлення місць |Яремчук І.М. | | |проведення Читань |Яворська О.І. | | |живими квітами | | | |(пленарні | | | |засідання, прийоми)| | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 46. | 16.09.2010 |Організувати |Бондаренко А.Л. | | |екскурсію для |Яворська О.І. | | |учасників Читань по| | | |м. Одесі | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 47. | 16.09.2010 |Організувати |Бондаренко А.Л. | | |екскурсію для |Яворська О.І. | | |учасників Читань на| | | |пароплаві уздовж | | | |морського узбережжя| | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 48. | 16.09.2010 |Організувати |Саєнко О.А. | | |концерт під |Яворська О.І. | | |відкритим небом на | | | |Думській площі, | | | |присвячений | | | |Дюку де Рішельє | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 49. | До 20.10.2010 |Забезпечити |Вишневський А.В. | | |розміщення на |Баранов О.А. | | |веб-сайті |Бондаренко А.Л. | | |Головдержслужби | | | |України підсумкових| | | |матеріалів Читань | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 50. | 11.11.2010 |Забезпечити |Бондаренко А.Л. | | |висвітлення в |Керівники | | |регіональних ЗМІ |територіальних | | |інформаційних |органів | | |матеріалів щодо | | | |результатів | | | |проведення Читань | | | |та надати до | | | |Головдержслужби | | | |ксерокопії статей | | | |і відеокопій | | | |телесюжетів | | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 51. | 25.11.2010 |Організувати |Вишневський А.В. | | |підготовку та |Бондаренко А.Л. | | |видання збірника | | | |матеріалів за | | | |результатами Читань| | ----+-------------------+-------------------+-------------------| 52. | 30.11.2010 |Підготувати |Вишневський А.В. | | |інформаційні листи |Шевченко О.О. | | |учасникам Читань |Бондаренко А.Л. | | |щодо рекомендацій | | | |щорічних | | | |Рішельєвських | | | |академічних читань | | -----------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: