open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.09.1999 N 225

Про утворення Колегії державної

санітарно-епідеміологічної служби,

затвердження Положення та її складу

Відповідно до пункту 9 Положення про державний
санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.99
N 1109 ( 1109-99-п ), Н А К А З У Ю:
1. Утворити Колегію державної санітарно-епідеміологічної
служби України в складі, що додається.
2. Затвердити Положення про Колегію державної
санітарно-епідеміологічної служби України (додається).
3. Виконання функцій секретаря Колегії державної
санітарно-епідеміологічної служби України покласти на провідного
спеціаліста, лікаря Головного санепідуправління Міністерства
охорони здоров'я Семерунь І.В.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
Головний державний
санітарний лікар України О.О.Бобильова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

13.09.1999 N 225

ПОЛОЖЕННЯ

про Колегію державної

санітарно-епідеміологічної служби України

1. Колегія державної санітарно-епідеміологічної служби
України (далі - Колегія) створена відповідно до пункту 9 Положення
про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня
1999 р. N 1109 ( 1109-99-п ).
2. До складу Колегії входять Головний державний санітарний
лікар України, його заступники, посадові особи державної
санітарно-епідеміологічної служби.
3. Колегію очолює Головний державний санітарний лікар
України.
4. У засіданнях Колегії беруть участь члени Колегії,
керівники заінтересованих установ та організацій, а також
спеціалісти, запрошені для розгляду окремих питань, та спеціалісти
державної санітарно-епідеміологічної служби.
5. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства охорони здоров'я,
нормативно-правовими актами Головного державного санітарного
лікаря України та цим Положенням.
6. Колегія розглядає такі проблемні питання: організація державної санітарно-епідеміологічної служби та
державного санітарно-епідеміологічного нагляду; визначення основних пріоритетних заходів у профілактиці
захворювань, а також у охороні здоров'я населення від шкідливого
впливу на нього факторів навколишнього середовища; виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя центральними та місцевими
органами виконавчої влади, юридичними та фізичними особами; підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення державної
санітарно-епідеміологічної служби; санітарна охорона території України; визначення основних напрямів і координації проведення
заходів, пов'язаних з міжнародним співробітництвом з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя; організація та проведення державної санітарно-гігієнічної
експертизи; підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів
державної санітарно-епідеміологічної служби; впровадження в практику досягнень гігієнічної та
епідеміологічної науки, передового практичного досвіду. Колегія на своїх засіданнях заслуховує керівників державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України.
7. Колегія проводить роботу планомірно. Плани роботи Колегії
складаються на основі пропозицій членів Колегії, керівників
підприємств, установ і організацій державної
санітарно-епідеміологічної служби, центральних та місцевих органів
виконавчої влади. Додаткові (позачергові) питання включаються до плану
засідання Колегії або порядку денного за рішенням голови Колегії.
8. Питання для розгляду на засіданнях Колегії готуються
згідно з планом засідань Колегії, а також на виконання доручень
голови Колегії та подаються Головному санітарно-епідеміологічному
управлінню Міністерства охорони здоров'я України за 15 робочих
днів до засідання.
9. Матеріали з питань, що виносяться на засідання Колегії,
надсилаються членам Колегії не пізніше ніж за 7 робочих днів до
засідання.
10. Персональна відповідальність за якість і своєчасність
підготовки матеріалів на засідання Колегії покладається на
заступника голови Колегії та керівників відповідних структурних
підрозділів головного санітарно-епідеміологічного управління
Міністерства охорони здоров'я.
11. Засідання Колегії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як половина членів Колегії. Рішення на засіданнях Колегії приймаються більшістю голосів
від кількості присутніх членів Колегії. При рівній кількості голосів голос Голови Колегії рахується
як два голоси.
12. Засідання Колегії проводиться під головуванням голови
Колегії. У разі його відсутності засідання проводить його
заступник.
13. Протокол засідання Колегії готується секретарем Колегії
та підписується головою Колегії або його заступником, який вів
засідання.
14. Рішення Колегії впроваджуються в життя наказами Головного
державного санітарного лікаря України.
15. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюється
Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства
охорони здоров'я України.
16. Голова Колегії: скликає в установленому порядку засідання Колегії; створює, у разі потреби, комісії для вивчення та опрацювання
окремих питань, які підлягають розгляду на засіданні Колегії; залучає, у разі потреби, до підготовки матеріалів для
розгляду на засіданнях Колегії спеціалістів підприємств, установ
та організацій, що входять до системи державної
санітарно-епідеміологічної служби України, а також в установленому
порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої
влади.
17. Членів Колегії затверджує та звільняє від обов'язків
голова Колегії.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

13.09.1999 N 225

СКЛАД

Колегії державної

санітарно-епідеміологічної служби України

------------------------------------------------------------------ БОБИЛЬОВА | | Ольга Олександрівна | Голова Колегії | ------------------------------------+---------------------------| БЕРЕЖНОВ | | Сергій Петрович | заступник голови Колегії | ------------------------------------+---------------------------| СИТЕНКО | | Михайло Антонович | член Колегії | ------------------------------------+---------------------------| МУХАРСЬКА | | Людмила Мирославівна | - " - | ------------------------------------+---------------------------| БУРЛАК | | Галина Федорівна | - " - | ------------------------------------+---------------------------| ДОНЕЦЬ | | Микола Петрович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| КОЗЛОВА | | Ірина Антонівна | - " - | ------------------------------------+---------------------------| ЯВОРІВСЬКИЙ | | Олександр Петрович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| МАРІЄВСЬКИЙ | | Віктор Федорович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| СЕРДЮК | | Андрій Михайлович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| АНАШКІН | | Василь Васильович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| НЄКРАСОВА | | Любов Сергіївна | - " - | ------------------------------------+---------------------------| ЗАТОЛОКІН | | Юрій Олександрович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| ПРОДАНЧУК | | Микола Георгійович | - " - | ------------------------------------+---------------------------| ОНИШКО | | Микола Васильович | - " - | -----------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: