open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2010 N 224

Про фінансування у 2010 році за рахунок коштів

державного бюджету наукових, науково-технічних

розробок та виконання робіт за державними

цільовими програмами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

з питань житлово-комунального господарства

N 298 ( v0298662-10 ) від 20.08.2010

N 413 ( v0413662-10 ) від 22.11.2010

N 416 ( v0416662-10 ) від 22.11.2010 }

Відповідно до планових видатків державного бюджету на наукову
і науково-технічну діяльність Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України на 2010 рік та
протокольного рішення засідання президії науково-технічної ради
Міністерства від 08.06.2010 року N 1 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік наукових та науково-технічних розробок
і обсяги їх фінансування у 2010 році за КПКВК 2701030 "Прикладні
наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
розвитку житлово-комунального господарства" ( 2154-17 ) (додаток
1).
2. Структурним підрозділам Міністерства - замовникам
науково-технічних розробок:
2.1 Встановити постійний контроль за виконанням укладених
договорів на створення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт;
2.2 У двотижневий термін підготувати Тендерному комітетові
Мінжитлокомунгоспу обґрунтування процедур закупівель нових
науково-технічних і нормативних розробок та відповідну тендерну
документацію;
2.3 За результатами торгів (тендерів) забезпечити підготовку
матеріалів для укладання договорів на виконання нових розробок з
переможцями цих торгів у встановлений законодавством термін;
2.4 До 20 грудня 2010 року підготувати пропозиції щодо
подальшого впровадження результатів науково-технічних та
нормативних розробок, завершення яких передбачається протягом
2010 року.
3. Управлінню нормотворчої та наукової діяльності
(О.І.Асадчев) забезпечити координацію заходів, визначених
пунктом 2 цього наказу.
4. Фінансово-адміністративному департаменту (В.М.Репік) разом
з Управлінням нормотворчої та наукової діяльності забезпечити
фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету та
своєчасну підготовку платіжних документів для оплати виконаних
робіт.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Міністр Ю.Є.Хіврич

Додаток 1

до наказу

07.07.2010 N 224

ПЕРЕЛІК

наукових та науково-технічних розробок і обсяги

їх фінансування у 2010 році

за КПКВК - 2701030 "Прикладні наукові

та науково-технічні розробки, виконання робіт

за державними цільовими програмами і державним

замовленням у сфері розвитку

житлово-комунального господарства"

( 2154-17 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | N договору, | Законодавчо | Строки | Вартість (тис.грн.) | Виконавець, | з/п |найменування розробки | обумовлена |виконання|-------------------------------| який | | | підстава | початок-|Всього за | оплачено | На |пропонується | | | | кінець |договором | станом на |2010 рік| | | | | | |01.01.2010 | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 1. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/17-36 від 25.05.2009 |Комплексна | 2009- | 280,0 | 90,0 |190,0 |УДНДІ | |Аналіз організаційно- |програма | 2010 | | | |"УкрВОДГЕО" | |правового забезпечення |ліквідації | | | | | | |попередження та |наслідків | | | | | | |ліквідації наслідків |підтоплення | | | | | | |підтоплення територій |територій в | | | | | | |населених пунктів та |містах і селищах | | | | | | |розроблення пропозицій |України | | | | | | |щодо підвищення його |(Постанова КМУ | | | | | | |ефективності |від 15.02.2002 | | | | | | | |N 160) | | | | | | | |( 160-2002-п ) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Розроблення проекту |Закон України | 2010 | 120,0 | - |120,0 |Визначається | |Державної цільової |"Про благоустрій | | | | |додатково | |соціальної програми |населених | | | | | | |благоустрою населених |пунктів" | | | | | | |пунктів на період до |( 2807-15 ) | | | | | | |2015 року | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Проведення аналітичних |Пп. 1, | 2010 | 60,0 | - | 60,0 |Визначається | |досліджень щодо |п. 1 | | | | |додатково | |необхідності внесення |розпорядження | | | | | | |змін до Закону України |Кабінету | | | | | | |"Про благоустрій |Міністрів України| | | | | | |населених пунктів" |від 04.11.2009 | | | | | | |( 2807-15 ) |N 1320-р | | | | | | | |( 1320-2009-р ) | | | | | | | |"Про затвердження| | | | | | | |Національного | | | | | | | |плану дій щодо | | | | | | | |підвищення рівня | | | | | | | |благоустрою | | | | | | | |населених пунктів| | | | | | | |та прилеглих до | | | | | | | |них територій на | | | | | | | |2010-2015 роки" | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 3 |Дослідження питання |Закон України | 2010- | 100,0 | - | 80,0 |Визначається | |щодо визначення |"Про благоустрій | 2011 | | | |додатково | |механізму проїзду, |населених | | | | | | |контролю та методики |пунктів" | | | | | | |розрахунку оплати у |( 2807-15 ) | | | | | | |населених пунктах за | | | | | | | |користування | | | | | | | |автомобільними дорогами| | | | | | | |для транспортних | | | | | | | |засобів та інших | | | | | | | |самохідних машин і | | | | | | | |механізмів, вагові | | | | | | | |та/або габаритні | | | | | | | |параметри яких | | | | | | | |перевищують нормативні | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 4 |Д/12-52 від 09.08.2010 |Закон України | 2010 | 60,0 | - | 60,0 |ТОВ | |Дослідження питань щодо|"Про благоустрій | | | | |"УкрНДІ- | |безпечного руху |населених | | | | |комунпроект" | |транспортних засобів в |пунктів" | | | | | | |населених пунктах та |( 2807-15 ) | | | | | | |забезпечення безпечних | | | | | | | |умов праці персоналу, | | | | | | | |що обслуговує | | | | | | | |майданчики для | | | | | | | |паркування | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 5 |Розроблення Методичних |Загальнодержавна | 2010 | 35,0 | - | 35,0 |Визначається | |рекомендацій з ведення |програма | | | | |додатково | |книги розсадника |реформування та | | | | | | |декоративних рослин |розвитку житлово-| | | | | | | |комунального | | | | | | | |господарства на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Департаменту | | | 655,0 | 90,0 |545,0 | | |благоустрою, | | | | | | | |комунального | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |міського | | | | | | | |електротранспорту за | | | | | | | |розділом 1 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління кадрового забезпечення | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/6-48 від 01.06.2009 |Загальнодержавна | 2009 - | 96,0 | 40,0 | 56,0 |ТОВ "Максимум| |Формування переліку |програма | 2010 | | | |Ай Ті" | |процесів та обстеження |реформування та | | | | | | |відповідності діючої |розвитку житлово-| | | | | | |системи управління |комунального | | | | | | |стандартам ДСТУ ISO |господарства на | | | | | | |серії 9000 в рамках |2009-2014 роки | | | | | | |запровадження системи |( 1869-15 ) | | | | | | |управління якістю в |(Закон України | | | | | | |центральному апараті |від 11.06.2009 | | | | | | |Мінжитлокомунгоспу |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 96,0 | 40,0 | 56,0 | | |кадрового забезпечення | | | | | | | |за розділом 1 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління теплоенергетики | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/12-35 від 25.05.2009 |Загальнодержавна | 2009- | 180,00 | 150,0 | 30,0 |Інститут | |Розробка передтопка на |програма | 2010 | | | |технічної | |твердому паливі до |реформування та | | | | |теплофізики | |водогрійних котлів |розвитку житлово-| | | | |НАНУ | |теплопродуктивністю до |комунального | | | | | | |0,8 МВт |господарства на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | | |Закон України від| | | | | | | |02.06.2005 | | | | | | | |N 2633 | | | | | | | |( 2633-15 ) | | | | | | | |"Про | | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управління | | | 180,00 | 150,0 | 30,0 | | |теплоенергетики за | | | | | | | |розділом 1 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління житлової політики | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/15-142 від 08.09.2010|Закон України | 2010 | 25,0 | - | 25,0 |Інститут | |Розроблення інструкції |"Про житлово- | | | | |"НДІпроект- | |з технічної |комунальні | | | | |рекон- | |інвентаризації споруд |послуги" | | | | |струкція" | |та об'єктів |( 1875-15 ) | | | | | | |комунального | | | | | | | |господарства | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Д/15-151 від 22.09.2010|Доручення | 2010 | 94,0 | - | 94,0 |Інститут | |Розроблення норм |Кабінету | | | | |"НДІпроект- | |експлуатаційних витрат |Міністрів України| | | | |рекон- | |на утримання в мирний |від | | | | |струкція" | |час захисних споруд |03.03.2010 | | | | | | |позаміських запасних |N М-336/2цт | | | | | | |пунктів управління | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управління | | | 119,0 | - |119,0 | | |житлової політики за | | | | | | | |розділом 1 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління нормотворчої та наукової діяльності | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Дослідження питання |Загальнодержавна | 2010- | 250,0 | - |200,0 |Визначається | |щодо систематизації і |програма | 2011 | | | |додатково | |класифікації |реформування та | | | | | | |нормативно-правових |розвитку житлово-| | | | | | |актів, у сфері житлово-|комунального | | | | | | |комунального |господарства | | | | | | |господарства, |на | | | | | | |міськелектротранспорту,|2009-2014 роки | | | | | | |благоустрою населених |( 1869-15 ) | | | | | | |пунктів та галузі |(Закон України | | | | | | |поховання, та НДДКР, що|від 11.06.2009 | | | | | | |виконувались на |року | | | | | | |замовлення центрального|N 1511-VI) | | | | | | |органу виконавчої влади|( 1511-17 ) | | | | | | |з питань житлово- | | | | | | | |комунального | | | | | | | |господарства | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 250,0 | - |200,0 | | |нормотворчої та | | | | | | | |наукової діяльності за | | | | | | | |розділом 1 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 1 | | | 1300,0 | 280,0 |950,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 2. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства | на 2009-2014 роки ( 1869-15 ), | затверджена Законом України від від 11.06.2009 року N 1511-VI | ( 1511-17 ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління житлової політики | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/17-90 від 26.10.2009 |Загальнодержавна | 2009- | 98,0 | 2,0 | 96,0 |ТОВ фірма | |Розроблення методичних |програма | 2010 | | | |"СТК" | |рекомендацій з |реформування та | | | | | | |визначення вартості |розвитку житлово-| | | | | | |складових утримання |комунального | | | | | | |житлових комплексів |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/17-141 від 08.09.2010|Загальнодержавна | 2010 | 90,0 | - | 90,0 |ТОВ "Інститут| |Розроблення методичних |програма | | | | |місцевого | |рекомендацій щодо |реформування та | | | | |розвитку" | |організації першого |розвитку житлово-| | | | | | |капітального ремонту |комунального | | | | | | |житлового будинку його |господарства | | | | | | |власниками, |на | | | | | | |співвласниками та |2009-2014 роки | | | | | | |державою через механізм|( 1869-15 ) | | | | | | |спільного фінансування |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 188,0 | 2,0 |186,0 | | |житлової політики за | | | | | | | |розділом 2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління економіки і тарифної політики | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Розроблення змін до |Загальнодержавна | 2010 | 60,0 | - | 60,0 |Визначається | |Правил визначення |програма | | | | |додатково | |вартості робіт з |реформування та | | | | | | |ремонту устаткування та|розвитку житлово-| | | | | | |обладнання, які |комунального | | | | | | |виконуються на об'єктах|господарства | | | | | | |ЖКГ |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Д/10-58 від 25.08.2010 |Загальнодержавна | 2010 | 90,0 | - | 90,0 |ТОВ | |Дослідження економічних|програма | | | | |"Укржитло- | |механізмів утримання |реформування та | | | | |експлуатація"| |житлових комплексів |розвитку житлово-| | | | | | | |комунального | | | | | | | |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 3 |Д/10-59 від 25.08.2010 |Загальнодержавна | 2010 | 98,0 | - | 98,0 |ТОВ "Інститут| |Розроблення методичних |програма | | | | |місцевого | |рекомендацій з |реформування та | | | | |розвитку" | |планування, обліку і |розвитку житлово-| | | | | | |калькулювання |комунального | | | | | | |собівартості робіт |господарства | | | | | | |(послуг) та обліку |на | | | | | | |доходів та фінансових |2009-2014 роки | | | | | | |результатів на |( 1869-15 ) | | | | | | |підприємствах тепло-, |(Закон України | | | | | | |водопостачання та |від 11.06.2009 | | | | | | |водовідведення |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 4 |Дослідження порядку |Загальнодержавна | 2010 | 70,0 | - | 70,0 |Визначається | |формування тарифів на |програма | | | | |додатково | |послуги з утримання |реформування та | | | | | | |будинків і споруд та |розвитку житлово-| | | | | | |прибудинкових територій|комунального | | | | | | |і типового договору про|господарства | | | | | | |надання послуг з |на | | | | | | |утримання будинків і |2009-2014 роки | | | | | | |споруд та прибудинкових|( 1869-15 ) | | | | | | |територій та внесення |(Закон України | | | | | | |пропозицій щодо їх |від 11.06.2009 | | | | | | |удосконалення |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 318,0 | - |318,0 | | |економіки і тарифної | | | | | | | |політики за розділом 2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент стратегії реформування та розвитку житлово-комунального господарства | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/14-57 від 25.08.2010 |Загальнодержавна | 2010 | 98,0 | - | 98,0 |ТОВ "ПІНЕІ" | |Аналіз нормативно- |програма | | | | | | |правової бази щодо |реформування та | | | | | | |організації обліку |розвитку житлово-| | | | | | |споживання комунальних |комунального | | | | | | |послуг та розроблення |господарства | | | | | | |рекомендацій щодо його |на | | | | | | |вдосконалення |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Розроблення |Загальнодержавна | 2010 | 70,0 | - | 70,0 |Визначається | |кваліфікаційних |програма | | | | |додатково | |характеристик професії |реформування та | | | | | | |"Керуючий (управитель) |розвитку житлово-| | | | | | |багатоквартирним |комунального | | | | | | |житловим будинком" та |господарства | | | | | | |внесення змін і |на | | | | | | |доповнень до розділу 5 |2009-2014 роки | | | | | | |Довідника |( 1869-15 ) | | | | | | |кваліфікаційних |(Закон України | | | | | | |характеристик професій |від 11.06.2009 | | | | | | |працівників (випуск 87 |року | | | | | | |"Житлове та комунальне |N 1511-VI) | | | | | | |господарство населених |( 1511-17 ) | | | | | | |пунктів") | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 3 |Д/14-147 від 08.09.2010|Загальнодержавна | 2010 | 60,0 | - | 60,0 |Державна | |Розроблення програми |програма | | | | |академія | |тренінгового семінару- |реформування та | | | | |житлово- | |практикуму навчання та |розвитку житлово-| | | | |комунального | |підвищення кваліфікації|комунального | | | | |господарства | |кадрів у сфері житлово-|господарства | | | | | | |комунального |на | | | | | | |господарства "Основи |2009-2014 роки | | | | | | |енергозбереження та |( 1869-15 ) | | | | | | |енергоменеджменту" |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 4 |Дослідження чинного |Загальнодержавна | 2010 | 60,00 | - | 60,0 |Визначається | |законодавства щодо |програма | | | | |додатково | |регулювання відносин |реформування та | | | | | | |між об'єднаннями |розвитку житлово-| | | | | | |співвласників |комунального | | | | | | |багатоквартирного |господарства | | | | | | |будинку та |на | | | | | | |співвласниками, які не |2009-2014 роки | | | | | | |є його членами. |( 1869-15 ) | | | | | | |Підготовка |(Закон України | | | | | | |рекомендацій щодо |від 11.06.2009 | | | | | | |змісту та порядку |року | | | | | | |укладення угоди про |N 1511-VI) | | | | | | |співпрацю та дії у |( 1511-17 ) | | | | | | |спільних інтересах | | | | | | | |відповідно до статті 9 | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | |об'єднання | | | | | | | |співвласників | | | | | | | |багатоквартирного | | | | | | | |будинку" | | | | | | | |( 2866-14 ) | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 5 |Проведення дослідження |Загальнодержавна | 2010- | 92,0 | - | 85,0 |Визначається | |та розроблення |програма | 2011 | | | |додатково | |рекомендацій щодо |реформування та | | | | | | |створення на базі |розвитку житлово-| | | | | | |Державного підприємства|комунального | | | | | | |"Республіканський |господарства | | | | | | |інформаційно- |на | | | | | | |обчислювальний центр" |2009-2014 роки | | | | | | |системи |( 1869-15 ) | | | | | | |відслідковування |(Закон України | | | | | | |показників діяльності |від 11.06.2009 | | | | | | |органів місцевого |року | | | | | | |самоврядування, |N 1511-VI) | | | | | | |підприємств та |( 1511-17 ) | | | | | | |організацій, що | | | | | | | |працюють у сфері | | | | | | | |житлово-комунального | | | | | | | |господарства | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Департаменту | | | 380,0 | - |373,0 | | |стратегії реформування | | | | | | | |та розвитку житлово- | | | | | | | |комунального | | | | | | | |господарства за | | | | | | | |розділом 2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління нормотворчої та наукової діяльності | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/17-56 від 25.08.2010 | | 2010 | 80,0 | - | 80,0 |ТОВ "Інститут| |Дослідження правових | | | | | |місцевого | |аспектів та механізмів | | | | | |розвитку" | |передачі житлових | | | | | | | |будинків об'єднанням | | | | | | | |власників | | | | | | | |(співвласникам) житла | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Д/17-53 від 09.08.2010 |Загальнодержавна | 2010 | 50,0 | - | 50,0 |ДП "Науково- | |Дослідження стану та |програма | | | | |дослідний | |перспектив розвитку |реформування та | | | | |інститут | |наукової та науково- |розвитку житлово-| | | | |автомати- | |технічної діяльності у |комунального | | | | |зованих | |сфері житлово- |господарства | | | | |систем | |комунального |на | | | | |у | |господарства |2009-2014 роки | | | | |будівництві" | | |( 1869-15 ) | | | | |(ДНДІАСБ) | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 130,0 | - |130,0 | | |нормотворчої та | | | | | | | |наукової діяльності за | | | | | | | |розділом 2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління водопровідно-каналізаційного господарства | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Розроблення посібника |Загальнодержавна | 2010- | 320,0 | - |200,0 |Визначається | |"Все про воду для |програма | 2011 | | | |додатково | |майбутніх поколінь" для|реформування та | | | | | | |використання у рамках |розвитку житлово-| | | | | | |факультативної програми|комунального | | | | | | |загальноосвітнього |господарства | | | | | | |навчального закладу |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Розроблення проекту |Загальнодержавна | 2010 | 85,0 | - | 85,0 |Визначається | |Методичних рекомендацій|програма | | | | |додатково | |щодо розрахунків |реформування та | | | | | | |водного балансу питного|розвитку житлово-| | | | | | |водопостачання |комунального | | | | | | |населених пунктів і |господарства | | | | | | |здійснення |на | | | | | | |гідравлічного |2009-2014 роки | | | | | | |моделювання |( 1869-15 ) | | | | | | |водопровідних |(Закон України | | | | | | |розподільчих мереж |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 3 |Розробка проекту |Загальнодержавна | 2010 | 70,0 | | 70,0 |Визначається | |Методичних рекомендацій|програма | | | | |додатково | |з розроблення схем |реформування та | | | | | | |оптимізації роботи |розвитку житлово-| | | | | | |систем централізованого|комунального | | | | | | |водопостачання та |господарства | | | | | | |водовідведення |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 4 |Розроблення Методичних |Загальнодержавна | 2010 | 98,0 | - | 98,0 |Визначається | |рекомендацій щодо |програма | | | | |додатково | |встановлення |реформування та | | | | | | |колективних та |розвитку житлово-| | | | | | |локальних систем |комунального | | | | | | |доочистки питної води |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 573,0 | - |453,0 | | |водопровідно- | | | | | | | |каналізаційного | | | | | | | |господарства за | | | | | | | |розділом 2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Розроблення методичних |Загальнодержавна | 2010 | 50,0 | - | 50,0 |Визначається | |рекомендацій з |програма | | | | |додатково | |розроблення місцевих |реформування та | | | | | | |програм розвитку та |розвитку житлово-| | | | | | |збереження зелених |комунального | | | | | | |насаджень |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Розроблення |Загальнодержавна | 2010 | 50,0 | - | 50,0 |Визначається | |рекомендацій з |програма | | | | |додатково | |розроблення місцевих |реформування та | | | | | | |програм та заходів з |розвитку житлово-| | | | | | |благоустрою населених |комунального | | | | | | |пунктів |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 3 |Дослідження питань щодо|Загальнодержавна | 2010 | 100,0 | - |100,0 |Визначається | |правил експлуатації |програма | | | | |додатково | |об'єктів |реформування та | | | | | | |перевантаження, |розвитку житлово-| | | | | | |сортування, |комунального | | | | | | |перероблення та |господарства | | | | | | |утилізації побутових |на | | | | | | |відходів |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 4 |Дослідження питання |Загальнодержавна | 2010 | 100,0 | - |100,0 |Визначається | |щодо розроблення схем |програма | | | | |додатково | |санітарної очистки |реформування та | | | | | | |населених пунктів |розвитку житлово-| | | | | | | |комунального | | | | | | | |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 5 |Проведення аналітичних |Загальнодержавна | 2010 | 100,0 | - |100,0 |Визначається | |досліджень щодо методів|програма | | | | |додатково | |оцінки обсягів |реформування та | | | | | | |поверхневих стоків при |розвитку житлово-| | | | | | |їх прийманні на |комунального | | | | | | |каналізаційні системи |господарства | | | | | | | |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 6 |Дослідження питань щодо|Загальнодержавна | 2010 | 80,0 | - | 80,0 |Визначається | |процедур та механізмів |програма | | | | |додатково | |визначення виконавців |реформування та | | | | | | |послуг з вивезення |розвитку житлово-| | | | | | |побутових відходів та |комунального | | | | | | |договірних відносин з |господарства | | | | | | |ними |на | | | | | | | |2009-2014 роки | | | | | | | |( 1869-15 ) | | | | | | | |(Закон України | | | | | | | |від 11.06.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1511-VI) | | | | | | | |( 1511-17 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 7 |Дослідження та аналіз |Закон України | 2010 | 68,3 | - | 68,3 |Визначається | |діючих штрафних санкцій|"Про благоустрій | | | | |додатково | |та такс для обчислення |населених | | | | | | |розміру шкоди, |пунктів" | | | | | | |заподіяної зеленим |( 2807-15 ) | | | | | | |насадженням | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 8 |Проведення аналітичних |Закон України | 2010 | 98,0 | - | 98,0 |Визначається | |досліджень щодо |"Про міський | | | | |додатково | |відшкодування втрат за |електричний | | | | | | |тимчасову затримку або |транспорт" | | | | | | |перешкоджання руху |( 1914-15 ) | | | | | | |міського | | | | | | | |електротранспорту та | | | | | | | |підготовки | | | | | | | |рекомендацій | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 9 |Дослідження хімічних |Закон України | 2010 | 98,0 | - | 81,0 |Визначається | |процесів при утриманні |"Про дорожній | | | | |додатково | |вулиць і доріг у |рух" | | | | | | |населених пунктах |( 3353-12 ), | | | | | | | |"Про благоустрій | | | | | | | |населених | | | | | | | |пунктів" | | | | | | | |( 2807-15 ), | | | | | | | |"Про автомобільні| | | | | | | |дороги" | | | | | | | |( 2862-15 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 10 |Дослідження питань |Ст. 21 Закону | 2010 | 64,0 | - | 64,0 |Визначається | |апробації сортових |України "Про | | | | |додатково | |посівів і насаджень в |насіння і | | | | | | |квітково-декоративному |садивний | | | | | | |насінництві та |матеріал" | | | | | | |розсадництві |( 411-15 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 11 |Дослідження питань |Закон України | 2010 | 39,0 | - | 39,0 |Визначається | |перепідготовки та |"Про благоустрій | | | | |додатково | |підвищення кваліфікації|населених | | | | | | |фахівців сфери житлово-|пунктів" | | | | | | |комунального |( 2807-15 ) | | | | | | |господарства у сфері | | | | | | | |благоустрою населених | | | | | | | |пунктів | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Департаменту | | | 847,3 | - |830,3 | | |благоустрою, | | | | | | | |комунального | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |міського | | | | | | | |електротранспорту за | | | | | | | |розділом 2 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 2 | | | 2436,3 | 2,0 |2290,3 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 3. Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006-2020 роки, затверджена | Законом України від 03.03.2005 р. N 2455-IV | ( 2455-15 ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління водопровідно-каналізаційного господарства | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Підготовка Національної|Закон України | 2010 | 180,0 | - |180,0 |Визначається | |доповіді про якість |"Про питну воду | | | | |додатково | |питної води та стан |та питне | | | | | | |питного водопостачання |водопостачання" | | | | | | |в Україні у 2009 році |( 2918-14 ), | | | | | | |та його динаміка за |Загальнодержавна | | | | | | |п'ять років |програма "Питна | | | | | | | |вода України" | | | | | | | |на | | | | | | | |2006-2020 роки, | | | | | | | |затверджена | | | | | | | |Законом України | | | | | | | |від 03.03.2005 | | | | | | | |N 2455 | | | | | | | |( 2455-15 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Д/13-149 від 22.09.2010|Закон України | 2010 | 46,0 | - | 46,0 |НДКТІ МГ | |Дослідження нормативно-|"Про питну воду | | | | | | |правових та |та питне | | | | | | |організаційних аспектів|водопостачання" | | | | | | |стану розроблення та |( 2918-14 ), | | | | | | |затвердження |Загальнодержавна | | | | | | |технологічних |програма "Питна | | | | | | |нормативів використання|вода України" | | | | | | |питної води у житлово- |на | | | | | | |комунальному |2006-2020 роки, | | | | | | |господарстві України |затверджена | | | | | | | |Законом України | | | | | | | |від 03.03.2005 | | | | | | | |N 2455 | | | | | | | |( 2455-15 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 3 |Д/13-150 від 22.09.2010|Закон України | 2010 | 50,0 | - | 50,0 |НДКТІ МГ | |Розроблення нормативних|"Про питну воду | | | | | | |документів з |та питне | | | | | | |проектування та |водопостачання" | | | | | | |спорудження бюветних |( 2918-14 ), | | | | | | |комплексів |Загальнодержавна | | | | | | | |програма "Питна | | | | | | | |вода України" | | | | | | | |на | | | | | | | |2006-2020 роки, | | | | | | | |затверджена | | | | | | | |Законом України | | | | | | | |від 03.03.2005 | | | | | | | |N 2455 | | | | | | | |( 2455-15 ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 276,0 | - |276,0 | | |водопровідно- | | | | | | | |каналізаційного | | | | | | | |господарства за | | | | | | | |розділом 3 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 3 | | | 276,0 | - |276,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 4. Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України, | затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160 | ( 160-2002-п ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/17-37 від 25.05.2009 |Комплексна | 2009- | 400,0 | 148,0 |252,0 |УДНДІ | |Дослідження стану |програма | 2010 | | | |"УкрВОДГЕО" | |підтоплення міст і |ліквідації | | | | | | |селищ Донецької, |наслідків | | | | | | |Херсонської, |підтоплення | | | | | | |Чернівецької областей |територій в | | | | | | |та складання карт |містах і селищах | | | | | | |геолого-техногенного |України | | | | | | |ризику |(Постанова КМУ | | | | | | | |від 15.02.2002 | | | | | | | |N 160) | | | | | | | |( 160-2002-п ) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2 |Проведення аналітичних |Комплексна | 2010- | 100,0 | - | 50,0 |Визначається | |досліджень щодо методів|програма | 2011 | | | |додатково | |контролю за |ліквідації | | | | | | |експлуатацією |наслідків | | | | | | |інженерних споруд у |підтоплення | | | | | | |зонах підтоплення в |територій в | | | | | | |населених пунктах |містах і селищах | | | | | | | |України | | | | | | | |(Постанова КМУ | | | | | | | |від | | | | | | | |15.02.2002 | | | | | | | |N 160) | | | | | | | |( 160-2002-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Департаменту | | | 500,0 | 148,0 |302,0 | | |благоустрою, | | | | | | | |комунального | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |міського | | | | | | | |електротранспорту за | | | | | | | |розділом 4 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 4 | | | 500,0 | 148,0 |302,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 5. Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, затверджена | постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 N 1855 | ( 1855-2006-п ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перехідні роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |ЕТ-16-64-08 від |Державна програма| 2008 - | 1080,0 | 379,0 |701,0 |НДКТІ МГ | |10.07.2008 Розроблення |розвитку міського| 2010 | | | | | |конструкторської |електротранспорту| | | | | | |документації та |на | | | | | | |налагодження |2007-2015 роки | | | | | | |виробництва дослідного |(Постанова КМУ | | | | | | |зразка тягового приводу|від | | | | | | |для перспективних |29.12.2006 року | | | | | | |моделей трамвайних |N 1855) | | | | | | |вагонів і тролейбусів |( 1855-2006-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Департаменту | | | 1080,0 | 379,0 |701,0 | | |благоустрою, | | | | | | | |комунального | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |міського | | | | | | | |електротранспорту за | | | | | | | |розділом 5 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 5 | | | 1080,0 | 379,0 |701,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 6. Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики | на 2010-2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України | від 04.11.2009 року N 1216 ( 1216-2009-п ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління теплоенергетики | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Розроблення нової |Державна цільова | 2010- | 150,0 | - |100,0 |Визначається | |редакції Правил |економічна | 2011 | | | |додатково | |технічної експлуатації |програма | | | | | | |систем теплопостачання |модернізації | | | | | | |комунальної |комунальної | | | | | | |теплоенергетики |теплоенергетики | | | | | | |України, включаючи |на | | | | | | |поквартирні системи |2010-2014 роки, | | | | | | |опалення |затверджена | | | | | | | |постановою | | | | | | | |Кабінету | | | | | | | |Міністрів України| | | | | | | |від 04.11.2009 | | | | | | | |року | | | | | | | |N 1216 | | | | | | | |( 1216-2009-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| 2 |Розроблення нової |Державна цільова | 2010- | 250,0 | - |200,0 |Визначається | |редакції КТМ 204 |економічна | 2011 | | | |додатково | |України 244-94 "Норми і|програма | | | | | | |вказівки по нормуванню |модернізації | | | | | | |витрат палива та |комунальної | | | | | | |теплової енергії на |теплоенергетики | | | | | | |опалення житлових та |на | | | | | | |громадських споруд, а |2010-2014 роки, | | | | | | |також на господарсько- |затверджена | | | | | | |побутові потреби в |постановою | | | | | | |Україні" |Кабінету | | | | | | | |Міністрів України| | | | | | | |від | | | | | | | |04.11.2009 року | | | | | | | |N 1216 | | | | | | | |( 1216-2009-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 400,0 | - |300,0 | | |теплоенергетики за | | | | | | | |розділом 6 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління нормотворчої та наукової діяльності | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Розроблення проекту |Державна цільова | 2010 | 60,0 | - | 60,0 |Визначається | |Методики визначення |економічна | | | | |додатково | |індивідуальних |програма | | | | | | |технологічних |модернізації | | | | | | |нормативів використання|комунальної | | | | | | |води у процесі |теплоенергетики | | | | | | |виробництва гарячої |на | | | | | | |води та при наданні |2010-2014 роки, | | | | | | |послуг з |затверджена | | | | | | |централізованого |постановою | | | | | | |постачання гарячої |Кабінету | | | | | | |води |Міністрів України| | | | | | | |від | | | | | | | |04.11.2009 року | | | | | | | |N 1216 | | | | | | | |( 1216-2009-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 60,0 | - | 60,0 | | |нормотворчої та | | | | | | | |наукової діяльності за | | | | | | | |розділом 6 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 6 | | | 460,0 | - |360,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 7. Програма поводження з твердими побутовими відходами, затверджена постановою Кабінету | Міністрів України від 04.03.2004 N 265 | ( 265-2004-п ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Дослідження напрямків |Програма | 2010 | 60,0 | - | 60,0 |Визначається | |використання продукції,|поводження з | | | | |додатково | |виробленої з окремих |твердими | | | | | | |компонентів, що є у |побутовими | | | | | | |складі твердих |відходами | | | | | | |побутових відходів |(Постанова КМУ | | | | | | | |від | | | | | | | |04.03.2004 | | | | | | | |N 265) | | | | | | | |( 265-2004-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Департаменту | | | 60,0 | - | 60,0 | | |благоустрою, | | | | | | | |комунального | | | | | | | |обслуговування та | | | | | | | |міського | | | | | | | |електротранспорту за | | | | | | | |розділом 7 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 7 | | | 60,0 | | 60,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Розділ 8. Комплексна державна програма енергозбереження України | ( 148а-97-п ), | затверджена постановою | Кабінету Міністрів України від 05.02.97 року N 148 | ( 148-97-п ) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Управління водопровідно-каналізаційного господарства | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------------| |Нові роботи | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/13-148 від 22.09.2010|Комплексна | 2010 | 88,0 | | 88,0 |ТОВ "ПІНЕІ" | |Аналітичні дослідження |державна програма| | | | | | |щодо економічної |енергозбереження | | | | | | |доцільності |України | | | | | | |впровадження технологій|( 148а-97-п ), | | | | | | |використання міні |затверджена | | | | | | |ГЕС на об'єктах |постановою | | | | | | |водопостачання |Кабінету | | | | | | |України для зменшення |Міністрів України| | | | | | |енергозатрат на |від 05.02.97 року| | | | | | |транспортування питної |N 148 | | | | | | |води |( 148-97-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 88,0 | - | 88,0 | | |водопровідно- | | | | | | | |каналізаційного | | | | | | | |господарства за | | | | | | | |розділом 8 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Управління економіки і тарифної політики | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| Нові роботи | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Д/10-143 від 08.09.2010|Комплексна | 2010 | 44,6 | - | 44,6 |ДП "РІОЦ" | |Проведення моніторингу |державна програма| | | | | | |фінансово-економічного |енергозбереження | | | | | | |стану підприємств |України | | | | | | |житлово-комунального |( 148а-97-п ), | | | | | | |господарства та |затверджена | | | | | | |використання їх |постановою | | | | | | |результатів для аналізу|Кабінету | | | | | | |проектів |Міністрів України| | | | | | |енергозбереження в |від 05.02.97 року| | | | | | |галузі |N 148 | | | | | | | |( 148-97-п ) | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО по Управлінню | | | 44,6 | - | 44,6 | | |економіки і тарифної | | | | | | | |політики за розділом 8 | | | | | | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за розділом 8 | | | 132,6 | - |132,6 | | ----+-----------------------+-----------------+---------+----------+-----------+--------+-------------| |ВСЬОГО за КПКВК | | | 6244,9 | 809,0 |5071,9 | | |2701030 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 298 ( v0298662-10 ) від
20.08.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 413 ( v0413662-10 ) від
22.11.2010; в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 416 ( v0416662-10 ) від
22.11.2010 }
Начальник Управління
нормотворчої та наукової
діяльності О.І.Асадчев

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: