open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
26.08.2005 N 224

Про затвердження Переліку

вихідних еталонів України

На виконання статті 9 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ), з метою актуалізації
Переліку вихідних еталонів України, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. N 103, та у
зв'язку із затвердженням і введенням до експлуатації державного
первинного еталона одиниці прискорення для трьохкомпонентної
акселерометрії (ДЕТУ 02-05-05), державного первинного еталона

-4 диниці об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,8 x 10 до

-2 ,8 x 10 куб.м/с, масової витрати рідини в діапазоні від

-1 ,8 x 10 до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 0,1
до 3,0 куб. м та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000 кг, що
протікає по трубопроводу (ДЕТУ 03-04-04), державного первинного
еталона одиниці електролітичної провідності рідин (ДЕТУ 05-02-04),
державного первинного еталона одиниці потужності електромагнітних
коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 до
18 ГГц (ДЕТУ 09-06-05) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік вихідних еталонів України (далі -
Перелік, що додається), які мають найвищі метрологічні властивості
серед еталонів відповідних одиниць вимірювань, що є у державі.
2. Національному науковому метрологічному центру, державним
науковим метрологічним центрам та територіальним органам
Держспоживстандарту України, в яких зберігаються вихідні еталони
України, забезпечити їх зберігання та функціонування на належному
рівні і до 25 грудня поточного року подати до управління
метрології річні звіти про стан та ефективність використання
вихідних еталонів України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України "Про затвердження переліку вихідних
еталонів України" від 28 травня 2004 року N 103.
4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
начальника управління метрології Домницького Р.А.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Дрогомирецького В.В.
Голова М.Негрич

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

Держспоживстандарту

України

26.08.2005 N 224

ПЕРЕЛІК

вихідних еталонів України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва та шифр вихідного | Метрологічні характеристики | Місце | еталона України | | зберігання | |------------------------------------------------------------| | | діапазон вимірювань | * похибки вимірювань (Тета, S, | | | | S , Дельта, дельта, клас | | | | Сігма | | | | точн.) | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 01 ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1 Вторинний еталон | 24 - 1000 м | S = 0,1 мм | ННЦ | одиниці довжини в | | Тета = 0,1 мм | "Інститут | діапазоні 24 - 1000 м | | | метрології" | ВЕТУ 01-03-02-98 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 1.2 Вторинний еталон | 0 - 360 град | S = 0,01" | ДП Укрметртест- | одиниці плоского кута | | Тета = 0,04" | стандарт | ВЕТУ 01-22-01-98 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 1.3 Міра шорсткості з | Ra = 0,89 мкм | Дельта = +-0,007 мкм | ДП Укрметртест- | регулярним профілем 1-го| Rz = 0,42 мкм | Дельта = +-0,01 мкм | стандарт | розряду | Rmax = 2,58 мкм | Дельта = +-0,05 мкм | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.1 Комплект еталонних | 0,1 - 0,5 МН | Дельта = +-0,006% | ДП Укрметртест- | силовимірювальних | 0,5 - 1,0 МН | B | стандарт | тензорезисторних | 1 - 2 МН | | | датчиків (C18 2MN, C18 | 0 - 5 мВ/В | Дельта = +-0,008% | | 1MN, RC3-50t-C3, | | B | | RC3-22.5t-C3) з | | | | вимірювальним | | Дельта = +-0,018% | | підсилювачем MGCplus | | B | | | | клас 0,0025 | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.2 Установка | 100 - 2000 Н | Дельта = +-0,005% | ДП Укрметртест- | безпосереднього | (10 - 200 кгс) | B | стандарт | навантаження AW200K | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.3 Установка | 1 - 4 кН | Дельта = +-0,4 Н | ДП Укрметртест- | навантаження важільна | (0,1 - 0,4 тс) | (+-0,04 кгс) | стандарт | LTM 2T | | | | | 4 - 20 кН | Дельта = +-0,01% | | | (0,4 - 2,0 тс) | B | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.4 Установка | 10 - 40 кН | Дельта = +-4 Н | ДП Укрметртест- | навантаження важільна | (1 - 4 тс) | (+-4 кгс) | стандарт | LTM 20T | 40 - 200 кН | Дельта = +-0,01% | | | (4 - 20 тс) | B | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.5 Установка для | 0,1 - 20,0 м/с | Дельта = +- (0,05 + 0,02 V) | ДП "Донецьк- | повірки засобів | 0,1 - 5,0 м/с | Дельта = +- (0,25 + 0,02 V) | стандарт- | вимірювань швидкості | 5,0 - 20,0 м/с | | метрологія" | повітряного потоку | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.6 Установка 1-го | 5 | дельта = +-10 % | ДП Укрметртест- | розряду для повірки | 10 - 5 x 10 кв.м/с | B | стандарт | засобів вимірювань | | | | прискорення при ударному| | | | русі | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.7 Вторинний еталон | -8 -3 | -3 -2 | ДП Укрметртест- | одиниць | 2 x 10 - 2 x 10 м | S = 5 x 10 - 1,5 x 10 | стандарт | вібропереміщення, | | Сігма | | віброшвидкості і | -4 -1 | | | віброприскорення при |1 x 10 - 1 x 10 м/с | | | коливальному русі | | | | твердого тіла | -3 -3 | | | ВЕТУ 02-58-01-98 |1 x 10 - 5 x 10 кв.м/с| | | | | | | | -1 4 | | | | 3 x 10 - 2 x 10 Гц | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.8 Пурка еталонна 1-го | 1 л | Дельта = мінус 1,8 г | ДП Укрметртест- | розряду ПО-1 | | | стандарт | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 2.9 Установка вищої | -1 | -4 | ДП Укрметртест- | точності для відтворення| -3000 - 3000 млн | S = 7 x 10 | стандарт | одиниці деформації | | B | | | | -4 | | | | Тета = 9 x 10 | | | | B | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 04 ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ, ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4.1 Вторинний еталон | 100 - 4000 Па | S = 0,1 Па | ДП Укрметртест- | одиниці тиску для | | Сігма | стандарт | різниці тисків | | | | ВЕТУ 04-95-02-98 | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 05 ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 5.1 Робочий еталон | 1 - 14 pH | Дельта = +-0,003 pH | ДП Укрметртест- | одиниці pH (тетраоксалат| | | стандарт | калію - хімреактив | | | | одноразового | | | | використання) | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 5.2 Генератор вологого | 5 - 100% | Дельта = +-0,5% | ДП Укрметртест- | газу типу "Родник-2" | | B | стандарт | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 5.3 Установка для | -5 -2 | гама = +- (1,5 - 2,5)% | ДП Укрметртест- | повірки проточних | 5 x 10 - 5 x 10 % | | стандарт | гігрометрів і | | | | прецизійний вологомір | | | | "Лена" | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 5.4 Набір капілярних | -7 -1 | дельта = +-0,2% | ДП Укрметртест- | віскозиметрів 1 розряду |4 x 10 - 1,0 x 10 м/кв.с| B | стандарт | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 5.5 Вторинний еталон | 650 - 2000 кг/куб.м | S = 0,004 кг/куб.м | ДП Укрметртест- | одиниці густини рідин | | Сігма | стандарт | ВЕТУ 05-18-01-05 | | | | | | Тета = 0,002 кг/куб.м | | | | | | | | S = 0,0034 кг/куб.м | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 5.6 Установка для | 5 - 45% | Тета = 0,03% | ДП "Одеса- | відтворення та передачі | | | стандарт- | одиниці вологості зерна | | S = 0,015% | метрологія", НПЦ | та продуктів його | | | "Зерноприлад" | переробки | | | (м. Одеса) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОСТІЙНОМУ ТА ЗМІННОМУ СТРУМІ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 8.1 Установка для | -12 -1 | Дельта = +-0,2% |ДП "Харківстандарт-| повірки засобів | 1 x 10 - 1 x 10 Тл | B | метрологія" | вимірювань параметрів | | | | магнітних полів змінного| 40 - 20000 Гц | | | струму | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 8.2 Комплект | -3 | -3 -1 | ДП Укрметртест- | термоелектричних | 1 x 10 - 10 А | дельта = 5 x 10 - 1,5 x 10 % | стандарт | перетворювачів змінного | | B | | струму 1 розряду ПТТЕ, | 5 | | | ПТТЭ-1, ТП з шунтом | 40 - 2 x 10 Гц | | | ТПТ-2 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 8.3 Калібратор великих | -17 -3 | дельта = +- (0,3 - 25)% | ДП Укрметртест- | опорів та малих струмів | 1 x 10 - 1 x 10 А | B | стандарт | 2-го розряду ЕК1-6 | | | | | 5 19 | дельта = +- (0,1 - 30)% | | | 1 x 10 - 1 x 10 Ом | B | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 8.4 Комплект робочих | -1 еталонів одиниці | 0 - 360 град | дельта = +-5 x 10 | стандарт | потужності на | 40 - 20000 Гц | p | | промисловій і підвищеній| | | | частотах КОС-МКМ5 | | Дельта = +- (1 - 60) кут. хв. | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 8.5 Установка 1-го | 4 | дельта = +-0,005% | ДП Укрметртест- | розряду для повірки | 0,5 - 0,5 x 10 | Дельта = +-0,3' | стандарт | вимірювальних | -------------- | | | трансформаторів струму | 1; 5 | | | та масштабних | 180 град; 50 Гц | | | перетворювачів | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 09 РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 9.1 Комплект мір | -6 -2 | дельта = +- (0,6 - 1,0)% | ДП Укрметртест- | потужності НВЧ | 1 x 10 - 1 x 10 Вт | B | стандарт | пересувних хвилеводних 1| 5,64 - 37,5 ГГц | | | розряду МВ-7, МВ-11, | | | | МВ-16, МВ-23, МВ-35 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.2 Комплект мір КСХН та| 1,0 - 3,0 од. | дельта = +- (1 - 2)% | ДП Укрметртест- | повного опору 1 розряду | Ro = 16 - 150 Ом | B | стандарт | ЭК-140, ЭК9-145, ЭК9-180| 0 - 4,0 ГГц | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.3 Рефлектометри 1 | 1,005 - 2,0 од. | дельта = +- (0,7 - 1,5)% | ДП Укрметртест- | розряду (направлені | 3,94 - 17,44 ГГц | B | стандарт | відвітлювачі) РОН-16, | | | | РОН-17, РОН-23, РОН-28, | | | | РОН-35, РОН-48 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.4 Навантаження | К = 1,0; 1,5; 2,0 | дельта = +- (1,0 - 1,5)% | ДП Укрметртест- | хвилеводні 1 розряду | схн | B | стандарт | ЭО-7, ЭО-13, ЭО-14 | | | | | 2,59 - 3,94 ГГц; | | | | 17,44 - 25,86 ГГц | | | | | | | | К = 1,5; 2,0 | | | | схн | | | | | | | | 25,86 - 37,5 ГГц | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.5 Набір мір | 15; 25; 45; 75; | дельта = +- (1,5 - 3)% | ДП Укрметртест- | добротності 2 розряду | 150; 230; 250; | B | стандарт | Q-0272-2 | 600 од. | | | | 4 7 | | | | 5 x 10 - 3,5 x 10 Гц | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.6 Набір мір ємності 3 | 100; 200; 300; | дельта = +-0,1% | ДП Укрметртест- | розряду Е1-3 | 500; 1000 пФ | B | стандарт | | 5 7 | | | | 1 x 10 - 3 x 10 Гц | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.7 Набір мір опору 2 | 1; 10; 100 Ом; | дельта = +-0,1% | ДП Укрметртест- | розряду Е1-5 | 1; 10 кОм | B | стандарт | | 6 | | | | 0; 1 x 10 Гц | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.8 Установки 1 розряду | 0,1 - 60,0 В/м | | ДП Укрметртест- | для повірки засобів | 0,15 - 30 МГц | дельта = +- (2,5 - 3,5)% | стандарт | вимірювань напруженості | 0,3 - 10,0 В/м | B | | електричного поля | 30 - 1000 МГц | дельта = +- (4,5 - 5)% | | УВЭП-1, УНЭП-1 | | B | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.9 Установки 1 розряду | 0,03 - 0,5 мА/м | дельта = +-3 % | ДП Укрметртест- | для повірки засобів | 0,01 - 30 МГц | B | стандарт | вимірювань напруженості | 1,5 - 15 мА/м | | | магнітного поля УМП-1, | 0,005 - 5 МГц | дельта = +-2,5% | | УОМП-1 | | B | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.10 Установка для | 0,02 - 100 мВт/кв.см | дельта = +-0,5 дБ | ДП Укрметртест- | повірки вимірювачів | 0,3 - 39,65 ГГц | B | стандарт | густини потоку | | | | НВЧ-енергії П1-9 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.11 Установки для | 60,3 - 67,0 kTo | дельта = +- (3,5 - 5)% | ДП Укрметртест- | повірки генераторів шуму| 0,03 - 37,5 ГГц | B | стандарт | НВЧ | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 9.12 Комплект робочих | 0 - 360 град |Дельта фі = +- (0,01 - 0,15) град| ДП Укрметртест- | еталонів одиниці кута | 8 | роздільна здатність | стандарт | зсуву фаз в діапазоні | 0,001 - 1,5 x 10 Гц | від 0,001 до 0,01 | | частот від 0,001 Гц до | | | | 150 МГц КОС-ФА1 | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 11.1 Вторинний еталон | 0 - 100% | S = 0,0003 - 0,001 | ДП "Дніпро- | одиниць спектральних | 1 - 100% | Сігма | стандарт- | коефіцієнтів пропускання| 400 - 750 нм | | метрологія" | і відбиття видимого | | | | випромінювання ВЕТУ | | | | 11-81-01-98 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.2 Вторинний еталон | мінус 50 - 50 град | S = 0,0015 град | ДП Укрметртест- | одиниці кута обертання | | Сігма | стандарт | площини поляризації у | | | | видимій частині спектра | | | | ВЕТУ 11-50-01-98 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.3 Вторинний еталон | 0,01 - 0,99 | S = 0,0015 - 0,005 | ДП Укрметртест- | одиниці редукованих | | Сігма | стандарт | коефіцієнтів | | | | направленого пропускання| | | | ВЕТУ 11-156-01-98 | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.4 Установка для | 0,35 - 25 мкм | Дельта = +-2,5% | ННЦ | вимірювань спектральної | | B | "Інститут | чутливості приймачів | | | метрології" | випромінення у видимій і| | | | інфрачервоній частині | | | | спектра УСИП | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.5 Компаратор - | (1,47 - 2,0) n | -5 | ДП Укрметртест- | рефрактометр 1-го | D | Дельта = +-2,0 x 10 n | стандарт | розряду для передачі | | D | | одиниці показника | | | | заломлення рідких і | | | | твердих речовин у | | | | видимій частині спектра | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.6 Поляриметр | 0 - 500 нм | Дельта = +-2 нм | ДП Укрметртест- | універсальний | | | стандарт | фотоелектричний 1-го | | | | розряду для вимірювань | | | | різниці ходу при | | | | подвійному переломленні | | | | променя | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.7 Комплекс робочих | мінус 30 - 25 | Дельта = +- (0,005 - 0,04) | ДП Укрметртест- | еталонів в області | дптр | дптр | стандарт | вимірювань задньої | 0,5 - 12 срад | Дельта = +-0,02 срад | | вершинної рефракції та | | | | призматичної дії | | | | окулярних лінз та призм | | | | ------------------------+--------------------------+---------------------------------+-------------------| 11.8 Робочий еталон | 10 - 3500 лм | -2 -2 | ДП "Полтава- | одиниці світлового | | 1,9 x 10 - 3,0 x 10 | стандарт- | потоку безперервного | | | метрологія" | випромінювання | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. * Похибки вимірювань: S - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань;
Тета - невилучена систематична похибка;
S - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань Сігма ри звіренні еталона з державним еталоном;
Дельта - границя допустимої похибки (Дельта - абсолютної,

B
Дельта - відносної);

B
дельта - границя довірчої похибки (дельта - абсолютної,

B
дельта - відносної).

B
Клас точності - визначається границями його допустимих
основної і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що
впливають на його точність, значення яких регламентуються.
Усі метрологічні характеристики нормуються згідно з чинними
нормативними документами.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: