open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.03.2007 N 224

Про обсяги видатків Державного

бюджету України на 2007 рік

На виконання Закону України від 19.12.2006 р. N 489-V
( 489-16 ) "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та згідно з
листом Державного казначейства України "Про розпис Державного
бюджету України на 2007 рік" від 04.02.2007 р. N 2.2-04/3-1051
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити обсяги видатків Державного бюджету України на
2007 рік ( 489-16 ), що призначені для фінансування наукової та
науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації і наукових установ на 2007 рік та форму
штатного розпису на 2007 рік (додаток 3).
2. Департаменту науково-технологічного розвитку
(Свіженко В.О.) довести обсяги видатків Державного бюджету України
на 2007 рік ( 489-16 ) вищим навчальним закладам III-IV рівнів
акредитації і науковим установам за кодами програмної класифікації
видатків 2201020, 2201040, 2201330, 2201260, 2201350, 2201340 та
здійснювати контроль за їх ефективним використанням.
3. Ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації та директорам наукових установ:
3.1. Надати до департаменту науково-технологічного розвитку:
кошторис, помісячний план асигнувань, річний та помісячний плани
використання бюджетних коштів на 2007 рік.
3.2. Передбачити згідно з частиною 19 ст. 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) кошти на
виплату науковим працівникам грошової допомоги в розмірі шести
місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і
доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку
посад наукових працівників вищих навчальних закладів та наукових
установ, перебування на яких дає право на призначення пенсії та
виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію ( 257-2004-п ).
3.3. Забезпечити цільове використання коштів Державного
бюджету України на 2007 рік ( 489-16 ), які виділяються на
проведення фундаментальних досліджень і прикладних розробок.
3.4. Взяти до відома, що надалі обсяги фінансування можуть
змінюватись відповідно до рішень Верховної Ради та Уряду України.
3.5. У двотижневий термін надати згідно з графіком
(додаток 4) тематичний план науково-дослідних робіт, які будуть
фінансуватися у 2007 році за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету (на паперових та електронних носіях), та штатні
розписи на 2007 рік.
3.6. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
15.02.07 N 53740/212/1-06 щоквартально до 5 числа наступного
місяця звітувати про виконання завдань (етапів) наукових
досліджень за відповідними кодами програмної класифікації (на
паперових та електронних носіях).
4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності
(Стиренко Л.М.) забезпечувати перерахування коштів вищим
навчальним закладам і науковим установам за зазначеними КПКВ
відповідно до документів, наданих департаментом
науково-технологічного розвитку, а також здійснювати контроль за
їх цільовим використанням.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника міністра Гуржія А.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток N 3

до наказу МОН

21.03.2007 N 224
Затверджую

Штат в кількості____одиниць

з місячним фондом заробітної

плати________грн.

Перший заступник міністра ______________А.М.Гуржій

"_____"____________2007 р

ШТАТНИЙ РОЗПИС

на 2007 рік ____________________________________

(назва ВНЗ, НУ)

Бюджет Державний Міністерство освіти і науки України КПКВ-2201020 "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах"

(сума в гривнях) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NN | Назва |К-сть |Присвоє-|Оклад|Разом |Надбавки по видам | Доплати | Разом |Фонд |Фонд | п/п |структур-| шт. |ний | по | сума |--------------------+------------------------|надбав-|з/пл.|заробіт-| |ного |оди- | розряд | ЕТС | по | за | за |за стаж| за | за |ніч_|інші |ки та | на |ної | |підрозді-|ниць | | |окла- |скл.,|почес-|р-ти в |наук. |вчене|ні |(роз-|доплати|мі- |плати на| |лу та | | | |дам |напр.|не |наук. |ступінь|зван-| |писа-| |сяць |рік | | посади | | | | | |звання|сфері | |ня | |ти) | | | | ----+---------+------+--------+-----+------+-----+------+-------+-------+-----+----+-----+-------+-----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________

міс* 12
Всього на рік
Керівник _______________ підпис
Начальник ПЕВ _______________підпис
М.П.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ

до тематичного плану НДДКР,

які фінансуються із коштів

державного бюджету на 2007 рік

за КПКВ 2201020, 2201040

------------------------------------------------------------------------------- Пріори- | Кількість | Обсяг | Категорії НДДКР | тетні | робіт |фінансуван- | | напрями |-------------|ня | | |Всьо-| в т.ч |(тис.грн.) | | |го |закін- |------------+-----------------------------------------| | |чується|Всьо-| на | КПКВ-2201020 | КПКВ- 2201040 | | |в 2007 |го |закін-|-------------------+---------------------| | | році | |чені в| Всього | на | Всього |на закінче-| | | | | 2007 | |закін- | |ні в | | | | | році | |чені в | |2007 р. | | | | | | | 2007 р. | | | | | | | |---------+---------+---------+-----------| | | | | |к-ть|об- |к-ть|об- |к-ть|об- |к-ть|обсяг | | | | | |ро- |сяг |ро- |сяг |ро- |сяг |ро- | | | | | | |біт | |біт | |біт | |біт | | | | | | |----+----+----+----+----+----+----+------| | | | | | |фін-| |фін-| |фін-| |фін-ня| | | | | | | ня | | ня | | ня | | | ------------------------------------------------------------------------------
Підпис

Додаток N 4

до наказу МОН

21.03.07 N 224

ГРАФІК

погодження тематичних планів

науково-дослідних робіт на 2007 рік

ВНЗ. НУ
------------------------------------------------------------------ N | Назва вищого навчального закладу, установи, | Дата | п/п| державного підприємства | | ---+---------------------------------------------------+--------| | ПЕДАГОГІЧНІ |28.03.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Бердянський державний педагогічний університет | | |ім.П.Д.Осипенка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Вінницький державний педагогічний університет імені| | |Михайла Коцюбинського | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Луганський національний педагогічний університет | | |імені Тараса Шевченка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Глухівський державний педагогічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Горлівський державний педагогічний інститут | | |іноземних мов | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Дрогобицький державний педагогічний університет | | |імені Івана Франка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Житомирський державний університет імені Івана | | |Франка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Кам'янець-Подільський державний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний педагогічний університет | | |ім.М.П.Драгоманова | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Донецький державний університет управління | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Львівський державний інститут технологій і | | |управління ім. Вячеслава Чорновола | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Київський національний лінгвістичний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Кіровоградський державний педагогічний університет | | |імені Володимира Винниченка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Криворізький державний педагогічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| | ПЕДАГОГІЧНІ |29.03.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Мелітопольський державний педагогічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Миколаївський державний університет | | |ім.В.О.Сухомлинського | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Миколаївський державний гуманітарний університет | | |ім. Петра Могили | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Ніжинський державний університет імені Миколи | | |Гоголя | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Південноукраїнський педагогічний університет | | |ім.К.Д.Ушинського | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Полтавський державний педагогічний університет | | |ім.В.Г.Короленка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Слов'янський державний педагогічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Сумський державний педагогічний університет | | |ім.А.С.Макаренка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Тернопільський національний педагогічний | | |університет імені Володимира Гнатюка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Уманський державний педагогічний університет імені | | |Павла Тичини | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський національний педагогічний університет | | |ім.Г.С.Сковороди | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Херсонський державний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Переяслав-Хмельницький державний педагогічний | | |університет ім. Г.С.Сковороди | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Рівненський державний гуманітарний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Чернігівський державний педагогічний університет | | |ім. Т.Г.Шевченка | | ---+---------------------------------------------------+--------| | ТЕХНОЛОГІЧНІ |02.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Український державний хіміко - технологічний | | |університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний університет харчових технологій | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Київський національний університет технологій та | | |дизайну | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний лісотехнічний університет України | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеська державна академія холоду | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеська національна академія харчових технологій | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Херсонський національний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Мукачівський технологічний інститут | | ---+---------------------------------------------------+--------| | ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІ |03.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Івано-Франківський національний технічний | | |університет нафти і газу | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Донбаський державний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національна металургійна академія України | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний гірничий університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Приазовський державний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Криворізький технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Дніпродзержинський державний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Донбаська державна машинобудівна академія | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Запорізька державна інженерна академія | | ---+---------------------------------------------------+--------| | ЕКОНОМІЧНІ |04.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Донецький національний університет економіки і | | |торгівлі ім. М.Туган-Барановського | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Київський національний економічний університет | | |імені Вадима Гетьмана | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Київський національний торговельно-економічний | | |університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеський державний економічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Тернопільський національний економічний університет| | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський національний економічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський державний університет харчування та | | |торгівлі | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Чернігівський державний інститут економіки і | | |управління | | ---+---------------------------------------------------+--------| | МАШИНО-ПРИЛАДОБУДІВНІ |05.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Запорізький національний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Українська академія друкарства | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Житомирський державний технологічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Кіровоградський національний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Луцький державний технологічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний університет кораблебудування імені | | |адмірала Макарова | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Тернопільський державний технічний університет | | |імені Івана Пулюя | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський національний університет | | |радіоелектроніки | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Черкаський державний технологічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Чернігівський державний технологічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Севастопольський національний технічний університет| | ---+---------------------------------------------------+--------| | ТРАНСПОРТНІ |06.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний авіаційний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Державна льотна академія України | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеська національна морська академія | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеський національний морський університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний транспортний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний аерокосмічний університет | | |ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський національний автомобільно-дорожній | | |університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Київська державна академія водного транспорту імені| | |гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного | | ---+---------------------------------------------------+--------| | БУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ |10.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Національна академія природоохоронного і курортного| | |будівництва | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Придніпровська державна академія будівництва і | | |архітектури | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Київський національний університет будівництва і | | |архітектури | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Донбаська національна академія будівництва і | | |архітектури | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеська державна академія будівництва і архітектури| | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський державний технічний університет | | |будівництва і архітектури | | ---+---------------------------------------------------+--------| | БУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ |11.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Полтавський національний технічний університет | | |імені Юрія Кондратюка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківська національна академія міського | | |господарства | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Львівська національна академія мистецтв | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний університет водного господарства та | | |природокористування | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеський державний екологічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківська державна академія дизайну і мистецтв | | ---+---------------------------------------------------+--------| | УНІВЕРСИТЕТИ |12.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Закарпатський державний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Донецький національний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Дніпропетровський національний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Львівський національний університет імені Івана | | |Франка | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Харківський національний університет | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Ужгородський національний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Запорізький національний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Прикарпатський національний університет імені | | |Василя Стефаника | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Волинський державний університет імені Лесі | | |Українки | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Східноукраїнський національний університет імені | | |Володимира Даля | | ---+---------------------------------------------------+--------| | УНІВЕРСИТЕТИ |13.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Таврійський національний університет | | |ім.В.І.Вернадського | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Чернівецький національний університет імені Юрія | | |Федьковича | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Сумський державний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Черкаський національний університет імені Богдана | | |Хмельницького | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національна юридична академія України імені | | |Ярослава Мудрого | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеська національна юридична академія | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Хмельницький національний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний університет "Києво-Могилянська | | |академія" | | ---+---------------------------------------------------+--------| | ПОЛІТЕХНІЧНІ |23.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Вінницький національний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Донецький національний технічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний технічний університет України | | |"Київський політехнічний інститут" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний університет "Львівська політехніка" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Одеський національний політехнічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Національний технічний університет "Харківський | | |політехнічний інститут" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Українська інженерно-педагогічна академія | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Кременчуцький державний політехнічний університет | | ---+---------------------------------------------------+--------| | НДІ |24.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Інститут іоносфери | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Інститут термоелектрики НАНУ і МОНУ | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Інститут фізичної оптики | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Інститут магнетизму НАНУ і МОНУ | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Інститут проблем штучного інтелекту МОНУ і НАНУ | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього | | |середовища і людини МОНУ і НАНУ | | ---+---------------------------------------------------+--------| | НДІ |25.04.07| ---+---------------------------------------------------+--------| |Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН | | |України | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Науково-дослідний та проектно-конструкторський | | |інститут "Іскра" | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Науково-дослідний інститут українознавства | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Державний фонд фундаментальних досліджень | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Український інститут науково-технічної і | | |економічної інформації | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО | | |інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ | | ---+---------------------------------------------------+--------| |Державна науково-технічна бібліотека | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: