open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 224/4/15-1110 від 18.05.2001

Щодо сплати філіями податку на прибуток

Державна податкова адміністрація України розглянула звернення
підприємства стосовно деяких питань сплати податку на прибуток, а
також статутні документи, надані підприємством, і повідомляє. Відповідно до пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (в редакції
Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) зі
змінами) (далі - Закон) філії, відділення та інші відокремлені
підрозділи платників податку (далі - філії), зазначені у пп. 2.1.1
цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на
території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади
є платниками податку на прибуток підприємств. Юридична особа зобов'язана здійснити необхідні заходи,
пов'язані зі створенням таких філій, відповідно до Положення про
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.98 р. N 740 ( 740-98-п ) (зі змінами), та встановити їх на
облік у податковому органі відповідно до положень Інструкції про
порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80 ( z0172-98 )
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 16.03.98 р. N 172/2612,
яку слід застосовувати з урахуванням особливостей визначення
категорій платників податків окремими законами з питань
оподаткування (п. 1.1 та п. 9.1 Інструкції). Одночасно, при визначенні питання, чи є філія платником
податку на прибуток (особливо при багаторівневій структурі або у
разі побудови структури за географічним принципом), перш за все
слід виходити з того, чи відповідає ця філія будь-якій із ознак
суб'єкта господарської діяльності, а саме: має право укладати
угоди та здійснювати за ними розрахунки, одержувати доходи,
здійснювати витрати та/або нараховувати амортизацію (за наявності
витрат, що підлягають амортизації), мати окремий розрахунковий
рахунок в банку, набувати майнові та немайнові права, нести
зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, мати власні
печатки та штампи. Враховуючи, що згідно з пп. 2.3.4 та 2.3.6 п. 2.3 ст. 2
Положення про четверту філію підприємства (положення про інші
філії є ідентичними) ця філія має право підпису актів
прийому-передачі товарів та товарно-транспортних накладних від
свого імені, а також здійснення розрахунків з використанням ЕККА,
тобто має право укладати угоди відповідно до ст. 41 Цивільного
кодексу ( 1540-06 ) та є місцем отримання доходу, то ця філія
відповідає критеріям платника податку на прибуток. Одночасно, відповідно до абзацу другого пп. 2.1.3 п. 2.1
ст. 2 Закону ( 334/94-ВР ) платник податку, який має такі філії,
може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та
сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за
місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади
за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього
Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів
територіальних громад за місцезнаходженням філій. При цьому сума податку на прибуток філій за відповідний
звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із
загальної суми податку, нарахованого платником податку,
розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій
та амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами
такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням
філії, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних
відрахувань цього платника податку. Щодо питання, які витрати є валовими витратами філії, то з
метою оподаткування до валових витрат філії відносяться будь-які
витрати, які відносяться до складу валових витрат відповідно до
Закону ( 334/94-ВР ), а у випадку з четвертою філією підприємства
(для інших філій - аналогічно) валовими витратами філії будуть
витрати на придбання товарів, які повинні коригуватися відповідно
до п. 5.9 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ), та витрати на заробітну
плату працівників тощо.
Голова М.Азаров
"Бухгалтерія",
N 26/1, 25 червня 2001 р.
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: