open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2003 N 224
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 236 ( v0236202-05 ) від 12.08.2005 )
Про затвердження форм державних

статистичних спостережень з праці

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

комітету статистики

N 535 ( v0535202-04 ) від 04.10.2004

N 559 ( z1390-04 ) від 14.10.2004

N 472 ( v0472202-04 ) від 11.09.2004 )
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення форм державних
статистичних спостережень з праці Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з
праці (додаються) та ввести їх в дію:
1.1. Річні: зі звіту за 2003 рік
{ Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 втратив чинність на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 535
( v0535202-04 ) від 04.10.2004 }
( Абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 втратив чинність на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 559 ( z1390-04 )
від 14.10.2004 )

1.2. Поточні: зі звіту за січень 2004 року ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-ПВ
термінова - місячна на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 472 ( v0472202-04 ) від 11.09.2004 ) - N 1-ПВ
термінова - місячна "Звіт з праці"; за I квартал 2004 року: ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-ПВ
термінова - квартальна на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 472 ( v0472202-04 ) від 11.09.2004 ) - N 1-ПВ
термінова - квартальна "Звіт з праці"; - N 3-ПВ термінова - квартальна "Звіт про використання
робочого часу".
2. Поширити затверджені у пункті 1 цього наказу форми
державних статистичних спостережень на всіх юридичних осіб, їхні
відокремлені підрозділи, незалежно від форм власності та
організаційно-правових форм господарювання.
3. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.):
3.1. Передати управлінню справами оригінали бланків форм
державних статистичних спостережень, затверджених у пункті 1, для
виготовлення.
3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою державних статистичних спостережень за вищезазначеними
формами.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм, затверджених у
пункті 1 цього наказу.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним виготовленням та відправленням бланків форм
державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього
наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики.
6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) здійснювати розробку та
зведення даних затверджених форм державних статистичних
спостережень, одержаних від Головного управління статистики в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики у терміни,
визначені Планом державних статистичних спостережень.
7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в
установленому порядку збір, розробку і подання Головному
міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів у
терміни, що визначені Планом державних статистичних спостережень.
8. Скасувати накази Держкомстату України: З 1 січня 2004 року: - від 04.01.2000 р. N 1 ( z0074-00 ) "Про затвердження форми
державної статистичної звітності про використання робочого часу та
Інструкції щодо її заповнення" в частині затвердження форми N 3-ПВ
термінова - квартальна "Звіт про використання робочого часу"; - від 12.09.2001 р. N 375 ( v0375202-01 ) "Про затвердження
форми державної статистичної звітності N 9-ДС" - "Звіт про
кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, які займають посади керівників та
спеціалістів"; - від 28.09.2001 р. N 398 ( v0398202-01 ) "Про затвердження
форм державної статистичної звітності з праці" в частині
затвердження форм N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці", N
1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці"; - від 14.08.2002 р. N 307 ( v0307202-02 ) "Про затвердження
форм державних статистичних спостережень з праці" в частині
затвердження форми N 6-ПВ річна "Звіт про кількість працівників,
їх якісний склад та професійне навчання".
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

( Форма N 1-ПВ термінова - місячна втратила чинність на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 472
( v0472202-04 ) від 11.09.2004 )

( Форма N 1-ПВ термінова - квартальна втратила чинність на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 472
( v0472202-04 ) від 11.09.2004 )
Державне статистичне спостереження
--------------------------------------------------------- |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується| | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" | ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ |Порушення порядку подання або використання даних державних| |статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,| | яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України | | про адміністративні правопорушення | ------------------------------------------------------------
Звіт

про кількісний та якісний склад державних службовців

та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають

посади керівників та спеціалістів

станом на 1 січня 20__ року
---------------------------------------- Форма N 9-ДС Подають: |Терміни | |подання | ЗАТВЕРДЖЕНО --------------------------+-----------| наказом Держкомстату України установи (організації), |не пізніше | від 21 липня 2003 р. N 224 на працівників яких |8-го січня | поширюється дія Закону | | Поштова - річна України "Про державну | | Телеграфом дані передаються у службу" та Закону України | | випадку, якщо звіт не може "Про службу в органах | | бути переданий іншими місцевого самоврядування":| | засобами зв'язку у - органу державної | | встановлений термін статистики за | | місцезнаходженням; | | - своїй вищій установі | | (організації) | | --------------------------+-----------| міністерства, інші |не пізніше | центральні органи |30-го січня| виконавчої влади | | та органи державного | | управління (на | | працівників | | центрального апарату): | | - Головному управлінню | | державної служби України | | ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Найменування організації - складача інформації | ------------------------------------------------------------------------| Поштова адреса | ------------------------------------------------------------------------| Коди організації-складача | ------------------------------------------------------------------------| за |території|виду | форми |організаційно-|міністерства, | | ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми|іншого | | | |діяльності | (КФВ) |господарювання|центрального | | | |(КВЕД) | | (КОПФГ) |органу, | | | | | | |якому | | | | | | |підпорядкована| | | | | | |організація - | | | | | | |складач | | | | | | |інформації | | | | | | |(КОДУ)* | | ------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+---| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.
Розділ I. Розподіл службовців за статтю

та віковими групами, на 1 січня 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Всього, | чоловіки | жінки | |рядка|(гр. 2 +|----------------------------------------+----------------------------------------| | |гр. 9; |всього| з них у віці (років) |всього| з них у віці (років) | | |сума гр.|(сума |---------------------------------|(сума |---------------------------------| | |1-7 |гр. |до 27 |28-|41-|55-| 60 і |з них |гр. | до 27 |28-|41-|50-| 55 і |з них | | |розд. |3-7) |включно|40 |54 |59 |старше|продо-|10-14)|включно|40 |49 |54 |старше|продо-| | |II) | | | | | | |вжено | | | | | | |вжено | | | | | | | | | |термін| | | | | | |термін| | | | | | | | | |переб-| | | | | | |переб-| | | | | | | | | |ування| | | | | | |ування| | | | | | | | | |на | | | | | | |на | | | | | | | | | |службі| | | | | | |службі| | | | | | | | | |у | | | | | | |у | | | | | | | | | |звіт- | | | | | | |звіт- | | | | | | | | | |ному | | | | | | |ному | | | | | | | | | |році | | | | | | |році | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 |12 |13 | 14 | 15 | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| Облікова | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | кількість | | | | | | | | | | | | | | | | | штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | працівників - | | | | | | | | | | | | | | | | | всього, осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума рядків | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 і 109) | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| Керівники | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума рядків з| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | 103 по 108) | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| з них мають | | | | | | | | | | | | | | | | | категорії | | | | | | | | | | | | | | | | | посад | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| першу | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| другу | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| третю | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| четверту | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| п'яту | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| шосту | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| Спеціалісти | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума рядків з| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | 110 по 115) | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| з них мають | | | | | | | | | | | | | | | | | категорії | | | | | | | | | | | | | | | | | посад | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| другу | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| третю | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| четверту | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| п'яту | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| шосту | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | --------------+-----+--------+------+-------+---+---+---+------+------+------+-------+---+---+---+------+------| сьому | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ II. Розподіл працівників державної

служби та посадових осіб місцевого

самоврядування за стажем і рівнем освіти,

на 1 січня 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Працівники, які мають стаж | Працівники, як і мають освіту | |ряд-| державної служби, років (із | (із розділу I, гр. 1) | |ка | розділу I, гр.1) | | | |-------------------------------+----------------------------------| | |до|від |від |від |від|від|понад|баз-|пов-| науковий | вчене | | |1 |1 |3 |5 до|10 |15 |25 |ову |ну | ступінь | звання | | | |до 3|до 5|10 |до |до | |вищу|вищу| | | | | | | | |15 |25 | | | |-------------+----------| | | | | | | | | | | |всьо-|з них |всьо-|з | | | | | | | | | | | |го |докто- |го |них | | | | | | | | | | | | |рів | |про-| | | | | | | | | | | | |наук | |фе- | | | | | | | | | | | | | | |со- | | | | | | | | | | | | | | |рів | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| А | Б | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| Облікова кількість |201 | | | | | | | | | | | | | | штатних | | | | | | | | | | | | | | | працівників - | | | | | | | | | | | | | | | всього, осіб (сума | | | | | | | | | | | | | | | рядків 202 і 209) | | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| Керівники (сума |202 | | | | | | | | | | | | | | рядків з 203 по 208)| | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| з них мають | | | | | | | | | | | | | | | категорії посад | | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| першу |203 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| другу |204 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| третю |205 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| четверту |206 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| п'яту |207 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| шосту |208 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| Спеціалісти (сума |209 | | | | | | | | | | | | | | рядків з 210 по 215)| | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| з них мають | | | | | | | | | | | | | | | категорії посад | | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| другу |210 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| третю |211 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| четверту |212 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| п'яту |213 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| шосту |214 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+----+--+----+----+----+---+---+-----+----+----+-----+-------+-----+----| сьому |215 | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ III. Рух кадрів у 20__ році
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прийнято працівників у звітному році| Вибуло працівників у звітному році, з причин | |рядка|--------------------------------------+----------------------------------------------------------| | |всьо-|на |зі |з |інше| із гр. 1 |всьо-|за |до- |від- |за- |ско- |з |порушення вимог | | |го, |кон- |ста-|кад- | |----------|го, |вла-|сяг-|ставка|кін- |ро- |ін- |Закону України | | |осіб |кур- |жу- |рово-| |прий-|мали|осіб |сним|нен-|з |чення|чення|ших |"Про боротьбу | | |(сума|сній |ван-|го | |няті |ста-|(сума|ба- |ня |дер- |пов- |шта- |під-|з корупцією" | | |гр. |осно-|ням |ре- | |з |тус |гр. |жан-|гра-|жавної|нова-|тів, |став|------------------| | |2-5) |ві | |зер- | |вип- |дер-|9-17)|ням |нич-|служби|жень,|лік- | |коруп-|пору-|пору-| | | | | |ву | |робу-|жав-| | |ного|(1, 2 |дос- |віда-| |ційні |шення|шення| | | | | | | |валь-|ного| | |віку|кате- |тро- |ція | |діяння|вимог|обме-| | | | | | | |ним |слу-| | | |горії)|кове |уста-| | |дек- |жень | | | | | | | |тер- |жбо-| | | | |їх |нови | | |лару-|при | | | | | | | |мі- |вця | | | | |при- | | | |вання|про- | | | | | | | |ном | | | | | |пи- | | | |дохо-|ход- | | | | | | | | | | | | | |нення| | | |дів |женні| | | | | | | | | | | | | | | | | | |слу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |жби | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| А | Б | 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 | 17| ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| Облікова | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість| | | | | | | | | | | | | | | | | | | штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | праців- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ників - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рядків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| Керівники| 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рядків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | з 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по 308) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| з них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мають | | | | | | | | | | | | | | | | | | | категорії| | | | | | | | | | | | | | | | | | | посад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| першу | 303 | | Х | Х| Х | | Х | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| другу | 304 | | Х | Х| Х | | Х | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| третю | 305 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| четверту | 306 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| п'яту | 307 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| шосту | 308 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| Спеціа- | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | лісти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рядків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | з 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по 315) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| з них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мають | | | | | | | | | | | | | | | | | | | категорії| | | | | | | | | | | | | | | | | | | посад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| другу | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| третю | 311 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| четверту | 312 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| п'яту | 313 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| шосту | 314 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ---------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----+------+-----+-----+----+------+-----+-----| сьому | 315 | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Підготовка та підвищення

кваліфікації у 20_ році
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Кількість | Підвищили кваліфікацію за направленнями* |Суми витрат | |ряд-|працівників,| |на підвищення | |ка |яки здобули | |кваліфікації, | | |вищу освіту*| |тис. грн. (з одним| | |------------| |десятковим знаком)| | |всьо-|з них |------------------------------------------------------+------------------| | |го, |рівень| всього | в Україні | за кордоном |в Україні|за | | |осіб |магіс-|---------------+---------------------+----------------+---------|кор- | | | |тра в |видано |навчено| із гр. 4 пройшли |всього,|з них у | на |на |доном* | | | |осві- |направ-|праців-| навчання в освітній |осіб |порядку |нав-|від-| | | | |тній |лень, |ників, | галузі "Державне | |надання |чан-|ряд-| | | | |галузі|одиниць|осіб | управління" за | |міжна- |ня |жен-| | | | |"Дер- | | |---------------------| |родної | |ня | | | | |жавне | | |профе- |прог- |прог- | |тех- | | | | | | |управ-| | |сійними|рамами|рамами| |нічної | | | | | | |ління"| | |прог- |тема- |стажу-| |допомоги| | | | | | | | | |рамами |тичних|вання | | | | | | | | | | | | |семі- | | | | | | | | | | | | | |нарів | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| А | Б | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| Облікова |401 | | | | | | | | | | | | | кількість| | | | | | | | | | | | | | штатних | | | | | | | | | | | | | | праців- | | | | | | | | | | | | | | ників - | | | | | | | | | | | | | | всього | | | | | | | | | | | | | | (сума | | | | | | | | | | | | | | рядків | | | | | | | | | | | | | | 402 і | | | | | | | | | | | | | | 409) | | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| у тому | | | | | | | | | | | | | | числі | | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| Керівники|402 | | | | | | | | | | | | | (сума | | | | | | | | | | | | | | рядків з | | | | | | | | | | | | | | 403 по | | | | | | | | | | | | | | 408) | | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| з них | | | | | | | | | | | | | | мають | | | | | | | | | | | | | | категорії| | | | | | | | | | | | | | посад | | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| першу |403 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| другу |404 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| третю |405 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| четверту |406 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| п'яту |407 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| шосту |408 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| Спеціалі-|409 | | | | | | | | | | | | | сти (сума| | | | | | | | | | | | | | рядків з | | | | | | | | | | | | | | 410 по | | | | | | | | | | | | | | 415) | | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| з них | | | | | | | | | | | | | | мають | | | | | | | | | | | | | | категорії| | | | | | | | | | | | | | посад | | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| другу |410 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| третю |411 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| четверту |412 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| п'яту |413 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| шосту |414 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| сьому |415 | | | | | | | | | | | | | ---------+----+-----+------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+----+----+--------| Крім |416 | | | | | | | | | | | | | того, | | | | | | | | | | | | | | пройшли, | | | | | | | | | | | | | | навчання | | | | | | | | | | | | | | праців- | | | | | | | | | | | | | | ники, | | | | | | | | | | | | | | які | | | | | | | | | | | | | | вибули | | | | | | | | | | | | | | впродовж | | | | | | | | | | | | | | звітного | | | | | | | | | | | | | | року | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Дивись пояснення по складанню звіту.
Розділ V. Оплата праці у 20__ році
----------------------------------------------------------------- | N | Весь |у тому числі державні| |рядка|персонал|службовці та посадові| | | | особи місцевого | | | | самоврядування | --------------------------+-----+--------+---------------------| А | Б | 1 | 2 | --------------------------+-----+--------+---------------------| Середньооблікова кількість| 501 | | | штатних працівників | | | | облікового складу у | | | | звітному році, осіб | | | | --------------------------+-----+--------+---------------------| Фонд оплати праці | 502 | | | штатних працівників, | | | | який нараховано у | | | | звітному році, тис. грн.* | | | | --------------------------+-----+--------+---------------------| у тому числі фонд | 503 | | | основної заробітної плати | | | | (посадові оклади) | | | | ----------------------------------------------------------------
--------------- * З одним десятковим знаком.
Виконавець ________________ Керівник ________________

(підпис, П.І.Б., (підпис, П.І.Б.)

телефон)

Головний бухгалтер ________________

(підпис, П.І.Б.)

Державне статистичне спостереження
--------------------------------------------------------- |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується| | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" | ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ |Порушення порядку подання або використання даних державних| |статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,| | яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України | | про адміністративні правопорушення | ------------------------------------------------------------
Звіт про використання робочого часу

за січень ____________ 200_ року

(заповнюється за I квартал,

I півріччя, 9 місяців, рік)
------------------------------------------ Форма N 3-ПВ Подають: |Терміни подання | -----------------------+----------------| ЗАТВЕРДЖЕНО підприємства, установи,|не пізніше 7-го | наказом Держкомстату України організації, визначені |числа після | від 21 липня 2003 р. N 224 за переліком органів |звітного періоду| державної статистики | | Термінова - квартальна ----------------------------------------- Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими

засобами зв'язку у

встановлений термін
-------------------------------------------------------------------------- Найменування організації - складача інформації | ------------------------------------------------------------------------| Поштова адреса | ------------------------------------------------------------------------| Коди організації-складача | ------------------------------------------------------------------------| за |території|виду |форми |організаційно-|міністерства, | | ЄДРПОУ| (КОАТУУ)|економічної|власності|правової форми| іншого | | | |діяльності |(КФВ) |господарювання| центрального | | | |(КВЕД) | | (КОПФГ) |органу, якому | | | | | | |підпорядкована| | | | | | |організація - | | | | | | | складач | | | | | | | інформації | | | | | | | (КОДУ)* | | ------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+---| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Розділ I. Використання робочого часу
----------------------------------------------------------------------- Назва показників | Код |За період | | рядка |з початку року | |--------+-------------------| | |людино-|працівники,| | |години | осіб | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| А | Б | 1 | 2 | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| Фонд робочого часу, всього | 301 | | Х | (рядки 302 + 304) | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| Відпрацьовано, всього**) | 302 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| з них надурочно | 303 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| Невідпрацьовано, всього (сума рядків | 304 | | Х | з 305 по 316, за винятком 311) | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| у тому числі: | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| щорічні відпустки (основні та додаткові)| 305 | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| тимчасова непрацездатність | 306 | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| навчальні відпустки та інші неявки, | 307 | | Х | передбачені законодавством | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| неявки у зв'язку з тимчасовим | 308 | | Х | переведенням для роботи на | | | | іншому підприємстві | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| неявки з дозволу адміністрації | 309 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| відпустки за ініціативою адміністрації | 310 | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| з них тривалістю понад 3 місяці підряд | 311 | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| неявки у зв'язку з переведенням на | 312 | | | скорочений робочий день, тиждень | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| простої | 313 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| масові невиходи на роботу (страйки) | 314 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| прогули | 315 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| неявки у зв'язку з міжсезонням***) | 316 | | Х | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| Довідково: середньооблікова | 317 | Х | | чисельність штатних працівників | | | | облікового складу | | | | ----------------------------------------+--------+-------+-----------| Кількість вакансій на кінець | 318 | Х | | звітного періоду | | | | ----------------------------------------------------------------------
--------------- *) Тільки для підприємств державного сектору. **) Із форми N 1-ПВ (термінова) місячна, рядок 1060, гр. 2 за
відповідний період. ***) Заповнюють сільськогосподарські підприємства на
працівників, зайнятих в основній діяльності.
Розділ II. Рух робочої сили
---------------------------------------------------------------------- Назва показників |Код |За період з | |рядка|початку року | | |-------------| | |Всього,|з них| | | осіб |жінки| ------------------------------------------------+-----+-------+-----| А | Б | 1 | 2 | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| Прийнято працівників | 501 | | | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| Вибуло працівників, усього | 502 | | | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| з них: з причин скорочення штатів | 503 | | | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| за власним бажанням, звільнено за прогул та інші| 504 | | Х | порушення трудової дисципліни, невідповідність | | | | займаній посаді | | | | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| Облікова чисельність штатних працівників | 505 | | Х | на кінець звітного періоду | | | | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| з них: працювали в умовах вимушеної неповної | 506 | | Х | зайнятості | | | | --------------------------------------------------------------------| Станом на 31 грудня звітного року | --------------------------------------------------------------------| Із рядка 505 - осіб: постійних працівників | 507 | | Х | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| іноземних громадян | 508 | | Х | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| | 509 | | | ------------------------------------------------+-----+-------+-----| | 510 | | | ---------------------------------------------------------------------
Розділ III. Інформація про укладення

колективних договорів

станом на ____________ 200_ року

(1 квітня, 31 грудня)
------------------------------------------------------------------- Назва показників | Код |Всього| з них | |рядка| |виконано| -------------------------------------------+-----+------+--------| А | Б | 1 | 2 | -------------------------------------------+-----+------+--------| Кількість укладених колективних | 601 | | Х | договорів, одиниць | | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| з них зареєстрованих | 602 | | Х | -------------------------------------------+-----+------+--------| Чисельність працівників, які охоплені | 603 | | Х | колективними договорами, осіб | | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| Сума витрачених коштів на запровадження не | 604 | | Х | передбачених законодавством пільг та виплат| | | | працівникам і членам їхніх сімей, тис. грн.| | | | (з одним десятковим знаком) | | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| Розмір установленої мінімальної місячної | | | | тарифної ставки (окладу), грн. | | | | (з двома десятковими знаками): | | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| у галузевій угоді | 605 | | Х | -------------------------------------------+-----+------+--------| у колективному договорі | 606 | | Х | -------------------------------------------+-----+------+--------| Кількість зобов'язань у колективному | 607 | | | договорі, що підлягали виконанню | | | | на момент складання звіту, з | | | | питань: зайнятості | | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| оплати праці | 608 | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| охорони праці | 609 | | | -------------------------------------------+-----+------+--------| | 610 | | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ р. Керівник ________________

(підпис, П.І.Б.)
Виконавець ________________

(підпис, П.І.Б., Головний бухгалтер ________________

телефон) (підпис, П.І.Б.)
Голова профкому ____________________

(в частині складання

розділу III)
{ Форма N 6-ПВ річна "Звіт про кількість працівників, їх
якісний склад та професійне навчання" втратила чинність на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 535
( v0535202-04 ) від 04.10.2004 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: