open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.10.2011 N 223

Про міжвідомчу робочу групу з питань розвитку

міжмуніципального співробітництва при Мінрегіоні

Відповідно до Закону України "Про центральні органи
виконавчої влади" ( 3166-17 ) та Положення про Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, затвердженого Указом Президента України від
31.05.2011 N 633/2011 ( 633/2011 ), з метою дослідження сучасного
стану, кращих вітчизняних та зарубіжних практик у галузі
міжмуніципального співробітництва, а також вироблення пропозицій
щодо подальшого розвитку міжмуніципального співробітництва в
контексті реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні
Н А К А З У Ю:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розвитку
міжмуніципального співробітництва при Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(далі - міжвідомча робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань
розвитку міжмуніципального співробітництва при Міністерстві
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, що додається.
3. Надати право голові міжвідомчої робочої групи вносити у
разі потреби зміни до її персонального складу.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду
від 21.08.2010 N 325 "Про утворення робочої групи з питань
розвитку міжмуніципального співробітництва при Мінрегіонбуді".
Міністр А.М.Близнюк

Додаток

до наказу Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

06.10.2011 N 223

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з питань розвитку

міжмуніципального співробітництва при

Міністерстві регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

АЛІПОВ - перший заступник Міністра регіонального
Олександр Миколайович розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства,

голова міжвідомчої робочої групи
РОМАНЮК - директор Департаменту регіонального
Сергій Андрійович розвитку Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства,

заступник голови міжвідомчої робочої

групи
ЄВТУШЕНКО - головний спеціаліст відділу розвитку
Лідія Григорівна місцевого самоврядування Департаменту

регіонального розвитку Мінрегіону,

секретар міжвідомчої робочої групи
Члени міжвідомчої робочої групи:
ГУК - керівник секретаріату делегації України
Андрій Костянтинович в Конгресі місцевих та регіональних влад

Ради Європи (за згодою)
КОЗИРЄВ - віце-президент Асоціації міст України,
Павло Генріхович Голова Секції малих міст Асоціації міст

України, Український міський голова

(за згодою)
КОФАНОВА - заступник директора Департаменту
Наталія Петрівна регіонального розвитку Мінрегіону -

начальник відділу розвитку місцевого

самоврядування
ЛИТВИНЕНКО - керівник Програми Ради Європи "Посилення
Олена Вікторівна місцевої демократії та підтримка реформ

місцевого самоврядування в Україні"

(за згодою)
МАЛІКОВ - голова Державного фонду сприяння
Сергій Валерійович місцевому самоврядуванню в Україні

(за згодою)
МАЛЮГА - завідувач секретаріату Комітету
Анжела Володимирівна Верховної Ради України з питань

державного будівництва та місцевого

самоврядування (за згодою)
ПІТЦИК - віце-президент з виконавчої роботи
Мирослав Васильович Всеукраїнської асоціації органів

місцевого самоврядування "Асоціація

міст України" (за згодою)
РОМАНОВА - представник України в Палаті регіонів
Наталія Андріївна Конгресу місцевих та регіональних влад

Ради Європи, депутат Чернігівської

районної ради Чернігівської області

(за згодою)
ТАТУСЯК - голова Комісії з питань державного
Сергій Пилипович будівництва та місцевого самоврядування,

Всеукраїнської асоціації органів

місцевого самоврядування "Українська

асоціація районних та обласних рад",

голова Вінницької обласної ради

(за згодою)
ТКАЧУК - директор Інституту громадянського
Анатолій Федорович суспільства (за згодою)
ТОЛКОВАНОВ - голова Національного агентства України з
В'ячеслав Вікторович питань державної служби (за згодою)
УДОВИЧЕНКО - представник України в Палаті місцевих
Володимир Петрович влад Конгресу місцевих та регіональних

влад Ради Європи, Славутицький міський

голова (за згодою)
ХУСНУТДІНОВ - заступник директора Департаменту
Олег Якович міжрегіонального та міжнародного

співробітництва - начальник відділу

залучення іноземних та приватних

інвестицій Мінрегіону
ЧЕРНОВ - представник України в Палаті регіонів
Сергій Іванович Конгресу місцевих та регіональних влад

Ради Європи, президент Всеукраїнської

асоціації органів місцевого

самоврядування "Українська асоціація

районних та обласних рад" (за згодою)
ЧЕРЕНКОВА - помічник Міністра регіонального
Марина Анатоліївна розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства.
Директор Департаменту
регіонального розвитку С.А.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва та

житлово-комунального

господарства України

06.10.2011 N 223

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань

розвитку міжмуніципального співробітництва

при Міністерстві регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

1. Міжвідомча робоча група з питань розвитку
міжмуніципального співробітництва при Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(далі - міжрегіональна робоча група) є дорадчим органом, який
утворюється з метою дослідження сучасного стану, кращих
вітчизняних та зарубіжних практик у галузі міжмуніципального
співробітництва, а також вироблення пропозицій щодо подальшого
розвитку міжмуніципального співробітництва в контексті реалізації
реформи місцевого самоврядування в Україні.
2. У своїй діяльності міжвідомча робоча група
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, затвердженим Указом
Президента України від 31.05.2011 N 633/2011 ( 633/2011 ), а також
цим Положенням.
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: розгляд пріоритетних питань та вироблення рекомендацій з
питань реалізації державної політики у галузі місцевого
самоврядування та міжмуніципального співробітництва; вироблення пропозицій та участь у реалізації заходів щодо
підготовки кадрів у галузі міжмуніципального співробітництва; опрацювання нових інструментів та механізмів для забезпечення
розвитку міжмуніципального співробітництва; розгляд пропозицій та вироблення рекомендацій щодо залучення
фінансових ресурсів (позик, грантів, інвестицій тощо) для
реалізації проектів міжмуніципального співробітництва; вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду поширення кращих
практик у галузі міжмуніципального співробітництва; участь у проведенні громадських обговорень та експертизи
нормативно-правових актів з питань міжмуніципального
співробітництва; забезпечення інформування громадськості з пріоритетних питань
реалізації державної політики у галузі міжмуніципального
співробітництва; участь у проведенні наукових досліджень та розробленні
методичних рекомендацій з питань міжмуніципального
співробітництва; участь у проведенні семінарів, конференцій, круглих столів та
інших заходів з питань розвитку міжмуніципального співробітництва.
4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї
основних завдань: розробляє та подає на розгляд Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
рекомендації та пропозиції з питань розвитку міжмуніципального
співробітництва; проводить громадську експертизу проектів нормативно-правових
актів з питань міжмуніципального співробітництва та реформування
місцевого самоврядування, розроблених Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України; проводить роз'яснювальну роботу, популяризацію у суспільстві
перспективних ідей, пов'язаних із розвитком міжмуніципального
співробітництва; опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з
громадськістю пропозиції та зауваження з питань реалізації
державної політики у галузі місцевого самоврядування та
міжмуніципального співробітництва.
5. Міжвідомча робоча група має право: отримувати за погодженням із керівництвом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України необхідну для її діяльності інформацію і
матеріали від структурних підрозділів Міністерства; подавати пропозиції керівництву Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
щодо розгляду питань, віднесених до компетенції міжвідомчої
робочої групи; брати участь у проведенні конференцій, семінарів, зборів,
круглих столів, слухань та інших заходів.
6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови,
заступника голови, секретаря і членів робочої групи та працює на
громадських засадах. Головою міжвідомчої робочої групи є перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства. Положення про міжвідомчу робочу групу та її персональний
склад затверджуються наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України. До складу міжвідомчої робочої групи включаються за згодою
представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, міжнародних
донорських організацій, громадських організацій, фахівці у галузі
міжмуніципального співробітництва.
7. Міжвідомча робоча група здійснює свою діяльність на основі
добровільності, рівноправності її членів, гласності та
колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками і
ділової критики.
8. Міжвідомча робоча група проводить свою діяльність згідно з
планом, що затверджується її головою. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що
проводяться за рішенням її голови. Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а за його
відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої
робочої групи забезпечує її секретар. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правомочним,
якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
9. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє
рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її
компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи. Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції
(рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку,
що додається до протоколу засідання.
10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює
Департамент регіонального розвитку Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
Директор Департаменту
регіонального розвитку С.А.Романюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: