open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.09.2002 N 223

Про відзначення 150-річчя

від дня народження Івана Франка

Заслухавши і обговоривши доповідь академіка НАН України
М.Г. Жулинського про участь гуманітарних установ НАН України в
підготовці до відзначення в 2006 році 150-річчя від дня народження
видатного українського письменника, ученого й
громадсько-політичного діяча І.Я. Франка, Президія Національної
академії наук України відзначає, що в академічних установах
здійснюється ряд важливих заходів, присвячених цій визначній
події. В останні роки вченими Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
НАН України та його Львівського відділення видано кілька
монографій, присвячених великому письменнику. Виконуються планові
та позапланові дослідження зі складання "Літопису життя і
творчості Івана Франка" у 3 томах, ведеться підготовка до видання:
додаткових 51 - 53 томів, якими передбачено доповнити "Зібрання
творів І.Я. Франка у 50 томах", "Опису особистої бібліотеки Івана
Франка", "Творів" письменника у 3 томах, з яких один уже
опубліковано у серії "Бібліотека української літератури",
прикладних досліджень "Франкознавці. Біобібліографічний
словник-довідник", "Франкознавство останнього десятиріччя.
Бібліографічний покажчик" та "Заборонене франкознавство. Праці
20 - 30-х рр. XX ст. Бібліографічний покажчик" (М.О. Мороз).
Інститутом української археографії та джерелознавства ім.
М.С. Грушевського НАН України в співпраці з установами інших
міністерств та відомств України готується фундаментальне видання
"Іван Франко. Документи і матеріали" загальним обсягом понад 60
др. арк. На виконання Указу Президента України від 08.11.01
N 1055/2001 ( 1055/2001 ) "Про вшанування пам'яті Івана Франка"
літературознавчими установами НАН України розпочато укладання
відповідного реєстру й заплановано підготовку "Франківської
енциклопедії" в 5 томах, готується до видання ряд наукових
монографій про життя і творчість письменника, передбачено провести
ювілейні наукові конференції. Усі ці заходи враховані у Плані
заходів з відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка
(далі - План заходів), переданому до Організаційного комітету з
підготовки та проведення ювілею І.Я. Франка. На виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 09.11.01 N 16150
зазначений План заходів включено до пропозицій НАН України,
поданих до Міністерства культури і мистецтв України, що готує
зведений План заходів з відзначення 150-річчя від дня народження
І.Я. Франка. Разом з тим Президія НАН України відзначає, що в реалізації
зазначених заходів літературознавчими установами існує ще чимало
нерозв'язаних проблем, що ставлять під загрозу їхнє своєчасне
проведення. В цілому Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України та його Львівським відділенням дослідження проблем
франкознавства здійснюються недостатньою мірою, зокрема за останнє
десятиріччя вченими вказаних установ видано лише кілька
монографій, присвячених життю і творчості І.Я. Франка. Уповільнено
ведеться підготовка видання "Творів" письменника (що стало однією
з причин завершення і видання лише першого з трьох передбачених
томів у серії "Бібліотека української літератури"), робота з
підготовки "Опису особистої бібліотеки Івана Франка". Ряд
колективних й індивідуальних праць, заявлених у вищезгаданому
Плані заходів, не введено до планів науково-дослідних робіт
літературознавчих установ. Незважаючи на постійну підготовку
випускників докторантури та аспірантури, рівень кадрового
забезпечення досліджень з франкознавства залишається недостатнім,
що спричинюється постійною плинністю висококваліфікованих кадрів
та обмеженими лімітами набору до аспірантури. Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
НАН України академіка НАН України М.Г. Жулинського взяти до
відома.
2. З метою науково-організаційного забезпечення і координації
франкознавчих досліджень, реалізації організаційних заходів та
випуску видань, присвячених життю і творчості І.Я. Франка,
схвалити розроблений Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України та його Львівським відділенням План заходів НАН України з
відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка (додаток).
3. Зобов'язати директора Інституту літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН України (академік НАН України М.Г. Жулинський)
та керівника Львівського відділення Інституту літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН України (к.ф.н. Є.К. Нахлік):
3.1. До 01.11.02 включити до планів науково-дослідних робіт
зазначених установ на 2002 - 2006 рр. усі дослідження, що входять
до Плану заходів з відзначення 150-річчя від дня народження І.Я.
Франка, передбачивши їх кадрове й фінансове забезпечення та
виконання у визначені терміни.
3.2. Прискорити й завершити у визначені терміни підготовку
передбачених Планом заходів рукописів 2 і 3 томів "Творів"
І.Я. Франка у 3 томах, "Опису особистої бібліотеки Івана Франка",
реєстру і планів-проспектів 1-5 томів "Франківської енциклопедії",
а також передати в 2003 - 2004 рр. до видавництва "Наукова думка"
НАН України додаткові 51 - 53 томи "Зібрання творів І.Я. Франка у
50 томах", 1 - 3 томи "Літопису життя і творчості Івана Франка" у
3 томах, бібліографічні покажчики М.О. Мороза "Франкознавство
останнього десятиріччя" та "Заборонене франкознавство. Праці 20 -
30-х років XX ст.".
3.3. До 01.11.02 подати до Відділу наукових і керівних кадрів
Президії НАН України пропозиції із збільшення обсягу фахової
підготовки молодих спеціалістів-франкознавців через аспірантуру та
докторантуру установ. Виходячи із завдань розвитку цієї галузі, до
15.11.02 подати до Президії НАН України обгрунтовані пропозиції
щодо заходів із закріплення в установах перспективних молодих
франкознавців та підвищення їхнього кваліфікаційного рівня. З
метою забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій
аспірантами та молодими спеціалістами посилити контроль за роботою
аспірантури.
3.4. Забезпечити високий науково-організаційний рівень
підготовки та проведення в 2003 р. наукової конференції "Іван
Франко і проблеми сучасного літературознавства",
науково-практичної конференції, присвяченої підготовці
"Франківської енциклопедії" у 5 томах та всеукраїнської наукової
конференції "Наукова спадщина Івана Франка і сучасний стан
народознавства в Україні".
4. Видавництву "Наукова думка" НАН України (І.Р. Алексєєнко)
внести додаткові 51 - 53 томи "Зібрання творів І.Я. Франка у
50 томах" та 1 - 3 томи "Літопису життя і творчості Івана Франка"
у 3 томах до планів випуску книжкової продукції в 2003 - 2004 рр.
за рахунок державного замовлення 2003 - 2004 рр. і забезпечити їх
своєчасне видання.
5. Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН
України (академік НАН України І.М. Дзюба):
5.1. На виконання Указу Президента України від 08.11.01
N 1055/2001 ( 1055/2001 ) "Про вшанування пам'яті Івана Франка"
забезпечити виконання у визначений термін відповідного доручення
Кабінету Міністрів України від 11.06.02 N 18916/2 щодо вирішення
правових питань, розробки проектної документації й визначення
обсягів фінансування, пов'язаних із спорудженням будівлі для
зберігання рукописів І.Я. Франка та інших класиків української
літератури.
5.2. Протягом IV кварталу 2002 р. підготувати і розглянути на
засіданні Бюро відділення питання про хід виконання Плану заходів
з відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка, розширення
досліджень з проблем франкознавства в галузях мовознавства,
фольклористики та етнології, а також питання наукової координації
зазначених досліджень, які здійснюються установами відділення в
співпраці з закладами інших міністерств та відомств України.
Передбачити розгляд цього питання на засіданнях Бюро відділення
щорічно, на період виконання всього Плану заходів.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України
(академік НАН України І.М. Дзюба).
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України Б.Є.Патон
Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.П.Шпак

Додаток

до постанови Президії

НАН України

25.09.2002 N 223

ПЛАН ЗАХОДІВ

НАН України із відзначення 150-річчя

від дня народження І.Я. Франка

------------------------------------------------------------------ N п/п| Назва заходу | Термін | Виконавці | | |виконання| | | | (роки) | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 1. |Видання додаткових 51,| 2003 - |Інститут літератури | |52, 53 томів до | 2004 |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |"Зібрання творів | |України; Львівське | |І.Я. Франка у 50 | |відділення Інституту | |томах". Обсяг 120 др. | |літератури | |арк. | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | | | |України; Держкомінформ | | | |України (за згодою); | | | |видавництво "Наукова | | | |думка" НАН України | -----+----------------------+---------+-------------------------| 2. |Підготовка і видання | 2002 - |Інститут літератури | |"Франківської | 2008 |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |енциклопедії" у 5 | |України; Львівське | |томах. Обсяг 100 др. | |відділення Інституту | |арк. | |літератури | | | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | | | |України; Львівський | | | |національний університет | | | |ім. І.Я. Франка (за | | | |згодою); Держкомінформ | | | |України (за згодою); | | | |видавництво "Українська | | | |енциклопедія" (за згодою)| -----+----------------------+---------+-------------------------| 3. |Підготовка і видання | 2003 - |Інститут літератури | |"Літопису життя і | 2004 |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |творчості Івана | |України; Львівське | |Франка" у 3 томах. | |відділення Інституту | |Обсяг 90 др. арк. | |літератури | | | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | | | |України; видавництво | | | |"Наукова думка" НАН | | | |України | -----+----------------------+---------+-------------------------| 4. |Підготовка і видання | 2004 |Інститут літератури | |"Опису особистої | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |бібліотеки Івана | |України; видавництво | |Франка". Обсяг 60 др. | |"Українська енциклопедія"| |арк. | |(за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 5. |Підготовка і видання | 2005 |Інститут української | |книги "Іван Франко. | |археографії та | |Документи і | |джерелознавства | |матеріали". Обсяг 60 | |ім. М.С. Грушевського НАН| |др. арк. | |України; Наукове | | | |товариство | | | |ім. Т.Г. Шевченка (за | | | |згодою); Львівський | | | |національний університет | | | |ім. І.Я. Франка (за | | | |згодою); Центральний | | | |державний історичний | | | |архів у м. Львові (за | | | |згодою); Львівський | | | |літературно-меморіальний | | | |музей Івана Франка (за | | | |згодою); видавництво | | | |"Світ" (за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 6. |Франкознавці. | 2005 |Львівське відділення | |Біобібліографічний | |Інституту літератури | |словник-довідник. | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |Обсяг 25 др. арк. | |України; видавництво | | | |"Світ" (за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 7. |Мороз М.О. | 2003 |Львівське відділення | |Франкознавство | |Інституту літератури | |останнього | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |десятиріччя. | |України; видавництво | |Бібліографічний | |"Світ" (за згодою) | |покажчик. Обсяг 15 др.| | | |арк. | | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 8. |Мороз М.О. Заборонене | 2004 |Львівське відділення | |франкознавство. Праці | |Інституту літератури | |20 - 30-х рр. XX ст. | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |Бібліографічний | |України; видавництво | |покажчик. Обсяг 10 др.| |"Світ" (за згодою) | |арк. | | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9. |Підготовка і видання | 2002 - | | |серії наукових | 2008 | | |монографій про життя і| | | |творчість І.Я. Франка | | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.1. |Дудкіна О.О. "І.Франко| |Інститут літератури | |як майстер | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |літературного | |України; видавництво | |портрета: концепція, | |"Наукова думка" НАН | |образ". Обсяг 10 др. | |України | |арк. | | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.2. |Каневська Л.В. | |Інститут літератури | |"Психологізм романів | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |Івана Франка". Обсяг | |України; видавництво | |10 др. арк. | |"Наукова думка" НАН | | | |України | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.3. |Федунь О.О. | |Інститут літератури | |"Середовище як фактор | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |формування особистості| |України; видавництво | |у малій прозі Івана | |"Наукова думка" НАН | |Франка". Обсяг 10 др. | |України | |арк. | | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.4. |Ковальчук-Швець А.І. | |Львівське відділення | |"Кримінальний сюжет і | |Інституту літератури | |проблеми художнього | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |психологізму та | |України; видавництво | |характеротворення у | |"Світ" (за згодою) | |прозі Івана Франка". | | | |Обсяг 13 др. арк. | | | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.5. |Тихолоз Н.Б. "Жанрові | |Львівське відділення | |модифікації казки у | |Інституту літератури | |творчості Івана | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |Франка". Обсяг 12 др. | |України; видавництво | |арк. | |"Світ" (за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.6. |Тодчук Н.Є. | |Львівське відділення | |"Часопростір у романі | |Інституту літератури | |І.Франка "Для | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |домашнього вогнища". | |України; видавництво | |Обсяг 10 др. арк. | |"Світ" (за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 9.7. |Чопик Р.Б. "Homo! | |Львівське відділення | |Добра звістка від | |Інституту літератури | |Івана Франка". Обсяг | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |12 др. арк. | |України; видавництво | | | |"Світ" (за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 10. |Міжнародна наукова | 2006 |Інститут літератури | |конференція, | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |присвячена творчості | |України; Львівське | |І.Я. Франка (м. Львів)| |відділення Інституту | | | |літератури | | | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | | | |України; Львівський | | | |національний університет | | | |ім. І.Я. Франка (за | | | |згодою); Міжнародна | | | |асоціація україністів (за| | | |згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 11. |Наукова конференція |2003 |Львівське відділення | |"Іван Франко і | |Інституту літератури | |проблеми сучасного | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |літературознавства" | |України; Інститут | |(м. Львів) | |франкознавства | | | |Львівського національного| | | |університету ім. | | | |І.Я. Франка (за згодою) | -----+----------------------+---------+-------------------------| 12. |Науково-практична |2003 |Львівське відділення | |конференція, | |Інституту літератури | |присвячена підготовці | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | |"Франківської | |України; Інститут | |енциклопедії" у 5 | |літератури | |томах (м. Львів) | |ім. Т.Г. Шевченка НАН | | | |України; Інститут | | | |франкознавства | | | |Львівського національного| | | |університету ім. | | | |І.Я. Франка (за згодою) | -----------------------------------------------------------------
Перший віце-президент -
головний учений секретар
Національної академії
наук України
академік НАН України А.П.Шпак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: