open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
25.04.2006 N 223

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів

департаментів Державної комісії

з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження | Номер | | розпорядження | | Комісії від | | 25.04.2006 р. | ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5677 | страхового нагляду від 19.04.2006 N 228-л про | | видачу Акціонерному товариству закритого типу | | страховій компанії "Капітал-Поліс" | | (ідентифікаційний код 25005889; | | місцезнаходження: м. Київ, вул. Марини | | Раскової, 11, к. 608) безстрокових ліцензій на| | провадження страхової діяльності, а саме таких| | видів страхування: у формі обов'язкового: | | особисте страхування працівників відомчої | | (крім тих, які працюють в установах і | | організаціях, що фінансуються з Державного | | бюджету України) та сільської пожежної охорони| | і членів добровільних пожежних дружин | | (команд); страхування цивільної | | відповідальності громадян України, що мають у | | власності чи іншому законному володінні зброю,| | за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі| | або її майну внаслідок володіння, зберігання | | чи використання цієї зброї; страхування | | цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути | | заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах | | підвищеної небезпеки, включаючи | | пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, | | господарська діяльність на яких може призвести| | до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5678 | страхового нагляду від 19.04.2006 N 229-л про | | видачу Закритому акціонерному товариству | | "Страхова Компанія "Український фінансовий | | альянс" (ідентифікаційний код 32374372; | | місцезнаходження: м. Київ, проспект 40-річчя | | Жовтня, 100/2) безстрокових ліцензій на | | провадження страхової діяльності, а саме таких| | видів страхування: у формі обов'язкового: | | особисте страхування працівників відомчої | | (крім тих, які працюють в установах і | | організаціях, що фінансуються з Державного | | бюджету України) та сільської пожежної охорони| | і членів добровільних пожежних дружин | | (команд); особисте страхування від нещасних | | випадків на транспорті; страхування цивільної | | відповідальності громадян України, що мають у | | власності чи іншому законному володінні зброю,| | за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі| | або її майну внаслідок володіння, зберігання | | чи використання цієї зброї; страхування | | відповідальності суб'єктів перевезення | | небезпечних вантажів на випадок настання | | негативних наслідків при перевезенні | | небезпечних вантажів. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5679 | страхового нагляду від 19.04.2006 N 230-л про | | видачу Товариству з додатковою | | відповідальністю "Страхова компанія Роксолана"| | (ідентифікаційний код 30001181; | | місцезнаходження: м. Запоріжжя, вулиця | | Каховська, 44) безстрокової ліцензії на | | провадження страхової діяльності, а саме | | такого виду страхування: у формі | | обов'язкового: страхування цивільної | | відповідальності суб'єктів господарювання за | | шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та | | аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, | | включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та | | об'єкти, господарська діяльність на яких може | | призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5680 | страхового нагляду від 19.04.2006 N 231-л про | | видачу Страховому Акціонерному Товариству | | "ОСТРА" (ідентифікаційний код 14288111; | | місцезнаходження: м. Одеса, вул. Пушкінська, | | 13) безстрокових ліцензій на провадження | | страхової діяльності, а саме таких видів | | страхування: у формі добровільного | | страхування: медичне страхування (безперервне | | страхування здоров'я); страхування медичних | | витрат. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5682 | нагляду за недержавними пенсійними фондами від| | 14.04.2006 N 37 щодо внесення до Державного | | реєстру фінансових установ інформації про | | набуття Непідприємницьким товариством | | "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Фонд | | пенсійних заощаджень" (01030, м. Київ, вул. | | Богдана Хмельницького, 32; код за ЄДРПОУ | | 34004029) статусу фінансової установи. | | ----------------------------------------------+-----------------| Схвалити рішення директора департаменту | 5683 | нагляду за недержавними пенсійними фондами від| | 20.04.2006 N 39 щодо внесення до Державного | | реєстру фінансових установ інформації про | | набуття Непідприємницьким товариством | | "Корпоративний недержавний пенсійний фонд | | "Корпоративний стандарт" (03028, м. Київ, | | вул. Лисогірська, 6; код за ЄДРПОУ 32768633) | | статусу фінансової установи. | | -----------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 25 квітня 2006 р. N 223

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: