open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.06.2006 N 223

Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),

розробки, узгодження, проведення комплексної

державної експертизи, затвердження інвестиційних

програм і проектів будівництва об'єктів

дорожнього господарства

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 663 ( 663-2006-п ) "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 і
від 11 квітня 2002 р. N 483", зміною класифікації робіт з ремонтів
та експлуатаційного утримання автомобільних робіт загального
користування (ВБН Г.1-218-182-2003) і з метою упорядкування
затвердження титулів будов (об'єктів), розробки, узгодження,
проведення комплексної державної експертизи, затвердження проектів
будівництва об'єктів дорожнього господарства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок затвердження титулів будов (об'єктів),
розробки, узгодження, проведення комплексної державної експертизи,
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва об'єктів
дорожнього господарства.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Укравтодору від
23.01.2004 N 48 ( v0048466-04 ).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Департамент
будівництва, концесійної та зовнішньоекономічної діяльності
(Сухоносов О.В.) і Департамент автомобільних доріг
(Данкевич І.В.) за належністю питань.
Голова В.М.Гуржос

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

автомобільних доріг України

05.06.2006 N 223

ПОРЯДОК

затвердження титулів будов (об'єктів), розробки,

узгодження, проведення комплексної державної

експертизи, затвердження інвестиційних програм

і проектів будівництва об'єктів

дорожнього господарства

1. Титули будов (об'єктів)
1.1. Загальна частина Титул будови (об'єкта) визначає основні техніко-економічні
показники будови (об'єкта) і містить такі відомості: найменування
будови (об'єкта) та її місце знаходження, сфера управління, до
якої вона належить, галузь, характер будівництва (нове
будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення
підприємства, об'єкта, споруди), обсяг капіталовкладень та
завдання щодо введення у дію потужностей і основних фондів на весь
період будівництва з розподілом за роками та врахуванням
нормативних термінів тривалості будівництва. Титули будов об'єктів, будівництво яких розпочинається,
складаються за формою згідно з додатком 1, перехідних -
додатком 2, титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для
будівництва складаються згідно з додатком 6. Титули складаються тільки для тих будов (об'єктів), які
забезпечені на 1 вересня року, що передує плановому, затвердженими
в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, у тому
числі техніко-економічним обґрунтуванням, робочими кресленнями і
кошторисами обсягу робіт, який необхідно виконати у плановому році
відповідно до нормативних показників. Титули будов об'єктів, будівництво яких розпочинається, та
перехідних складаються замовниками і подаються до органів вищого
рівня, до сфери управління яких вони належать, для погодження та
затвердження.
1.2. Порядок затвердження титулів будов (об'єктів)
виробничого призначення Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою кошторисною вартістю 100 млн. грн. і більше
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Укравтодору
за погодженням з Мінекономіки та іншими центральними органами
виконавчої влади. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. грн.
затверджуються Укравтодором за погодженням з Мінекономіки. Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається,
розрахунковою кошторисною вартістю до 30 млн. грн.,затверджуються
замовниками за погодженням з Укравтодором. Титули перехідних будов (об'єктів) розрахунковою кошторисною
вартістю 30 млн. грн. і більше затверджуються Укравтодором за
погодженням з Мінекономіки, розрахунковою вартістю до 30 млн. грн.
- замовниками за погодженням з Укравтодором. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для
будівництва затверджуються в тому ж порядку, що й титули
відповідних будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, з
урахуванням прогнозної вартості будівництва цих будов (об'єктів). Титули будов (об'єктів) невиробничого і виробничого
призначення, будівництво яких розпочинається та здійснюється із
залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів
України, незалежно від розрахункової кошторисної вартості,
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій-замовників за
погодженням з Мінекономіки.
2. Інвестиційні програми
2.1. Інвестиційні програми будівництва, реконструкції,
капітального ремонту автомобільних доріг, будівель та споруд,
розвитку виробничих потужностей, які забезпечують технологічний
процес дорожніх організацій (далі - будівництво), розробляються з
метою прийняття інвестором рішення про доцільність інвестування
проектів.
2.2. Розробка інвестиційних програм будівництва здійснюється
за завданням замовника.
2.3. Завдання на розробку інвестиційних програм будівництва
затверджуються: по об'єктах, які споруджуються за рахунок коштів державного
бюджету незалежно від розрахункової кошторисної вартості, -
Державною службою автомобільних доріг України (далі - Укравтодор); по об'єктах, які споруджуються за рахунок коштів місцевого
бюджету, - замовником.
2.4. Інвестиційні програми, що фінансуються із залученням
коштів державного бюджету, погоджуються з Мінекономіки.
2.5. Інвестиційні програми затверджуються: Кабінетом Міністрів України - комплексні, міжгалузеві,
міжрегіональні та регіональні інвестиційні програми, що
фінансуються із залученням коштів Державного бюджету України (крім
програм, що затверджуються Верховною Радою України); міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади - галузеві інвестиційні програми; Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними
місцевими радами - регіональні та місцеві інвестиційні програми,
що фінансуються із залученням коштів республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів. Міждержавні інвестиційні програми затверджуються у порядку,
визначеному відповідними міжнародними договорами.
3. До проектів будівництва належать передпроектна
документація (техніко-економічні обґрунтування і
техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти) і
проектно-кошторисна документація (проекти, робочі проекти, робоча
документація) для нового будівництва, реконструкції, капітального
ремонту автомобільних доріг, будівель та споруд, розширення і
технічного переоснащення підприємств, які забезпечують
технологічний процес дорожніх організацій (далі - будівництво).
3.1. Плани проектних робіт (додатки 3, 4) на об'єкти
будівництва складаються замовником на дворічний термін і
затверджуються: по об'єктах, які споруджуються за рахунок коштів державного
бюджету незалежно від орієнтовної розрахункової вартості, -
Укравтодором; по об'єктах, які споруджуються за рахунок коштів місцевого
бюджету незалежно від орієнтовної кошторисної вартості, -
відповідними обласними державними адміністраціями, міською
державною адміністрацією м. Севастополя та Радою міністрів
Автономної Республіки Крим за погодженням Укравтодору.
3.2. Завдання на розробку проектів будівництва складаються
замовником на підставі та згідно із затвердженими планами
проектних робіт (додаток 5).
3.3. Завдання на розробку проектів будівництва
затверджуються: по об'єктах державного значення (міжнародні, національні та
регіональні а. д.), які споруджуються за рахунок коштів державного
бюджету незалежно від орієнтовної розрахункової вартості, -
Укравтодором після розгляду на технічній раді; по об'єктах місцевого значення (територіальні, обласні та
районні а. д.) орієнтовною вартістю від 30 млн. грн.
до 100 млн. грн., які споруджуються за рахунок коштів державного
та місцевого бюджетів, - Укравтодором після розгляду і погодження
Департаментом автомобільних доріг та Департаментом будівництва,
концесійної та зовнішньоекономічної діяльності за належністю
питань; по об'єктах місцевого значення (районні, комунальні а. д.,
під'їзди до населених пунктів) орієнтовною вартістю
до 30 млн. грн., які споруджуються за рахунок коштів державного та
місцевого бюджету, - замовником після розгляду і погодження
Департаментом автомобільних доріг та Департаментом будівництва,
концесійної та зовнішньоекономічної діяльності за належністю
питань: Завдання на розробку проектів будівництва, які затверджуються
Укравтодором, погоджуються: галузевою службою "Укрдорекспертиза"; Департаментом будівництва, концесійної та
зовнішньоекономічної діяльності - на об'єкти нового будівництва та
реконструкції, а також розширення і технічне переоснащення
підприємств; Департаментом автомобільних доріг - на об'єкти капітального
ремонту; ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги
України" - завдання на будівництво, реконструкцію, ремонт,
розширення і технічне переоснащення підприємств, які належать до
сфери його управління, та Департаментом будівництва, концесійної
та зовнішньоекономічної діяльності. Завдання, які затверджуються Укравтодором, реєструються
відповідними департаментами, решта - замовниками.
3.4. Зміни та доповнення до завдань на розробку проектів
будівництва затверджуються інстанцією, яка затверджувала ці
завдання.
4. Проекти будівництва, що фінансуються із залученням коштів
Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств,
установ та організацій державної власності, крім випадків,
передбачених законодавством України, затверджуються: Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
а також інших органів державної влади - щодо об'єктів загальною
кошторисною вартістю 100 млн. грн. і більше та об'єктів, що
споруджуються із залученням іноземних кредитів під гарантію
Кабінету Міністрів України, незалежно від їх вартості. Кабінет Міністрів України може делегувати зазначеним органам
державної влади право затверджувати проекти будівництва щодо
об'єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. грн. і більше за
поданням Мінекономіки, погодженим з Мінфіном та іншими
центральними органами виконавчої влади; Укравтодором - щодо об'єктів державного значення, які
споруджуються за рахунок коштів державного бюджету загальною
кошторисною вартістю до 100 млн. грн., та об'єктів місцевого
значення, які споруджуються за рахунок державного та місцевого
бюджетів загальною кошторисною вартістю від 30 млн. грн.
до 100 млн. грн., за поданням замовника після розгляду технічною
радою; Замовником - щодо об'єктів місцевого значення (районні,
комунальні а. д., під'їзди до населених пунктів), які
споруджуються за рахунок державного та місцевого бюджетів,
загальною кошторисною вартістю до 30 млн. грн.
Примітки: 1. Проекти будівництва, які затверджуються Укравтодором,
подаються замовниками на погодження відповідним департаментам у
повному комплекті разом із зведеним висновком галузевої служби
"Укрдорекспертиза". Паспорт проекту залишається в Укравтодорі. Проекти будівництва об'єктів місцевого значення (районні,
комунальні а. д., під'їзди до населених пунктів) вартістю
до 30 млн. грн., які споруджуються за рахунок коштів державного та
місцевого бюджету, затверджуються замовником після розгляду і
погодження Департаментом автомобільних доріг та Департаментом
будівництва, концесійної та зовнішньо-економічної діяльності за
належністю питань, за наявності позитивного висновку
Укрдорекспертизи. Погодження оформляються відповідним листом за
підписом директора департаменту.

Проекти будівництва об'єктів, які відносяться до сфери
управління ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги
України" (виробничі бази і т. ін.), подаються на експертизу і
затвердження після розгляду і погодження ДАК "Автомобільні дороги
України" та Департаменту будівництва, концесійної та
зовнішньоекономічної діяльності. 2. Проектні рішення по автомобільних дорогах державного
значення і спорудах на них погоджуються: - на об'єкти будівництва (реконструкції), а саме варіанти
транспортних розв'язок, схеми мостів, шляхопроводів і естакад,
конструкцій дорожнього одягу - з Департаментом будівництва,
концесійної та зовнішньоекономічної діяльності, а будівництва
(реконструкції) мостів, шляхопроводів і естакад також з відділом
штучних споруд Департаменту автомобільних доріг; - на об'єкти капітального ремонту - з Департаментом
автомобільних доріг; - варіанти конструкцій дорожнього одягу, використання
сучасних матеріалів та нових технологій - з Управлінням
науково-технічної політики.
5. Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
здійснюється за наявності позитивного висновку комплексної
державної експертизи.
6. Перезатвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва здійснюється у такому ж порядку, як і затвердження.
7. Проведення комплексної державної експертизи інвестиційних
програм і проектів будівництва.
7.1. Інвестиційні програми і проекти будівництва об'єктів
дорожнього комплексу незалежно від джерел фінансування підлягають
обов'язковій комплексній державній експертизі у повному обсязі,
крім об'єктів, перелік яких встановлюється Мінбудом відповідно до
законодавства і затвердження проектів будівництва яких у межах
законодавства України не потребує висновку комплексної державної
експертизи, зокрема: ремонт автомобільних доріг загального користування і споруд
на них, який виконується у межах існуючої смуги відводу з метою
поліпшення транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і
штучних споруд, приведення їх геометричних параметрів та технічних
характеристик до нормативних вимог з урахуванням категорії і
значення; облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою
(з'їзди, перехідно-швидкісні смуги, автобусні зупинки,
автопавільйони, каси для продажу квитків, пости ДАІ, майданчики
зупинки автотранспорту, пішохідні переходи, крім тих, що
влаштовуються у різних рівнях з проїзною частиною дороги),
влаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху,
освітлення аварійно небезпечних ділянок і штучних споруд; реконструкція в існуючих розмірах одноповерхових будівель,
які розташовані біля автомобільних доріг та належать до об'єктів
дорожнього комплексу, що не використовуються за прямим
призначенням (під заклади торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування), за умови погодження в установленому
законодавством порядку з відповідним місцевим органом виконавчої
влади чи органом самоврядування. При цьому всі перелічені проекти підлягають обов'язковій
державній експертизі з питань санітарного та епідемічного
благополуччя населення, проекти з капітального ремонту -
обов'язковій інвестиційній експертизі, а проекти з улаштування
закладів торгівлі, громадського харчування та побутового
обслуговування - додатково експертизі з питань охорони праці. Рішення щодо необхідності здійснення інвестиційної експертизи
проектів з поточного ремонту, залежно від складу ремонтних робіт,
приймається Департаментом автомобільних доріг. Робоча документація підлягає комплексній державній експертизі
в частині, що не відповідає раніше затвердженим проектним
рішенням.
7.2. Проведення комплексної державної експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються
Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених
законодавством, забезпечується Центральною службою
Укрінвестекспертизи із залученням відповідних галузевих
(міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи. Проведення комплексної державної експертизи інших
інвестиційних програм і проектів будівництва забезпечується
галузевою службою "Укрдорекспертиза". Враховуючи те, що уповноважені юридичні особи виконавців
складових частин комплексної державної експертизи знаходяться в
регіонах України, з метою прискорення проведення експертизи
замовник одночасно з наданням проектно-кошторисної документації
галузевій службі "Укрдорекспертиза" надає примірники іншим
учасникам комплексної експертизи, визначеним разом з
Укрдорекспертизою.
8. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво
(реконструкцію), капітальний ремонт доріг державного і місцевого
значення, на яких передбачається комплексне проведення робіт з
ремонту земляного полотна, проїзної частини, штучних споруд, а
також розвиток виробничих баз здійснюється проектними інститутами.
9. Розробка проектно-кошторисної (робочої) документації на
поточний (планово-попереджувальний) ремонт об'єктів дорожнього
господарства.
9.1. Завдання на розробку проектно-кошторисної документації
на поточний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд на них
державного і місцевого значення кошторисною вартістю до
30 млн. грн. складаються і затверджуються замовником за
погодженням з Департаментом автомобільних доріг.
9.2. Розробник проектно-кошторисної документації на роботи з
поточного ремонту автомобільних доріг і штучних споруд на них
незалежно від господарського значення визначається замовником, а
основні проектні рішення погоджуються Департаментом автомобільних
доріг.
9.3. Проектно-кошторисна документація на поточний ремонт
автомобільних доріг і штучних споруд на них державного і місцевого
значення затверджується замовником після розгляду і погодження
Департаментом автомобільних доріг.
10. Визначення обсягів робіт з експлуатаційного утримання
об'єктів дорожнього господарства здійснюється Службами
автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та
м. Севастополі і погоджується дочірніми підприємствами ВАТ
"Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України". Виконавці робіт із складання кошторисів на роботи з
експлуатаційного утримання визначаються Службами автомобільних
доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.
11. Затвердження кошторисів на роботи з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг і споруд на них незалежно від
господарського значення здійснюється замовником.

Додаток 1

ТИТУЛ

будови (об'єкта), будівництво якої

розпочинається у 200_ році

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада Підпис Прізвище Посада Підпис Прізвище

"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.
-------------------------------------------------------------------- Найменування будови (об'єкта) |Частка державної | та її місцезнаходження |власності у майні | |замовника-забудовника | |на 1 січня 200_ р., | |відсотки - 100 | -----------------------------------------+------------------------| Сфера управління |Наявність робочої | |документації (кошторисна| |вартість будівництва, | |у т. ч. БМР) | -----------------------------------------+------------------------| Галузь Дорожнє господарство|Ким, коли затверджено | 45.23.1|проектно-кошторисну | |документацію | -----------------------------------------+------------------------| Характер будівництва |Генеральна проектна | |організація | -----------------------------------------| | Терміни будівництва | | -----------------------------------------+------------------------| Джерела Кошти спеціального |Генеральна підрядна | фінансування фонду державного бюджету|організація | |(не заповнюється) | -----------------------------------------+------------------------| Показники будови | Згідно з | Завдання по роках | (об'єкта) | проектно- | будівництва | | кошторисною | | | документацією | | -----------------------------------------+------------------------| |200_|200_|200_|200_|200_| -----------------------------------------+----+----+----+----+----| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| Потужність, км | | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| Основні фонди | | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| Капітальні вкладення | | | | | | | (загальна кошторисна | | | | | | | вартість) | | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| будівельно-монтажні | | | | | | | роботи | | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| устаткування, меблі та | | | | | | | інвентар | | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| Із загального обсягу | | | | | | | капітальних вкладень за | | | | | | | рахунок: | | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| державного бюджету | Х | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| бюджетного кредиту | Х | | | | | | -------------------------+---------------+----+----+----+----+----| інших джерел фінансування| Х | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Примітка. Потужності - у відповідних одиницях; вартісні
показники - у тис. гривень.
"___"____________200_р. Посада Підпис Прізвище

Додаток 2

ТИТУЛ

перехідної будови (об'єкта) на 200_ рік

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада Підпис Прізвище Посада Підпис Прізвище
"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------------------ Найменування будови (об'єкта) |Частка державної власності у майні | та її місцезнаходження |замовника-забудовника на 1 січня 200_ р., | |відсотки - 100 | ---------------------------------+------------------------------------------| Сфера управління |Наявність робочої документації (кошторисна| |вартість будівництва, у т. ч. БМР) | ---------------------------------+------------------------------------------| Галузь Дорожнє господарство |Ким, коли затверджено проектно-кошторисну | 45.23.1 |документацію | ---------------------------------+------------------------------------------| Характер будівництва |Генеральна проектна організація | ---------------------------------+------------------------------------------| Терміни будівництва | | ---------------------------------+------------------------------------------| Джерела фінансування |Генеральна підрядна організація | Кошти спеціального | | фонду державного | | ---------------------------------+------------------------------------------| Показники будови |Згідно з |Виконання | Підлягає | Завдання |Введення| (об'єкта) |проектно-|на 1 січня |виконанню | на | в дію, | |кошторис-|200_ року |до кінця | 200_ рік |квартал | |ною доку-| |будівни- | | | |ментацією| | цтва | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| Потужність, км | | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| Основні фонди | | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| Капітальні вкладення | | | | | | (загальна кошторисна | | | | | | вартість) | | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| будівельно-монтажні | | | | | | роботи | | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| устаткування, меблі та | | | | | | інвентар | | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| Із загального обсягу | | | | | | капітальних вкладень за| | | | | | рахунок: | | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| державного бюджету | Х | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| бюджетного кредиту | Х | | | | | -----------------------+---------+-----------+----------+----------+--------| інших джерел | Х | | | | | фінансування | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Примітка. Потужності - у відповідних одиницях; вартісні
показники - у тис. гривень
"___" ____________ 200_ р. Посада Підпис Прізвище

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Укравтодору ________ __________________

(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ПЛАН

проектно-вишукувальних робіт з будівництва

(реконструкції, капітального ремонту) об'єктів

на автомобільних дорогах державного (місцевого)

значення за рахунок коштів державного бюджету

на 200_ рік у _______________ області

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NN |Найменування|Рік початку|Потужність|Прогнозна |Стадії |Вартість |Виконано |План | Дата |Обґрунтування| п/п| об'єкта |будівництва|об'єкта, |кошторисна|проекту-|ПВР за |станом на |на |документації| проектування| | |(реконстру-|що про- |вартість |вання |стадіями,|01.01.200_|200_ | Дата | | | | кції) |ектується,|об'єкта, | |тис. грн.| | рік |затвердження| | | | |км |млн. грн. | | | | |документації| | ---+------------+-----------+----------+----------+--------+---------+----------+-----+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+------------+-----------+----------+----------+--------+---------+----------+-----+------------+-------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Служби автомобільних доріг
у _____________ області __________________

(підпис)
"___" ____________ 200_ р. __________________

(прізвище)

Додаток 4

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Укравтодору Заступник голови ____________ _____________ облдержадміністрації
(підпис) (прізвище) ____________________________

(назва області)
"___" ____________ 200_ р. ___________ ______________

(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

ПЛАН

проектно-вишукувальних робіт з будівництва

(реконструкції, капітального ремонту)

об'єктів на автомобільних

дорогах місцевого значення

на 200_ рік у _________________ області

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NN |Найменування|Рік початку|Потужність|Прогнозна |Стадії |Вартість |Виконано |План| Дата |Обґрунтування| п/п| об'єкта |будівництва|об'єкта, |кошторисна|проекту-|ПВР за |станом на | на | приймання |необхідності | | |(реконстру-|що проек- |вартість |вання |стадіями,|01.01.200_|200_|документації|проектування | | |кції) |тується, |об'єкта | |тис. грн.| | рік| Дата | | | | |км. |млн. грн. | | | | |затвердження| | | | | | | | | | |документації| | ---+------------+-----------+----------+----------+--------+---------+----------+----+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+------------+-----------+----------+----------+--------+---------+----------+----+------------+-------------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Служби
автомобільних доріг
у_________ області __________ ______________

(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Укравтодору __________ _________________

(підпис) (прізвище)
"___" ______________ 200_ р.

ЗАВДАННЯ N

на розробку проектно-кошторисної документації

будівництва, реконструкції (капітального ремонту)

автомобільної дороги ___________________________________________________

(повна назва, ділянка, область)

1. Підстава для проектування Програма створення та

функціонування національної

мережі транспортних коридорів

в Україні. Державна програма

розвитку автодоріг загального

користування

на 2005 - 2010 роки
2. Вид будівництва Нове будівництво,

реконструкція або капітальний

ремонт
3. Строки будівництва Початок - ____ рік,

кінець - згідно з ПОБ
4. Замовник ______________________________
5. Генеральна підрядна Визначається на конкурсних
організація умовах
6. Генеральна проектна Визначається на конкурсних
організація умовах
7. Стадійність проектування Залежно від складності об'єкта

одно- або двостадійне
8. Інженерні вишукування Інженерно-геологічні та

топографа-геодезичні

вишукування виконати в

необхідному обсязі
9. Вихідні дані про особливі Сейсмічність, група осідання
умови будівництва ґрунтів, підтоплювані і

підроблювані території тощо
10. Основні Згідно з
архітектурно-планувальні архітектурно-планувальним
вимоги і характеристики завданням
об'єкта
11. Черговість проектування та Передбачити черги, пускові
будівництва комплекси тощо
12. Виконання варіантного Розробити варіанти схем і опор
проектування, попередніх штучних споруд, конструкцій
погоджень, виготовлення дорожнього одягу з
макетів використанням різних в'яжучих

(у тому числі цементу) та

погодити з Укравтодором
13. Потужність або характеристика Протяжність - ______ км
об'єкта Розрахункові навантаження - ____________

Орієнтовна розрахункова

вартість - _________________
14. Вимоги до благоустрою У разі необхідності
майданчика
15. Вимоги до інженерного У разі необхідності
захисту територій і споруд
16. Вимоги щодо інвестиційних У разі потреби передбачити
намірів пайову участь для будівництва

об'єктів сервісу, благоустрою

тощо
17. Вимоги щодо розробки розділу Передбачити заходи щодо
"Оцінка впливу на навколишнє запобігання забрудненню
середовище" повітряного і водного

середовищ, збереження і

раціонального використання

рослинного ґрунту,

протиерозійні заходи тощо
18. Вимоги до режиму безпеки та Згідно з чинним законодавством
охорони праці
19. Вимоги до розробки У проектній документації
спеціальних заходів передбачити використання

прогресивних технологій, нових

матеріалів, модифікуючих

добавок тощо
20. Виконання інвестиційної Виконати (не виконувати)
експертизи інвестиційну експертизу.
ЗАМОВНИК:
Посада Прізвище, ініціали
ПОГОДЖЕНО:
Директор
Департаменту автомобільних
доріг (для ремонтів),
будівництва, концесійної
та зовнішньоекономічної
діяльності (для будівництва
і ремонтів) Прізвище, ініціали
Начальник
галузевої служби
"Укрдорекспертиза" Прізвище, ініціали
Примітки: 1. Склад завдання на об'єкти ремонтів аналогічний і
погоджується Управлінням автомобільних доріг. 2. Рішення щодо необхідності здійснення інвестиційної
експертизи проектів з поточного ремонту, залежно від складу
ремонтних робіт, приймається Управлінням автомобільних доріг. 3. Завдання на будівництво, реконструкцію, ремонт, розширення
і технічне переоснащення підприємств, які відносяться до сфери
управління ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги
України", подаються на затвердження за його погодженням. 4. При складанні завдань у графах, в яких немає визначення,
ставити прочерк. 5. До завдання додається обґрунтування необхідності
будівництва, реконструкції (капітального ремонту), короткий
техніко-економічний розрахунок та схема розташування об'єкта.

Додаток 6

ТИТУЛ

на виконання проектно-вишукувальних

робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування та| Рік | Потужність будови (об'єкта), | Прогнозна | Кількість | Стадії | Кошторисна|Дата приймання| Назва | місцезнаходжен-|початку та| що проектується | кошторисна | працюючих |проекту-| (договірна| проектно- |генеральної| ня будови |закінчення| | вартість | | вання | вартість | кошторисної | проектної | (об'єкта), | будівни- | | будівництва | | | проектно- |документації, |організації| характер та | цтва | | (тис. грн.) | | |вишукуваль-| дата | | черга | |---------------------------------+-----------------+-----------------| | них робіт | затвердження | | будівництва, | | загальна у | у натуральних |всього |у тому |досяг- |розрахун-| |за стадіями| проектно- | | назва продукції| | вартісних | показниках | |числі | нута | кова | |проектуван-| кошторисної | | та одиниця її | | показниках | основного | |будіве- | | | | ня | документації | | виміру | | (тис. грн.) | виробництва | |льно- | | | |(тис. грн.)| | | | |----------------+----------------| |монтаж- | | | | | | | | |досяг-|розрахун-|досяг-|розрахун-| |них робіт| | | | | | | | | нута | кова | нута | кова | | | | | | | | | ---------------+----------+------+---------+------+---------+-------+---------+-------+---------+--------+-----------+--------------+-----------| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада Підпис Прізвище
"___" ____________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: