open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.1993 N 223

Про збір, знезараження та здачу використаних

медичних виробів одноразового застосування

із пластичних мас

3 метою профілактики розповсюдження СНІДу та інших
інфекційних захворювань шляхом можливого повторного використання
медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та прийняти до керівництва і виконання
"Інструкцію про збір, знезараження, зберігання і здачу
використаних медичних виробів одноразового застосування із
пластичних мас".
2. Покласти відповідальність на керівників
лікувально-профілактичних закладів України за облік надходження,
зберігання, знезараження та здачу використаних медичних виробів
одноразового застосування із пластичних мас.
3. Вважати такими, що втратили чинність на території України,
накази МОЗ УРСР від 11.07.89 N 148 і від 04.09.89 N 188 "Про збір
і здачу лому медичних виробів одноразового використання із
пластичних мас", а також відповідну інструкцію МОЗ СРСР
від 24.03.89.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Міністра охорони здоров'я України Марієвського В.Ф.
Міністр Ю.П.Спіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра охорони

здоров'я України

22.10.1993 N 223

ІНСТРУКЦІЯ

про збір, знезараження, зберігання і здачу

використаних медичних виробів одноразового

застосування із пластичних мас

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України
"Про попередження захворювання на СНІД і соціальний захист
населення" ( 1972-12 ).
1.2. Лікувально-профілактичні заклади повинні вести
предметно-кількісний облік медичних виробів одноразового
застосування із пластичних мас, які надходять до закладу.
1.3. Лікувально-профілактичні заклади зобов'язані здавати
знезаражені використані медичні вироби одноразового застосування
державним організаціям, підприємствам, центрам утилізації
акредитованих адміністрацією області, і вести журнал обліку
використаних виробів /додаток 1/. Журнал веде особа, призначена
керівником медичної установи.
1.4. Кошти, вилучені за реалізацію використаних медичних,
виробів одноразового застосування, розподіляються керівником,
медичної установи.
1.5. Наказом керівника Медичної установи призначається особа,
яка відповідає за збір, зберігання, дезінфекцію та здачу
використаних медичних виробів одноразового застосування із
пластичних мас. Ця особа несе персональну відповідальність за
порушення вимог цієї інструкції.
2. Організація дезінфекції використаних

медичних виробів одноразового застосування

із пластичних мас.
2.1. Після використання кожен шприц /система, катетер, тощо/
підлягає дезінфекції із застосуванням розчинів дезінфікуючих
засобів. Медичні вироби потрібно повністю занурити у дезінфікуючий
розчин після попереднього 2-3-разового промивання цим же розчином
з метою заповнення ним усіх порожнин виробів. Заповнення розчином
медичних виробів перешкоджає їх вспливанню.
Примітка. До знезараження використаних виробів голку і катода
потрібно зруйнувати електричним чи механічним деструктором при
наявності його в медичному закладі.
2.2. Для дезінфекції шприців можуть бути використані такі
вироби:
------------------------------------------------------------------ Назва виробу | Концентрація розчину | Термін | | | знезараження | -------------------+---------------------------+----------------| Перекис водню | 6% /по АДР/, | 60 хв. | -------------------+---------------------------+----------------| Хлорамін | 3% /по препарату/ | 60 хв. | -------------------+---------------------------+----------------| Активований розчин | 0,5% /по препарату/ | 60 хв. | хлораміну | | | -------------------+---------------------------+----------------| Нейтральний | 1% /по препарату/ | 60 хв. | гіпохлорит кальцію | | | -------------------+---------------------------+----------------| Сульфохлорантин | 0,5% /по препарату/ | 60 хв. | -------------------+---------------------------+----------------| ДП-2 | 0,5% /по препарату/ | 60 хв. | -------------------+---------------------------+----------------| Освітлений розчин | 3% /по препарату/ | 60 хв. | хлорного вапна | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Дезінфікуючий розчин повинен застосовуватися одноразово. 2. При відсутності дезінфікуючих засобів кип'ятити у воді
протягом 30 хв. Або у 2% двовуглекислого натрію /харчова сода/
15 хв. з моменту закипання.
2.3. Вищезгадані засоби знезараження виробів одноразового
використання гарантують безпеку інфікування персоналу збудниками
бактеріальних та вірусних інфекцій, включаючи СНІД і вірусний
гепатит В.
2.4. Після дезінфекції використані медичні вироби необхідно
старанно промити проточною водою до ліквідації запаху
дезінфікуючих засобів.
3. Збір, сортування, зберігання використаних

медичних виробів одноразового застосування

із пластичних мас
3.1. Після промивання використані медичні вироби або їх
складові частини збираються відповідальною особою та складаються у
встановленому місці.
3.2. Використані медичні вироби одноразового застосування із
пластичних мас повинні зберігатися у приміщенні, яке мав обмежений
доступ.
3.3. Після промивання використані медичні вироби одноразового
застосування із пластичних мас необхідно розібрати на складові
частини: циліндр шприца, шток-поршень, ковпак захисний, головка
голки і т.ін.
3.4. Збір складових частин використаних медичних виробів
проводиться у ємкостях, які закриваються та зручні для подальшого
транспортування. Допускається збір в мішки із поліетилену чи
клейонки.
3.5. Періодичність і кількість медичних виробів одноразового
застосування із пластичних мас, які здаються, має бути визначена
відповідальною особою з подальшим складанням акта про проведення
дезінфекції у 2-х екземплярах /додаток 2/.
3.6. Кожна партія використаних виробів супроводжується актом,
який гарантує дезінфекцію.
3.7. Магазини, бази та інші торговельні, установи мережі
"Політехмед" відпускають нові медичні вироби одноразового
застосування лікувально-профілактичним закладам тільки після
пред'явлення акта про проведення дезінфекції та у суворій
відповідності з одержаними на них фондами.
4. Запобіжні заходи при роботі

з дезінфікуючими засобами
4.1. Для забезпечення безпеки персоналу при виконанні робіт
по дезінфекції використаних медичних виробів одноразового
застосування із пластичних мас, слід керуватися "Правилами охорони
праці працівників дезінфекційної справи по утриманню
дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень
профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій,
окремих дезінфекційних установок". Керівники структурних підрозділів, де проводяться
дезінфекційні роботи, зобов'язані розробити відповідні інструкції
охорони праці обслуговуючого персоналу.
4.2. До роботи з дезінфікуючими засобами не допускаються
особи віком до 18 років, вагітні, жінки-годувальниці, особи, які
мають протипоказання або не пройшли відповідний інструктаж з
техніки безпеки та запобіжливих заходів, у роботі з дезінфікуючими
засобами.
4.3. Роботу, пов'язану з фасуванням та виготовленням робочих
розчинів тих засобів, що містять хлор, слід проводити, захищаючи
органи дихання універсальними респіраторами РУ-60М, РПГ-67 з
патроном марки В, шкіру рук - гумовими рукавичками, очі -
герметичними окулярами /типу ПО-2, ПО-3/. При проведенні
дезінфекційних заходів із цими препаратами також захищають органи
дихання респіраторами, шкіру рук - гумовими рукавичками. При виготовленні робочих розчинів із концентрованого перекису
водню необхідно захищати шкіру рук - рукавичками, очі - окулярами. Проведення дезінфекційних заходів з розчинами перекису, водню
потребує захисту шкіри рук гумовими рукавичками.
4.4. Ємкості з дезінфікуючими розчинами, у які занурюють
використані медичні вироби із пластичних мас, мають бути щільно
зачинені.
4.5. Дезінфекція проводиться в приміщенні по призначенню.
5. Заходи першої допомоги при отруєнні

дезінфікуючими засобами
5.1. При порушенні рекомендованих запобіжних заходів можливе
отруєння дезінфікуючими засобами. У цьому випадку потерпілого
необхідно винести з робочого приміщення на свіже повітря,
прополоскати рот водою або 2% розчином харчової соди.
5.2. При попаданні дезінфікуючого розчину в очі необхідно
промити їх струменем води. При наявності подразнення слизових
оболонок очей - закапати 30% розчином альбуциду і при наявності
болю - 2% розчином новокаїну.
5.3. При попаданні дезінфікуючих засобів на шкірні покрови
необхідно змити їх великою кількістю води з милом, обробити 2%
розчином харчової соди або 2% розчином гідросульфату натрію.
5.4. При випадковому попаданні дезінфікуючих засобів в шлунок
треба негайно промити його достатньою кількістю води.
5.5. По спеціалізовану допомогу необхідно звернутися до
лікаря.

Додаток 1

ФОРМА ЖУРНАЛУ

обліку використаних медичних виробів

одноразового застосування

із пластичних мас

------------------------------------------------------------------ N|Найменування| Дата |Кіль-| Звідки |Дата і |Дата і|Дата і | | виробу | надход- |кість|одержано|спосіб |підпис|підпис | | | ження | | |знезара-| того | того, | | | | | |ження | хто | хто | | | | | | | здає |приймає| -+------------+----------+-----+--------+--------+------+-------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений
печаткою й підписом керівника медичної установи.

Додаток 2

АКТ

про проведення дезінфекції __________________________________ _________________________________________________________________

/найменування використаних медичних виробів
__________________________________________________________________

одноразового застосування із пластичних мас/
у кількості ______________ /шт./ та масою ______________ /кг/ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

/найменування установи охорони здоров'я/
гарантує якість проведеної дезінфекції.

Дезінфекцію проводив ________________________________________

/число, місяць, рік/
__________________________________________________________________

/П.І.Б., посада/
використані медичні вироби здані на переробку _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

/назва установи, підприємства/
Головний лікар _______________ _______________________

/підпис/ /П.І.Б./
М.П.
Відповідальна особа _______________ _______________________

/підпис/ /П.І.Б./

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: