open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2004 N 223

Про затвердження заходів МОЗ України щодо

поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18 лютого 2004 р. N 186 ( 186-2004-п ) "Про внесення змін до
Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи МОЗ України щодо поліпшення умов праці
та стану здоров'я шахтарів (додаються).
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України забезпечити
своєчасне виконання заходів.
3. Щороку до 25 січня подавати до Департаменту організації
медичної допомоги населенню інформацію про виконання заходів МОЗ
України щодо поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.Я.Білого.
Перший заступник Міністра О.М.Орда

ЗАХОДИ

Міністерства охорони здоров'я України

щодо поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заходи Програми | Відповідальні за | Термін |Заходи МОЗ України | Термін | Виконавці МОЗ України | підвищення | виконання |виконання|щодо їх реалізації |виконання| | безпеки праці на | | | | | | вугільних шахтах | | | | | | ( 939-2002-п ) | | | | | | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 99. Розроблення та |Мінпаливенерго, |2004-2005|Взяти участь у |2005 рік |Науково-дослідний | затвердження |Мінпраці, МОЗ, | роки |розробленні та | |інститут | галузевого |Академія медичних | |затвердження | |медико-екологічних | положення про |наук, Мін'юст | |галузевого | |проблем, Український | вибіркові | | |положення про | |науково-дослідний | передзмінні огляди | | |вибіркові | |інститут промислової | шахтарів, що | | |передзмінні огляди | |медицини, Департамент | працюють у | | |шахтарів, що | |організації медичної | шкідливих та | | |працюють у | |допомоги населенню, | небезпечний | | |шкідливих та | | | умовах вугільних | | |небезпечний умовах | | | шахт | | |вугільних шахт | | | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 100. Розроблення |Мінпаливенерго, |2004-2005|Взяти участь у |2004-2005|Науково-дослідний | автоматизованої |МОЗ, Академія | роки |розробленні | роки |інститут | системи |медичних наук | |автоматизованої | |медико-екологічних | психофізіологічного| | |системи | |проблем, Український | професійного | | |психофізіологічного| |науково-дослідний | відбору робітників | | |професійного | |інститут промислової | вугільної | | |відбору робітників | |медицини, Департамент | промисловості | | |вугільної | |організації медичної | | | |промисловості | |допомоги населенню | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 101. Визначення |Мінпаливенерго, |2004-2005|Взяти участь у |2004-2005|Науково-дослідний | критеріїв причинно-|МОЗ, Академія | роки |визначенні | роки |інститут | наслідкового |медичних наук, | |критеріїв | |медико-екологічних | зв'язку між |Мін'юст | |причинно-наслідков | |проблем, Український | професійним | | |ого зв'язку між | |науково-дослідний | захворюванням, | | |професійним | |інститут промислової | отруєнням, | | |захворюванням, | |медицини, Департамент | виробничою | | |отруєнням, | |організації медичної | травмою та | | |виробничою травмою | |допомоги населенню | настанням смерті | | |та настанням | | | працівників | | |смерті працівників | | | вугільних | | |вугільних | | | підприємств | | |підприємств | | | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 102. Розроблення |Мінпаливенерго, |2003-2005|Взяти участь у |2004-2005|Науково-дослідний | та затвердження |МОЗ, Академія | роки |розробленні та | роки |інститут | інструкції з |медичних наук, | |затвердження | |медико-екологічних | розслідування і |Мінпраці | |інструкції з | |проблем, Український | встановлення | | |розслідування і | |науково-дослідний | зв'язку випадків | | |встановлення | |інститут промислової | інфаркту міокарда, | | |зв'язку випадків | |медицини, Департамент | мозкового | | |інфаркту міокарда, | |організації медичної | інсульту, раптової | | |мозкового | |допомоги населенню | серцевої смерті у | | |інсульту, раптової | | | робітників | | |серцевої смерті у | | | вугільної | | |робітників | | | промисловості з | | |вугільної | | | виробництвом | | |промисловості з | | | | | |виробництвом | | | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 103. Розроблення |Мінпаливенерго, |2003-2005|Взяти участь у |2004-2005|Науково-дослідний | та затвердження |МОЗ, Академія | роки |розробленні та | роки |інститут | положень з |медичних наук, | |затвердження | |медико-екологічних | раціонального |облдержадміністрації| |положень з | |проблем, Український | працевлаштування |вугільних регіонів | |раціонального | |науково-дослідний | робітників, у яких | | |працевлаштування | |інститут промислової | виявлено | | |робітників, у яких | |медицини, Управління | відхилення в | | |виявлено | |медико-соціальної | стані здоров'я і | | |відхилення в стані | |експертизи | захворювання, що | | |здоров'я і | | | перешкоджають | | |захворювання, що | | | продовженню роботи | | |перешкоджають | | | у несприятливих | | |продовженню роботи | | | виробничих умовах | | |у несприятливих | | | | | |виробничих умовах | | | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 105. Розроблення |Мінпаливенерго, |2004-2005|Взяти участь у |2004-200 |Науково-дослідний | технології |галузеві | роки |розробленні | 5 роки |інститут | комп'ютерного |інститути МОЗ, | |технології | |медико-екологічних | моніторингу та |Академія медичних | |комп'ютерного | |проблем, Український | оцінки умов праці |наук | |моніторингу та | |науково-дослідний | й стану здоров'я | | |оцінки умов праці | |інститут промислової | гірників | | |й стану здоров'я | |медицини, Депаратамент | вугільних шахт | | |гірників вугільних | |державного санітарно- | | | |шахт | |епідеміологічного | | | | | |нагляду, Департамент | | | | | |організації медичної | | | | | |допомоги населенню | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 106. Вивчення |Мінпаливенерго, | 2005 |Взяти участь у |2005 рік |Український | особливості |МОЗ, галузеві | рік* |вивченні | |науково-дослідний | ускладнень |інститути | |особливості | |інститут промислової | (злоякісних | | |ускладнень | |медицини, | новоутворювань) | | |(злоякісних | |Науково-дослідний | пилових | | |новоутворювань) | |інститут | захворювань | | |пилових | |медико-екологічних | органів дихання у | | |захворювань | |проблем, Департамент | гірників | | |органів дихання у | |організації медичної | вугільних шахт, | | |гірників вугільних | |допомоги населенню | розроблення | | |шахт, розроблення | | | рекомендацій щодо | | |рекомендацій щодо | | | експертизи | | |експертизи | | | працездатності та | | |працездатності та | | | диспансеризації | | |диспансеризації | | | хворих | | |хворих | | | -------------------+--------------------+---------+-------------------+---------+-------------------------| 108. Розроблення |Мінпаливенерго, |2004-2008|Взяти участь у |2004-2005|Український | та впровадження |МОЗ | роки |розробленні та | роки |науково-дослідний | ранньої | | |впровадження | |інститут промислової | діагностики | | |ранньої діагностики| |медицини, | дегенеративно- | | |дегенеративно- | |Науково-дослідний | запальних | | |запальних | |інститут | захворювань | | |захворювань | |медико-екологічних | суглобів у гірників| | |суглобів у | |проблем, Департамент | вугільних шахт та | | |гірників вугільних | |організації медичної | медичної | | |шахт та медичної | |допомоги населенню | технології їх | | |технології їх | | | реабілітації | | |реабілітації | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Роботи продовжуватимуться після 2005 року.
Директор Департаменту М.П.Жданова

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: