open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.11.2013  № 222

Про накладення штрафу на Державне підприємство «Південна залізниця» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 139 від 28.02.2014}

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), у результаті розгляду 08.11.2013 на відкритому засіданні Акта планової перевірки ліцензованої діяльності Державного підприємства «Південна залізниця» (далі - ДП «Південна залізниця») від 01.11.2013 № 79, проведеної на підставі наказу Комісії від 24.09.2013 № 135, установлено, що ДП «Південна залізниця» (61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7, код ЄДРПОУ 01072609, р/р 26007000002 у ХФ АБ «Експрес-банк» м. Харків, МФО 350716, ліцензія серії АГ № 500063, начальник Філатов Олександр Валентинович) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Комісії від 10.08.2012 № 279, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1468/21780 (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 3.2.2 Ліцензійних умов у частині своєчасного оформлення і ведення технічної документації, передбаченої нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

пункт 3.5.1 Ліцензійних умов у частині повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

пункт 2.2.7 Ліцензійних умов у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

абзац дев’ятий пункту 3.4.5 Ліцензійних умов у частині відведення стічних вод із застосуванням приладів обліку на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

пункт 3.6 Ліцензійних умов у частині здійснення централізованого водопостачання та водовідведення за тарифами, установленими Комісією та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;

пункт 2.2.1 Ліцензійних умов у частині наявності в ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

пункт 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема:

абзац п’ятий статті 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі державних актів на право постійного користування або на право власності на землю;

пункт 3.10 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 № 400 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10), щодо виробництва питної води за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок;

абзац другий статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо провадження господарської діяльності без дозволу на спеціальне водокористування;

абзац п’ятий статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо одержання згідно з законом дозволу на користування надрами в разі використання підземних вод для питного водопостачання;

пункт 12.3.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству (далі - Держкомунгосп) від 05.07.1995 № 30, щодо періодичності  профілактичного прочищення мережі діаметром до 500 мм включно;

пункт 12 Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 № 205;

пункт 1 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.09.2010 № 316 «Щодо розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України»;

інструкції по заповненню обов’язкових форм звітності, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 14.04.2011 № 606 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення».

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 23.11.2011 № 1073 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень на Державне підприємство «Південна залізниця» за порушення:

абзацу дев’ятого пункту 3.4.5 Ліцензійних умов  у частині відведення стічних вод із застосуванням приладів обліку на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

пункту 3.6 Ліцензійних умов у частині здійснення централізованого водопостачання та водовідведення за тарифами, установленими Комісією та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема:

пункту 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 щодо виробництва питної води за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок;

пункту 1 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.09.2010 № 316 «Щодо розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня отримання постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати ДП «Південна залізниця»:

до 01.12.2013 усунути порушення:

пункту 3.5.1 Ліцензійних умов у частині повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема інструкцій по заповненню обов’язкових форм звітності, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 14.04.2011 № 606 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення»;

до 01.03.2014 усунути порушення:

{Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

пункту 3.2.2 Ліцензійних умов у частині своєчасного оформлення і ведення технічної документації, передбаченої нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема пункту 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 щодо виробництва питної води за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок;

{Абзац сьомий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

до 01.10.2014 усунути порушення:

{Абзац восьмий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

пункту 3.6 Ліцензійних умов у частині здійснення централізованого водопостачання та водовідведення за тарифами, установленими Комісією та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;

{Абзац дев'ятий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема:

{Абзац десятий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

пункту 12 Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 15.11.2004 № 205;

{Абзац одинадцятий пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

пункту 12.3.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 05.07.95 № 30, щодо періодичності профілактичного прочищення мережі діаметром до 500 мм включно;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 139 від 28.02.2014}

до 01.11.2014 усунути порушення:

абзацу дев’ятого пункту 3.4.5 Ліцензійних умов  у частині відведення стічних вод із застосуванням приладів обліку на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку;

пункту 2.2.1 Ліцензійних умов у частині наявності в ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

пункту 2.2.7 Ліцензійних умов у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема:

абзацу другого статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо провадження господарської діяльності без дозволу на спеціальне водокористування;

абзацу п’ятого статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо одержання згідно з законом дозволу на користування надрами в разі використання підземних вод для питного водопостачання;

пункту 1 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.09.2010 № 316 «Щодо розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України»;

абзацу п’ятого статті 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі державних актів на право постійного користування або на право власності на землю.

Голова Комісії

В. Саратов

{Текст взято з сайту НК держрегулювання компослуг http://www.nkp.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: