open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016  № 222

Про затвердження планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації та метрології на 2016 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 395 від 04.03.2016
№ 875 від 24.05.2016
№ 1167 від 14.07.2016}

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", "Про стандартизацію", "Про метрологію та метрологічну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1009 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

план науково-дослідних робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації на 2016 рік на загальну суму 15456,5 тис. гривень;

план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері метрології на 2016 рік на загальну суму 16067, 2 тис. гривень.

2. Департаменту технічного регулювання:

забезпечити оформлення замовлень на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології;

здійснювати контроль за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології;

здійснити приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології.

3. Державним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері стандартизації та метрології:

забезпечити затвердження відповідних планів використання бюджетних коштів на 2016 рік та їх погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в установленому законодавством порядку;

забезпечити виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології відповідно до затверджених планів на 2016 рік.

4. Департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення забезпечити фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів на 2016 рік за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку".

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 875 від 24.05.2016}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

Ю. Ковалів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
10.02.2016 № 222

ПЛАН
науково-дослідних робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації на 2016 рік

№ з/п

Найменування науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість згідно із замовленням, тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікуваний результат

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку (КПКВК 1201220)

Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації"

1

Науково-методичне та науково-технічне забезпечення організації робіт із національної стандартизації ("Програма-1")

I - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі - ДП "УкрНДНЦ")

256,0

Закон України "Про стандартизацію"

науково-технічний звіт щодо науково-методичного та науково-технічного забезпечення організації робіт з національної стандартизації

ДП "УкрНДНЦ" (Кирпич Ю.А.)

2

Розроблення системи оперативного інформаційного забезпечення у сфері стандартизації ("Каталог-4")

I - IV квартали 2016 року

ДП "УкрНДНЦ"

225,0

Закон України "Про стандартизацію"

науково-технічний звіт щодо функціонування системи оперативного інформаційного забезпечення у сфері стандартизації

ДП "УкрНДНЦ" (Мельникова В.П.)

3

Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення робіт з координації діяльності технічних комітетів стандартизації ("ТК-1")

I - IV квартали 2016 року

ДП "УкрНДНЦ"

482,0

Закон України "Про стандартизацію"

науково-технічний звіт щодо науково-методичного та науково-організаційного забезпечення робіт з координації діяльності технічних комітетів стандартизації

ДП "УкрНДНЦ" (Шустєва І.С.)

4

Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення робіт з міжнародної і європейської стандартизації та взаємодії з міжнародними і європейськими організаціями стандартизації ("Взаємодія-5")

I - IV квартали 2016 року

ДП "УкрНДНЦ"

176,0

Закон України "Про стандартизацію", постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"

науково-технічний звіт щодо науково-методичного та науково-організаційного забезпечення робіт з міжнародної та європейської стандартизації та взаємодії з міжнародними та європейськими організаціями стандартизації

ДП "УкрНДНЦ" (Полякова І.А.)

5

Науково-методичне забезпечення співробітництва в Міждержавній раді із стандартизації, метрології та сертифікації ("Стандартизація СНД-2016")

I - IV квартали 2016 року

ДП "УкрНДНЦ"

261,0

Закон України "Про стандартизацію", Угода про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації (від 13.03.92)

науково-технічний звіт щодо науково-методичного забезпечення співробітництва в Міждержавній раді із стандартизації, метрології та сертифікації

ДП "УкрНДНЦ" (Ваніфатова Л.Л.)


Усього за напрямом1400,0
Напрям "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими"

6

Розроблення та прийняття методом перекладу 311 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими ("Стандарт НС-2")

II - IV квартали 2016 року

ДП "УкрНДНЦ"

14056,5

Закон України "Про стандартизацію", постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1009 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими"

науково-технічний звіт щодо розроблення та прийняття методом перекладу 250 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими

ДП "УкрНДНЦ" (Чернега І.М.)


Усього за напрямом14056,5

Усього15456,5
{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 395 від 04.03.2016}

Директор департаменту
технічного регулюванняЛ. Віткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
10.02.2016 № 222

ПЛАН
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері метрології на 2016 рік

Найменування науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість згідно із замовленням, тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікуваний результат

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку (КПКВК 1201220)

Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері метрології"

1

Виконання та координація робіт з міжнародного співробітництва у сфері метрології

III квартал 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

30,0

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон)

науково-технічний звіт щодо основних тенденцій розвитку національних метрологічних систем розвинених країн світу, зокрема щодо проведення аналізу стану метрологічної інфраструктури та досліджень національних еталонів Бразилії та Бельгії

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Неєжмаков П.І.)


Усього за напрямом30,0
Напрям "Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами"

Національний науковий центр "Інститут метрології"

2

Створення державного первинного еталона одиниці тиску для надлишкового тиску в діапазоні від 1·107 до 4·108 Па

II - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

800,0

Закон

науково-технічний звіт про дослідження пристрою для створення тиску манометра на 400 МПа, розроблення, виготовлення та дослідження допоміжних систем та обладнання, дослідження пристрою для створення тиску манометра на 60 МПа, виготовлення та дослідження вимірювальної поршневої системи манометра на 400 МПа, виготовлення стендів і стійок для розміщення еталона, розробку методики розрахунку відтворюваного тиску

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Зуєв О.В.)

3

Удосконалення державного первинного еталона одиниці електричного опору ДЕТУ 08-02-98

II квартал 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

100,0

Закон

науково-технічний звіт про дослідження характеристик системи відтворювання одиниці електричного опору із застосуванням квантової міри опору на ефекті Холла та системи передавання одиниці із застосуванням ТераОм-моста, широкодіапазонного моста, комплекту високоомних мір опору, складання та випробування вузлів та блоків удосконалюваного еталона, дослідження складових частин еталона, документація до державного еталона відповідно до ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування"

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Павленко Ю.Ф.)

4

Удосконалення державного первинного еталона одиниці енергії згоряння ДЕТУ 06-04-97

II - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

1000,0

Закон

науково-технічний звіт про розробку та дослідження системи забезпечення умов адіабатизації при відтворенні розміру одиниці енергії згоряння, розробка та дослідження вузлів обладнання для підготовки проб мір енергії згоряння, аналіз технічних та метрологічних характеристик вимірювача температурного ходу калориметра

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Сліпушенко В.П.)

5

Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними еталонами, що знаходяться в Національному науковому центрі "Інститут метрології"

II - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

5600,0

Закон

науково-технічний звіт про ефективність забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання 51 державним первинним еталоном, що знаходяться в Національному науковому центрі "Інститут метрології" у 2016 році

Національний науковий центр "Інститут метрології" Скляров В.В.

6

Проведення звірень державних первинних еталонів, які зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології", з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

II - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

180,0

Закон

науково-технічний звіт щодо результатів звірень державних первинних еталонів (ДЕТУ 06-05-98, ДЕТУ 07-01-97) з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, з узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державних первинних еталонів національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам

Національний науковий центр "Інститут метрології" Неєжмаков П.І.

 

Усього

 

 

7680,0

 

 

 

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

7

Створення державного первинного еталона одиниці коефіцієнта масштабного перетворення напруги змінного струму до кВ

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

30,0

Закон

науково-технічний звіт про розробку програми випробувань джерела високої напруги змінного струму та програми дослідження технічних та метрологічних характеристик моста змінного струму

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Анохін Ю.Л.)

8

Створення державного первинного еталона одиниці сили змінного струму

IV квартал 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

30,0

Закон

науково-технічний звіт про проведення досліджень та аналізу методів відтворення одиниці сили змінного струму, визначення вимог до умов експлуатації державного еталону, проведення порівняння з закордонними аналогами

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Ісаєв В.В.)

9

Створення державного первинного еталона одиниць довжини, швидкості та прискорення при коливальному русі твердого тіла

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

120,0

Закон

науково-технічний звіт про розробку структурно-функціональної схеми еталона, складання математичної моделі похибки та невизначеності еталона та дослідження складових частин еталона

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Іващенко А.П.)

10

Створення державного первинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газів у діапазоні тиску від 1 МПа до 5 МПа

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

150,0

Закон

науково-технічний звіт про розробку, виготовлення та експериментальні дослідження обладнання еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газів у діапазоні тиску від 1 МПа до 5 МПа. Методика розрахунку сопел Вентурі критичних.

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Рожнов М.С.)

11

Удосконалення державного первинного еталона одиниць електричної потужності та коефіцієнта потужності ДЕТУ 08-08-02

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

120,0

Закон

науково-технічний звіт про удосконалення державного первинного еталона одиниць електричної потужності та коефіцієнта потужності, результати експериментальних досліджень, проекти документів на еталон

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Гачок В.М.)

12

Проведення звірень державних первинних еталонів, що зберігаються в державному підприємстві "Укрметртестстандарт", з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

150,0

Закон

науково-технічний звіт про результати звірень державних первинних еталонів
ДЕТУ 05-02-04,
ДЕТУ 05-03-07,
ДЕТУ 05-04-13,
ДЕТУ 05-01-03,
ДЕТУ 08-05-99,
ДЕТУ 08-04-99,
ДЕТУ 08-07-02,
ДЕТУ 08-09-09 з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, з узагальненими аналітичними матеріалами про відповідність метрологічних характеристик державних первинних еталонів національним еталонам інших держав і міжнародним еталонам

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Величко О.М.)

13

Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними первинними еталонами, що знаходяться в державному підприємстві "Укрметртестстандарт"

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

1500,0

Закон

науково-технічний звіт про забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними первинними еталонами, що знаходяться в державному підприємстві "Укрметртестстандарт" у 2016 році

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Несвідоміна Л.Ю.)


Усього2100,0
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

14

Створення державного первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

1632,2

Закон

науково-технічний звіт про розроблення функціональних та принципових схем еталона, програмного забезпечення для дослідження метрологічних характеристик еталона, виготовлення апаратури еталона (ультразвукові перетворювачі), дослідження ультразвукових перетворювачів, гідрофонів, що входять до складу еталона

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (Паракуда В.В.)

15

Створення державного первинного еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

725,0

Закон

науково-технічний звіт про розроблення структурної схеми еталона, розроблення програми досліджень еталона, результати дослідження технічних та метрологічних характеристик окремих складових еталона

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (Ільницька Т.М.)

16

Забезпечення відтворення та зберігання одиниці вимірювання державним первинним еталоном одиниці звукового тиску в повітряному середовищі (ДЕТУ 10-01-11)

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

120,0

Закон

науково-технічний звіт про ефективність забезпечення відтворення та зберігання одиниці вимірювання державним первинним еталоном одиниці звукового тиску в повітряному середовищі в 2016 році; визначення необхідності державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі для забезпечення реалізації технічних регламентів (директив ЄС)

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (Костеров О.О.)


Усього2477,2
Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

17

Створення державного первинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія"

1600,0

Закон

науково-технічний звіт про розробку документації, виготовлення окремих вузлів та інформаційно-вимірювальної системи еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу. Експериментальні дослідження відтворення одиниці об'єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія" (Присяжнюк Т.І.)

18

Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання державним первинним еталоном одиниці об'єму та об'ємної витрати газу (ДЕТУ 03-01-96)

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія"

100,0

Закон

науково-технічний звіт про ефективність забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання державним первинним еталоном одиниці об'єму та об'ємної витрати газу в 2016 році

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія" (Середюк Д.О.)

19

Проведення звірень державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу (ДЕТУ 03-01-96) з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія"

50,0

Закон

науково-технічний звіт про проведення звірень державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія" (Середюк Д.О.)


Усього1750,0

Усього за напрямом14007,2
Напрям "Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів"

20

Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот

I - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

1400,0

Закон

науково-технічний звіт про забезпечення функціонування та підвищення ефективності діяльності Служби єдиного часу і еталонних частот, у тому числі забезпечення умов зберігання та безперервного функціонування державного первинного еталона, оцінки довгочасової нестабільності квантових стандартів, забезпечення користувачів сигналами часу

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Корецький Е.А.)

21

Забезпечення функціонування Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

I - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

225,0

Закон

науково-технічний звіт про забезпечення функціонування та підвищення ефективності діяльності Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів у 2016 році

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Івков А.Г.)

22

Забезпечення функціонування Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

70,0

Закон

науково-технічний звіт про забезпечення функціонування Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів у 2016 році

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Мельник Д.М.)


Усього за напрямом1695,0
Напрям "Збереження та функціонування національної еталонної бази"

23

Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону, що становлять національне надбання і зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології"

II - IV квартали 2016 року

Національний науковий центр "Інститут метрології"

250,0

Закон, постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709)

науково-технічний звіт про забезпечення функціональних можливостей комплексу державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону, що зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології" та впроваджені в практику в Україні

Національний науковий центр "Інститут метрології" (Скляров В.В.)

24

Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів, що становлять національне надбання та зберігаються в державному підприємстві "Укрметртестстандарт"

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Укрметртестстандарт"

65,0

постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709

науково-технічний звіт про забезпечення збереження та належного функціонування державних еталонів одиниць вимірювання, що зберігаються в ДП "Укрметртестстандарт" та впроваджені у практику в Україні

державне підприємство "Укрметртестстандарт" (Потоцький І.О.)

25

Забезпечення збереження та функціонування державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу, що становить національне надбання

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія"

10,0

постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709

науково-технічний звіт про забезпечення функціональних можливостей державного первинного еталона одиниці об'єму та об'ємної витрати газу (ДЕТУ 03-01-96), який зберігається в ДП "Івано-Франківськ- стандартметрологія", що впроваджений у практику в Україні

державне підприємство "Івано-Франківськ- стандартметрологія" (Середюк Д.О.)

26

Забезпечення збереження та функціонування державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі, що становить національне надбання

II - IV квартали 2016 року

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

10,0

постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709

науково-технічний звіт про забезпечення функціональних можливостей державного первинного еталона тиску в повітряному середовищі (ДЕТУ 10-01-11), який зберігається в ДП НДІ "Система", що впроваджений у практику в Україні

державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (Костеров О.О.)


Усього за напрямом335,0

Усього16067,2
{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 875 від 24.05.2016, № 1167 від 14.07.2016}

Директор департаменту
технічного регулюванняЛ. Віткін

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: