open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

31.12.2009 N 222

ПЕРЕЛІК

вибухових матеріалів промислового призначення,

допущених до постійного виробництва і застосування

--------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва вибухового | Нормативний | Підприємство - | N сертифіката | з/п| матеріалу | документ | виробник | відповідності, | | | | | зареєстрованого | | | | | в Реєстрі УкрСЕПРО | -------------------------------------------------------------------------------------| Засоби ініціювання | -------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Патрон вибуховий |ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210809-06, | |запобіжної дії |14314452-134- |казенний завод |термін дії з | |ПВЗД |2001 |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 2 |Патрони |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0179312-07, | |запалювальні |14314452- |казенний завод |термін дії з | |паперові ЗП-П |034:2007 |"Імпульс" |14.12.2007 р. до | |типів: ЗП-П-1, | | |24.12.2011 р. | |ЗП-П-2, ЗП-П-3, | | | | |ЗП-П-4, ЗП-П-5 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 3 |Патрон вибуховий |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210810-06, | |герметичний ПВГ-170|14314452-019- |казенний завод |термін дії з | | |2003 |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 4 |Детонатори електро-|ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210811-06, | |вогневі ДЕВ типів: |14314452-101-98 |казенний завод |термін дії з | |ДЕВ-Н, ДЕВ-НЕ, | |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | |ДЕВ-К, ДЕВ-КЕ з | | |24.12.2011 р. | |довжиною | | | | |вогнепровідного | | | | |шнура від 50 мм до | | | | |600 мм | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 5 |Електродетонатори |ТУ У 71.117-167-|КП "Шосткинський |N UA1.087.0210812-06, | |високовольтні ЕДВ |2001 |казенний завод |термін дії з | |типів: ЕДВ-Н, ЕДВ-М| |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 6 |Детонатори огневої |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210813-06, | |дії ДОД типів: |14314452- |казенний завод |термін дії з | |ДОД-1; ДОД-2; ДОД-3|027:2005 |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 7 |Електродетонатори |ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210814-06, | |ЕДС-1 типів: з |14314452-039-96 |казенний завод |термін дії з | |жорстким та | |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | |еластичним | | |24.12.2011 р. | |кріпленням мостика | | | | |накалювання | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 8 |Піропатрони ПП-22 |ЛД 34.367.030 |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210802-06, | | |ТУ |казенний завод |термін дії з | | | |"Імпульс" |27.12.2006 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 9 |Електрозапалювач |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018284-08, | |вогнепровідного |14314452- |казенний завод |термін дії | |шнура ЕЗ-ВШ типів: |035:2007 |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. до | |ЕЗ-ВШ-М, | | |24.12.2011 р. | |ЕЗ-ВШ-К-80, | | | | |ЕЗ-ВШ-К-50 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 10 |Електродетонатори |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0164169-07, | |незапобіжні типів: |14314452- |казенний завод |термін дії з | |ЕД-З-Н; ЕД-1-З-Т; |036:2007 |"Імпульс" |21.11.2007 р. до | |ЕД-1-8-Т; ЕД-ЗП; | | |24.12.2011 р. | |ЕД-3Н-МС з жорстким| | | | |та еластичним | | | | |кріпленням містка | | | | |накалювання | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 11 |Електродетонатори |ГОСТ 9089-75 |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018287-08, | |миттєвої дії ЕД-8Ж | |казенний завод |термін дії з | | | |"Імпульс" |12.02.2008 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 12 |Електродетонатори |ГОСТ 21806-76 |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018290-08, | |запобіжні | |казенний завод |термін дії з | |короткоуповільненої| |"Імпульс" |12.02.2008 р. до | |дії типів: ЕДКЗ-ОП;| | |24.12.2011 р. | |ЕДКЗ-ПМ | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 13 |Шнур детонуючий |ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018303-08, | |екструзійний марки |14314452-132-99 |казенний завод |термін дії з | |ДШЕ-9 | |"Імпульс" |12.02.2008 р. до | | | | |24.02.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 14 |Електродетонатор |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018300-08, | |запобіжний |14314452-018- |казенний завод |термін дії з | |короткоуповільненої|2003 |"Імпульс" |12.02.2008 р. до | |дії типу ЕД-КЗ-ПКМ | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 15 |Капсулі - |ГОСТ 6254-85 |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018298-08, | |детонатори для | |казенний завод |термін дії з | |вибухових робіт | |"Імпульс" |12.02.2008 р. до | |типу КД8-С | | |24.02.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 16 |Шнур детонуючий |ГОСТ 6196-78 |КП "Шосткинський |N UA1.087.0164165-07, | |марок: ДШЕ-6; | |казенний завод |термін дії з | |ДШЕ-12 | |"Імпульс" |21.11.2007 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 17 |Електродетонатори |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0018301-08, | |незапобіжні |14314452-016- |казенний завод |термін дії з | |уповільненої дії |2003 |"Імпульс" |12.02.2008 р. до | |типів: ЕД-КЗ, ЕД-ЗД| | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 18 |Реле піротехнічне |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0163769-07, | |РП-92-0 |14314452- |казенний завод |термін дії з | | |028:2006 |"Імпульс" |21.11.2007 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 19 |Реле піротехнічне |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0178721-07, | |двосторонньої дії |14314452- |казенний завод |термін дії з | |РП-Д |032:2007 |"Імпульс" |14.12.2007 р. до | | | | |24.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 20 |Пристрої шпурові |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.068.0150512-08, | |УНС-Ш неелектричної|14314452- |казенний завод |термін дії з | |системи ініціювання|025:2006 |"Імпульс" |01.10.2008 р. до | |"Імпульс" | | |30.09.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 21 |Пристрої |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0097355-07, | |свердловинні |14314452- |казенний завод |термін дії з | |термостійкі УНС-С-Т|024:2007 |"Імпульс" |24.07.2007 р. до | |неелектричної | | |24.12.2011 р. | |системи ініціювання| | | | |"Імпульс" | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 22 |Хвилевід для |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0097353-07, | |неелектричних |14314452- |казенний завод |термін дії з | |систем ініціювання |009:2005 |"Імпульс" |24.07.2007 р. до | |вибухових | | |24.12.2011 р. | |матеріалів | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 23 |Система ініціювання|ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0164184-07, | |неелектрична |14314452- |казенний завод |термін дії з | |"Імпульс" типів: |007:2005 |"Імпульс" |21.11.2007 р. до | |УНС-П; УНС-ПА; | | |24.12.2011 р. | |УНС-С | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 24 |Система ініціювання|ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA1.087.0039242-07, | |вибухових |14310112- |"Павлоградський |термін дії з | |матеріалів |043:2007 |хімічний завод" |02.04.2007 р. до | |неелектрична | | |22.12.2010 р. | |Прима ЕРА типів: | | | | |"Прима ЕРА-С", | | | | |"Прима ЕРА-Д", | | | | |"Прима ЕРА-СД", | | | | |"Прима ЕРА-Т", | | | | |"Прима ЕРА-Тм" | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 25 |Хвилевід для |ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA1.087.0039670-07, | |неелектричних |14310112- |"Павлоградський |термін дії з | |систем ініціювання |043:2007 |хімічний завод" |02.04.2007 р. до | |вибухових | | |22.12.2010 р. | |матеріалів | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 26 |Неелектрична |ТУ У 24.6- |"Dino Nobel |N UA1.087.0017714-09, | |система ініціювання|14310112- |Sweden AB", |термін дії з | |"Ексель" типів |043:2007 |Швеція Gettorp, |30.03.2009 р. до | |Ексель U, LP, MS, | |SE-71382 Nora |29.03.2011 р. | |Ексель Конектадет | | | | |E, SL | | | | -------------------------------------------------------------------------------------| Вибухові речовини заводського виготовлення | -------------------------------------------------------------------------------------| 27 |Амоніт N 6ЖВ- |ГОСТ 21984-76 |ДП "НВО |N UA1.087.0125360-05, | |порошок; | |"Павлоградський |термін дії з | |амоніт N 6ЖВ-200; | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | |амоніт N 6ЖВ-250; | | |22.12.2010 р. | |амоніт N 6ЖВ-300 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 28 |Грамоніт 79/21 |ГОСТ 21988-76 |ДП "НВО |N UA1.087.0125361-05, | | | |"Павлоградський |термін дії з | | | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | | | | |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 29 |Грануліт АС-8, |ГОСТ 21987-76 |ДП "НВО |N UA1.087.0125455-05, | |грануліт АС-4, | |"Павлоградський |термін дії з | |грануліт М | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | | | | |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 30 |Амоніт 6ЖВ |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125364-05, | |патронований |14310112-149- |"Павлоградський |термін дії з | |ЗНП-А6ЖВ діаметром |2000 |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | |від 36 до 120 мм, | | |22.12.2010 р. | |амоніт АВ | | | | |патронований ЗНП-АВ| | | | |діаметром від 36 до| | | | |120 мм | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 31 |Амоніти А, АВ |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0023205-09, | | |14310112-083:98 |"Павлоградський |термін дії з | | | |хімічний завод" |22.04.2009 р. до | | | | |22.12. 2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 32 |Заряди кумулятивні |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125365-05, | |накладні ЗКН-А6ЖВ |14310112-149- |"Павлоградський |термін дії з | | |2000 |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | | | | |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 33 |Амоніт А-200, |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125368-05, | |амоніт А-250, |14310112-083-98 |"Павлоградський |термін дії з | |амоніт АВ-200, | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | |амоніт АВ-250 | | |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 34 |Грамоніт А |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125370-05, | | |14310112-084-98 |"Павлоградський |термін дії з | | | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | | | | |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 35 |Гелекс-Р80 |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125372-05, | |діаметром від |14310112-041-97 |"Павлоградський |термін дії з | |110 мм до 350 мм; | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | |гелекс-Р100 | | |22.12.2010 р. | |діаметром від | | | | |110 мм до 350 мм; | | | | |гелекс-Р120 | | | | |діаметром від | | | | |110 мм до 350 мм; | | | | |гелекс-Р140 | | | | |діаметром від | | | | |110 мм до 350 мм; | | | | |гелекс-Р160 | | | | |діаметром від | | | | |110 мм до 350 мм | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 36 |Гелекс-100 |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125373-05, | |діаметром від 60 мм|14310112-040-97 |"Павлоградський |термін дії з | |до 90 мм; | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | |гелекс-200 | | |22.12.2010 р. | |діаметром від 60 мм| | | | |до 90 мм; | | | | |гелекс-230 | | | | |діаметром від 60 мм| | | | |до 90 мм; | | | | |гелекс- 420 | | | | |діаметром від 60 мм| | | | |до 90 мм; | | | | |гелекс-650 | | | | |діаметром від 31 мм| | | | |до 90 мм; | | | | |гелекс-230М | | | | |діаметром від 31 мм| | | | |до 45 мм | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 37 |Заряд кумулятивний |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125375-05, | |накладний |14310112-120-98 |"Павлоградський |термін дії з | |ЗКНВГ-1000, заряд | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | |кумулятивний | | |22.12.2010 р. | |накладний | | | | |ЗКНВГ-2000, заряд | | | | |кумулятивний | | | | |накладний | | | | |ЗКНВГ-4000, заряд | | | | |сейсмічний ЗСВГ-35,| | | | |заряд сейсмічний | | | | |ЗСВГ-70, заряд | | | | |сейсмічний ЗСВГ-110| | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 38 |Тротил вторинний |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA1.087.0125377-05, | |утилізований марки |14015318-036-95 |"Павлоградський |термін дії з | |УЧ | |хімічний завод" |27.12.2005 р. до | | | | |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 39 |Амоніт |ТУ У 3.50- |Донецький казенний |N UA1.087.0055066-06, | |N 6ЖВ - порошок, |14311844-089-98 |завод хімічних |термін дії з | |амоніт N 6ЖВ-250, | |виробів |27.04.2006 р. до | |амоніт N 6ЖВ-300, | | |24.04.2011 р. | |амоніт | | | | |N 6ЖВ-Г - порошок, | | | | |амоніт N 6ЖВ-Г-250,| | | | |амоніт N 6ЖВ-Г-300 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 40 |Грамоніт 79/21 |ТУ У 71-117-156-|Донецький казенний |N UA1.087.0055068-06, | | |2001 |завод хімічних |термін дії з | | | |виробів |27.04.2006 р. до | | | | |24.04.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 41 |Амоніт Т-19-200, |ТУ У 3.50- |Донецький казенний |N UA1.087.0093600-06, | |амоніт Т-19-300, |14311844-112- |завод хімічних |термін дії з | |амоніт Г5-300, |2000 |виробів |04.07.2006 р. до | |амоніт АП-5ЖВ-200, | | |24.04.2011 р. | |амоніт АП-5ЖВ-300 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 42 |Амонал скельний |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA1.087.0093607-06, | |N 1 - порошок, |14311844-001- |завод хімічних |термін дії з | |амонал скельний |2001 |виробів |04.07.2006 р. до | |N 1 - пресований | | |24.04.2011 р. | |36, амонал скельний| | | | |N 1 - пресований | | | | |45, амонал скельний| | | | |N 1У - порошок, | | | | |амонал скельний | | | | |N 1У - пресований | | | | |36, амонал скельний| | | | |N 1У - пресований | | | | |45 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 43 |Запобіжний амоніт |ТУ У 3.50- |Донецький казенний |N UA1.087.0093606-06, | |П5-300 |14311844-112- |завод хімічних |термін дії з | | |2000 |виробів |04.07.2006 р. до | | | | |24.04.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 44 |Грамотол-1-I |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA1.087.0116737-06, | | |14311844- |завод хімічних |термін дії з | | |008:2006 |виробів |09.08.2006 р. до | | | | |24.04.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 45 |Заряди патроновані |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA1.087.0116736-06, | |з утилізованих |14311844- |завод хімічних |термін дії з | |сумішей, які |004:2006 |виробів |09.08.2006 р. до | |містять гексоген, | | |24.04.2011 р. | |марок: ГФ, ГФА, | | | | |ТГФА масою від | | | | |0,5 кг до 20,0 кг; | | | | |ГФ, ГФА, ТГФА, | | | | |ТГ-40 масою від | | | | |0,5 кг до 2,0 кг | | | | |(пакети) | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 46 |Запобіжний |ТУ |Хімічне казенне |N UA1.068.0112465-08, | |патронований |12.0174086.001- |об'єднання |термін дії з | |угленіт 10П |95 |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 47 |Запобіжний |ТУ 12.0174086- |Хімічне казенне |N UA1.068.0112467-08, | |патронований |002-92 |об'єднання |термін дії з | |угленіт 13П | |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 48 |Запобіжний угленіт |ТУ У 24.6- |Хімічне казенне |N UA1.068.0046727-09, | |П-52 |14312683- |об'єднання |термін дії з | | |009:2009 |ім. Г.І.Петровського|20.07.2009 р. до | | | | |19.07.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 49 |Амоніт N 6ЖВ |ГОСТ 21984-76 |Хімічне казенне |N UA1.068.0112471-08, | | | |об'єднання |термін дії з | | | |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 50 |Детоніт М |ГОСТ 21986-76 |Хімічне казенне |N UA1.068.0112470-08, | | | |об'єднання |термін дії з | | | |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 51 |Грамоніт 79/21 |ГОСТ 21988-76 |Хімічне казенне |N UA1.068.0112469-08, | | | |об'єднання |термін дії з | | | |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 52 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |Хімічне казенне |N UA1.068.0112468-08, | |промислова ЗАРС-1, |14312683-035- |об'єднання |термін дії з | |ЗАРС-1М |1999 |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 53 |Запобіжний |ТУ У |Хімічне казенне |N UA1.068.0112466-08, | |патронований амоніт|12.00174088.002-|об'єднання |термін дії з | |Ф-5 |95 |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | | | | |22.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 54 |Патрони насипні з |ТУ У 24.6- |Хімічне казенне |N UA1.068.0112464-08, | |амоніту N 6ЖВ у |14312683-001- |об'єднання |термін дії з | |поліетиленовій |2004 |ім. Г.І.Петровського|23.07.2008 р. до | |оболонці діаметром | | |22.07.2010 р. | |від 45 до 240 мм | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 55 |Тротил марок: А, Б |ГОСТ 4117-78 |Рубіжнянський |N UA1.087.0074126-07, | | | |казенний хімічний |термін дії з | | | |завод "Зоря" |11.06.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 56 |Тротил лускований, |ГОСТ В 7059-73 |Рубіжнянський |N UA1.087.0074133-07, | |гранульований | |казенний хімічний |термін дії з | | | |завод "Зоря" |11.06.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 57 |Гранулотол марок: |ГОСТ 25857-83 |Рубіжнянський |N UA1.087.0074132-07, | |А, Б | |казенний хімічний |термін дії з | | | |завод "Зоря" |11.06.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 58 |Грамоніт 50/50 |ГОСТ 21988-76 |Рубіжнянський |N UA1.087.0074131-07, | | | |казенний хімічний |термін дії з | | | |завод "Зоря" |11.06.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 59 |Грамоніт 79/21 ГС |ТУ У 3.50- |Рубіжнянський |N UA1.087.0110344-07, | | |14015318-032-95 |казенний хімічний |термін дії з | | | |завод "Зоря" |16.08.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 60 |Грамоніт 79/21 |ТУ У 3.50- |Рубіжнянський |N UA1.087.0110484-07, | | |14015318-066-98 |казенний хімічний |термін дії з | | | |завод "Зоря" |16.08.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 61 |Грануліт УРП |ТУ У 24.6- |Рубіжнянський |N UA1.068.0152361-07, | | |32690803-001- |казенний хімічний |термін дії з | | |2007 |завод "Зоря" |31.10.2007 р. до | | | | |06.06.2012 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 62 |Порох |ТУ У 3.50- |Державне |N UA1.068.0096341-09, | |піроксиліновий для |14015318-114-99 |підприємство |термін дії з | |вибухових робіт | |"Укроборонсервіс" |28.12.2009 р. до | | | | |27.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 63 |Тротил вторинний |ТУ У 3.50- |Державне |N UA1.068.0096343-09, | |утилізований марки |14015318-036-95 |підприємство |термін дії з | |УГ | |"Укроборонсервіс" |28.12.2009 р. до | | | | |27.12.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 64 |Грануліт УРП |ТУ У 24.6- |Державне |N UA1.068.0055474-08, | | |32690803- |підприємство |термін дії з | | |001:2007 |"Хімічний завод |14.04.2008 р. до | | | |Південний" |13.04.2010 р. | -------------------------------------------------------------------------------------| Вибухові речовини, що виготовляються за місцем використання | -------------------------------------------------------------------------------------| 65 |Ігданіт |ТУ У 24.6- |ВАТ "Балаклавське |N UA1.087.0042924-09, | | |03443666- |рудоуправління |термін дії з | | |001:2005 |ім. Горького" |06.07.2009 р. до | | | | |05.07.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 66 |Суміш вибухова |ТУ У 24.6- |ВАТ "Докучаєвський |N UA1.068.0086284-09, | |найпростіша ПВС-1У |00191856-004- |флюсо-доломітний |термін дії з | |(зі зміною N 1) |2001 |комбінат" |30.11.2009 р. до | | | | |29.11.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 67 |Грануліт - НМПП |ТУ У 24.6- |ВАТ "Криворізький |N UA1.087.0058835-08, | |марок: грануліт |02070743-009- |залізорудний |термін дії з | |НМПП-1; грануліт |2003 |комбінат" |21.04.2008 р. до | |НМПП-2; грануліт | | |20.04.2010 р. | |НМПП-3 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 68 |Грамоніт 79/21 |ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0059686-08, | | |00190934- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | | |003:2005 | |21.04.2008 р. до | | | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 69 |Ігданіт - МК-1 |ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0008109-09, | | |00190977- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | | |001:2008 | |16.02.2009 р. до | | | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 70 |Малощільна вибухова|ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0059755-08, | |речовина МВС-Н |00190934- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | | |004:2005 | |22.04.2008 р. до | | | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 71 |Комполайт ПС-4 |ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0059682-08, | | |25274773- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | | |017:2006 | |21.04.2008 р. до | | | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 72 |Комполайт ГС марок:|ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0059684-08, | |ГС-5; ГС-6 |25274773- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | | |016:2006 | |21.04.2008 р. до | | | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 73 |Ігданіт |ТУ У 24.6- |ЗАТ |N UA1.087.0048027-09, | | |31385850- |"Західукрвибухпром" |термін дії з | | |005:2009 | |22.07.2009 р. до | | | | |21.07.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 74 |Комполайти - ПС |ТУ У 24.6- |ЗАТ "Техновибух" |N UA1.068.0115225-08, | | |25274773- | |термін дії з | | |017:2006 | |28.07.2008 р. до | | | | |27.08.2010 р. | | | | |N UA1.068.0117377-08, | | | | |термін дії з | | | | |31.07.2008 р. до | | | | |29.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 75 |Полімікси Т-КРУ |ТУ У 24.6- |ЗАТ "Техновибух" |N UA1.068.0115213-08, | | |25274773.035- | |термін дії з | | |2005 | |28.07.2008 р. до | | | | |27.07.2010 р. | | | | |N UA1.068.0117367-08, | | | | |термін дії з | | | | |31.07.2008 р. до | | | | |29.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 76 |Комполайти - ГС |ТУ У 24.6- |ЗАТ "Техновибух" |N UA1.068.0117359-08, | | |25274773- | |термін дії з | | |016:2006 | |31.07.2008 р. до | | | | |29.07.2010 р. | | | | |N UA1.068.0115229-08, | | | | |термін дії з | | | | |28.07.2008 р. до | | | | |27.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 77 |Полімікси ГР-Т, |ТУ У |ЗАТ "Техновибух" |N UA1.068.0115211-08, | |ГР-ГРМ |25274773.008- | |термін дії з | | |2001 | |28.07.2008 р. до | | | | |27.07.2010 р. | | | | |N UA1.068.0117373-08, | | | | |термін дії з | | | | |15.07.2006 р. до | | | | |14.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 78 |Полімікси ГР1 |ТУ У 24.6- |ЗАТ "Техновибух" |N UA1.068.0115397-08, | | |25274773- | |термін дії з | | |024:2004 | |29.07.2008 р. до | | | | |27.07.2010 р. | | | | |N UA1.068.0117370-08, | | | | |термін дії з | | | | |31.07.2008 р. до | | | | |29.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 79 |Полімікси ГР1-КРУ |ТУ У 24.6- |ЗАТ "Техновибух" |N UA1.068.0115222-08, | | |25274773-031- | |термін дії з | | |2004 | |28.07.2008 р. до | | | | |27.07.2010 р. | | | | |N UA1.068.0117380-08, | | | | |термін дії з | | | | |31.07.2008 р. до | | | | |29.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 80 |Грануліт КС-1 |ТУ У 12.0173767-|ВАТ "Новотроїцьке |N UA1.068.0019933-08, | | |013-93 |рудоуправління" |термін дії з | | | | |13.02.2008 р. до | | | | |12.02.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 81 |Акватол Т-20Г |ТУ У 24.6- |ВАТ "Полтавський |N UA1.068.0115399-08, | | |00191282- |гірничо- |термін дії з | | |001:2005 |збагачувальний |29.07.2008 р. до | | | |комбінат" |28.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 82 |Грамоніт 79/21 |ТУ У 24.6- |ВАТ "Полтавський |N UA1.068.0115398-08, | | |00191282- |гірничо- |термін дії з | | |002:2005 |збагачувальний |29.07.2008 р. до | | | |комбінат" |28.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 83 |Полімікси ГР1 |ТУ У 24.6- |ВАТ "Полтавський |N UA1.068.0115400-08, | | |25274773- |гірничо- |термін дії з | | |024:2004 |збагачувальний |29.07.2008 р. до | | | |комбінат" |28.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 84 |Полімікси Т-КРУ |ТУ У 24.6- |ВАТ "Полтавський |N UA1.0680143245-08, | | |25274773- |гірничо- |термін дії з | | |035:2005 |збагачувальний |18.09.2008 р. до | | | |комбінат" |17.09.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 85 |Комполайти ГС |ТУ У 24.6- |ВАТ "Полтавський |N UA1.068.0143233-08, | | |25274773- |гірничо- |термін дії з | | |016:2006 |збагачувальний |18.09.2008 р. до | | | |комбінат" |17.09.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 86 |Полімікси ГР-Т, |ТУ У |ВАТ "Полтавський |N UA1.068.0143241-08, | |ГР-ГРМ |25274773.008- |гірничо- |термін дії з | | |2001 |збагачувальний |18.09.2008 р. до | | | |комбінат" |17.09.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 87 |Грануліт КР |ТУ У 24.6- |ВАТ "Комсомольське |N UA1.068.0033914-09, | | |00191827- |Рудоуправління" |термін дії з | | |001:2006 | |04.06.2009 р. до | | | | |03.06.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 88 |Ігданіт |ТУ У 24.6- |ЗАТ "Підприємство з |N UA1.087.0062050-09, | | |31385850- |іноземними |термін дії з | | |005:2009 |інвестиціями |10.09.2009 р. до | | | |"Інтервибухпром" |09.09.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 89 |Ігданіт |ТУ У 24.6- |Дочірнє підприємство|N UA1.087.0133828-08, | | |03443666- |"Західдорвибухпром" |термін дії з | | |001:2005 | |01.09.2008 р. до | | | | |31.08.2010 р. | -------------------------------------------------------------------------------------| Детонатори проміжні | -------------------------------------------------------------------------------------| 90 |Шашка-детонатор |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA1.087.0055069-06, | |ГФА-500Г, |14311844-002- |завод хімічних |термін дії з | |шашка-детонатор |2002 |виробів |27.04.2006 р. до | |ГФА-580Г, | | |24.04.2011 р. | |шашка-детонатор | | | | |ТГФА-500Г | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 91 |Детонатор проміжний|ТУ У 71-117-157-|Донецький казенний |N UA1.087.0055071-06, | |універсальний |2002 |завод хімічних |термін дії з | |ДПУ-830Тл | |виробів |27.04.2006 р. до | | | | |24.04.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 92 |Заряд литий |ОСТ 84-1367-76 |Донецький казенний |N UA1.087.0055072-06, | |тротиловий ТЛ-2,5 | |завод хімічних |термін дії з | | | |виробів |27.04.2006 р. до | | | | |24.04.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 93 |Заряди тротилові |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.068.0169901-08, | |для вибухових робіт|14314452- |казенний завод |термін дії з | |типів ЗТП-800, |023:2006 |"Імпульс" |03.11.2008 р. до | |ЗТП-1200 | | |02.11.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 94 |Шашки-детонатори |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.068.0117460-08, | |для промислових |14314452- |казенний завод |термін дії з | |вибухових робіт |033:2006 |"Імпульс" |31.07.2008 р. до | |Т-400Г, ТГ-500 | | |29.07.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 95 |Шашки-детонатори |ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA1.087.0075141-07, | |для промислових |14310112- |"Павлоградський |термін дії з | |підривних робіт |039:2007 |хімічний завод" |12.06.2007 р. до | |типів: ТГ-400, | | |22.12.2010 р. | |ТГ-500, ТГ-800, | | | | |Т-800 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------| Заряди для спец. робіт | -------------------------------------------------------------------------------------| 96 |Заряд кумулятивний |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA1.087.0055070-06, | |ЗП1-67У-150, |14311844- |завод хімічних |термін дії з | |заряд кумулятивний |007:2006 |виробів |27.04.2006 р. до | |ЗП1-67У-170 | | |24.04.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 97 |Заряди кумулятивні |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0063520-08, | |ЗП2 типів: |13936163.009- |центр |термін дії з | |ЗП2-57-150, |2004 |"Матеріалообробка |29.04.2008 р. до | |ЗП2-67-150, | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |ЗП2-80-150, | |ім. Є.О.Патона | | |ЗП2-90-150 | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 98 |Заряди кумулятивні |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0063521-08, | |ЗК1-80С, ЗК2-80С |01432032-004- |центр |термін дії з | | |2003 |"Матеріалообробка |29.04.2008 р. до | | | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | | | |ім. Є.О.Патона | | | | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 99 |Заряди кумулятивні |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0063524-08, | |малогабаритні |01432032-008- |центр |термін дії з | |ЗКМ-38 типів: |2005 |"Матеріалообробка |29.04.2008 р. до | |ЗКМ-38К, ЗКМ-38Д, | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |ЗКМ-38Б, ЗКМ-38ВБ | |ім. Є.О.Патона | | | | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 100|Заряд кумулятивний |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0035546-09, | |малогабаритний |01432032-011- |центр |термін дії з | |ЗКМ-У типів: |2006 |"Матеріалообробка |11.06.2009 р. до | |ЗКМ-У 54К, | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |ЗКМ-У 54Д, | |ім. Є.О.Патона | | |ЗКМ-У 54Б, | |НАН України | | |ЗКМ-У 54ВБ, | | | | |ЗКМ-У 54Т | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 101|Заряди продовжені |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0078478-08, | |термоводостійкі в |05540215-019- |центр |термін дії з | |свинцевій оболонці |2003 |"Матеріалообробка |28.05.2008 р. до | |ЗПТВС типів: ЗПТВС | |вибухом" ІЕЗ |24.05.2010 р. | |6-3500-150/100, | |ім. Є.О.Патона | | |ЗПТВС | |НАН України | | |7-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |8-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |6-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |7-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |8-3500-170/100 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 102|Заряди подовжені |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0035552-09, | |термоводостійкі в |05540215-019- |центр |термін дії з | |свинцевій оболонці |2003 |"Матеріалообробка |11.06.2009 р. до | |ЗПТВС типів: ЗПТВС | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |5-3500-150/100, | |ім. Є.О.Патона | | |ЗПТВС | |НАН України | | |5,5-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |5/4-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |5,5/4-3500-150/100,| | | | |ЗПТВС | | | | |6/4-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |7/4-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |8/4-3500-150/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |5-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |5,5-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |5/4-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |5,5/4-3500-170/100,| | | | |ЗПТВС | | | | |6/4-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |7/4-3500-170/100, | | | | |ЗПТВС | | | | |8/4-3500-170/100 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 103|Заряди продовжені |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0078481-08, | |термоводостійкі в |05540215-004- |центр |термін дії з | |алюмінієвій |2003 |"Матеріалообробка |28.05.2008 р. до | |оболонці ЗПТВА | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |типів: ЗПТВА | |ім. Є.О.Патона | | |6-3200-150/100, | |НАН України | | |ЗПТВА | | | | |6-3200-170/100 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 104|Заряди подовжені |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0035706-09, | |термоводостійкі в |05540215-004- |центр |термін дії з | |алюмінієвій |2003 |"Матеріалообробка |11.06.2009 р. до | |оболонці ЗПТВА | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |типів: ЗПТВА | |ім. Є.О.Патона | | |5-3200-150/100, | |НАН України | | |ЗПТВА | | | | |5,5-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |7-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |8-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |5/4-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |5,5/4-3200-150/100,| | | | |ЗПТВА | | | | |6/4-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |7/4-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |8/4-3200-150/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |5-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |5,5-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |7-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |8-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |5/4-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |5,5/4-3200-170/100,| | | | |ЗПТВА | | | | |6/4-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |7/4-3200-170/100, | | | | |ЗПТВА | | | | |8/4-3200-170/100 | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 105|Труборізи |ТУ У |Науково-інженерний |N UA1.087.0065887-08, | |кумулятивні |05540215.006-97 |центр |термін дії з | |кільцеві зовнішні | |"Матеріалообробка |06.05.2008 р. до | |ТрККЗ з діаметром | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |напівкільця | |ім. Є.О.Патона | | |труборіза від | |НАН України | | |152 мм до 1420 мм | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 106|Труборізи |ТУ У |Науково-інженерний |N UA1.087.0065889-08, | |кумулятивні |05540215.007-97 |центр |термін дії з | |кільцеві | |"Матеріалообробка |06.05.2008 р. до | |сідлоподібні ТрККС | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | | | |ім. Є.О.Патона | | | | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 107|Різаки прямолінійні|ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0065890-08, | |кумулятивні РПК |05540215-010- |центр |термін дії з | | |2004 |"Матеріалообробка |06.05.2008 р. до | | | |вибухом" ІЕЗ |25.04.2010 р. | | | |ім. Є.О.Патона | | | | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 108|Заряди кумулятивні |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0078483-08, | |ЗГ2 типів: |01432032-001- |центр |термін дії з | |ЗГ2-42-150/100, |2002 |"Матеріалообробка |28.05.2008 р. до | |ЗГ2-42-01-150/100 | |вибухом" ІЕЗ |25.04.2010 р. | | | |ім. Є.О.Патона | | | | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 109|Торпеди секційні |ТУ У 24.6- |Науково-інженерний |N UA1.087.0035555-09, | |ТС-45 типів: |05540215-009- |центр |термін дії з | |ТС-45-140/100, |2004 |"Матеріалообробка |11.06.2009 р. до | |ТС-45-100/100, | |вибухом" ІЕЗ |24.04.2010 р. | |ТС-45-165/100, | |ім. Є.О.Патона | | |ТС-45-120/100 | |НАН України | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 110|Заряди ТГ-1250 |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA1.068.0097120-09, | | |14311844- |завод хімічних |термін дії з | | |010:2008 |виробів |30.12.2009 р. до | | | | |29.12.2010 р. | -------------------------------------------------------------------------------------| Вибухові речовини емульсійні | -------------------------------------------------------------------------------------| 111|Емульсійна вибухова|ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0059693-08, | |речовина - |00190934- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | |Україніт-ПП-2Б |005:2006 | |21.04.2007 р. до | | | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 112|Емульсійна вибухова|ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA1.087.0186788-08, | |речовина - Емоніт |00190934- |"Кривбасвибухпром" |термін дії з | |марок: Н; Н100; А; |021:2006 | |10.12.2008 р. до | |А100 | | |11.01.2013 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 113|Емульсійна вибухова|ТУ У 24.6- |ТОВ "ПВП |N UA1.068.0053261-09, | |речовина - |00190934- |"Криворіждор- |термін дії з | |Україніт-ПП-2Б |005:2006 |вибухпром" |10.08.2009 р. до | | | | |09.08.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 114|Речовина промислова|ТУ У 24.6- |Рубіжнянський |N UA1.087.0099799-07, | |емульсійна - |14015318-097- |казенний хімічний |термін дії з | |емульхім марки ШМ-2|2001 |завод "Зоря" |27.07.2007 р. до | |(діаметром від | | |06.06.2012 р. | |90 мм до 240 мм) | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 115|Речовини вибухові |ТУ У 24.6- |Науково-виробниче |N UA1.087.0118688-07, | |емульсійні наливні |14310112- |об'єднання |термін дії з | |марок: |026:2007 |"Павлоградський |03.09.2007 р. до | |"ЕРА"-А; "ЕРА"-АІ; | |хімічний завод" |22.12.2010 р. | |"ЕРА"-АМ | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 116|Речовина вибухова |ТУ У 24.6- |Науково-виробниче |N UA1.087.0135568-07, | |емульсійна наливна |14310112- |об'єднання |термін дії з | |марки ЕРА-I |027:2007 |"Павлоградський |03.10.2007 р. до | | | |хімічний завод" |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 117|Речовина вибухова |ТУ У 24.6- |Науково-виробниче |N UA1.087.0135571-07, | |емульсійна наливна |14310112- |об'єднання |термін дії з | |марки ЕРА-II |031:2007 |"Павлоградський |03.10.2007 р. до | | | |хімічний завод" |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 118|Речовина вибухова |ТУ У 24.6- |Науково-виробниче |N UA1.087.0080546-09, | |емульсійна наливна |14310112- |об'єднання |термін дії з | |марки ЕРА-III |063:2009 |"Павлоградський |11.11.2009 р. до | | | |хімічний завод" |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 119|Речовини вибухові |ТУ У 24.6- |Науково-виробниче |N UA1.087.0044833-08, | |емульсійні |14310112- |об'єднання |термін дії з | |патроновані марок: |022:2007 |"Павлоградський |27.03.2008 р. до | |ЕРА-Р1 (діаметром | |хімічний завод" |22.06.2010 р. | |від 40 мм | | | | |до 90 мм); | | | | |ЕРА-Р2 Р1 | | | | |(діаметром від | | | | |32 мм до 90 мм); | | | | |ЕРА-Р3 Р1 | | | | |(діаметром від | | | | |32 мм до 90 мм) | | | | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 120|Речовина вибухова |ТУ У 24.6- |Науково-виробниче |N UA1.087.0096213-09, | |емульсійна |14310112- |об'єднання |термін дії з | |патронована марки |032:2009 |"Павлоградський |28.12.2009 р. до | |ЕРА-III | |хімічний завод" |22.12.2010 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 121|Емульсійні вибухові|ТУ У 24.6- |ЗАТ "Підприємство з |N UA1.087.0142336-07, | |речовини Анемікс |31385850- |іноземними |термін дії з | | |001:2002 |інвестиціями |13.10.2009 р. до | | | |"Інтервибухпром" |12.10.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 122|Емульсійні вибухові|ТУ У 24.6- |ЗАТ |N UA1.087.0077906-09, | |речовини Анемікс |31385850- |"Західукрвибухпром" |термін дії з | | |001:2002 | |02.11.2009 р. до | | | | |01.11.2011 р. | ---+-------------------+----------------+--------------------+-----------------------| 123|Емульсійні вибухові|ТУ У 24.6- |ТОВ "Юнігран-Сервіс"|N UA1.087.0094534-09, | |речовини Гранеміт |14015318- | |термін дії з | |марки И-30-У |208:2009 | |24.12.2009 р. до | | | | |23.12.2011 р. | --------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
організації державного
нагляду у гірничодобувній
промисловості
та за вибуховими роботами Є.Захаренков

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: