open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2003 N 222

Про затвердження Положень, регламентуючих

льотно-випробувальну діяльність

в авіаційній промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

промислової політики

N 769 ( v0769581-09 ) від 04.11.2009

Наказами Державного агентства України з

управління державними корпоративними

правами та майном

N 138 ( v0138817-11 ) від 24.05.2011

N 297 ( v0297817-11 ) від 28.10.2011 }
З метою виконання вимог наказу Мінпромполітики від 27.07.2001
N 17 щодо створення галузевої інспекції з безпеки польотів і
контролю льотної діяльності в підрозділах підприємств
Мінпромполітики України та галузевого Центру підготовки льотного
складу (ЦПЛС) для підготовки випробувального персоналу всіх
спеціальностей для підприємств, що розроблюють, виробляють та
ремонтують повітряні судна (ПС), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про інспекторів
льотчиків-випробувачів, штурманів-випробувачів,
інженерів-випробувачів бортових авіаційної промисловості України
та Положення про Центральну атестаційну комісію (ЦАК) авіаційної
промисловості України (далі - Положення), що додаються.
2. Начальнику Управління авіаційної промисловості
Ковтуну В.П. у місячний термін довести до відома керівників
підприємств та організацій, які є у віданні Управління та мають у
своєму складі льотно-випробувальні підрозділи, вищезазначені
Положення.
3. Керівникам зазначених підприємств взяти до керівництва та
забезпечити виконання вимог цих Положень.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Агентства з питань оборонно-промислового
комплексу Сіренка В.Є. Пункт 4 в редакції Наказу Державного агентства України з
управління державними корпоративними правами та майном N 138
( v0138817-11 ) від 24.05.2011 }
Державний секретар В.Г.Падалко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства промислової

політики України

04.06.2003 N 222

ПОЛОЖЕННЯ

про інспекторів льотчиків-випробувачів,

штурманів-випробувачів, інженерів-випробувачів

бортових авіаційної промисловості України

1. Загальні положення
1.1. З метою організації контролю професійної підготовки
льотного складу льотно-випробувальних підрозділів авіаційних
підприємств та організацій розробників повітряних суден, серійних
виробників і ремонтних авіапідприємств (далі - ЛВП авіаційних
організацій), підвищення якості і безпеки проведення
льотно-випробувальних робіт, а також для удосконалення методик
льотних випробувань вводяться такі категорії
інспекторів-випробувачів авіаційної промисловості України: інспектори льотчики-випробувачі; інспектори
штурмани-випробувачі; інспектори інженери-випробувачі бортові.
1.2. Обов'язки інспекторів льотчиків-випробувачів,
штурманів-випробувачів і інженерів-випробувачів бортових за
поданням Управління авіаційної промисловості, погодженим з ЛВ і ДБ
АНТК ім. О.К. Антонова - головним льотно-випробувальним
підрозділом в галузі авіаційної промисловості України,
керівництвом Державного конструкторського бюро (ДКБ) авіації
загального призначення - розробником легких та надлегких
повітряних суден і з керівництвом Науково-дослідного центру (НДЦ)
"Вертоліт" - головним підприємством з випробування вертолітної
техніки в Україні, наказом Мінпромполітики покладаються на: - льотчиків-випробувачів АНТК ім. О.К. Антонова,
льотчиків-випробувачів ДКБ авіації загального призначення і
льотчиків-випробувачів НДЦ "Вертоліт", які приймають особисту
участь у проведенні льотно-конструкторських і інших видів льотних
випробувань повітряних суден (далі - ПС) і вертольотів; - штурманів-випробувачів і інженерів-випробувачів бортових
від авіаційних організацій - розробників ПС, а також цих фахівців
від НДЦ "Вертоліт", які приймають особисту участь у проведенні
льотно-конструкторських і інших видів льотних випробувань
авіаційної техніки. Вищезазначені фахівці повинні бути відповідно: льотчиками-випробувачами, штурманами-випробувачами і
інженерами-випробувачами бортовими, як правило, I класу і мати
допуск до інструкторських робіт за своїми спеціальностями.
Льотчики-випробувачі повинні мати допуск до інструкторських робіт
з видів льотної підготовки відповідно до профілю своєї основної
роботи.
1.3. Інспектори льотчики-випробувачі, штурмани-випробувачі і
інженери-випробувачі бортові від авіаційних організацій -
розробників ПС здійснюють свої обов'язки і права відповідно до
своїх спеціальностей по відношенню до льотного складу
льотно-випробувальних підрозділів, що здійснюють польоти на ПС,
розроблених авіаційною організацією - розробником, яку представляє
той чи інший інспектор-випробувач.
1.4. Організація підготовки інспекторів-випробувачів до
польотів і їх контроль покладається на їх безпосередніх
начальників. Польотні завдання на виконання польотів за участю
вищезгаданих інспекторів-випробувачів затверджуються начальником
того ЛВП, на базі якого організовуються ці польоти.
1.5. Список складу льотних інспекторів обновлюється, при
необхідності, один раз у два роки за узгодженням з Управлінням
авіаційної промисловості Мінпромполітики України (додаток 1).
2. Обов'язки і права інспекторів

льотчиків-випробувачів, штурманів-випробувачів

і інженерів-випробувачів бортових
2.1. Обов'язки 2.1.1. Інспектори льотчики-випробувачі зобов'язані: - досконало володіти технікою пілотування, повітряною
навігацією, бойовим застосуванням і методикою льотних випробувань
авіаційної техніки, в тому числі як льотчика-інструктора, і мати
методичні навики з навчання і перевірки льотного складу; - брати активну участь у льотно-випробувальній роботі з метою
контролю виконання та удосконалювання методів льотних випробувань,
а також підтримки й удосконалювання свого професійного рівня; - першочергово освоювати дослідні типи ПС, складні види їх
випробувань і застосування; - досконало знати авіаційну техніку, Керівництво з льотної
експлуатації освоєних ПС, аеродинаміку і методику льотних
випробувань, документи, що регламентують льотну і
льотно-випробувальну роботу; - знати рівень льотної підготовки, інструкторські навики і
здійснювати контроль за діяльністю осіб керівного льотного складу,
по відношенню до яких інспектори льотчики-випробувачі здійснюють
свої обов'язки; - перевіряти техніку пілотування, повітряну навігацію і
бойове застосування у льотчиків-випробувачів ЛВП авіаційної
промисловості України; - контролювати доведення до керівного і льотного складу ЛВП
документів з організації та проведення льотної і
льотно-випробувальної роботи; - проводити в ЛВП заняття з нових і найбільш складних питань
методики льотних випробувань, аеродинамічних особливостей і
фізичній сутності обмежень ПС, а також їх застосування; - брати участь в інспекційних перевірках ЛВП авіаційних
організацій, що проводяться галузевою інспекцією з безпеки
польотів авіаційної промисловості України (ГІБП АПУ) та в
розслідуванні авіаційних подій; - брати участь у роботі Центральної атестаційної комісії
галузі.
2.1.2. Інспектори штурмани-випробувачі зобов'язані: - досконало володіти повітряною навігацією, бойовим
застосуванням і методикою льотних випробувань нових і
модифікованих прицільно-навігаційних і навігаційних комплексів, у
тому числі як штурмана-інструктора, і мати методичні навики з
навчання і перевірки льотного складу по своїй спеціальності; - брати активну участь у льотно-випробувальній роботі з метою
контролю виконання і вдосконалювання методів льотних випробувань,
а також підтримки й удосконалювання свого професійного рівня; - досконало знати Керівництво з льотної експлуатації освоєних
ПС і методику льотних випробувань, документи, що регламентують
льотну і льотно-випробувальну роботу; - проводити в ЛВП авіаційних організацій заняття з найбільш
складних питань методики льотних випробувань нових і модифікованих
прицільно-навігаційних і навігаційних комплексів, а також їх
застосування; - знати рівень підготовки, інструкторські навики і
здійснювати контроль за діяльністю осіб керівного складу
штурманів-випробувачів, по відношенню до яких інспектори
штурмани-випробувачі виконують свої обов'язки; - контролювати доведення до керівного і льотного складу ЛВП
документів з організації повітряного руху і керування польотами; - проводити перевірки повітряної навігації і бойового
застосування у штурманів-випробувачів (повітряної навігації - у
льотчиків-випробувачів) ЛВП авіаційних організацій; - брати участь в інспекційних перевірках ЛВП авіаційних
організацій, які проводяться галузевою інспекцією з безпеки
польотів авіаційної промисловості України (ГІБП АПУ) та в
розслідуванні авіаційних подій у частині, що їх стосується; - брати участь у роботі Центральної атестаційної комісії
галузі.
2.1.3. Інспектори інженери-випробувачі бортові зобов'язані: - досконало володіти своєю спеціальністю і методикою льотних
випробувань авіаційної техніки, у тому числі як
інженера-інструктора бортового, мати методичні навики з навчання і
перевірки льотно-технічного складу; - брати активну участь у льотно-випробувальній роботі з метою
контролю виконання і удосконалювання методів льотних випробувань,
а також підтримки й удосконалювання свого професійного рівня; - першочергово освоювати дослідні типи ПС, складні види
випробувань і застосування; - досконало знати авіаційну техніку, Керівництво з льотної і
технічної експлуатації освоєних ПС, методику льотних випробувань,
знати вимоги документів, що регламентують льотну і
льотно-випробувальну роботу; - знати рівень підготовки, інструкторські навики і
здійснювати контроль за діяльністю керівного складу
інженерів-випробувачів бортових, по відношенню до яких інспектори
інженери-випробувачі бортові здійснюють свої обов'язки; - перевіряти практичні навики в польоті у
інженерів-випробувачів бортових ЛВП авіаційних організацій; - проводити в ЛВП авіаційних організацій заняття з нових і
найбільш складних питань методики льотних випробувань у частині,
що їх стосується; - брати участь в інспекційних перевірках ЛВП авіаційних
організацій, що проводяться галузевою інспекцією з безпеки
польотів авіаційної промисловості України (ГІБП АПУ) та в
розслідуванні авіаційних подій у частині, що їх стосується; - брати участь у роботі Центральної атестаційної комісії
галузі.
2.2. Права Інспектори-випробувачі мають право згідно зі своєю
спеціальністю: - перевіряти техніку пілотування, повітряну навігацію, бойове
застосування і практичні навики в польоті у осіб льотного складу
ЛВП авіаційних організацій; - навчати і допускати льотний склад ЛВП авіаційних
організацій до польотів на нових типах ПС і з нових видів льотної
роботи, а також скасовувати раніше встановлений допуск у випадку
його невідповідності рівню підготовки фахівця, що перевіряється; - перевіряти техніку пілотування і практичні навики в польоті
у осіб льотного складу державної і цивільної авіації за
узгодженням; - навчати і допускати льотний склад державної і цивільної
авіації до польотів на нових типах ПС та з нових видів льотної
роботи за узгодженням; - виконувати випробувальні польоти на всіх етапах
льотно-конструкторських і інших видів випробувань по тематиці
авіаційних організацій і на їх базах, з попереднім включенням
інспекторів до наказу про ці випробування; - виконувати інструкторські польоти за методикою льотних
випробувань в ЛВП авіаційних організацій; - брати участь у засіданнях методичних рад ЛВП, а також в
обговоренні програм і методик льотних випробувань авіаційної
техніки; - брати участь у роботі макетних комісій зі створення нових
ПС; - контролювати виконання функціональних обов'язків посадовими
особами льотного складу ЛВП авіаційних організацій, що
інспектуються; - вивчати ділові якості керівного льотного складу ЛВП
відповідних спеціальностей, давати свої пропозиції керівництву ЛВП
при підборі та розміщенні фахівців цієї категорії; - відстороняти від польотів членів екіпажів ПС з наступною
доповіддю керівнику організації фахівця-випробувача, який
проходить інспектування, і начальнику ГІБП АПУ у разі
незадовільної підготовки до польотів, при виявленні у членів
екіпажу помилок у техніці пілотування, повітряній навігації та
експлуатації авіаційної техніки, які загрожують безпеці польотів,
а також при незадовільних знаннях авіаційної техніки, Керівництва
з льотної експлуатації ПС і вимог документів, що регламентують
льотну і льотно-випробувальну роботу; - забороняти проведення польотів на аеродромах авіаційних
організацій, якщо не гарантується їх безпека, з наступною
доповіддю керівнику даної організації і начальнику ГІБП АПУ; - доповідати керівнику авіаційної організації та начальнику
ГІБП АПУ при виявленні порушень, що загрожують організації та
проведенню випробувальних польотів.
3. Перевірки, що проводяться

інспекторами-випробувачами

в ЛВП авіаційних організацій
3.1. При виконанні перевірок техніки пілотування, повітряної
навігації, бойового застосування і практичних навиків у польоті,
відповідно до своєї спеціальності, інспектори
льотчики-випробувачі, інспектори штурмани-випробувачі і
інженери-випробувачі бортові керуються наступним порядком: особи керівного льотно-випробувального складу авіаційних
організацій перевіряються інспекторами-випробувачами; - інструктори льотчики-випробувачі, штурмани-випробувачі,
інженери-випробувачі бортові та інструктори-випробувачі інших
спеціальностей ЛВП авіаційних організацій перевіряються керівним
льотним складом відповідних спеціальностей цих підрозділів або
інспекторами-випробувачами; льотно-випробувальний склад авіаційних організацій -
розробників ПС перевіряється керівним льотним складом відповідних
спеціальностей цих організацій або інспекторами-випробувачами; - льотний склад ЛВП серійних і ремонтних авіапідприємств
перевіряється керівним льотним складом відповідних спеціальностей,
інструкторами-випробувачами цих підрозділів або
інспекторами-випробувачами.
3.2. Льотчики-випробувачі, штурмани-випробувачі та
інженери-випробувачі бортові при поданні на присвоєння чергового
класу, а також при вступу до Центру підготовки льотного складу
(ЦПЛС) і по його закінченню, перевіряються інспекторами
льотчиками-випробувачами, штурманами-випробувачами та
інженерами-випробувачами бортовими згідно зі своєю спеціальністю
за вказівкою начальника ЦПЛС.
Начальник Управління
авіаційної промисловості В.П.Ковтун

Додаток 1

до пункту 1.5 Положення

про інспекторів

льотчиків-випробувачів,

штурманів-випробувачів,

інженерів-випробувачів

бортових авіаційної

промисловості України

СКЛАД

льотних інспекторів Мінпромполітики України

Інспектори льотчики-випробувачі:
Моісеєв - начальник відділу льотного
Анатолій Захарович забезпечення - інспектор

льотчик-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Гончаров - начальник відділу інспекції
Володимир Вікторович з безпеки польотів - інспектор

льотчик-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонова" 1-го класу
Галуненко - заступник начальника
Євген Олександрович з льотно-випробувальної

роботи - начальник відділення

з льотного забезпечення

ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Круц - начальник ЦПЛС - інспектор
Олексій Панасович льотчик-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Трошин - інспектор льотчик-випробувач
Сергій Михайлович ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Тарасюк - інспектор льотчик-випробувач
Сергій Митрофанович ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Тішков - інспектор льотчик-випробувач
Сергій Михайлович НДЦ "Вертоліт" 1-го класу
Наконечний - інспектор льотчик-випробувач
Юрій Юрієвич Державіаадміністрації України

без класу
Інспектори штурмани-випробувачі:
Кошицький - заступник начальника ЦПЛС
Ярослав Іванович інспектор штурман-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Дерновий - інспектор штурман-випробувач
Василь Миколайович ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Наконечний - інспектор штурман-випробувач
Валерій Леонідович ЛВіДБ ДП "Антонов" 1-го класу
Тараненко - інспектор штурман-випробувач
Анатолій Іванович НДЦ "Вертоліт" 2-го класу
Інспектори інженери-випробувачі бортові:
Костін - інспектор інженер-випробувач
Олег Ігорович бортовий ЛВіДБ ДП "Антонов"

2-го класу
Волков - інспектор інженер-випробувач
Євген Михайлович бортовий ЛВіДБ ДП "Антонов"

1-го класу
Литвинов - інспектор інженер-випробувач
Юрій Олексійович ЛВіДБ ДП "Антонов" 2-го класу.

{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 769 ( v0769581-09 ) від 04.11.2009, в редакції Наказу Державного
агентства України з управління державними корпоративними правами
та майном N 138 ( v0138817-11 ) від 24.05.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства промислової

політики України

04.06.2003 N 222

ПОЛОЖЕННЯ

про Центральну атестаційну комісію

авіаційної промисловості України

1. Основні положення
1.1. Поняття атестації авіаційного персоналу.
Під атестацією авіаційного персоналу льотно-випробувальних
підрозділів (далі - ЛВП) авіаційних організацій розуміється
визначення кваліфікації фахівців, що входять до складу цих
підрозділів. Атестація фахівців авіаційного персоналу ЛВП здійснюється з
метою: - визначення рівня їх професійної діяльності; - наступного допуску фахівців до професійної діяльності; - забезпечення рівня безпеки випробувальних та інших видів
польотів; - раціонального підбору і розподілу фахівців авіаційного
персоналу ЛВП відповідно до їх кваліфікації.
1.2. Відповідно до рівня професійної підготовки
фахівцям-випробувачам, які проходять атестацію, присвоюється
відповідний клас.
1.3. Перший клас є вищим ступенем кваліфікації для осіб
авіаційного персоналу ЛВП.
1.4. Центральна атестаційна комісія (далі - ЦАК) формується з
фахівців Управління авіаційної промисловості Міністерства
промислової політики України, Центру підготовки льотного складу
(ЦПЛС), АНТК ім. О.К. Антонова, інших авіаційних організацій -
робробників повітряних суден.
1.5. Роботу ЦАК очолює голова, який призначається
Міністерством промислової політики України і несе перед ним
персональну відповідальність за її діяльність.
1.6. Щорічно (при необхідності) голова ЦАК, за результатами
розгляду наданих кандидатур, формує пропозиції щодо її складу
(додаток 1).
1.7. Центральна атестаційна комісія у своїй діяльності
керується чинними правилами про порядок підготовки, атестації і
допуску до діяльності авіаційного персоналу ЛВП авіаційних
організацій Мінпромполітики України, іншими чинними нормативними
документами з льотно-випробувальної роботи і даним Положенням.
2. Завдання Центральної атестаційної комісії
Основними завданнями ЦАК є:
2.1. Організація і проведення атестації керівного складу
авіаційного персоналу ЛВП авіаційних організацій авіаційної
промисловості України, починаючи з начальників ЛВП і начальника
ЦПЛС.
2.2. Організація і проведення іспитів кандидатів для вступу
до ЦПЛС на навчання за спеціальністю "льотчик
(штурман)-випробувач".
2.3. Організація і проведення випускних іспитів у льотчиків
(штурманів)-випробувачів по закінченню навчання в ЦПЛС.
2.4. Перевірка правильності оформлення подання і
відповідності рівню підготовки осіб авіаційного персоналу ЛВП
діючим вимогам.
2.5. Прийом екзаменів з теоретичної підготовки у
фахівців-випробувачів, які заявлені на присвоєння і підвищення
класу.
2.6. Постійне ведення обліку фахівців, що пройшли атестацію.
2.7. Оформлення і видача посвідчень особам авіаційного
персоналу ЛВП, що пройшли атестацію, з присвоєнням або без
присвоєння відповідного класу.
2.8. Контроль за рівнем теоретичної і льотної підготовки
фахівців-випробувачів і керівників польотів, що мають класну
кваліфікацію.
3. Права Центральної атестаційної комісії
3.1. ЦАК надається право: - організовувати проведення в ЛВП авіаційних організацій
вибіркових перевірок щодо визначення рівня теоретичної і льотної
підготовки осіб авіаційного персоналу ЛВП; - затримувати присвоєння класу, а також приймати рішення щодо
пониження класу фахівцям-випробувачам, які не відповідають діючим
вимогам; - контролювати роботу місцевих кваліфікаційних комісій; - розглядати в індивідуальному порядку питання щодо
присвоєння класу фахівцям-випробувачам, які прийняті на роботу в
авіаційні організації Мінпромполітики України з авіації інших
відомств.
Начальник Управління
авіаційної промисловості В.П.Ковтун

Додаток 1

до пункту 1.6 Положення

про Центральну атестаційну

комісію авіаційної

промисловості України

СКЛАД

Центральної атестаційної комісії

авіаційної промисловості України

Голова Центральної атестаційної комісії
Сіренко - перший заступник голови Агентства
Володимир Євгенійович з питань оборонно-промислового

комплексу - голова ліквідаційної

комісії Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу
Заступники Голови ЦАК
Гончаров - начальник галузевої інспекції
Віктор Володимирович з безпеки польотів авіаційної

промисловості України, начальник

відділу інспекції з безпеки

польотів - інспектор

льотчик-випробувач ДП "Антонов"
Круц - начальник ЦПЛС - інспектор
Олексій Панасович льотчик-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Секретар ЦАК
Теліцька - інженер відділу інспекції з безпеки
Олена Іванівна польотів ЛВіДБ ДП "Антонов"
Члени ЦАК
Іньков - віце-президент - начальник
Володимир Дмитрович ЛВіДБ ДП "Антонов"
Галуненко - заступник начальника
Євген Олександрович з льотно-випробувальної

роботи - начальник відділення

з льотного забезпечення

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Пугачов - заступник начальника з льотних
Віталій Олександрович випробувань та сертифікації

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Моісеєв - начальник відділу льотного
Анатолій Захарович забезпечення - інспектор

льотчик-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Рябінін - командир льотно-випробувального
Євген В'ячеславович загону льотчик-випробувач

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Сорока - заступник начальника ІБП з безпеки
Володимир Йосипович льотних випробувань

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Макіян - головний інженер ЛВіДБ ДП "Антонов"
Олександр Сергійович
Пустовой - начальник ІАЦ ЛВіДБ ДП "Антонов"
Леонід Павлович
Добровольський - начальник відділу з льотних
Микола Кирилович випробувань ЛВіДБ ДП "Антонов"
Рачков - начальник сектору
Василь Іванович БРЕО ЛВіДБ ДП "Антонов"
Петриченко - заступник начальника
Анатолій Павлович ІАЦ ЛВіДБ ДП "Антонов"
Ковальчук - начальник сектору випробувань
Юрій Прокопович систем ПС ЛВіДБ ДП "Антонов"
Моргулець - начальник сектору випробувань
Олександр Петрович силових установок

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Шелудько - провідний інженер з льотних
Анатолій Іванович випробувань ЛВіДБ ДП "Антонов"
Флора - провідний інженер
Андрій Юлійович з експериментальних робіт

та льотних випробувань обладнання

ПС ЛВіДБ ДП "Антонов"
Єсаков - провідний інженер
Вадим Валерійович з експериментальних робіт

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Рогаткін - начальник сектору з випробування
Сергій Якович електрообладнання

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Довгань - начальник відділу
Олексій Геннадійович ЛВіДБ ДП "Антонов"
Карпенко - начальник сектору з льотних
Олег Борисович випробувань міцності

та віброакустики ЛВіДБ ДП "Антонов"
Рибченко - провідний інженер
Сергій Анатолійович з експериментальних робіт

ЛВіДБ ДП "Антонов"
Нечаєв - заступник начальника відділу
Сергій Федорович зі штурманського забезпечення

ДП "Антонов"
Кошицький - інспектор штурман-випробувач
Ярослав Іванович ЛВіДБ ДП "Антонов"
Наконечний - інспектор штурман-випробувач
Валерій Леонідович ЛВіДБ ДП "Антонов"
Дерновий - інспектор штурман-випробувач
Василь Миколайович ЛВіДБ ДП "Антонов"
Костін - інспектор інженер-випробувач
Олег Ігорович бортовий ЛВіДБ ДП "Антонов"
Самодуров - начальник льотної служби ХДАВП
Володимир Петрович
Тішков - інспектор льотчик-випробувач
Сергій Михайлович НДЦ "Вертоліт"
Тараненко - інспектор штурман-випробувач
Анатолій Іванович НДЦ "Вертоліт"
Котов - директор НДЦ "Вертоліт"
Володимир Олександрович
Кученко - заступник директора НДЦ "Вертоліт"
Валерій Олексійович з льотних випробувань
Манкович - начальник ЛВС "Серійний завод
Олександр Олександрович "Антонов"
Дашивець - головний конструктор ДКБ АЗП
Олександр Миколайович
Покотило - начальник СПАРЗП ЛВіДБ ДП "Антонов"
Борис Петрович
Золотарьов - провідний інженер
Володимир Олександрович парашутно-десантної служби

ЛВіДБ ДП "Антонов".
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 769 ( v0769581-09 ) від 04.11.2009, в редакції Наказу Державного
агентства України з управління державними корпоративними правами
та майном N 138 ( v0138817-11 ) від 24.05.2011, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного агентства України з
управління державними корпоративними правами та майном N 297
( v0297817-11 ) від 28.10.2011 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: