open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2008 N 222

Про затвердження збірника форм "Планово-звітна

документація державних архівних установ України"

З метою удосконалення планування та звітності державних
архівних установ України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити збірник форм "Планово-звітна документація
державних архівних установ України".
2. Архівним установам України запровадити з 2009 р.
встановлені форми планово-звітної документації.
3. ДЦЗД НАФ (Терещук Л.В.) організувати видання збірника форм
до 1 грудня 2008 р. для забезпечення структурних підрозділів
Держкомархіву, ДНАБ, м. Київ, УНДІАСД, ЦДА України, Державного
архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей,
м. Києва та Севастополя.
4. Директорам Державного архіву в Автономній Республіці Крим,
державних архівів областей довести до відома архівних відділів
райдержадміністрацій і міських рад зміст відповідних форм
збірника.
5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву
від 20.09.2000 N 55, 31.08.2001 N 65, 13.02.2002 N 11, 26.03.2008
N 55.
6. Контроль за впровадженням форм планово-звітної
документації державних архівних установ покласти на
організаційно-аналітичний відділ Держкомархіву (Богунова Н.К.)
Голова Державного комітету О.А.Удод
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 101 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

архівної установи Керівник архівної установи _______________ N _______________ _____________________________ _________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

(місце складання) 00.00.00

ПЛАН

розвитку архівної справи на рік

----------------------------------------------------------------------------------------------- Індекси| Основні напрями | Одиниця | Показники обсягу робіт | | роботи | виміру |---------------------------------------------------| | | |Всього по|Центральні|Державні| Архівні |Архівні| | | | області | державні | архіви | відділи |відділи| | | |(Україні)| архіви |областей| райдерж- |міських| | | | | | |адміністрацій| рад | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1. |Забезпечення | | | | | | | |збереженості та | | | | | | | |державний облік | | | | | | | |документів НАФ | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.1. |Реставрація | арк. | | | | | | |документів з | | | | | | | |паперовою основою | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.2. |Ремонт документів з| арк. | | | | | | |паперовою основою | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.3. |Оправлення та | од.зб. | | | | | | |підшивка | | | | | | | |документів | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.4. |Консерваційно- | | | | | | | |профілактичне | | | | | | | |оброблення: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- страхового фонду | од.зб. | | | | | | | | (рулон) | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.зб. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.зб. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.зб. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.зб. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.5. |Створення | | | | | | | |страхового фонду: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- на документи з | од.зб. | | | | | | |паперовою основою |кадр негатива| | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.6. |Картонування | од.зб. | | | | | | |документів | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.7. |Перевіряння | од.зб. | | | | | | |наявності | | | | | | | |документів | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.8. |Виявлення | | | | | | | |унікальних | | | | | | | |документів | | | | | | | |(перегляд | | | | | | | |документів): | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів | од.зб. | | | | | | |особового | | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.9 |Здійснення грошової| документ | | | | | | |оцінки унікальних | | | | | | | |документів | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 1.10. |Страхування | документ | | | | | | |унікальних | | | | | | | |документів | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 2. |Створення та | | | | | | | |розвиток | | | | | | | |довідкового апарату| | | | | | | |до документів НАФ | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 2.1. |Описування: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів | од.зб. | | | | | | |особового | документ | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 2.2. |Удосконалення та | | | | | | | |перероблення | | | | | | | |описів: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів | од.зб. | | | | | | |особового | | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 2.3. |Каталогізація: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | картка | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів | од.зб. | | | | | | |особового | картка | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | картка | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументації | од.обл. | | | | | | | | картка | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументації | од.обл. | | | | | | | | картка | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументації | од.обл. | | | | | | | | картка | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументації| од.обл. | | | | | | | | картка | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3. |Формування НАФ та | | | | | | | |експертиза цінності| | | | | | | |документів. | | | | | | | |Організація | | | | | | | |зберігання | | | | | | | |документів в | | | | | | | |архівних | | | | | | | |підрозділах | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | |установ і | | | | | | | |організацій | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.1. |Приймання на | | | | | | | |державне | | | | | | | |зберігання: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів | од.зб. | | | | | | |особового | документ | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів з | од.зб. | | | | | | |особового складу | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.2. |Організація роботи | | | | | | | |комісій з | | | | | | | |проведення | | | | | | | |експертизи цінності| | | | | | | |документів | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.2.1. |Схвалення ЕПК: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |описів на: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінську | од.зб. | | | | | | |документацію | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документи | од.зб. | | | | | | |особового | | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічну | од.зб. | | | | | | |документацію | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументи | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументи | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументи | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументи | од.обл. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.2.2. |Погодження ЕПК | | | | | | | |(схвалення ЕК | | | | | | | |архівного | | | | | | | |відділу): | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- описів справ з | од.зб. | | | | | | |особового складу | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- номенклатур справ|номенклатура | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- інструкцій з | інструкція | | | | | | |діловодства | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- положень про | положення | | | | | | |служби діловодства | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- положень про ЕК | положення | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- положень про | положення | | | | | | |архівні підрозділи | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.3. |Експертиза цінності| | | | | | | |документів, що | | | | | | | |зберігаються в | | | | | | | |архіві: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів | од.зб. | | | | | | |особового | | | | | | | |походження | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.4. |Упорядкування на | | | | | | | |договірних | | | | | | | |засадах: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |постійного | | | | | | | |зберігання | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- управлінської | од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | |тимчасового | | | | | | | |зберігання | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- документів з | од.зб. | | | | | | |особового складу | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | |документації | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5. |Здійснення контролю| | | | | | | |за станом | | | | | | | |діловодства та | | | | | | | |архівної справи на | | | | | | | |підприємствах, в | | | | | | | |установах та | | | | | | | |організаціях у зоні| | | | | | | |комплектування | | | | | | | |архівної установи | | | | | | | |та заходи щодо | | | | | | | |підвищення | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | |працівників | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | |експертних та | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5.1. |Кількість | перевіряння | | | | | | |проведених | | | | | | | |перевірянь | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | |установ і | | | | | | | |організацій, з | | | | | | | |них: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- комплексних | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- тематичних | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- контрольних | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5.2. |Кількість | огляд | | | | | | |проведених оглядів | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |збереженості | | | | | | | |документів НАФ та | | | | | | | |стану діловодства | | | | | | | |на підприємствах, в| | | | | | | |установах і | | | | | | | |організаціях | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5.3. |Заходи з підвищення| | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | |працівників | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | |експертних та | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | |установ: | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5.3.1|кількість | семінар | | | | | | |проведених | курси | | | | | | |семінарів/курсів з | | | | | | | |підвищення | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | |працівників | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | |експертних та | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | |установ, | | | | | | | |організованих | | | | | | | |архівною установою | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5.3.2|кількість слухачів,| слухач | | | | | | |які взяли участь у | | | | | | | |семінарах (курсах) | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 3.5.3.3|кількість | семінар | | | | | | |проведених | курси | | | | | | |семінарів/курсів з | | | | | | | |підвищення | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | |працівників | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | |експертних та | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | |установ, до яких | | | | | | | |залучалися | | | | | | | |працівники архівної| | | | | | | |установи | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 4. |Використання | | | | | | | |інформації | | | | | | | |документів НАФ | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 4.1. |Ініціативне | документ | | | | | | |інформування | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 4.2 |Виконання запитів: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- тематичних | запит | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- акти цивільного | запит | | | | | | |стану | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- генеалогічних | запит | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- соціально- | запит | | | | | | |правового | | | | | | | |характеру: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кількість | звернення | | | | | | |звернень від | | | | | | | |громадян, | | | | | | | |розглянутих на | | | | | | | |особистому прийомі | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 4.3. |Підготовка: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- виставок | виставка | | | | | | |документів | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- радіопередач |радіопередача| | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- телепередач |телепередача | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- публікацій у | публікація | | | | | | |пресі | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 4.4. |Організація роботи | користувач | | | | | | |користувачів у | | | | | | | |читальному залі: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- громадян України | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- іноземних | | | | | | | |громадян | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- кількість виданих| справа | | | | | | |справ | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5. |Зміцнення | | | | | | | |матеріально- | | | | | | | |технічної бази | | | | | | | |архівів, їх | | | | | | | |охоронної і | | | | | | | |пожежної безпеки | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.1. |Приміщення: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- заміна приміщень | будівля | | | | | | | | кв.м | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- отримання | будівля | | | | | | |додаткових | кв.м | | | | | | |приміщень | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.2. |Ремонт приміщень | будівля | | | | | | | | кв.м | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.3. |Збільшення | будівля | | | | | | |протяжності | пог.м | | | | | | |стелажного | | | | | | | |обладнання | | | | | | | |(стелажних полиць) | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.4. |Встановлення | | | | | | | |сигналізації: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- пожежної | будівля | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- охоронної | Будівля | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.5. |Ремонт | | | | | | | |сигналізації: | | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- пожежної | Будівля | | | | | | |-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| |- охоронної | Будівля | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.6. |Встановлення/ремонт| встановлення| | | | | | |автоматичних систем| ремонт | | | | | | |пожежогасіння | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.7. |Встановлення/ремонт| встановлення| | | | | | |системи | ремонт | | | | | | |кондиціювання та | | | | | | | |вентиляції повітря | | | | | | | -------+-------------------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------| 5.8. |Оброблення | будівля | | | | | | |дерев'яних | пог.м | | | | | | |конструкцій | | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | | |розчином | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання плану розвитку архівної справи
План розвитку архівної справи складається на рік і включає
основні напрями і показники діяльності архівних установ. В основу
плану повинні вноситись показники діяльності, визначені на
підставі оцінки реального стану справ, наявності штатної
чисельності, матеріально-технічної бази та ресурсів. План
складають Держкомархів, центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи
райдержадміністрацій і міських рад. План складається у формі таблиці. У графі 1 подаються індекси видів робіт; у графі 2 - основні напрями робіт, що характеризують
діяльність архівних установ; у графі 3 - одиниця виміру; у графі 4 - зведені показники роботи по області (Україні); у графі 5 - те ж центральних державних архівів України; у графі 6 - те ж Державного архіву в Автономній Республіці
Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя; у графі 7 - те ж архівних відділів райдержадміністрацій; у графі 8 - те ж архівних відділів міських рад. При складанні плану конкретна архівна установа заповнює свою
графу. Держкомархів вносить показники до всіх граф. До плану
складається стисла пояснювальна записка, в якій формулюються
головні завдання державної архівної установи на планований рік.
Пояснення до розділів плану подаються з посиланням на індекси
відповідних пунктів плану. План розвитку архівної справи державної архівної установи
підписує укладач, затверджує керівник установи, архівного відділу
міської ради - затверджує міський голова. Архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад подають
плани розвитку архівної справи Державному архіву в Автономній
Республіці Крим, державним архівам областей до 1 грудня;
центральні державні архіви України, Державний архів в Автономній
Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя - Держкомархіву до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 102 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

державної архівної установи Керівник державної ______________ N _______________ архівної установи ________________________________

(місце складання)

ПЛАН

науково-дослідної та методичної роботи на рік

----------------------------------------------------------------------------- N з/п|Тема дослідження, | Етап | Термін | Головна |Співвиконавці| індекс| кінцевий |дослідження,|виконання|організація,| | виду |результат, обсяг, | результат | | керівник | | роботи| номер державної | та обсяг у | | теми, | | | реєстрації | поточному | |координатор | | | | році | | та | | | | | | виконавці | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1 |Науково-дослідна | | | | | |робота | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.1. |Загальні | | | | | |методологічні та | | | | | |теоретичні | | | | | |дослідження, | | | | | |історія архівної | | | | | |справи | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2. |Архівознавство | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2.1.|Забезпечення | | | | | |збереженості та | | | | | |державний облік | | | | | |документів НАФ | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2.2.|Науково-довідковий| | | | | |апарат до | | | | | |документів НАФ | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2.3.|Формування НАФ, | | | | | |експертиза | | | | | |цінності | | | | | |документів | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2.4.|Користування | | | | | |документами, їх | | | | | |публікація, | | | | | |організація | | | | | |наукової | | | | | |інформації | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2.5.|Управління, | | | | | |економіка, | | | | | |організація праці | | | | | |в архівних | | | | | |установах | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.2.6.|Автоматизація | | | | | |архівної справи | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.3. |Археографія, | | | | | |палеографія, | | | | | |сфрагістика | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 1.4. |Документознавство | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2. |Науково-методична | | | | | |робота | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1. |Архівознавство | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1.1.|Забезпечення | | | | | |збереженості і | | | | | |державний облік | | | | | |документів НАФ | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1.2.|Науково-довідковий| | | | | |апарат до | | | | | |документів НАФ | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1.3.|Формування НАФ, | | | | | |експертиза | | | | | |цінності | | | | | |документів | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1.4.|Користування | | | | | |документами, їх | | | | | |публікація, | | | | | |організація | | | | | |наукової | | | | | |інформації | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1.5.|Управління, | | | | | |економіка, | | | | | |організація праці | | | | | |в архівних | | | | | |установах | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.1.6.|Автоматизація | | | | | |архівної справи | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.2. |Археографія | | | | | ------+------------------+------------+---------+------------+-------------| 2.3. |Документознавство | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання плану науково-дослідної

та методичної роботи
План науково-дослідної та методичної роботи складають
Держкомархів, УНДІАСД, центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя. План складається у формі таблиці. У графі 1 вказується індекс виду роботи; у графі 2 - назва тем (підтем або розділів); кінцевий
результат (звіт, концепція, довідник з історії установ, схема
класифікації, модель, монографія, підручник, збірник наукових
праць, стандарт, методичні рекомендації, інструкція та ін); обсяг
в друкованих аркушах, термін виконання теми, номер державної
реєстрації; у графі 3 - назва запланованих на поточний рік етапів
дослідження, результат та обсяг (у друкованих аркушах) у поточному
році; у графі 4 - термін виконання роботи у поточному році; у графі 5 - у зведеному плані Держкомархіву вказується
головна організація; у планах УНДІАСД і державних архівів -
прізвища керівника теми і виконавців; у графі 6 - установи-співвиконавці теми. Заплановані теми наукових досліджень і методичної роботи
розміщуються в плані у відповідності з даною структурою. Теми, які
виходять за рамки розділів, перелічуються в кінці плану. До плану
складається пояснювальна записка, в якій дається обґрунтування
включення до плану тем; вказується кількість тем, які заплановано
розробляти самостійно, і кількість тем, в яких державна архівна
установа буде співвиконавцем. План підписує укладач (заступник директора державної архівної
установи або співробітник, відповідальний за науково-дослідну і
методичну роботу) і затверджує керівник державної архівної
установи. План складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 103 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

державної архівної установи Керівник державної _____________ N _______________ архівної установи _______________________________

(місце складання)

ПЛАН

науково-видавничої роботи на рік

------------------------------------------------------------------ N з/п | Назва, вид |Обсяг у друк.| Головна | Рік | | видання, | арк. | організація, | завершення | | N державної | |відповідальний| підготовки | | реєстрації | | виконавець, | | | | |співвиконавці | | -------+-------------+-------------+--------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+-------------+-------------+--------------+-------------| 1. |Документальні| | | | |публікації | | | | -------+-------------+-------------+--------------+-------------| 2. |Довідково- | | | | |інформаційні | | | | |видання | | | | -------+-------------+-------------+--------------+-------------| 3. |Періодичні | | | | |видання | | | | -------+-------------+-------------+--------------+-------------| 4. |Інші видання | | | | -----------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання плану науково-видавничої роботи
План науково-видавничої роботи складають Держкомархів,
УНДІАСД, центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя. План складається у формі таблиці. У графі 1 вказується валова нумерація назв, видів видань; у графі 2 - назва та вид видання (путівник, покажчик,
довідник, каталог, реєстри, збірник документів, добірка
документів, альбом та ін.), номер державної реєстрації видання; у графі 3 - обсяг видання у друкованих аркушах; у графі 4 - назва головної організації,
організацій-співвиконавців, прізвище відповідального виконавця; у графі 5 - рік завершення підготовки рукопису видання. Заплановані видання розміщуються в розділах плану за
структурою його форми; видання, які виходять за межі розділів,
перелічуються в кінці плану. У разі необхідності до плану складається стисла пояснювальна
записка. План складає та підписує особа, відповідальна за видавничу
роботу, затверджує керівник державної архівної установи. План складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 104 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
державної архівної установи Керівник державної архівної ________________ N _______________ установи __________________________________

(місце складання)

ПЛАН

впровадження наукових і методичних розробок на рік

----------------------------------------------------------------------------------------------- N з/п| Індекс |Назва теми | Роки | Перелік |Відповідальний| Очікуваний | |розробки| розробки, |-------------------------|установ, які| виконавець | ефект від | | |N державної| Початок | Завершення |впроваджують| |впровадження| | |реєстрації |впровадження|впровадження| наукові і | | | | | | | | методичні | | | | | | | | розробки | | | -----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00

Пояснення

щодо складання плану впровадження

наукових і методичних розробок
План впровадження наукових і методичних розробок складають
УНДІАСД, центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя. До плану впровадження включаються науково-дослідні та
методичні роботи, завершені в попередньому, або поточному році, а
також наукові розробки, що впроваджуються на основі господарчих
угод. У плані передбачаються всі види робіт із впровадження - від
видання наукових праць або матеріалів наукових нарад, конференцій
до застосування наукової та методичної розробки у практиці роботи
державних архівних установ. Наукові розробки розміщуються в плані в послідовності,
аналогічній тексту плану науково-дослідної та методичної роботи
(див. форму 102). План складається у формі таблиці. У графі 1 вказується валова нумерація пунктів плану; у графі 2 - індекси розробок; у графі 3 - назва теми розробки та номер її державної
реєстрації (за наявності); у графах 4 - 5 - роки початку та закінчення впровадження
розробки; у графі 6 - перелік установ, які впроваджують наукові і
методичні розробки; у графі 7 - прізвища виконавців і відповідальних за
впровадження розробок; у графі 8 - очікуваний ефект від впровадження (економічний
ефект у гривнях або моральний). У разі необхідності до плану складається стисла пояснювальна
записка. План підписує укладач (заступник директора державної архівної
установи або співробітник, який відповідає за науково-дослідну і
методичну роботу) та затверджує керівник державної архівної
установи. План складається до 30 грудня та подається Держкомархіву
до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 110 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

державного архіву Директор державного архіву ____________ N ___________ _____________________________ __________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

(місце складання) 00.00.00

ПЛАН-ЗВІТ

роботи державного архіву на рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Індекси| Назви | Од. | Норми | Заплановано/Виконано |Виконавець|Пояснення| |розділів|виміру|виробітку|------------------------------------------| | | |і видів | |або часу | Рік |I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.| Бюджет| | | | робіт | | |план/|план/|план/ | план/ | план/|робочого| | | | | | |факт |факт |факт | факт | факт | часу | | | | | | | | | | | | план/ | | | | | | | | | | | | факт | | | -------+--------+------+---------+-----+-----+------+-------+------+--------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14| 15 |16 | 17 | 18 | -------+--------+------+---------+--+--+--+--+--+---+---+---+---+--+----+---+----------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00

Додаток

до форми 110

Примірна структура плану-звіту

роботи державного архіву

------------------------------------------------------------------ Індекси |Назви розділів і видів робіт | Одиниці виміру | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1. |Забезпечення збереженості та | | |державний облік документів | | |Національного архівного | | |фонду | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1. |Забезпечення фізичної | | |збереженості документів з | | |паперовою основою | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1.1. |Реставрація | аркуш | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1.2. |Ремонт | аркуш | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1.3. |Консервація | аркуш | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1.4. |Оправлення та підшивка | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1.5. |Дезінфекція | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.1.6. |Дезінсекція | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.2. |Консерваційно-профілактичне | | |оброблення | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.2.1. |Страхового фонду | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.2.2. |Кінодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.2.3. |Фотодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.2.4. |Фонодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.2.5. |Відеодокументів | од.обл. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.3. |Виявлення унікальних | од.зб. | |документальних пам'яток | | |(перегляд документів) з | | |паперовою основою, | | |кінофотофоновідеодокументів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.4. |Створення страхового фонду | од.зб. | |документів з паперовою | кадр | |основою, | | |кінофотофоновідеодокументів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.5. |Картонування документів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.6. |Видача документів | од.зб. | |користувачам, працівникам | | |архіву, лабораторії та ін. | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.7. |Перевіряння наявності та | од.зб. | |фізичного стану документів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8. |Облік фондів і документів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.1. |Управлінської документації | фонд | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.2. |Документів особового | фонд | |походження | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.3. |Науково-технічної | комплекс, фонд | |документації | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.4. |Кінодокументів | од.обл. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.5. |Фотодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.6. |Фонодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.7. |Відеодокументів | од.обл. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 1.8.8. |Страхового фонду | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 2. |Створення та розвиток | | |науково-довідкового апарату | | |до документів Національного | | |архівного фонду | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 2.1. |Описування документів(*) | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 2.2. |Удосконалення та | од.зб. | |перероблення(*) описів | | |документів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 2.3. |Каталогізація документів(*) | од.зб. | | | картка | ----------+-----------------------------+-----------------------| 2.4. |Підготовка до друку | довідник | |довідково-інформаційних | друк.арк. | |видань про документи | | |державного архіву | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3. |Формування Національного | | |архівного фонду. Експертиза | | |цінності документів НАФ. | | |Контроль за організацією | | |зберігання документів НАФ в | | |архівних підрозділах установ | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1. |Приймання документів на | | |державне зберігання | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1. |Від підприємств, установ і | од.зб. | |організацій | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.1. |Управлінської документації | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.2. |Науково-технічної | од.зб. | |документації | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.3. |Документів з особового | од.зб. | |складу | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.4. |Кінодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.5. |Фотодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.6. |Фонодокументів | од.зб. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.1.7. |Відеодокументів | од.обл. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.2 |Від архівних відділів | од.зб. | |райдержадміністрацій і | | |міських рад | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.1.3. |Документів особового | од.зб. | |походження | документ | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.2. |Затвердження на ЕПК описів | | |документів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.2.1. |Поданих установами, | од.зб. | |організаціями та | | |підприємствами на | | |управлінську, науково- | | |технічну документацію, | | |кінофотофоновідеодокументи | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.2.2. |Складених у державному архіві| од.зб. | |на управлінську та науково- | | |технічну документацію, | | |документи особового | | |походження, | | |кінофотофоновідеодокументи | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.3. |Експертиза цінності | од.зб. | |документів у державному | | |архіві: управлінської | | |документації, документів | | |особового походження, | | |науково-технічної | | |документації, | | |кінофотофоновідеодокументів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.4. |Проведення перевірок роботи | | |архівних підрозділів і | | |організації документів у | | |діловодстві підприємств, | | |установ і організацій | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.4.1. |Комплексних | установа | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.4.2. |Тематичних | установа | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.4.3. |Контрольних | установа | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.5. |Надання методичної та | установа | |практичної допомоги | | |установам, організаціям та | | |підприємствам в підготовці | | |описів справ, складанні та | | |удосконаленні номенклатур | | |справ | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.6. |Надання методичної допомоги в| установа | |розробленні та рецензуванні | документ | |нормативних документів з | | |питань роботи архівних | | |підрозділів і діловодних | | |служб установ, організацій і | | |підприємств | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.7. |Упорядкування на договірних | | |засадах: | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.7.1. |Управлінської документації | од.зб. | |постійного зберігання | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.7.2. |Управлінської документації | од.зб. | |тимчасового зберігання | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.7.3. |Документів з особового | од.зб. | |складу | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.7.4. |Науково-технічної | од.зб. | |документації | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 3.7.5. |Документів особового | од.зб. | |походження | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4. |Використання інформації | | |документів Національного | | |архівного фонду | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.1. |Надання документної |інформаційний документ | |інформації державним, | | |науковим та ін. установам з | | |ініціативи архіву, її | | |тематика | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.2. |Виконання запитів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.2.1. |Тематичних | запит | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.2.2. |Соціально-правового | запит | |характеру | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.3. |Підготовка | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.3.1. |Виставок документів | виставка | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.3.2. |Радіо- та телепередач | передача | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.3.3. |Статей і добірок документів | стаття, друк.арк. | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.4. |Організація роботи | користувач | |користувачів у читальному | | |залі державного архіву | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.5. |Підготовка до друку збірників| збірник, друк.арк. | |документів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 4.6. |Заходи з міжнародних | захід | |зв'язків | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 5. |Науково-дослідна та методична| | |робота | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 5.1. |Розробка наукових тем | тема | ----------+-----------------------------+-----------------------| 5.2. |Підготовка нормативно- | документ | |методичних документів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6. |Організація роботи державного| | |архіву | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.1. |Підготовка та проведення | | |засідань: | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.1.1. |Дирекції (колегії) архіву | засідання | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.1.2. |Наукової (науково-методичної)| засідання | |ради | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.1.3. |Експертно-перевірної комісії | засідання | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.1.4. |Інших колегіальних органів | засідання | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.2. |Робота служби науково- | | |технічної інформації | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 6.3. |Підготовка та проведення | захід | |науково-теоретичних і | | |практичних конференцій, | | |нарад, семінарів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 7. |Розвиток і зміцнення | | |матеріально-технічної бази | | |державного архіву | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 7.1. |Проектування, будівництво та | споруда | |реконструкція, капітальний і | | |поточний ремонт архівних | | |приміщень | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 7.2. |Встановлення та заміна | пог.м | |стелажного обладнання | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 7.3. |Придбання та введення в | засіб | |експлуатацію засобів | | |технічного оснащення | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8. |Робота з кадрами | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.1. |Організація роботи з кадрами | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.1.1. |Підготовка і обговорення | питання | |питань роботи з кадрами на | | |дирекції, колегії, нарадах | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.1.2. |Підготовка посадових | інструкція | |інструкцій для працівників | | |архіву | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.1.3. |Проведення атестації | працівник | |працівників архіву | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.2. |Проведення заходів із | | |підготовки та підвищення | | |професійної кваліфікації | | |кадрів: | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.2.1. |Перепідготовка керівників | працівник | |архівних відділів | | |райдержадміністрацій, міських| | |рад | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.2.2. |Підвищення кваліфікації | працівник | |працівників державних | | |архівів | | ----------+-----------------------------+-----------------------| 8.2.3. |Підвищення кваліфікації | працівник | |працівників діловодного | | |апарату та архівних | | |підрозділів підприємств, | | |установ і організацій | | -----------------------------------------------------------------
_______________

(*) Даються ті же самі види документів, що і в п. 1.9.
Пояснення

щодо складання плану-звіту

роботи державного архіву
План-звіт роботи державного архіву на рік є внутрішнім
документом, що складається на підставі планів-звітів структурних
підрозділів або планів-звітів працівників. Рішення про доцільність складання планів-звітів
(форми 110-112) архівними відділами райдержадміністрацій і міських
рад приймаються Державним архівом в Автономній Республіці Крим,
державними архівами областей. План-звіт складається у формі таблиці. У графі 1 подаються індекси видів робіт; у графі 2 - назви розділів плану та запланованих видів робіт
відповідно до структури плану; у графі 3 - одиниці виміру; у графі 4 - норми виробітку або часу; у графах 5-14 - відомості подаються дробом, де
чисельником - запланований обсяг робіт на рік і на I-IV квартали,
знаменником - фактично виконаний обсяг робіт; у графах 15-16 - запланований та фактичний бюджет робочого
часу; у графі 17 - виконавець (найменування структурного підрозділу
або прізвище); у графі 18 подаються необхідні пояснення (особливості
виконання роботи або її етапу, співвиконавці, рік завершення
роботи, назви видів робіт, що виконуються водночас, та ін.). До форми плану додається примірна структура плану (індекси
видів робіт, назви видів робіт, одиниці виміру конкретних видів
робіт). До плану вносяться лише ті види робіт, які будуть
виконуватися в плановому році. Якщо плануються види робіт, що не
включені до примірної структури плану, то їх треба вносити з
довільним індексом. При плануванні роботи використовуються "Типові
норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у
державних архівних установах" (Київ, 2008). План-звіт складається працівником, який відповідає за
планування та звітність, і затверджується директором державного
архіву до 25 грудня. Звітні відомості в план-звіт вносяться на підставі звітів
структурних підрозділів працівником, який відповідає за планування
та звітність, до 5 квітня (I квартал), 5 липня (II квартал),
5 жовтня (III квартал), 5 січня (IV квартал) та за рік. Коли державний архів вважає за доцільне, він може ввести
графи розрахунку % виконання плану, % продуктивності праці тощо.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 111 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

державного архіву Директор державного архіву _____________________________ _______________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)
(назва структурного підрозділу) 00.00.00
_______________ N _____________ _______________________________

(місце складання)

ПЛАН-ЗВІТ

роботи структурного підрозділу на рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Індекси| Назви | Один.| Норми | Рік | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |Виконавець|Пояснення| |показників,|виміру|виробітку| план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | | | | видів | |або часу |-------------+------------+------------+------------+------------| | | | робіт | | |Обсяг |Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет| | | | | | |робіт | часу |робіт| часу |робіт| часу |робіт|часу |робіт| часу | | | -------+-----------+------+---------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------+-----------+------+---------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного (підпис) (ініціали, прізвище)
підрозділу
00.00.00
Пояснення

щодо складання плану-звіту роботи структурного

підрозділу державного архіву
План-звіт роботи структурного підрозділу є внутрішнім
документом державного архіву. План складається у формі таблиці. У графі 1 подаються індекси видів робіт; у графі 2 - назви розділів плану та запланованих видів робіт; у графі 3 - од. виміру; у графі 4 - норма виробітку або часу; у графах 5-14 - відомості подаються дробом, де чисельником -
запланований обсяг робіт та бюджет робочого часу на рік і I-IV
квартали, знаменником - фактично виконаний обсяг робіт та бюджет
робочого часу; у графі 15 - прізвища виконавців. Якщо вид роботи не
відображається в кількісних показниках, у плані вказується лише
термін виконання роботи. у графі 16 - даються необхідні пояснення. Архіви мають право відмовитися від заповнення планових і
звітних показників бюджету робочого часу за кварталами. План складає керівник структурного підрозділу державного
архіву до 10 грудня та затверджує директор архіву до 25 грудня. Звітні відомості заповнюються керівником структурного
підрозділу на підставі звітних відомостей працівників і подаються
працівнику, який відповідає за планування та звітність архіву, до
25 березня (I квартал), 25 червня (II квартал), 25 вересня
(III квартал), 15 грудня (IV квартал) та за рік.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 112 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

державного архіву Керівник структурного

підрозділу _______________________________ _____________________________
(назва структурного підрозділу) (підпис) (ініціали, прізвище) _______________ N _____________ 00.00.00 _______________________________

(місце складання)

ПЛАН-ЗВІТ

роботи працівника на рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Індекси| Назви | Один.| Норми | Рік | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |Пояснення| |показників,|виміру|виробітку| план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | | | видів | |або часу |------------+------------+------------+------------+------------| | | робіт | | |Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет| | | | | |робіт| часу |робіт| часу |робіт| часу |робіт| часу |робіт| часу | | -------+-----------+------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -------+-----------+------+---------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада працівника (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання плану-звіту роботи

працівника державного архіву
План-звіт роботи співробітника є внутрішнім документом
державного архіву; він складається на рік на основі плану
структурного підрозділу архіву. План-звіт складається у формі таблиці. У графі 1 подаються індекси видів робіт; у графі 2 - назви розділів плану та видів робіт; у графі 3 - од. виміру; у графі 4 - норма виробітку або часу; у графах 5-14 - відомості подаються дробом, де чисельником -
запланований обсяг робіт на рік і квартали, знаменником - фактично
виконаний обсяг робіт та бюджет робочого часу; у графі 15 даються необхідні пояснення. Архіви мають право відмовитися від заповнення планових і
звітних показників бюджету робочого часу за кварталами. План підписує керівник структурного підрозділу архіву до
30 грудня. Звітні відомості вносяться виконавцем і подаються керівнику
структурного підрозділу до 25 березня (I квартал), 25 червня
(II квартал), 25 вересня (III квартал), 10 грудня (IV квартал) та
за рік.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 201 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ

архівної установи Керівник архівної установи ____________ N ___________ _____________________________ __________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

(місце складання) 00.00.00

ЗВІТ

про виконання плану розвитку

архівної справи за рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Індекси| Основні напрями | Одиниця | Показники обсягу робіт | | роботи | виміру |----------------------------------------------------------| | | |Всього по|Центральні| Державні |Архівні відділи| Архівні | | | | області | державні | архіви | райдерж- | відділи | | | |(Україні)| архіви | областей | адміністрацій | міських | | | | | | | | рад | | | |---------+----------+-----------+---------------+---------| | | |план|факт|план |факт|план |факт | план | факт |план|факт| -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1. |Забезпечення | | | | | | | | | | | | |збереженості та | | | | | | | | | | | | |державний облік | | | | | | | | | | | | |документів НАФ | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.1. |Реставрація | арк. | | | | | | | | | | | |документів з | | | | | | | | | | | | |паперовою основою | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.2. |Ремонт документів з| арк. | | | | | | | | | | | |паперовою основою | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.3. |Оправлення та | од.зб. | | | | | | | | | | | |підшивка | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.4. |Консерваційно- | | | | | | | | | | | | |профілактичне | | | | | | | | | | | | |оброблення: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- страхового фонду | од.зб. | | | | | | | | | | | | | (рулон) | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів | од.зб. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.5. |Створення | | | | | | | | | | | | |страхового фонду: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- на документи з | од.зб. | | | | | | | | | | | |паперовою основою |кадр негатива| | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.6. |Картонування | од.зб. | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.7. |Перевіряння | од.зб. | | | | | | | | | | | |наявності | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.8. |Виявлення | | | | | | | | | | | | |унікальних | | | | | | | | | | | | |документів: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.зб. | | | | | | | | | | | | | документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів | | | | | | | | | | | | |особового | | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.зб. | | | | | | | | | | | | | документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.зб. | | | | | | | | | | | | | документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.обл. | | | | | | | | | | | | | документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |переглянуто | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виявлено | од.Обл. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.9 |Здійснення грошової| документ | | | | | | | | | | | |оцінки унікальних | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 1.10. |Страхування | документ | | | | | | | | | | | |унікальних | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 2. |Створення та | | | | | | | | | | | | |розвиток науково- | | | | | | | | | | | | |довідкового апарату| | | | | | | | | | | | |до документів НАФ | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 2.1. |Описування: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового | документ | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 2.2. |Удосконалення та | | | | | | | | | | | | |перероблення | | | | | | | | | | | | |описів: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового | | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 2.3. |Каталогізація: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | картка | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового | картка | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | картка | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументації | од.обл. | | | | | | | | | | | | | картка | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументації | од.обл. | | | | | | | | | | | | | картка | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументації | од.обл. | | | | | | | | | | | | | картка | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументації| од.обл. | | | | | | | | | | | | | картка | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3. |Формування НАФ та | | | | | | | | | | | | |експертиза цінності| | | | | | | | | | | | |документів. | | | | | | | | | | | | |Організація | | | | | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | | | | |документів в | | | | | | | | | | | | |архівних | | | | | | | | | | | | |підрозділах | | | | | | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | | | | | | |установ і | | | | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.1. |Приймання на | | | | | | | | | | | | |державне | | | | | | | | | | | | |зберігання: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового | документ | | | | | | | | | | | |походження, | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів, | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів, | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів, | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів, | од.обл. | | | | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів з | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового складу | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.2. |Організація роботи | | | | | | | | | | | | |комісій з | | | | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | | | |експертизи цінності| | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.2.1. |Схвалення ЕПК: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |описів на: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінську | од.зб. | | | | | | | | | | | |документацію | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документи | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового | | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічну | од.зб. | | | | | | | | | | | |документацію | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументи | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументи | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументи | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументи | од.Обл. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.2.2. |Погодження ЕПК | | | | | | | | | | | | |(схвалення ЕК | | | | | | | | | | | | |архівного | | | | | | | | | | | | |відділу): | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- описів справ з | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового складу; | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- номенклатур |номенклатура | | | | | | | | | | | |справ; | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- інструкцій з | інструкція | | | | | | | | | | | |діловодства; | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- положень про | положення | | | | | | | | | | | |служби | | | | | | | | | | | | |діловодства; | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- положень про ЕК; | положення | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- положень про | положення | | | | | | | | | | | |архівні підрозділи | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.3. |Експертиза цінності| | | | | | | | | | | | |документів, що | | | | | | | | | | | | |зберігаються в | | | | | | | | | | | | |архіві: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового | | | | | | | | | | | | |походження | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кінодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фотодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- фонодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- відеодокументів | од.Обл. | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.4. |Упорядкування на | | | | | | | | | | | | |договірних | | | | | | | | | | | | |засадах: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |постійного | | | | | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- управлінської | од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | |тимчасового | | | | | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- документів з | од.зб. | | | | | | | | | | | |особового складу | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- науково-технічної| од.зб. | | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.5. |Здійснення контролю| | | | | | | | | | | | |за станом | | | | | | | | | | | | |діловодства та | | | | | | | | | | | | |архівної справи на | | | | | | | | | | | | |підприємствах, в | | | | | | | | | | | | |установах та | | | | | | | | | | | | |організаціях у зоні| | | | | | | | | | | | |комплектування | | | | | | | | | | | | |архівної установи | | | | | | | | | | | | |та заходи щодо | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | | | | | | |експертних та | | | | | | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.5.1. |Кількість | перевіряння | | | | | | | | | | | |проведених | | | | | | | | | | | | |перевірянь | | | | | | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | | | | | | |установ і | | | | | | | | | | | | |організацій, з них:| | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |комплексних | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |тематичних | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |контрольних | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.5.2. |Кількість | Огляд | | | | | | | | | | | |проведених оглядів | | | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | | |збереженості | | | | | | | | | | | | |документів НАФ та | | | | | | | | | | | | |стану діловодства | | | | | | | | | | | | |на підприємствах, в| | | | | | | | | | | | |установах і | | | | | | | | | | | | |організаціях | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 3.5.3. |Заходи з підвищення| | | | | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | | | | | | |експертних та | | | | | | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | | | | | | |установ: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |кількість | семінар | | | | | | | | | | | |проведених | курси | | | | | | | | | | | |семінарів/курсів з | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | | | | | | |експертних та | | | | | | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | | | | | | |установ, | | | | | | | | | | | | |організованих | | | | | | | | | | | | |архівною установою | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |кількість слухачів,| Слухач | | | | | | | | | | | |які взяли участь у | | | | | | | | | | | | |семінарах/курсах | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |кількість | семінар | | | | | | | | | | | |проведених | курси | | | | | | | | | | | |семінарів/курсів з | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | |діловодних, | | | | | | | | | | | | |експертних та | | | | | | | | | | | | |архівних служб | | | | | | | | | | | | |установ, до яких | | | | | | | | | | | | |залучалися | | | | | | | | | | | | |працівники архівної| | | | | | | | | | | | |установи | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 4. |Використання | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | |Національного | | | | | | | | | | | | |архівного фонду | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 4.1. |Ініціативне | документ | | | | | | | | | | | |інформування | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 4.2. |Виконання запитів: | запит | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- тематичних |із позитивним| | | | | | | | | | | | |результатом з| | | | | | | | | | | | |рекомендацією| | | | | | | | | | | | |звернутися за| | | | | | | | | | | | |місцем | | | | | | | | | | | | |знаходження | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- акти цивільного |із позитивним| | | | | | | | | | | |стану |результатом з| | | | | | | | | | | | |рекомендацією| | | | | | | | | | | | |звернутися за| | | | | | | | | | | | |місцем | | | | | | | | | | | | |знаходження | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- генеалогічних |із позитивним| | | | | | | | | | | | |результатом з| | | | | | | | | | | | |рекомендацією| | | | | | | | | | | | |звернутися за| | | | | | | | | | | | |місцем | | | | | | | | | | | | |знаходження | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- соціально- | | | | | | | | | | | | |правового | | | | | | | | | | | | |характеру: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |надійшло |запит | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |виконано |запит із | | | | | | | | | | | | |позитивним | | | | | | | | | | | | |результатом з| | | | | | | | | | | | |рекомендацією| | | | | | | | | | | | |звернутися за| | | | | | | | | | | | |місцем | | | | | | | | | | | | |знаходження | | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кількість |звернення | | | | | | | | | | | |звернень від | | | | | | | | | | | | |громадян, | | | | | | | | | | | | |розглянутих на | | | | | | | | | | | | |особистому прийомі | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 4.3. |Підготовка: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- виставок | виставка | | | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- радіопередач |радіопередача| | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- телепередач |телепередача | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- публікацій у | публікація | | | | | | | | | | | |пресі | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 4.4. |Організація роботи | користувач | | | | | | | | | | | |користувачів у | | | | | | | | | | | | |читальному залі | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- громадян України | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- іноземних | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- кількість виданих| Справа | | | | | | | | | | | |справ | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5. |Зміцнення | | | | | | | | | | | | |матеріально- | | | | | | | | | | | | |технічної бази | | | | | | | | | | | | |архівів, їх | | | | | | | | | | | | |охоронної і | | | | | | | | | | | | |пожежної безпеки | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.1. |Приміщення: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- заміна приміщень | будівля | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- отримання | будівля | | | | | | | | | | | |додаткових | кв.м | | | | | | | | | | | |приміщень | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.2. |Ремонт приміщень | будівля | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.3. |Збільшення | будівля | | | | | | | | | | | |протяжності | пог.М | | | | | | | | | | | |стелажного | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | |(стелажних полиць) | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.4. |Встановлення | | | | | | | | | | | | |сигналізації: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- пожежної | будівля | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- охоронної | будівля | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.5. |Ремонт | | | | | | | | | | | | |сигналізації: | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- пожежної | будівля | | | | | | | | | | | |-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| |- охоронної | будівля | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.6. |Встановлення/ремонт| встановлення| | | | | | | | | | | |автоматичних систем| ремонт | | | | | | | | | | | |пожежогасіння | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.7. |Встановлення/ремонт| встановлення| | | | | | | | | | | |системи | ремонт | | | | | | | | | | | |кондиціювання та | | | | | | | | | | | | |вентиляції повітря | | | | | | | | | | | | -------+-------------------+-------------+----+----+-----+----+-----+-----+-------+-------+----+----| 5.8. |Оброблення | будівля | | | | | | | | | | | |дерев'яних | пог.М | | | | | | | | | | | |конструкцій | | | | | | | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | | | | | | | |розчином | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання звітів архівних установ

про виконання плану розвитку архівної справи
Звіт про виконання плану розвитку архівної справи відображає
основні напрями і показники діяльності архівної установи за рік. Звіт складають Держкомархів, центральні державні архіви
України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні
архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи
райдержадміністрацій і міських рад. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 подаються індекси видів робіт; у графі 2 - основні напрямки, що характеризують діяльність
архівних установ; у графі 3 - одиниця виміру; у графах 4-5 - зведені показники роботи (план, факт) по
області (Україні); у графах 6-7 - показники роботи (план, факт) центральних
державних архівів України; у графах 8-9 - те ж Державного архіву в Автономній Республіці
Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя; у графах 10-11 - те ж архівних відділів райдержадміністрацій; у графах 12-13 - те ж архівних відділів міських рад. При складанні звіту конкретна архівна установа заповнює певні
графи. Архівні відділи райдержадміністрацій показники вносять до
граф 10-11, архівні відділи міських рад - до граф 12-13. Державний
архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст
Києва і Севастополя - до граф 8-9 (показники по архіву), крім
того, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні
архіви областей - до граф 4-5 (зведені показники по області) та до
граф 10-11 (зведені показники архівних відділів
райдержадміністрацій, до граф 12-13 (зведені показники архівних
відділів міських рад). Центральні державні архіви України - до
граф 6-7; Держкомархів вносить показники до всіх граф: до граф
4-5 - зведені показники по Україні; до граф 6-13 - зведені
показники кожної групи архівних установ. У пункті звіту 1.8 відомості подаються дробом, де
чисельником - кількість переглянутих справ, знаменником -
кількість виявлених унікальних справ та унікальних документів у
них. До звіту про виконання плану розвитку архівної справи
складається пояснювальна записка. Звіт про виконання плану розвитку архівної справи затверджує
керівник архівної установи та підписує укладач. Архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним
архівам областей до 10 грудня; центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя - Держкомархіву до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 202 | | ---------------------------------------

Назва

архівної установи _______________ N _____________ _______________________________

(місце складання)

ПАСПОРТ

архівної установи на 01.01.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Індекси | Назви розділів і показників | Одиниці |Всього по|Центральні|Державні| Архівні |Архівні|Пояснення| | | виміру | області | державні | архіви | відділи |відділи| | | | |(Україні)| архівні |областей| райдерж- |міських| | | | | | установи | |адміністрацій| рад | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1. |Приміщення | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.1. |Кількість приміщень | | | | | | | | |спеціально_збудованих | будівля | | | | | | | |пристосованих | будівля | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.2. |Кількість приміщень, які забезпечено| будівля | | | | | | | |позавідомчою охороною | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.3. |Кількість приміщень, які обладнано | | | | | | | | |охоронною сигналізацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | будівля | | | | | | | | підключено до ЦП | будівля | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.4. |Кількість приміщень, які обладнано | | | | | | | | |протипожежною сигналізацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | будівля | | | | | | | | підключено до ЦП | будівля | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.5. |Об'єм архівосховища | | | | | | | | | | | | | | | | | | у_спеціально_збудованих | куб.м | | | | | | | | у пристосованих | куб.м. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.6. |Площа архівосховищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | спеціально_збудованих | кв.м | | | | | | | | пристосованих | кв.м. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.7. |Площа відокремлених архівосховищ | кв.м | | | | | | | |страхового фонду | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.8. |Місткість приміщень | | | | | | | | | | | | | | | | | | спеціально_збудованих | од.зб. | | | | | | | | пристосованих | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.9. |Кількість сховищ у будівлях | | | | | | | | | | | | | | | | | | спеціально_збудованих |сховища | | | | | | | | пристосованих |сховища | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.10. |Кількість сховищ, які обладнано: | | | | | | | | | | | | | | | | | | охоронною_сигналізацією |сховища | | | | | | | | протипожежною сигналізацією |сховища | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.11. |Кількість сховищ, в яких встановлено|сховища | | | | | | | |автоматичні системи пожежогасіння | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.12. |Кількість сховищ, в яких працює |сховища | | | | | | | |система кондиціонування повітря | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.13. |Загальна протяжність стелажного | | | | | | | | |обладнання, | пог.м. | | | | | | | |у т.ч. дерев'яних полиць | пог.м. | | | | | | | | | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.13.1. |Ступінь заповнення стелажного |відсоток | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.14. |Робочі приміщення | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість_приміщень | кімната | | | | | | | | площа | кв.м | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.15. |Читальний зал (кількість кімнат) | кімната | | | | | | | | | | | | | | | | | площа | кв.м | | | | | | | | кількість місць | місце | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.16. |Лабораторія мікрофільмування | | | | | | | | |та реставрації документів | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість кімнат | кімната | | | | | | | | площа | кв.м | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.17. |Форма власності на приміщення: | | | | | | | | | | | | | | | | | | державна | будівля | | | | | | | | комунальна | будівля | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 1.18. |Орендовано приміщень | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість | будівля | | | | | | | | площа | кв.м | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2. |Види й обсяг документів НАФ | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1. |Документи з паперовою основою | фонд | | | | | | | |всього: | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1. |Управлінські документи | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.1.| Фондів_всього | фонд | | | | | | | | в т.ч. фондів періоду незалежності | фонд | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.2.| Одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч.: періоду незалежності | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.зб. | | | | | | | | |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.3.|Одиниць зберігання, внесених до | | | | | | | | | | | | | | | | | | описів_усього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч. періоду незалежності | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.4.|Закартоновано одиниць зберігання | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.5.|Створено страховий фонд на: | | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч. періоду незалежності на | од.зб. | | | | | | | | унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.6.|Мікрофотокопій страхового фонду | од.обл. | | | | | | | | | кадр | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.7.|Мікрофіш страхового фонду | од.обл. | | | | | | | | | кадр | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.1.8.|Мікрофотокопій і мікрофіш, що | кадр | | | | | | | |надійшли з інших архівів | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2. |Документи особового походження | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.1.| Фондів_всього | фонд | | | | | | | | в т.ч. періоду незалежності | фонд | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.2.| Одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч.: періоду незалежності | од.зб. | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.зб. | | | | | | | | |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.3.|Одиниць зберігання, внесених до | | | | | | | | | | | | | | | | | | описів_усього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч. періоду незалежності | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.4.|Закартоновано одиниць зберігання | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.5.|Створено страховий фонд на | | | | | | | | | | | | | | | | | | одиниць_зберігання | од.зб. | | | | | | | | з них на унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.6.|Мікрофотокопій страхового фонду | од.обл. | | | | | | | | | кадр | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.2.7.|Мікрофіш страхового фонду | од.обл. | | | | | | | | | кадр | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3. |Наукова-технічна документація | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3.1.|Комплексів документів |комплекс | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3.2.| Одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч.: внесених до описів | од.зб. | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.зб. | | | | | | | | |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3.3.|Закартоновано одиниць зберігання | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3.4.|Створено страховий фонд на | | | | | | | | | | | | | | | | | | одиниць зберігання | од.зб. | | | | | | | | з них на унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3.5.|Мікрофотокопій страхового фонду | од.обл. | | | | | | | | | кадр | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.1.3.6.|Мікрофіш страхового фонду | од.обл. | | | | | | | | | кадр | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.2. |Кінодокументи | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.2.1. | Одиниць_обліку_всього | од.обл. | | | | | | | | в т.ч. внесених до описів | од.обл. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.2.2. | Одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч.: внесених до описів | од.зб. | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.обл. | | | | | | | | |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.2.3. |Створено страховий фонд | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них на унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.3. |Фотодокументи | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.3.1. | всього | од.обл. | | | | | | | | в т.ч.: внесених до описів | од.обл. | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.обл. | | | | | | | | |документ | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | фотоальбомів | од.обл. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.3.2. |Створено страховий фонд | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них на унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.4. |Фонодокументи | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.4.1. | Одиниць_обліку_всього | од.обл. | | | | | | | | в т.ч. внесених до описів | од.обл. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.4.2. | Одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч.: внесених до описів | од.зб. | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.зб. | | | | | | | | |документ | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | грамофонних_звукозаписів | од.зб. | | | | | | | | з них внесених до описів | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.4.3. |Створено страховий фонд | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них на унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.5. |Відеодокументи | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.5.1. | Одиниць_обліку_всього | од.обл. | | | | | | | | в т.ч. внесених до книг описів | од.обл. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.5.2. | Одиниць_зберігання_всього | од.зб. | | | | | | | | в т.ч.: внесених до описів | од.зб. | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| | унікальних | од.обл. | | | | | | | | |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 2.5.3 |Створено страховий фонд | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них на унікальні документи |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 3. |Документів_з_особового_складу_всього| од.зб. | | | | | | | | в т.ч. внесених до описів | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4. |Кількість і стан довідкового | | | | | | | | |апарату | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1. | Описів_на_документи_всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| |у тому числі на: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.1. | Управлінську_документацію_всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.2. |Документи особового походження | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.3. |Науково-технічну документацію | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.4. | Кінодокументи_всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.5. | Фотодокументи_всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.6. | Фонодокументи_всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.1.7. | Відеодокументи_всього | опис | | | | | | | | з них у друкованому вигляді | опис | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2. | Карток_усього | картка | | | | | | | | з них включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| |у тому числі: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1. | Тематичних_карток_усього | картка | | | | | | | | з них включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| |у тому числі на: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.1.| Управлінську_документацію_всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.2.|Документи особового походження | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.3.|Науково-технічну документацію | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.4.| Кінодокументи_всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.5.| Фотодокументи_всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.6.| Фонодокументи_всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.1.7.| Відеодокументи_всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.2.2. |Карток на документи з особового | | | | | | | | |складу | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | картка | | | | | | | | в т.ч. включених до каталогів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.3. |Пройшли тематичне розроблення | | | | | | | | | | | | | | | | | | фондів_всього | фонд | | | | | | | | одиниць зберігання | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| |у тому числі: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.3.1. |Управлінської документації | | | | | | | | | | | | | | | | | | фондів | фонд | | | | | | | | одиниць зберігання | од.зб. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.3.2. |Документації особового походження | | | | | | | | | | | | | | | | | | фондів | фонд | | | | | | | | одиниць зберігання | од.зб | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.3.3. |Науково-технічної документації | | | | | | | | | | фонд | | | | | | | | фондів | од.зб. | | | | | | | | одиниць зберігання | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.4. |Закаталогізованих одиниць обліку | од.обл. | | | | | | | |кінодокументів | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.5. |Закаталогізованих одиниць обліку | од.обл. | | | | | | | |фотодокументів | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.6. |Закаталогізованих одиниць обліку | од.обл. | | | | | | | |фонодокументів | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.7. |Закаталогізованих одиниць обліку | од.обл. | | | | | | | |відеодокументів | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.8. | Підготовлено_оглядів_всього | огляд | | | | | | | | в т.ч. виданих | огляд | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| |у тому числі: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.8.1. | Тематичних_оглядів_всього | огляд | | | | | | | | в т.ч. виданих | огляд | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.8.2. | Фондових_оглядів_всього | огляд | | | | | | | | в т.ч. виданих | огляд | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.9. |Підготовлено путівників, буклетів | | | | | | | | |та інших довідників, за документами | | | | | | | | | | | | | | | | | | архіву_всього |довідник | | | | | | | | в т.ч. виданих |довідник | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.10. |Обсяг інформації, введеної до | | | | | | | | |електронних баз даних | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.10.1. |Аркушів фондів | аркуш | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.10.2. |Карток фондів | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.10.3. |Відомості з особового складу |кількість| | | | | | | | |прізвищ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.10.4. |Кількість карток фільмового каталогу| картка | | | | | | | |(укладених для банку даних) | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.11. |Кількість карток каталогу | | | | | | | | |складених_карток | картка | | | | | | | |введених до банку даних | картка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.12. | Кількість_баз_даних | од. | | | | | | | | об'єм баз даних | Мгбайт | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13. |Кількість одиниць зберігання | | | | | | | | |(одиниць обліку), на які створено | | | | | | | | |фонд користування: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.1. |Управлінської документації | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | од.зб. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.2. |Документів особового походження | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | од.зб. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.3. |Науково-технічної документації | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | од.зб. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.4. |Кінодокументів | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.5. |Фотодокументів | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.6. |Фонодокументів | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 4.13.7. |Відеодокументів | | | | | | | | | | од.зб. | | | | | | | | всього |/од.обл. | | | | | | | | з них унікальних |документ | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5. |Кількість видань у фондах науково- | | | | | | | | |довідкової бібліотеки архіву | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.1. | Книг_і_брошур_усього | од. | | | | | | | | в т.ч. заінвентаризовано | од. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.2. |Журналів: | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.2.1. |Річних комплектів журналів | комп. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.2.2. | Номерів_журналів | од. | | | | | | | | в т.ч. заінвентаризовано | од. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.3. | Річних_підшивок_газет_усього |підшивка | | | | | | | | в т.ч. заінвентаризовано |підшивка | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.4. |Спеціальних видань (карти, | | | | | | | | |креслення, листівки, плакати тощо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | всього | од. | | | | | | | | в т.ч. заінвентаризовано | од. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 5.5. |Дублетного й обмінного фонду | од. | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 6. |Кадри | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 6.1. |Штатна чисельність бюджетних | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | од. | | | | | | | | усього | од. | | | | | | | | у т.ч. кількість вакантних посад | | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 6.1.1. |Держслужбовців | особа | | | | | | | --------+------------------------------------+---------+---------+----------+--------+-------------+-------+---------| 6.2. |Чисельність працівників | од. | | | | | | | |госпрозрахункових підрозділів | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник архівної установи (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
М.П.
Пояснення

щодо складання паспорта архівної установи
Паспорт архівної установи є зведеним обліковим і звітним
документом про матеріальну базу архівної установи, обсяг і стан
документів, довідкового апарату до них, кількість видань у
бібліотеках архівів, чисельність працівників. Паспорт складається у формі таблиці. У графі 1 даються індекси показників; у графі 2 - назви розділів і показників; у графі 3 - одиниці виміру; у графах 4-8 - паспортні характеристики відповідних
показників у цілому по Україні та групах архівних установ; у графі 9 подаються необхідні пояснення. При складанні паспорта конкретна архівна установа заповнює
свою графу. Крім того, Державний архів в Автономній Республіці
Крим, державні архіви областей заповнюють графу 4 (зведені
показники по області) та графи 7, 8 (зведені показники архівних
відділів райдержадміністрацій та міських рад). Держкомархів
вносить показники до граф: 4 - зведені показники по Україні та
5-8 - зведені показники кожної групи архівних установ. Паспорт складається з шести розділів: 1-й розділ -
характеристика приміщень архіву; 2 розділ - відомості про види та
обсяг документів НАФ; 3 розділ - відомості про документи з
особового складу; 4 розділ - відомості про види та стан
довідкового апарату до документів архіву; 5 розділ - відомості про
кількість видань у фондах науково-довідкової бібліотеки архіву;
6 розділ - відомості про чисельність працівників архівної
установи. Характеристика приміщень у паспорті визначається такими
показниками: кількість і місткість приміщень, кількість приміщень,
які забезпечено позавідомчою охороною, обладнано охоронною,
протипожежною сигналізацією; системою кондиціонування повітря,
протяжність стелажного обладнання, склад і площа робочих
приміщень. Деякі відомості наводяться дробом у тому самому
порядку, що і назви показників в графі 2 форми паспорта. Другий розділ паспорта - "Види та обсяг документів" -
складається з таких підрозділів: документи з паперовою основою (у
т.ч. управлінська, документація особового походження та
науково-технічна документація), документи з іншими носіями -
кінофотофоновідеодокументи. У цьому розділі в п. п. 2.1.1.1,
2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5 (знаменники) подаються відомості про
фонди та документи періоду незалежності. У п. п. 2.1.1.6, 2.1.2.6 і 2.1.3.5 показуються кількість
одиниць обліку (роликів, бюксів) та кадрів, що зняті для
страхового фонду тільки з документів архіву з паперовою основою
(кількість одиниць зберігання, змікрофотокопійованих для
страхового фонду, відображена в п. п. 2.1.1.5, 2.1.2.5 і 2.1.3.4);
до цих пунктів не віднесені мікрофотокопії, замовлені
користувачами, які працювали в читальному залі, а також
мікрофотокопії з друкованих видань. У п. 2.1.3.1 вказується кількість комплексів
науково-технічної документації, в тому числі комплексів, що
включені до окремих описів у фондах підприємств, установ і
організацій (окремий опис слід рахувати як комплекс). У п. 3 подаються відомості про обсяги документів з особового
складу. Пункт 4.1 відображає загальну кількість описів на документи
(всього / з них у друкованому вигляді), тобто дорівнює сумі
відповідних показників п. п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7 Пункт 4.2.1 відображає загальну кількість тематичних карток
на всі документи архіву (з паперовою основою й
кінофотофоновідеодокументи) - тобто показник п. 4.2.1 дорівнює
сумі показників п. п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5,
4.2.1.6, 4.2.1.7. Сюди входять картки, укладені архівом при
тематичній розробці, в процесі виконання інших видів робіт над
фондами, а також прийняті разом із документами в процесі
комплектування. Знаменником у цих пунктах показується кількість
тематичних карток, що включені до системи каталогів архіву. У п. 4.2.2 показується кількість карток на документи з
особового складу (в тому числі складених при цільовій розробці,
для спрощення роботи під час видавання довідок біографічного
характеру). У п. 4.2 показується загальна кількість карток (сума
показників п. п. 4.2.1 і 4.2.2). У п. 4.3 подається кількість фондів і одиниць зберігання, що
повністю пройшли тематичне розроблення (сума показників 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3). У п. 4.8 подається кількість підготовлених оглядів (сума
відповідних показників 4.8.1, 4.8.2). У п. 4.9 фіксуються відомості про путівники, буклети, короткі
довідники по архіву, довідники з історії установ та історії
адміністративно-територіального поділу, інші довідники,
підготовлені за документами архіву. У п. 4.10.3 вказується кількість прізвищ громадян, внесених
до автоматизованого банку даних держархіву. У пункті 4.11 вказується кількість складених карток каталогу
та введених до банку даних держархіву. У пояснювальній записці до паспорта подається інформація про
типи каталогів, а саме: систематичний, предметно-тематичний,
географічний, історії установ та ін. У пояснювальній записці до паспорта треба розшифровувати
кількість прізвищ за категоріями громадян, а саме: - репресованих; - розкуркулених; - вивезених на примусові роботи; - особові фонди. У п. 4.13 подається кількість одиниць зберігання, на які
створено фонд користування (сума показників 4.13.1, 4.13.2,
4.13.3, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.6, 4.13.7). У розділі 5 подається інформація про кількість книг, брошур
(у т.ч. методичних посібників), журналів і газет та інших
друкованих видань у науково-довідковій бібліотеці (довідковому
фонді) архіву. Кількість журналів (п. 5.2) відображається двома
показниками: кількість повних річних комплектів журналів
(п. 5.2.1) і загальна кількість номерів журналів - як таких, що
ввійшли до річних комплектів, так і розрізнених (п. 5.2.2). У
рядку "заінвентаризовано" вказується кількість заінвентаризованих
номерів журналів. У розділі 6 "Кадри" зазначається штатна чисельність бюджетних
працівників архіву (п. 6.1). В т.ч. подаються відомості про
наявність вакантних посад і чисельність держслужбовців. У п. 6.2 вказується чисельність працівників госпрозрахункових
груп. До паспорта обов'язково складається пояснювальна записка, в
якій на всі пункти форми паспорта даються пояснення щодо змін у
показниках порівняно з даними на 1 січня минулого року. Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей складають три пояснювальні записки: одну - до графи 6
(Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей); другу - до графи 7 (архівні відділи
райдержадміністрацій), третю - до графи 8 (архівні відділи міських
рад). Паспорт складається щорічно відповідальним за облік державної
архівної установи за станом на 1 січня року на підставі даних
інших облікових документів у двох примірниках (перший примірник
надсилається до державної архівної установи вищого рівня, а другий
залишається в архіві). Всі примірники паспорта та пояснювальних
записок підписуються керівником архівної установи та засвідчуються
печаткою. Паспорти архівних відділів райдержадміністрації та
міських рад підписуються керівником архівної установи,
засвідчуються печаткою та надсилаються Державному архіву в
Автономній Республіці Крим, державному архіву області до 10
грудня. Центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя подають паспорти Держкомархіву до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 203 | | ---------------------------------------

Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
державної архівної установи Керівник державної ______________ N ______________ архівної установи _______________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про виконання плану науково-дослідної

та методичної роботи за рік

------------------------------------------------------------------ N з/п | Тема | Етап | Головна |Співвиконавці| індекс виду|дослідження,|дослідження,|організація,| | роботи | кінцевий | результат | керівник | | | результат, | та обсяг у | теми, | | | обсяг, | поточному |координатор | | | номер | році | та | | | державної | | виконавці | | |реєстрації | | | | -----------+------------+------------+------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------+------------+------------+------------+-------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник державної архівної (підпис) (ініціали, прізвище)
установи
00.00.00
Пояснення

щодо складання звіту про виконання плану

науково-дослідної та методичної роботи за рік
Звіт про виконання плану науково-дослідної та методичної
роботи складають Держкомархів, УНДІАСД, центральні державні архіви
України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні
архіви областей, міст Києва і Севастополя. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 дається валова нумерація показників та індекс виду
роботи (Н - науково-дослідна, М - методична та ін.); у графі 2 - назва теми, термін виконання, номер державної
реєстрації; у графі 3 - результат виконаної роботи та її обсяг в
друкованих аркушах; у графі 4 - у звіті Держкомархіву вказується головна
організація, у звітах УДНДІАСД і державних архівних установ -
прізвища керівника теми і виконавців; у графі 5 - установи-співвиконавці теми. Послідовність інформації у звіті відповідає структурі плану.
Відомості про позапланові теми та завдання подаються в кінці
розділів звіту. До звіту додається пояснювальна записка. Звіт підписується керівником державної архівної установи. Звіт складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 204 | | ---------------------------------------

Назва

державної архівної установи ________________ N _______________ __________________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про виконання плану науково-видавничої роботи за рік

------------------------------------------------------------------ N |Назва, вид| Обсяг у | Головна | Термін |Пояснення | з/п | видання, | друк.арк.| організація, |завершення | | | N | |відповідальний|підготовки | | |державної | | виконавець, | | | |реєстрації| |співвиконавці | | | ----+----------+----------+--------------+-----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----+----------+----------+--------------+-----------+----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник державної архівної (підпис) (ініціали, прізвище)
установи
00.00.00
Пояснення

щодо складання звіту про виконання плану

науково-видавничої роботи за рік
Звіт про виконання плану науково-видавничої роботи складають
Держкомархів, УНДІАСД, центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 вказується валова нумерація назв та видів видання; у графі 2 - назва та вид видання (путівник, покажчик,
довідник, каталог, реєстри, збірник документів, добірка
документів, альбом та ін.), номер державної реєстрації видання; у графі 3 - обсяг видання у друкованих аркушах; у графі 4 - назви головної організації і
установ-співвиконавців, прізвище відповідального виконавця; у графі 5 - термін завершення підготовки видання; у графі 6 - пояснення причин невиконання планових завдань;
відмітки про перенесення термінів передачі рукописів до
видавництва та ін. Звіт підписує керівник державної архівної установи. Звіт складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 205 | | ---------------------------------------

Назва
державної архівної установи _______________ N ______________ ________________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про виконання плану впровадження наукових

і методичних розробок за рік

----------------------------------------------------------------------------------------------- N з/п| Індекс |Назва теми | Роки | Перелік |Відповідальний| Очікуваний | |розробки| розробки, |-------------------------|установ, які| виконавець | ефект від | | |N державної| Початок | Завершення |впроваджують| |впровадження| | |реєстрації |впровадження|впровадження| наукові і | | | | | | | | методичні | | | | | | | | розробки | | | -----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Посада укладача (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання звіту про виконання

плану впровадження наукових

і методичних розробок за рік
Звіт про виконання плану впровадження наукових і методичних
розробок складають УНДІАСД, центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 вказується валова нумерація пунктів плану; у графі 2 - індекси розробок; у графі 3 - назви тем наукових розробок та номер державної
реєстрації тем; у графі 4 - рік початку впровадження теми; у графі 5 - рік завершення впровадження теми; у графі 6 - перелік установ, які впроваджували розробку; у графі 7 - прізвища виконавців, відповідальних за
впровадження розробок; у графі 8 - показується ефект (економічний (у гривнях)) від
впровадження наукової або методичної розробки. Структура тексту звіту відповідає структурі тексту плану
впровадження наукових і методичних розробок. Звіт підписується керівником державної архівної установи та
подається Держкомархіву України до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 206 | | ---------------------------------------

Назва

архівної установи _______________ N _______________ __________________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про стан і обсяг документів Національного

архівного фонду, що зберігаються в архівних

підрозділах підприємств, установ і організацій

та приватних архівних зібраннях на 01.01.00

------------------------------------------------------------------------------------------- N з/п| Назви показників |Всього по| У тому числі профільних | | | Україні |--------------------------------------------| | | (по |центральним|державним| архівним |архівним| | |області) | державним | архівам | відділам |відділам| | | | архівам |областей | райдерж- |міських | | | | України | |адміністрацій| рад | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 1. |Кількість установ - джерел | | | | | | |формування НАФ, які | | | | | | |передають і не передають | | | | | | |документи до державних | | | | | | |архівів (архівних відділів | | | | | | |міських рад), управлінську | | | | | | |документацію (чисельником - | | | | | | |загальна кількість, | | | | | | |знаменником - кількість | | | | | | |установ, що мають зведені | | | | | | |номенклатури справ, | | | | | | |погоджені з державними | | | | | | |архівними установами) | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 2. |Кількість установ - джерел | | | | | | |комплектування, з них: | | | | | | |- державної; | | | | | | |- комунальної; | | | | | | |- приватної форми власності | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 3. |Кількість установ - джерел | | | | | | |формування НАФ, що мають | | | | | | |ізольовані приміщення | | | | | | |архівних підрозділів | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 4. |Кількість установ - джерел | | | | | | |формування НАФ, що повністю | | | | | | |описали документи постійного| | | | | | |зберігання та схвалили описи| | | | | | |на ЕПК архіву | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 5. |Кількість установ - джерел | | | | | | |формування НАФ, архівні | | | | | | |підрозділи яких мають | | | | | | |штатних працівників | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 6. |Кількість штатних | | | | | | |працівників, що працюють в | | | | | | |архівних підрозділах | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 7. |Кількість справ постійного | | | | | | |зберігання в архівних | | | | | | |підрозділах (чисельником - | | | | | | |загальна кількість, | | | | | | |знаменником - кількість | | | | | | |справ, включених до описів, | | | | | | |схвалених ЕПК) | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 8. |Кількість справ постійного | | | | | | |зберігання, що знаходяться в| | | | | | |архівних підрозділах понад | | | | | | |встановлені строки | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 9. |Кількість справ із особового| | | | | | |складу в архівних | | | | | | |підрозділах (чисельником - | | | | | | |загальна кількість справ, | | | | | | |знаменником - кількість | | | | | | |справ, включених до описів, | | | | | | |погоджених ЕПК (схвалених | | | | | | |ЕК архівного відділу) | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 10. |Кількість установ, науково- | | | | | | |технічні архіви яких є | | | | | | |джерелами формування | | | | | | |державних архівів | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 11. |Кількість одиниць зберігання| | | | | | |науково-технічної | | | | | | |документації, що | | | | | | |зберігаються у науково- | | | | | | |технічних архівах та інших | | | | | | |підрозділах установ | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 12. |Кількість установ, | | | | | | |кінофотофоноархіви яких є | | | | | | |джерелами комплектування | | | | | | |державних архівів, у тому | | | | | | |числі: | | | | | | |- кіноархіви | | | | | | |- фотоархіви | | | | | | |- фоноархіви | | | | | | |- відеоархіви | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 13. |Кількість од. зберігання | | | | | | |кінофотофоновідеодокументів,| | | | | | |що зберігаються в архівних | | | | | | |підрозділах, у т.ч.: | | | | | | |а) кінодокументів | | | | | | |б) фотодокументів | | | | | | |в) фонодокументів | | | | | | |г) відеодокументів | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 14. |Кількість рукописних | | | | | | |відділів бібліотек і музеїв,| | | | | | |що зберігають документи | | | | | | |постійно | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 15. |Кількість од. зберігання, що| | | | | | |зберігаються в рукописних | | | | | | |відділах бібліотек і музеїв | | | | | | |(чисельником - од. | | | | | | |зберігання, знаменником - | | | | | | |їх крайні дати) | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 16. |Кількість приватних архівних| | | | | | |зібрань, в яких зберігаються| | | | | | |документи НАФ | | | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------| 17. |Кількість документів НАФ, що| | | | | | |зберігаються в приватних | | | | | | |архівних зібраннях | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник архівної установи (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

до звіту про стан і обсяг документів

Національного архівного фонду, що зберігаються

в архівних підрозділах підприємств, установ

і організацій та приватних архівних зібраннях
Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного
фонду, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ
і організацій та приватних архівних зібраннях, складають
Держкомархів України, центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя, архівні відділи
райдержадміністрацій та міських рад. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 подається валова нумерація показників; у графі 2 - назви показників; графу 3 - заповнюють Держкомархів України та держархіви
областей; графу 4 - заповнюють центральні державні архіви України; графу 5 - Державний архів в Автономній Республіці Крим,
державні архіви областей, міст Києва і Севастополя; графу 6 - архівні відділи райдержадміністрацій; графу 7 - архівні відділи міських рад. Звіт складається на підставі паспортів архівних підрозділів
підприємств, установ і організацій, що зберігають управлінську,
науково-технічну та кінофотофоновідеодокументацію. У звіті подаються відомості про установи та архівні
підрозділи, що зберігають документи НАФ, а також про документи,
які є складовою частиною Національного архівного фонду та
тимчасово зберігаються в архівних підрозділах. У п. п. 1-9 подаються відомості про управлінську
документацію, п. п. 10-11 науково-технічну документацію,
п. п. 12-13 кінофотофоновідеодокументи, п. п. 14-15 про документи,
що зберігаються в рукописних відділах бібліотек і музеїв,
п. п. 15-16 про документи, що зберігаються у приватних архівних
зібраннях, відомості про приміщення та штати науково-технічних і
кінофотофоновідеоархівів подаються в п. п. 3, 5, 6. У п. 1 зазначається кількість установ формування НАФ, які
передають (джерела комплектування) і не передають документи до
архівних установ, що мають номенклатури справ, погоджені з
архівними установами протягом п'яти останніх років. У п. 2 зазначається кількість установ - джерел
комплектування, які передають документи до архіву державної,
комунальної та приватної форми власності. У п. 4 вказується кількість установ - джерел формування НАФ,
що повністю описали документи постійного зберігання за
встановлений рік (тобто через 2 роки після їх завершення в
діловодстві). У звіті подаються відомості за станом на 1 грудня. Звіт підписується керівником архівної установи. Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним
архівам областей до 10 грудня; центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя - Держкомархіву України до
5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 207 | | ---------------------------------------

Назва

архівної установи ________________ N _____________ ________________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про мережу архівних установ на 01.01.00

------------------------------------------------------------------ Назви архівних установ | Кількість архівних установ | |--------------------------------| |діючих |утворених |ліквідованих | -------------------------------+-------+----------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------+-------+----------+-------------| Архівні відділи | | | | райдержадміністрацій | | | | -------------------------------+-------+----------+-------------| Архівні відділи міськрад | | | | -------------------------------+-------+----------+-------------| Міські архіви | | | | -------------------------------+-------+----------+-------------| в т.ч. постійного зберігання | | | | документів | | | | -------------------------------+-------+----------+-------------| Трудові архіви всього: | | | | -------------------------------+-------+----------+-------------| в т.ч. юридичні особи | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник архівної установи (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00

Додаток

до форми 207

ПЕРЕЛІК

архівних установ Автономної Республіки Крим, областей

------------------------------------------------------------------ N з/п | Назви архівних | Довідкові дані |Прізвище, ім'я, по| | установ |(адреса, телефон) | батькові | | | | керівників | | | | архівних установ | -------+------------------+------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------+------------------+------------------+------------------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник державної
архівної установи (підпис) (ініціали, прізвище)
Пояснення

щодо складання звіту про мережу архівних установ
Звіт про мережу архівних установ складають Держкомархів,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей за станом на 1 січня наступного за звітним року. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 подаються назви архівних установ; у графі 2 - вказується кількість діючих архівних установ; у графі 3 - кількість архівних установ, утворених у звітному
році; у графі 4 - кількість архівних установ, ліквідованих у
звітному році. Зміни в мережі архівних установ із посиланням на
законодавчі акти, відповідно до яких утворені або ліквідовані
архівні установи, пояснюються на звороті аркуша звіту. Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей до звіту про мережу архівних установ складають перелік
архівних установ згідно з додатком. Звіт і пояснення до нього підписує керівник архівної
установи. Звіт подається Держкомархіву до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 209 | | ---------------------------------------

Назва архівної установи ________________ N _______________ __________________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про роботу державного архіву за рік
Структура тексту
1. Основні організаційні заходи.
1.1. Кількість підготовлених і внесених в установленому
порядку проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня, із них
прийнятих, та конкретні заходи щодо їх виконання.
1.2. Здійснено заходи щодо виконання законів України, указів
і розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень та
доручень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомархіву
України, розпоряджень державних адміністрацій, рішень рад.
1.3. Кількість підготовлених і поданих до місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування доповідних
записок, інформацій та ін., результати їх розгляду.
1.4. Кількість проведених засідань дирекцій, колегій та
перелік розглянутих питань.
1.5. Розроблено нормативно-правових актів, у т.ч. тих, що
підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.
1.6. Кількість здійснених комплексних, тематичних,
контрольних перевірок архівних відділів райдержадміністрацій і
міських архівів.
1.7. Проведено нарад, семінарів, конференцій, круглих столів,
їхня тематика; взято участь у нарадах, що проводилися іншими
установами.
1.8. Підготовлено оглядових і узагальнюючих документів.
1.9. Здійснено заходи щодо розвитку мережі архівів для
зберігання документів, що не входять до складу НАФ (їх загальна
кількість).
2. Забезпечення збереженості та державний облік документів
Національного архівного фонду.
2.1. Проведення заходів щодо поліпшення умов зберігання
документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за
наявністю та фізичним станом документів.
2.2. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що
надійшли до архіву у звітному році.
2.3. Відомості про кількість виявлених документів
історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та
документів іноземного походження, що стосуються історії України.
3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до
документів Національного архівного фонду.
3.1. Назви найважливіших фондів, в яких проведено описання
документів, удосконалення та перероблення описів, каталогізацію.
3.2. Назви довідково-інформаційних видань, підготовка яких
проводилася у звітному році; етапи роботи з підготовки видань у
звітному році.
3.3. Впровадження в архіві автоматизованих
інформаційно-пошукових систем.
4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза
цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в
архівних підрозділах підприємств, установ і організацій.
4.1. Кількість погоджених архівом положень про архівні
підрозділи, діловодні служби, експертні комісії, інструкцій з
діловодства. Кількість погоджених архівом номенклатур справ
підприємств, установ і організацій - джерел комплектування
архівів, окремо - кількість погоджених номенклатур справ інших
підприємств, установ і організацій.
4.2. Кількість здійснених комплексних, тематичних та
контрольних перевірок роботи з документами в установах,
організаціях і підприємствах.
4.4. Проведення нарад, семінарів із працівниками діловодних
служб і архівних підрозділів, їхня тематика.
5. Використання інформації документів НАФ.
5.1. Тематика інформаційних документів, виставок, радіо-,
телепередач, публікацій у пресі, плакатів, альбомів за документами
архіву.
5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій,
екскурсій; інших форм використання інформації документів НАФ, які
були здійснені у звітному році.
5.3. Найцікавіша тематика досліджень, які проводилися
користувачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних
користувачів.
5.4. Кількість виданих од.зб., якими користувались у
читальному залі.
5.5. Назви збірників документів, над підготовкою яких
працював архів; етапи виконаних робіт у звітному році.
5.6. Хід виконання роботи з розсекречування документів НАФ.
5.7. Заходи, вжиті на виконання доручень Уряду, спрямованих
на поліпшення організації роботи із зверненнями громадян у
напрямку активізації роботи з соціального захисту, заходи, вжиті
архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність
баз даних, надання консультацій і роз'яснень з найбільш актуальних
питань, що порушуються громадянами у зверненнях на сторінках ЗМІ,
запровадження консультативних веб-сторінок "Звернення громадян" на
офіційних веб-порталах, ведення інформаційно-пошукових систем
обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них
питань).
5.8. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для
призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.
5.9. Копії міжнародних договорів про співробітництво з
архівними установами та іншими організаціями іноземних держав,
укладені упродовж року.
5.10. Виконання зобов'язань за діючими міжнародними
договорами про співробітництво в галузі архівної справи.
5.11. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні
зустрічі, переговори та участь у міжнародних конференціях,
семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного
співробітництва упродовж року (поточного року / звітного періоду).
5.12. Форми співробітництва зі ЗМІ, кількість опублікованих
статей за документами архівів, прес-конференцій, інтерв'ю,
опублікованих на сторінках періодичної преси, виступів по радіо та
телебаченню.
5.13. Кількість та тематичний перелік запитів, що виконуються
на платній основі.
5.14. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у
поточному році, та прогноз щодо збільшення (зменшення) кількості
звернень тієї чи іншої тематики у наступному році.
5.15. Кількість користувачів, що працювали у читальних залах
за генеалогічною тематикою, відсоток негативних відповідей,
наявність методичних розробок з виконання таких запитів; співпраця
з генеалогічними товариствами, іншими організаціями.
Директор архіву (підпис) (ініціали, прізвище)
00.00.00
Пояснення

щодо складання звіту про роботу державного архіву
Звіт про роботу державного архіву складають центральні
державні архіви України, Державний архів при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя, архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад. Державні архіви областей до звіту включають зведені відомості
про роботу архівних відділів райдержадміністрацій і міських
архівів. До звіту включаються відомості про найвагоміші досягнення
архіву, а також про напрямки роботи, що не охоплюються
статистичним звітом про виконання плану розвитку архівної справи
(наприклад, організаційна робота держархіву - органу виконавчої
влади щодо управління архівною справою на відповідній території:
проведення перевірок і обстежень, підготовка нормативних актів,
проектів рішень і розпоряджень органів вищого рівня, оглядових і
узагальнюючих документів, виступи в ЗМІ, на нарадах, розгляд
питань на засіданнях колегіальних органів, питання поліпшення умов
зберігання документів, впровадження автоматизованих ІПС,
організації зберігання документів НАФ в архівних підрозділах та
ін.). Звіт складається в текстовій формі за встановленою
структурою. Рекомендується дотримуватися поданої індексації
розділів і підрозділів звіту. До звіту про роботу державного архіву не вносяться відомості,
що ввійшли до звіту про виконання плану розвитку архівної справи. Звіт підписується керівником архівної установи. Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономної Республіці Крим, державним
архівам областей до 10 грудня; центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя - Держкомархіву України до
5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 212 | | ---------------------------------------

Назва

архівної установи _______________ N _______________ _________________________________

місце складання

ЗВІТ

про створення та організацію роботи трудових архівів

в _________________ області

станом на 01.01.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назви |Загальна | У т.ч. | Кількість | Площа | Кількість од.зб. | Кількість виборчої | Кількість | з/п |архівів |кількість|юридичні| штатних |архівосховищ,| | документації тимчасового | запитів з | | | архівів | особи | працівників | кв.м |---------------------------| зберігання | соціально- | | | | | | | тимчасового| з особового |---------------------------| правових | | | | | | | зберігання | складу | | | питань, | | | | | | | | | кг | пакувань | виконаних за| | | | | | | | | | | рік | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | |всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.|всього|у т.ч.| | | | | | юр. | | юр. | | юр. | | юр. | | юр. | | юр. | | юр. | | | | | |особи | |особи | |особи | |особи | |особи | |особи | |особи | ----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Трудові | | | | | | | | | | | | | | | | | |архіви, | | | | | | | | | | | | | | | | | |створені:| | | | | | | | | | | | | | | | | ----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |- при | | | | | | | | | | | | | | | | | |міських | | | | | | | | | | | | | | | | | |радах; | | | | | | | | | | | | | | | | | ----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |- при | | | | | | | | | | | | | | | | | |районних | | | | | | | | | | | | | | | | | |радах; | | | | | | | | | | | | | | | | | ----+---------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| |- при | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільських| | | | | | | | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | | | | | | | |селищних | | | | | | | | | | | | | | | | | |радах | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник архівної установи Підпис Ініціали, прізвище
00.00.00
Пояснення

до звіту про створення та організацію

роботи трудових архівів
Звіт про створення та організацію роботи трудових архівів
складають Держкомархів, Державний архів в Автономній Республіці
Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, архівні
відділи райдержадміністрацій та міських рад. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 зазначається валова нумерація показників; у графі 2 - назви архівів; у графі 3 - загальна кількість архівів; у графі 4 - кількість архівів, що є юридичними особами; у графах 5-6 - кількість штатних працівників; у графах 7-8 - площа архівосховищ в кв.м; у графах 9-12 - кількість од.зб. тимчасового зберігання та з
особового складу; у графах 13-15 - кількість виборчої документації тимчасового
зберігання; у графах 17-18 - кількість запитів із соціально-правових
питань, виконаних за рік. Звіт складається на підставі звітів архівних відділів
райдержадміністрацій і міських рад. У звіті подаються відомості про створення та організацію
трудових архівів, які тимчасово зберігають документи, нагромаджені
у процесі документування службових, трудових або інших
правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інші архівні
документи, що не належать до Національного архівного фонду за
станом на 1 грудня. Звіт підписується керівником архівної установи. Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономної Республіці Крим, державним
архівам областей, міст Києва і Севастополя до 10 грудня; Державний
архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст
Києва і Севастополя - Держкомархіву України до 5 січня.
--------------------------------------- | Коди | |-------------------------------------| | форми документа | установи-укладача | |-----------------+-------------------| | 213 | | ---------------------------------------
Назва

архівної установи _______________ N _____________ _______________________________

(місце складання)

ЗВІТ

про стан і обсяг архівних документів,

що зберігаються в приватних архівних

установах, та проведення перевірянь

їх роботи на 01.01.00

------------------------------------------------------------------ N з/п | Назви | Всього по | У тому числі у зоні | | показників | Україні (по | комплектування | | | області) |---------------------------| | | | центральних | державних | | | | державних | архівів | | | | архівів | областей | | | | України | | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 1. |Кількість | | | | |приватних | | | | |архівних | | | | |установ | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |з них: | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |заснованих | | | | |юридичними | | | | |особами | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |заснованих | | | | |фізичними | | | | |особами | | | | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 2. |Кількість | | | | |працівників | | | | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 3. |Площа | | | | |архівосховищ в| | | | |кв.м | | | | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 4. |Кількість | | | | |фондів, що | | | | |зберігаються в| | | | |приватній | | | | |архівній | | | | |установі | | | | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 5. |Кількість | | | | |справ, що | | | | |зберігаються в| | | | |приватній | | | | |архівній | | | | |установі | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |з них: | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |справ | | | | |постійного | | | | |зберігання | | | | |(документів | | | | |НАФ) | | | | |(чисельником -| | | | |загальна | | | | |кількість, | | | | |знаменником - | | | | |кількість | | | | |справ, | | | | |включених до | | | | |описів, | | | | |схвалених | | | | |ЕПК) | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |справ з | | | | |особового | | | | |складу | | | | |(чисельником -| | | | |загальна | | | | |кількість, | | | | |знаменником - | | | | |кількість | | | | |справ, | | | | |включених до | | | | |описів, | | | | |погоджених | | | | |ЕПК) | | | | |--------------+-------------+-------------+-------------| |справ | | | | |тимчасового | | | | |зберігання | | | | -------+--------------+-------------+-------------+-------------| 6. |Кількість | | | | |проведених | | | | |перевірянь | | | | |приватних | | | | |архівних | | | | |установ | | | | |державними | | | | |архівними | | | | |установами | | | | -----------------------------------------------------------------
Директор архіву Підпис Ініціали, прізвище
00.00.00
Пояснення

щодо складання звіту про стан і обсяг архівних

документів, що зберігаються в приватних архівних

установах та проведення перевірянь їх роботи
Звіт про стан і обсяг архівних документів, що зберігаються в
приватних архівних установах, та проведення перевірянь їх роботи
складають Держкомархів України, центральні державні архіви
України, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні
архіви областей, міст Києва і Севастополя. Звіт складається у формі таблиці. У графі 1 подається валова нумерація показників; у графі 2 - назви показників; графу 3 - заповнюють Держкомархів України та держархіви
областей; графу 4 - заповнюють центральні державні архіви України; графу 5 - Державний архів в Автономній Республіці Крим,
державні архіви областей, міст Києва і Севастополя. У звіті подаються відомості про приватні архівні установи, що
зберігають документи постійного зберігання, з особового складу,
тимчасового зберігання. Подається інформація про кількість
перевірянь їх роботи державними архівними установами. У п. 1-3 зазначається кількість приватних архівних установ,
заснованих юридичними та фізичними особами, їх штатна чисельність,
площа архівосховищ. У п. 4 зазначається кількість фондів, що зберігаються у
приватних архівних установах. У п. 5 зазначається кількість справ постійного зберігання, з
особового складу, тимчасового зберігання, що зберігають приватні
архівні установи. У п. 6 зазначається кількість проведених перевірянь приватних
архівних установ державними архівними установами. У звіті подаються відомості за станом на 1 грудня. Звіт підписується керівником державної архівної установи. Центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя подають звіти Держкомархіву України до 5 січня.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: