open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.05.2005 N 222
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 732 ( v0732555-06 ) від 05.12.2006 }
Про удосконалення веб-сайту Мінагрополітики

та його поновлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 298 ( v0298555-05 ) від 04.07.2005 }

У зв'язку зі структурними змінами в апараті міністерства, на
виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29.08.2002
N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади", від 24.02.2003
N 208 ( 208-2003-п ) "Про заходи щодо створення електронної
інформаційної системи "Електронний уряд" та з метою упорядкування
веб-сайту міністерства в складі Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади Н А К А З У Ю:
1. Затвердити список працівників структурних підрозділів
міністерства, відповідальних за своєчасне надання інформації для
поновлення відповідного розділу веб-сайту міністерства (додаток 1)
та регламент її подання (додаток 2).
2. Організацію процесу поновлення інформації на веб-сайті
покласти на Департамент аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.),
розміщення поданої інформації та адміністрування веб-сайту -
на ДКТП "Хрещатик" (Мошинський Р.В.).
3. Персональну відповідальність за наповнення розділів
веб-сайту, достовірність розміщеної інформації та виконання
регламенту його поновлення несуть керівники відповідних
структурних підрозділів міністерства.
4. Департаменту аграрної освіти та науки, відділу розрахунків
та господарського забезпечення ДКТП "Хрещатик" у 10-денний термін
підготувати пропозиції щодо розробки нового проекту інформаційного
наповнення і функціонування веб-сайту міністерства та оплати цього
проекту.
5. ДКТП "Хрещатик" після встановлення нової версії веб-сайту
міністерства провести навчання відповідальних осіб по веденню та
наповненню його розділів.
6. Накази Мінагрополітики від 04.06.2004 N 209
( v0209555-04 ) та від 29.10.2004 N 388 ( v0388555-04 ) вважати
такими, що втратили чинність.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

23.05.2005 N 222

СПИСОК

працівників структурних підрозділів міністерства,

відповідальних за своєчасне і достовірне поновлення

оперативною інформацією веб-сайту міністерства

(http://minagro.gov.ua)

------------------------------------------------------------------ Структурний підрозділ| Розділ веб-сайту |Відповідаль- | | | ний за | | | наповнення | | | розділу | ---------------------+--------------------------+---------------| Державний департамент|Власний веб-сайт |Кіщак Ю.П. | продовольства |www.fooddpt.gov.ua | | ---------------------+--------------------------+---------------| Державний департамент|Власний веб-сайт |Качний О.С. | рибного господарства |www.ukr.dep.fish.org.ua | | ---------------------+--------------------------+---------------| Державний департамент|Власний веб-сайт |Вербицький П.І.| ветеринарної медицини|www.vet.org.ua | | ---------------------+--------------------------+---------------| Державна служба з |Власний веб-сайт |Волкодав В.В. | охорони прав на сорти|www.sops.gov.ua | | рослин | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Державна інспекція з |КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ |Степанюк В.Р. | контролю якості | | | сільськогосподарської| | | продукції та | | | моніторингу її ринку | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Управління |МІНІСТЕРСТВО, ГРОМАДСЬКА |Горобець О.О. | патронатної служби |ПРИЙМАЛЬНЯ |Анкудінова Л.І.| | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Управління |ЗАХОДИ МІНІСТЕРСТВА |Головко А.А. | організації роботи та| | | контролю | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент стратегії|АНАЛІТИКА, СТАТИСТИКА |Власенко І.Л. | розвитку аграрної | | | економіки | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент |ФІНАНСИ |Перинський В.А.| фінансово-кредитної | | | та податкової | | | політики | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент |ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ |Фролов Д.В. | міжнародної |ЗВ'ЯЗКИ | | інтеграції, | | | інвестиційної | | | політики та розвитку | | | аграрного бізнесу | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент науково- |ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |Щербина Г.В. | технічної політики | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент розвитку |РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ |Олекса І.І. | сільської місцевості |МІСЦЕВОСТІ | | та підприємництва | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент ринків |ЗЕМЛЕРОБСТВО |Ярмоленко Є.В. | проекції рослинництва| | | та розвитку | | | насінництва | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент ринків |ТВАРИННИЦТВО |Чижевський О.Л.| продукції | | | тваринництва з | | | Головною державною | | | племінною інспекцією | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент |ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ, БІРЖІ |Западловський | формування та |УКРАЇНИ |К.В. | функціонування | | | аграрного ринку | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент аграрної |АГРООСВІТА І НАУКА, |Сподін А.І. | освіти та науки |ІНФОРМАТИЗАЦІЯ, ВИСТАВКОВА|Долінський О.В.| |ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОРАДНИЦТВО |Нелеп В.М. | | |Воробей Є.М. | | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент з |ОБЛІК І АУДИТ, РЕВІЗІЯ ТА |Лавріненко Л.І.| управління державною |КОНТРОЛЬ |Куренна Т.О. | власністю, | | | бухгалтерського | | | обліку, ревізійної | | | роботи | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Управління |СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ |Довгий С.А. | реформування |ВІДНОСИНИ | | управління АПК та | | | соціально-трудових | | | відносин | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Департамент правової |КОРУПЦІЯ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ|Манешкін О.А. | та законопроектної |В АПК, ЮРИСПРУДЕНЦІЯ, |Коренчук Т.О. | роботи |ЗВ'ЯЗКИ З ВРУ ТА ОРГАНАМИ |Кравченко Н.В. | |ВЛАДИ | | ---------------------+--------------------------+---------------| Управління з питань |САДВИНПРОМ |Пустовіт В.М. | розвитку садівництва,| | | виноградарства та | | | виноробства | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Відділ охорони праці,|ОХОРОНА ПРАЦІ |Скафа В.М. | пожежної безпеки та | | | безпеки дорожнього | | | руху | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Радіологічна |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА |Герасимова І.С.| інспекція |РАДІОЛОГІЯ | | ---------------------+--------------------------+---------------| Профспілка |ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ |Івашкевич Ю.І. | | | | ---------------------+--------------------------+---------------| Відділ обліку кадрів |КАДРОВА ПОЛІТИКА, |Ребицька Н.О. | апарату та ведення |ВАКАНСІЇ | | архівної справи | | | -----------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 298 ( v0298555-05 ) від 04.07.2005 )

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

23.05.2005 N 222

РЕГЛАМЕНТ

подання інформації для розміщення

на веб-сайті міністерства

------------------------------------------------------------------ Тип інформації | Терміни подання | Відповідальний | ---------------------+---------------------+--------------------| Офіційна хроніка та |Щодня у другій |Прес-служба | новини |половині Дня | | ---------------------+---------------------+--------------------| Анонси зустрічей і |Не пізніше як за |Відповідальні від | візитів (міжнародних |1 день після події, |структурних | і місцевих) на |у надзвичайних |підрозділів | урядовому рівні та їх|випадках - |міністерства | результатів, анонси |не пізніше як | | акцій та інших подій |за 1 год. після події| | ---------------------+---------------------+--------------------| Прес-релізи |Не пізніше як за |Прес-служба, | |1 добу після події, |відповідальні від | |якій присвячено |структурних | |прес-реліз |підрозділів | | |міністерства | ---------------------+---------------------+--------------------| Офіційні повідомлення|Не пізніше доби після|Прес-служба | і заяви |оприлюднення | | |повідомлення чи заяви| | ---------------------+---------------------+--------------------| Інтерв'ю і виступи |У день інтерв'ю чи |Прес-служба, | керівників |виступів, але не |відповідальні від | міністерства |пізніше 1 дня після |структурних | |інтерв'ю |підрозділів | | |міністерства | ---------------------+---------------------+--------------------| Статистичні та |У визначені для |Відповідальні від | аналітичні матеріали |відповідних |структурних | |матеріалів терміни |підрозділів | | |міністерства, | | |Дробот В.І. - | | |координація | ---------------------+---------------------+--------------------| Подання та розміщення|Щотижня |Відповідальні від | додаткової та нової | |структурних | інформації в усіх | |підрозділів | розділах | |міністерства | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: