open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
20.04.2006 N 222

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів

департаментів Державної комісії

з регулювання ринків фінансових

послуг України

-------------------------------------------------------------------- Зміст розпорядження | Номер | |розпорядження| | Комісії від | |20.04.2006 р.| ------------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ------------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5668 | нагляду від 14.04.2006 N 211-л про видачу ЗАКРИТОМУ | | АКЦІОНЕРНОМУ СТРАХОВОМУ ТОВАРИСТВУ "ГАЛА-СКД" | | (ідентифікаційний код 21870934; місцезнаходження: | | місто Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 13, корпус| | 5) безстрокової ліцензії на провадження страхової | | діяльності, а саме такого виду страхування: у формі | | обов'язкового страхування: | | - страхування цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно | | пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної | | небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні | | об'єкти та об'єкти, господарська діяльність | | на яких може призвести до аварій екологічного | | та санітарно-епідеміологічного | | характеру. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5669 | нагляду від 14.04.2006 N 213-л про видачу Закритому | | акціонерному товариству "Страхова компанія "В. і П."| | (ідентифікаційний код 31088546; місцезнаходження: | | 01023, місто Київ, узвіз Печерський, 2/12) | | безстрокової ліцензії на провадження страхової | | діяльності, а саме такого виду страхування: у формі | | обов'язкового: | | - авіаційне страхування цивільної авіації. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5670 | нагляду від 14.04.2006 N 214-л про видачу Відкритому| | акціонерному товариству "Страхова компанія "Мир" | | (ідентифікаційний код 19209453; м. Одеса, вул. При- | | морська, 18, каб. 46, 47) безстрокових ліцензій | | на провадження страхової діяльності, а саме таких | | видів страхування: у формі добровільного: | | - страхування кредитів (у тому числі відповідаль- | | ності позичальника за непогашення кредиту); | | - страхування фінансових ризиків; | | - страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих | | гарантій. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5671 | нагляду від 14.04.2006 N 215-л про видачу Закритому | | акціонерному товариству нафтовій страховій компанії | | "Трансмагістраль" (ідентифікаційний код 31630408; | | місцезнаходження: місто Київ, вулиця Шота Руставелі,| | 38-б, кв. 12) безстрокових ліцензій на провадження | | страхової діяльності, а саме таких видів | | страхування: у формі обов'язкового страхування: | | - особисте страхування працівників відомчої | | (крім тих, які працюють в установах і організаціях, | | що фінансуються з Державного бюджету України) та | | сільської пожежної охорони і членів добровільних | | пожежних дружин (команд); | | - страхування цивільної відповідальності громадян | | України, що мають у власності чи іншому | | законному володінні зброю, за | | шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її | | майну внаслідок володіння, зберігання чи | | використання цієї зброї; | | - страхування відповідальності суб'єктів | | перевезення небезпечних | | вантажів на випадок настання негативних наслідків | | при перевезенні небезпечних вантажів; | | - страхування цивільної відповідальності | | суб'єктів господарювання | | за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та | | аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи| | пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, | | господарська діяльність на яких може призвести до | | аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного | | характеру. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5672 | нагляду від 17.04.2006 N 216-л про видачу Закритому | | акціонерному товариству "Українська промислова | | страхова компанія" (ідентифікаційний код 22957885; | | місцезнаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 39) | | безстрокової ліцензії на провадження страхової | | діяльності, а саме такого виду страхування: у формі | | обов'язкового страхування: | | - страхування відповідальності суб'єктів | | перевезення небезпечних | | вантажів на випадок настання негативних наслідків | | при перевезенні небезпечних вантажів. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5673 | нагляду від 17.04.2006 N 222-л про видачу Товариству| | з додатковою відповідальністю "СТРАХОВА КОМПАНІЯ | | "КИЇВ РЕ" (ідентифікаційний код 33442139; 03150, | | місто Київ, вулиця Горького, 95) безстрокових | | ліцензій на провадження страхової діяльності, а саме| | таких видів страхування: у формі добровільного | | страхування: | | - страхування майна [крім залізничного, | | наземного, повітряного, водного транспорту | | (морського внутрішнього та інших видів водного | | транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; | | - страхування фінансових ризиків; | | - страхування від нещасних випадків; | | - страхування наземного транспорту (крім | | залізничного); | | - страхування виданих гарантій (порук) | | та прийнятих гарантій. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5674 | нагляду від 17.04.2006 N 221-л про поновлення в | | повному обсязі дії ліцензії серії АА N 782927 від | | 22.04.2004, виданої Закритому акціонерному | | товариству "Європейська страхова компанія" | | (ідентифікаційний код 32825387; місцезнаходження: | | м. Київ, бульвар Дружби Народів, 11, кв. 47) у | | зв'язку з усуненням порушень, на підставі яких були | | застосовані заходи впливу. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового | 5675 | нагляду від 14.04.2006 N 212-л про зупинення дії | | ліцензій на здійснення страхової діяльності серії АА| | N 124663, N 124664 від 07.09.99, виданих Страховому | | товариству з додатковою відповідальністю "Авіва" | | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30518702; | | місцезнаходження: м. Київ, вулиця Ломоносова, 8-б), | | у зв'язку з порушенням вимог чинного законодавства у| | сфері надання фінансових послуг. | | ------------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за фінансовими компаніями | ------------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за | 5676 | фінансовими компаніями від 13.04.2006 N 580-ЛД про | | виключення з Державного реєстру фінансових установ | | та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової | | установи Повного товариства "Ізумруд-ломбард, | | Субботін, Сопова, Мяделець" (місцезнаходження: | | Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Макаренко, 1; | | код ЄДРПОУ: 31474263; реєстраційний номер: 15101332)| | від 16.12.2004 серія ЛД N 224 у зв'язку з | | припиненням надання фінансових послуг. | | -------------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 20 квітня 2006 р. N 222

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: