open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
15.04.2004 N 222

Про затвердження Положення про зону митного контролю

в Дніпровській регіональній митниці

З метою забезпечення здійснення регіональною митницею митного
контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються
через митний кордон України, та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п )
"Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх
функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах
митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать
іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль
під час переміщення товарів через митний кордон України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про зону митного контролю в
Дніпровській регіональній митниці (далі - Положення), що
додається.
2. Начальникам підрозділів митного оформлення регіональної
митниці:
2.1. Прийняти до керівництва та забезпечити виконання
Положення посадовими особами підрозділів.
2.2. Забезпечити ознайомлення з цим наказом суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, осіб, уповноважених на
декларування, та громадян.
2.3. Пропозиції щодо удосконалення митного контролю у зонах
митного контролю надавати до відділу організації митного контролю.
2.4. Провести підготовчі заходи до 08.06.2004 для виконання
Положення в повному обсязі.
3. Начальнику відділу організації митного контролю овмашенку О.І.:
3.1. Забезпечити створення Реєстру зон митного контролю
регіональної митниці (далі - Реєстр) в термін до 15.06.2004.
3.2. Забезпечити вилучення з Реєстру або внесення до нього
нових зон митного контролю за письмовим поданням підрозділів
митного оформлення.
4. Начальнику юридичного відділу Онасенко О.В. забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Дніпропетровського
обласного управління юстиції.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 08.06.2004.
6. Начальнику загального відділу Морозовій В.В. забезпечити
ознайомлення з цим наказом заступників начальника регіональної
митниці, начальників митних постів, вантажних відділів, начальника
відділу організації митного контролю.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
в.о. заступника начальника регіональної митниці Ванжу А.Ю. та
заступника начальника регіональної митниці Мірзу О.В.
Начальник регіональної митниці Ю.П.Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Дніпровської

регіональної митниці

15.04.2004 N 222

ПОЛОЖЕННЯ

про зону митного контролю в Дніпровській

регіональній митниці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про зону митного контролю в Дніпровській
регіональній митниці (далі - Положення) розроблене відповідно до
Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947
( 1947-2002-п ) "Про затвердження Порядку створення зон митного
контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на
розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів
інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної
влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через
митний кордон України" та визначає статус, межі, режим зони
митного контролю в Дніпровській регіональній митниці (далі - ЗМК),
а також права і обов'язки посадових осіб Дніпровської регіональної
митниці (далі - ДРМ) щодо створення і забезпечення режиму в ЗМК.
1.2. Для підвищення якості митного контролю за товарами та
транспортними засобами підприємств та фізичних осіб, які
здійснюють митне оформлення у зоні діяльності ДРМ, та для
запобігання порушенням митних правил у ДРМ створюється
інфраструктура ЗМК. План - схеми ЗМК затверджуються начальником регіональної
митниці, погоджуються з адміністрацією підприємств та уносяться до
реєстру ЗМК, який ведеться відділом організації митного контролю
ДРМ.
1.3. Дія цього Положення не розповсюджується на ЗМК в пунктах
пропуску через державний кордон України.
1.4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні: зона митного контролю - місце, визначене ДРМ на територіях
підприємства, в межах якого митний орган здійснює митні процедури; митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного
контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через
митний кордон України, митного оформлення цих товарів і
транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом
податків і зборів; підрозділ митного оформлення ДРМ (далі - ПМО) - підрозділ
митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і
митне оформлення товарів та інших предметів і пропуск їх через
митний кордон України; режим зони митного контролю - встановлені законодавством
України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо
перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови
розташування будівель та споруд, а також проведення господарських
робіт у зоні митного контролю.
2. ЗОНА МИТНОГО КОНТРОЛЮ
2.1. ЗМК створюється у зоні діяльності ДРМ на території
підприємств для здійснення митними органами митних процедур щодо
товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний
кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням,
запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.
2.2. За режимом функціонування ЗМК можуть бути постійними або
тимчасовими. 2.2.1. Постійними ЗМК вважаються території та споруди
підприємств в місцях розташування та функціонування ПМО. 2.2.2. Тимчасові ЗМК функціонують під час здійснення митних
процедур на територіях підприємств поза місцем розташування ПМО.
Під час здійснення митних процедур межі тимчасових ЗМК
визначаються посадовими особами ПМО на стоянках транспортних
засобів та інших місцях, за погодженням з підприємством.
2.3. Постійні ЗМК - це території, визначені цим Положенням,
до яких належать території відкритих майданчиків, рамп, під'їзних
шляхів (колій), складських приміщень.
2.4. У ЗМК розміщуються тільки споруди та об'єкти ДРМ, що є
власністю або використовуються ДРМ, які необхідні для
технологічного процесу здійснення митного контролю. Об'єкти інших
контролюючих органів розміщуються у ЗМК у порядку, встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947
( 1947-2002-п ) "Про затвердження Порядку створення зон митного
контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на
розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів
інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної
влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через
митний кордон України".
3. РЕЖИМ ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
3.1. Режим ЗМК встановлено для обмеження доступу осіб,
непричетних до здійснення митного контролю, створення умов для
роботи та захисту особового складу та майна ДРМ.
3.2. Доступ до ЗМК дозволяється тільки посадовим особам
регіональної митниці, які безпосередньо беруть участь у здійсненні
митних процедур, а також співробітникам органів санітарно -
епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного,
екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних
цінностей під час здійснення відповідного контролю. Доступ у ЗМК та перебування в них посадових осіб
правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у
випадках та у порядку, передбачених законом.
3.3. Посадові особи, які мають доступ у ЗМК, можуть
пересуватися в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх
службових обов'язків.
3.4. Транспортні засоби і товари перебувають під митним
контролем у ЗМК з моменту їх ввезення на територію цієї зони і до
моменту їх вивезення за межі ЗМК. Переміщення транспортних засобів
і товарів на територію ЗМК чи за межі такої території можливе
тільки з дозволу уповноваженої посадової особи ПМО.
3.5. Режим робочого часу в ЗМК визначається керівництвом ДРМ.
3.6. Забороняється використовувати територію та споруди ЗМК з
іншою метою, ніж зазначено в цьому Положенні, а також пропускати
та випускати за межі території ЗМК будь-які сторонні товари та
транспортні засоби, незалежно від мети переміщення.
3.7. Безпеку громадян, а також схоронність товарів, що
переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму,
законності та правопорядку у ЗМК забезпечує ДРМ. За рішенням керівництва ДРМ повне або часткове виконання
зазначених функцій забезпечує митна варта ДРМ.
3.8. Для забезпечення встановленого режиму підприємства,
згідно вимог чинних нормативно-правових актів, здійснюють
інженерно-технічні заходи щодо облаштування територій ЗМК, а також
взаємоузгоджені заходи щодо: - виключення можливості вилучення і розпорядження без дозволу
ДРМ товарів та транспортних засобів, що перебувають у ЗМК; - створення необхідних умов для здійснення митного контролю в
повному обсязі; - здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; - забезпечення належного санітарно-технічного стану в ЗМК.
4. ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ ЗМК
4.1. Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів
і товарів розпочинається тільки після в'їзду транспортного засобу
до ЗМК з обов'язковим пред'явленням Перепустки на переміщення
транспортного засобу у зоні митного контролю (далі - Перепустка)
та реєстрації в Журналі обліку прибуття-відбуття транспортних
засобів. Форма Перепустки наведена у Додатку до цього Положення.
4.2. Товари і транспортні засоби перебувають в ЗМК протягом
терміну, необхідного для здійснення митного контролю у повному
обсязі.
4.3. Після здійснення митного контролю та оформлення товарів
і транспортних засобів, посадовою особою ПМО у Перепустці
проставляється відбиток особистої номерної печатки, засвідчений
особистим підписом, який дає право на виїзд ТЗ за межі ЗМК.
5. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПОСАДОВИХ ОСІБ ДРМ

ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ РЕЖИМУ ЗМК
5.1. Основними обов'язками посадових осіб ДРМ щодо додержання
режиму ЗМК є: - забезпечення пропускного режиму на територію ЗМК; - вжиття заходів до локалізації та нейтралізації негативних
проявів у місцях проведення митного контролю, в необхідних
випадках - у взаємодії з посадовими особами органів внутрішніх
справ; - надання необхідної допомоги спеціальним підрозділам по
боротьбі зі злочинністю під час проведення оперативно-розшукових
заходів у ЗМК.
5.2. Посадові особи ДРМ мають право: - перевіряти документи на право доступу до ЗМК; - перевіряти товари і транспортні засоби, що переміщуються
через межі ЗМК; - вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та
посадових осіб суміжних служб додержання вимог режиму ЗМК. - вимагати від підприємства організації належної охорони
місця проведення митного контролю з метою гарантування безпеки
посадових осіб ДРМ, які його проводять, та інших присутніх осіб,
які його проходять, а також майна ДРМ, громадян та організацій.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ ЗМК
6.1. У разі виявлення на території ЗМК контрабанди або
встановлення факту порушення митних правил, посадова особа ДРМ
зупиняє процес митного оформлення, повідомляє про встановлені
факти начальника ПМО або особу, яка виконує його обов'язки, бере
пояснення причетних осіб, складає протокол про порушення митних
правил, надсилає документи до Відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил ДРМ.
6.2. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у незаконному
переміщенні через ЗМК вантажів, товарів та інших предметів, несуть
кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
Начальник відділу ОМК
регіональної митниці О.І.Товмашенко

Додаток

до наказу Дніпровської

регіональної митниці

15.04.2004 N 222

ПЕРЕПУСТКА

на переміщення транспортного засобу

у зоні митного контролю

------------------------------------------------------------------ Дата _________________________ | Дата ________________________ | В'їзд ______ год. ______ хвил. | Виїзд ______ год. _____ хвил. | Транспортний засіб ___________ | | Організація __________________ | | ______________________________ | _____________________________ | відмітка чергового | відмітка чергового | ----------------------------------------------------------------| Вирішення питання про випуск транспортного засобу ОНП | ________________ __________________ | дата, підпис інспектора | -----------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: