open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 222 від 03.11.98

м.Київ
vd981103 vn222

Затверджено

наказом Міністерства

фінансів України

від 03.11.98 р. N 222

(в редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 16.11.98 р. N 236)
Положення про технічний порядок заміни облігацій

внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років

конверсійними облігаціями внутрішньої державної

позики 1998 року другого випуску

1. Загальні положення
1.1. Положення про технічний порядок заміни облігацій
внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років (далі - Положення)
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 10 вересня 1998 року N 1416
( 1416-98-п ) "Про другий випуск конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року". 1.2. Відповідно до цього Положення пропонуються для заміни на
добровільних засадах облігації внутрішніх державних позик 1997 та
1998 років (далі "ОВДП"), які випущені до 10 вересня 1998 року
включно відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4
січня 1997 року N 2 ( 2-97-п ) та від 31 грудня 1997 року N 1500
( 1500-97-п ), перебувають у власності комерційних
банків-резидентів, та погашаються до 27 серпня 1999 року включно. 1.3. ОВДП, визначені пунктом 1.2 Положення, можуть бути
замінені на добровільних засадах конверсійними облігаціями
внутрішньої державної позики 1998 року другого випуску (далі -
конверсійні облігації другого випуску), випущеними відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 10 вересня 1998 року N 1416 "Про другий випуск конверсійних
облігацій внутрішньої державної позики 1998 року". 1.4. ОВДП, що перебувають у власності комерційних
банків-резидентів, замінюються конверсійними облігаціями другого
випуску у два етапи. На першому етапі можуть бути замінені: - ОВДП, що обліковуються на депозитарних рахунках: N 9821 -
облігації державних позик, що знаходяться у власності комерційних
банків, заблоковані для сплати відсотків або подальшого погашення;
N 9831 - облігації державних позик, що знаходяться у власності
банків; - ОВДП, що обліковуються на депо-рахунках NN 9811, 9817,
9851, 9857, 9861 та 9867 замінюються виключно за взаємною згодою
сторін відповідних угод застави та/або "РЕПО" та за умови
наявності у власності комерційного банку належної кількості
конверсійних облігацій, що випущені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1343
( 1343-98-п ) "Про випуск конверсійних облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року". Заміна проводиться у порядку
визначеному п.3.6 Положення з урахуванням того, що предметом угод
застави та/або "РЕПО" виступають конверсійні облігації, що
випущені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 р. N 1343 "Про випуск конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року". На другому етапі можуть бути замінені ОВДП, що обліковуються
на рахунках депозитарного обліку N 9811 - облігації державних
позик, що знаходяться у власності комерційних банків, заблоковані
у зв'язку з дією договору "РЕПО", N 9851 - облігації державних
позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту, №9861
- облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення
міжбанківського кредиту, N 9817 - облігації державних позик,
заблоковані у зв'язку з дією договору "РЕПО", N 9857 - облігації
державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного
кредиту, N 9867 - облігації державних позик, що заблоковані під
забезпечення міжбанківського кредиту. Ця заміна проводиться
виключно за взаємною згодою сторін відповідних угод застави та/або
"РЕПО". Для заміни ОВДП, що обліковуються на рахунку N 9871 -
облігації державних позик, що знаходяться у власності комерційних
банків заблоковані на УМВБ для подальшого продажу такі ОВДП
підлягають поверненню на рахунок N 9831. 1.5. ОВДП, що замінюються, зараховуються на спеціальний
тимчасовий блокувальний депозитарний рахунок N 9001 - облігації
державних позик, що знаходяться у власності банків та заблоковані
для заміни. 1.6. Платежі з погашення ОВДП, що заблоковані для заміни на
спеціальному тимчасовому блокувальному депозитарному рахунку
N 9001, термін погашення яких співпадає з днями заміни
конверсійними облігаціями другого випуску не здійснюються. 1.7. Письмові роз'яснення щодо особливостей бухгалтерського
обліку операцій заміни ОВДП на конверсійні облігації другого
випуску в установах банківської системи встановлюються
Національним банком. Розмір накопиченого купонного доходу на одну конверсійну
облігацію другого випуску розраховується за такою формулою:
НВ х ВД

НД = --------- х К, де 360

НД - розмір накопиченого купонного доходу на одну конверсійну
облігацію другого випуску;

НВ - номінальна вартість конверсійної облігації другого
випуску у гривнях;

ВД - річний відсотковий дохід за конверсійними облігаціями
другого випуску;

К - кількість днів з 27 серпня 1998 року до дати заміни.
2. Основні характеристики випуску конверсійних

облігацій другого випуску
2.1. Конверсійні облігації другого випуску емітуються шістьма
траншами з такими датами погашення: - 27 серпня 2001 року, - 27 лютого 2002 року, - 27 серпня 2002 року, - 27 лютого 2003 року, - 27 серпня 2003 року, - 27 лютого 2004 року. 2.2. Конверсійні облігації другого випуску мають такі
характеристики: - дата початку відрахування терміну погашення - 27 серпня
1998 року; - номінал 100 гривень; - форма випуску - на пред'явника, бездокументарна (у вигляді
записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів); - купонний період - шість місяців із датами виплати 27 лютого
та 27 серпня відповідного року. 2.3. Виплати відсотків за конверсійними облігаціями другого
випуску у 1999 році здійснюються за фіксованою ставкою у розмірі
40 відсотків річних. Наступні відсотки сплачуються за плаваючою
ставкою, яка визначається як середньозважена дохідність ОВДП з
терміном погашення шість місяців, що фіксується Мінфіном на
аукціонах з їх розміщення протягом одного місяця за 15 днів до
початку відповідного купонного періоду. У разі коли аукціони з
розміщення ОВДП з терміном погашення шість місяців не проводяться,
розмір відсоткового доходу визначається за 15 днів до початку
відповідного купонного періоду як середньозважена величина ставки
рефінансування Національного банку за останній місяць. Розмір
відсоткового доходу обчислюється і дані про нього оприлюднюються
Мінфіном за 10 днів до дати виплати відповідного відсоткового
доходу за конверсійними облігаціями другого випуску.
3. Порядок заміни ОВДП
3.1. Заміна ОВДП конверсійними облігаціями здійснюється
шляхом проведення технічного аукціону засобами системи "Ліга". До
цього технічного аукціону його учасники надають лише неконкурентні
заявки щодо конверсійних облігацій другого випуску, які вони
бажають отримати при заміні ОВДП. Технічний аукціон проводиться за
кожним траншем конверсійних облігацій другого випуску. Обсяг
конверсійних облігацій другого випуску кожного із шести траншів
має бути рівним. Допускається порушення рівності подання заявок за
траншем конверсійних облігацій другого випуску з терміном
погашення 27 лютого 2004 року у разі якщо ОВДП не можуть бути
замінені конверсійними облігаціями другого випуску без залишку; а
також у випадку, передбаченому п.3.5.5 цього Положення. 3.2. Безпосередніми учасниками заміни ОВДП виступають
комерційні банки - резиденти власники ОВДП. 3.3. Повідомлення про проведення заміни ОВДП конверсійними
облігаціями другого випуску надається Мінфіном до Національного
банку за формою, що наведена у Додатку 1 до цього Положення,
Національний банк доводить це повідомлення до відома комерційних
банків засобами системи "Ліга". 3.4. Дата початку заміни ОВДП конверсійними облігаціями
другого випуску - 17 листопада 1998 року.
3.5. Заміна ОВДП, що обліковуються на депо-рахунках N 9821 та
N 9831 здійснюється у такому порядку. 3.5.1. Проводиться блокування ОВДП на спеціальному
тимчасовому блокувальному рахунку наступним чином: засобами системи "Депо-облік" до 14 години дня проведення
заміни комерційними банками надаються депо - розпорядження щодо
блокування відповідної кількості ОВДП за кожним аукціоном, які
замінюються конверсійними облігаціями другого випуску. 3.5.2. Комерційні банки засобами електронної пошти до 14
години дня проведення заміни надають інформаційні листи до
Міністерства фінансів України на електронний адрес - STOCKS@U0QF
за формою додатку 2 щодо оцінки вартості ОВДП та кількості
конверсійних облігацій другого випуску, що отримуються в
результаті заміни. У разі невідповідності загальної вартості ОВДП,
що замінюються, обчисленої з урахуванням оцінки вартості у
відсотках їх номінальної вартості встановленої додатком до
Основних умов випуску та порядку розміщення конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1343
( 1343-98-п ) "Про випуск конверсійних облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року", вартості конверсійних облігацій
другого випуску за номіналом, вибирається найближче кратне з
більшої сторони номінальній вартості конверсійних облігацій
другого випуску. У листі вказується сума коштів, що
перераховується комерційним банком до Мінфіну для отримання
заявленої кількості конверсійних облігацій другого випуску. За
рахунок залишку та цих додаткових коштів отримуються додаткові
конверсійні облігації другого випуску з терміном погашення
27 лютого 2004 року. 3.5.3. Комерційні банки засобами системи "Ліга" до 15 години
дня проведення заміни надаються заявки щодо обсягів конверсійних
облігацій другого випуску за кожним траншем, які вони бажають
отримати при заміні ОВДП. 3.5.4. Заявки щодо придбання комерційними банками
конверсійних облігацій другого випуску за кожним траншем, а також
інформацію щодо стану депо-рахунку N 9001 у розрізі цінних паперів
за кожним власником передаються Національним банку у 15.30 дня
проведення заміни для звірки Міністерством фінансів. При наявності
розходжень між заявками, що надійшли до системи "Ліга",
інформаційними листами комерційних банків, що надійшли до
Міністерства фінансів України та виписками з депо-рахунку N 9001,
зазначені заявки за письмовим дорученням Міністерства фінансів
анулюються. Відповідні повідомлення надаються Міністерством
фінансів комерційним банкам, які допустили помилки при заповненні
документів. 3.5.5. У разі невиправлення помилок, допущених комерційними
банками при заповненні вказаних вище документів, протягом двох
операційних днів з моменту подання заявки на заміну ОВДП
вважаються пред'явленими для заміни і на підставі даних
депозитарного обліку замінюються конверсійними облігаціями із
строком погашення 27 лютого 2004 року без урахування залишків. 3.5.6. Міністерством фінансів до 17 години поточного
операційного дня, протягом якого здійснюється заміна ОВДП
конверсійними облігаціями другого випуску, надає Національному
банку: - доручення на випуск конверсійних облігацій другого випуску
за кожним траншем окремо з вказанням кількості облігацій, що
підлягають заміні; - доручення на списання ОВДП з блокувального рахунку N 9001 у
розрізі цінних паперів та комерційних банків.
3.6. У разі відсутності у власності комерційного банку
належної кількості конверсійних облігацій, що випущені відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року
N 1343 "Про випуск конверсійних облігацій внутрішньої державної
позики 1998 року" заміна ОВДП, що обліковуються на депо-рахунках
NN 9811, 9817 9851, 9857, 9861 та 9867 здійснюється у наступні дні
після заміни ОВДП, що обліковуються на депо-рахунках N 9821 та
N 9831 у наступному порядку. 3.6.1. За взаємною згодою сторін відповідної угоди застави
та/або "РЕПО" встановлена кількість конверсійних облігацій другого
випуску перераховується комерційними банками на блокувальні
рахунки NN 9811, 9851, 9861, 9817, 9857, 9867. 3.6.2. Сторони відповідної угоди застави та/або "РЕПО"
здійснюють розблокування ОВДП з рахунків NN 9811, 9851, 9861,
9817, 9857, 9867. 3.6.3. ОВДП що розблоковані замінюються конверсійними
облігації другого випуску відповідно до п.3.5. цього Положення.
3.7. Подання комерційним банком депо-розпорядження щодо
блокування відповідної кількості ОВДП для заміни конверсійними
облігаціями другого випуску означає, що комерційний банк згоден з
усіма умовами проведення заміни та з умовами цього Положення. 3.8. За результатами заміни власникам конверсійних облігацій
другого випуску надаються виписки з рахунку депозитарного обліку з
датою операційного дня, у який була проведена заміна. ОВДП, що
замінені, анулюються і списуються з рахунків депозитарного обліку
їх колишніх власників. 3.9. Дата закінчення заміни встановлюється Мінфіном та
доводиться до комерційних банків у день її визначення.
Перший заступник Голови Правління
Національного банку України В.С.Стельмах
Додаток 1

до Положення про технічний

порядок заміни облігацій

внутрішніх державних позик

1997 та 1998 років

конверсійними облігаціями

внутрішньої державної позики

1998 року другого випуску
Електронна пошта
__________ 1998 р. N _____

Національний банк України Кримському республіканському,

обласним та по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України,

Операційному управлінню

Національного банку України

Комерційним банкам

Українській міжбанківській

валютній біржі

Асоціації українських банків
Про пропозицію проведення заміни на технічному аукціоні _____ облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 року конверсійними облігаціями внутрішньої державної позики 1998 року другого випуску зі строком погашення

"___"______ 200_ року
На підставі постанови Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 10 вересня 1998 року N 1416 "Про
другий випуск конверсійних облігацій внутрішньої державної позики
1998 року" Міністерство фінансів України оголошує проведення з 17
листопада 1998 року технічного аукціону добровільної заміни
облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 року (далі -
ОВДП), випущених до 10 вересня 1998 року відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 року N 2 та від 31
грудня 1997 року N 1500, перебувають у власності комерційних
банків - резидентів та погашаються до 27 серпня 1999 включно. Конверсійні облігації мають загальносистемний код _______. На технічний аукціон виставляються конверсійні облігації
номінальною вартістю 100 гривень кожна. Термін погашення конверсійних облігацій - _______ 200_ року. Терміни сплати відсотків: "___"______ 199_ р.; "___"________
199_ р.; "___"____________ 199_ р. Виплати відсотків за
конверсійними облігаціями 27 лютого та 27 серпня 1999 року
здійснюється за фіксованою ставкою у розмірі 40 відсотків річних.
Наступні відсотки сплачуються за плаваючою ставкою, яка
визначається як середньозважена дохідність ОВДП з терміном
погашення шість місяців, яка фіксується Мінфіном на аукціонах з їх
розміщення упродовж одного місяця за 15 днів до початку
відповідного купонного періоду. У разі коли аукціони з розміщення
ОВДП з терміном погашення шість місяців не проводяться, розмір
відсоткового доходу визначається за 15 днів до початку
відповідного купонного періоду як середньозважена величина ставки
рефінансування Національного банку за останній місяць. Розмір
відсоткового доходу обчислюється та оприлюднюється Мінфіном за 10
днів до дати виплати відповідного відсоткового доходу за
конверсійними облігаціями другого випуску. Час і місце проведення аукціону: 15 годин відповідного
операційного дня в управлінні ринку капіталів та бірж
Емісійно-кредитного департаменту Національного банку України. Дата закінчення заміни встановлюється Мінфіном та доводиться
до комерційних банків у день її визначення. Заявки, що надійшли після 15 години відповідного операційного
дня, до участі в технічному аукціоні не приймаються. У разі некратності загальної вартості ОВДП, що замінюються,
та кількості конверсійних облігацій другого випуску, кошти, що
перераховуються комерційним банком Мінфіну, мають бути
перераховані в ОПЕРУ Національного банку України - МФО 300001,
рахунок N 46299992709 "Транзитний рахунок для обліку розрахунків з
Міністерством фінансів", код ЗКПО 00032106 - до 12 години на
третій робочий банківський день від дати заміни. У разі
несвоєчасного перерахування вказаних коштів Національному банку
України надається право застосування до комерційних банків
штрафних санкцій шляхом усунення від участі у трьох подальших
аукціонах з розміщення ОВДП. Подання комерційним банком депо - розпорядження щодо
блокування відповідної кількості ОВДП для заміни конверсійними
облігаціями другого випуску означає, що комерційний банк згоден з
усіма умовами проведення заміни та з умовами цього Положення.
Національний банк за результатами заміни видає власникам
конверсійних облігацій виписки з рахунку депозитарного обліку з
датою операційного дня, у який була проведена заміна. ОВДП, що
замінені, анулюються і списуються з рахунку депозитарного обліку
їх колишніх власників.
Від Міністерства фінансів України
"___"_________ 199_ р.
Додаток 2

до Положення про технічний

порядок заміни облігацій

внутрішніх державних позик

1997 та 1998 років

конверсійними облігаціями

внутрішньої державної позики

1998 року другого випуску
Лист щодо оцінки вартості ОВДП, що

замінюються конверсійними облігаціями

другого випуску
Назва комерційного банку: МФО ————————————————————————————————————————————————————————————————— аукціону|Кількість,|Строк до |Оцінка вартості|Вартість ОВДП, а ОВДП | шт. |погашення,|ОВДП, згідно з |що замінюються, | |днів |додатком до |гривень | | |постанови КМУ | | | |від 25.09.98 | | | |N 1343 | | (1) | | (2) |(3) = (1) х (2) —————————+——————————+——————————+———————————————+————————————————— —————————+——————————+——————————+———————————————+————————————————— —————————+——————————+——————————+———————————————+————————————————— агалом: | | |Загалом: | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————— траншу|Кількість конверсійних|Вартість конверсійних |облігацій другого |облігацій другого |випуску, штук |випуску за номіналом, | |гривень ———————+——————————————————————+————————————————————— | | | | | | | | | | | | агалом:| | ——————————————————————————————————————————————————————
Додатково за конверсійними облігаціями другого випуску з
терміном погашення 27 лютого 2004 року до Міністерства фінансів
підлягає перерахуванню коштів на суму _____ гривень.
Приклад заявки
МФО 1234 азва комерційного банку: Тест банк ————————————————————————————————————————————————————————————————— аукціону|Кількість,|Строк до |Оцінка вартості|Вартість ОВДП, а ОВДП | шт. |погашення,|ОВДП, згідно з |що замінюються, | |днів |додатком до |гривень | | |постанови КМУ | | | |від 25.09.98 | | | |N 1343 | | (1) | | (2) |(3) = (1) х (2) —————————+——————————+——————————+———————————————+————————————————— 352 | 50 | 91 | 88,18 | 4409,0 420 | 90 | 108 | 86,58 | 7792,2 422 | 75 | 121 | 84,96 | 6372 Загалом:| 210 | | Загалом: | 18573,2 —————————————————————————————————————————————————————————————————
18573,2/6 = 3095,53

Таким чином, на кожному з перших п'яти траншів конверсійних
облігацій другого випуску заявка подається в обсязі 30 штук - на
суму 3000 гривень за номінальною вартістю.
18573,2 - (3000 х 6) = 573,2

Цей залишок доповнюється 26 гривнями 80 копійками для
отримання додаткових 6 штук конверсійних облігацій з терміном
погашення 27 лютого 2004 року.
———————————————————————————————————————————————————— траншу|Кількість конверсійних|Вартість конверсійних |облігацій другого |облігацій другого |випуску, штук |випуску за номіналом, | |гривень ———————+——————————————————————+————————————————————— . | 30 | 3000 . | 30 | 3000 . | 30 | 3000 . | 30 | 3000 . | 30 | 3000 . | 36 | 3600 | Загалом: | 18600 ————————————————————————————————————————————————————
Загальна вартість замінених конверсійних облігацій другого
випуску: 18600 гривень. Додатково за конверсійними облігаціями другого випуску з
терміном погашення 27 лютого 2004 року до Міністерства фінансів
підлягає перерахуванню коштів на суму 26 (двадцять шість) гривень
80 копійок.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: