open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.02.2018  № 221

Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Зміни до Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 березня 2017 року № 306, що додаються.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.02.2018 № 221

ЗМІНИ
до Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності

1. У пунктах 1.1 та 1.3 глави 1 слова та символи «(передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами)» виключити;

слова «за регульованим тарифом» замінити словами «на закріпленій території».

2. У пункті 2.1 глави 2:

1) підпункт 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2 - 10 вважати відповідно підпунктами 1 - 9;

2) підпункт 4 після слова «сума» доповнити словами та символами «об’єктивного (до 5 %) та»;

3) доповнити новим підпунктом такого змісту:

«10) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії на закріпленій території.».

3. У пункті 3.1 глави 3:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення (зменшення) фактичних обсягів розподілу та/або постачання електроенергії споживачам порівняно із затвердженими в тарифах з розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території визначається на підставі фактичного корисного відпуску електроенергії (інформація щодо місячного фактичного корисного відпуску електроенергії ліцензіатів за звітний рік, відображена у формі № 4-НКРЕКП «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів» (місячна)) та затверджених рівнів тарифів з розподілу та/або постачання електроенергії, які діяли у відповідні періоди перевіряємого року. Розрахунок здійснюється із врахуванням сезонності у споживанні електроенергії та з урахуванням очікуваного додаткового (недоотриманого) доходу від збільшення (зменшення) обсягів з розподілу та/або постачання електричної енергії у звітному році, який уже було враховано у структурах тарифів;»;

2) у підпункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Др = Др(факт) - Др ІП,»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

абзац п’ятий виключити;

3) підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) додатково отриманий (недоотриманий) дохід від економії технологічних втрат електроенергії (далі - ТВЕ) за підсумками року обраховується таким чином:

ДТВЕ = ДТВЕ(факт) × 0,5 - ДТВЕ ІП,

де:

ДТВЕ(факт)

-

звітні фактичні дані вартості економії ТВЕ;


ДТВЕ ІП

-

розмір доходу від ТВЕ як джерело фінансування інвестиційної програми на звітний рік;»;

4) у підпункті 5 знак та слова «, зменшений на величину податку на прибуток» виключити. 

4. У пункті 4.1 глави 4:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії на закріпленій території;»;

2) підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 4.

5. У главі 5:

1) у пункті 5.1 слово «розділу» замінити словом «глави»;

2) абзац другий підпункту 1 пункту 5.2 після слова «виконання» доповнити словами та символами «заходів І та ІІ розділів та не менше 80 % виконання заходів інших розділів»;

3) після пункту 5.2 доповнити новим пунктом 5.3 такого змісту:

«5.3. Негативна сума необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності за звітний рік підлягатиме включенню до структури тарифів ліцензіата.».

У зв’язку з цим пункти 5.3 та 5.4 вважати відповідно пунктами 5.4 та 5.5; 

4) у пункті 5.5 після слова та символа «експлуатацію)» доповнити знаком, словами та символами «, зменшену на суму об'єктивного перевищення вартості заходів (до 5 %),».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

К. Сушко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: